Την 25η Σεπτεμβρίου 2018 θα συζητηθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου η αγωγή που υπέβαλε ένας Ροδίτης, διεκδικώντας αποζημίωση από αδικοπραξία από τα μέλη της πρώην διοίκησης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου.

Ο ενάγων είναι κάτοικος Ρόδου, ο οποίος αγόρασε την 14.05.2009 από την τράπεζα 73 συνεταιριστικές μερίδες (ήδη σήμερα μετά τη διαίρεσή τους – split – 292 μερίδες), με ονομαστική αξία κατά το χρόνο απόκτησής τους, για την κάθε μια εξ αυτών, 137 ευρώ, για την απόκτηση των οποίων κατέβαλε το συνολικό ποσό των 10.001 ευρώ.
Συγχρόνως με την καταβολή του τιμήματος απόκτησής τους πραγματοποιήθηκε και η εγγραφή του, σαν μεριδιούχος – μέλος της συνεταιριστικής τράπεζας.
Περί τα μέσα του μηνός Σεπτεμβρίου 2010, η σύζυγός του παρουσίασε έντονα συμπτώματα ρευματικής νόσου και μετά από εξέτασή της από επίκουρο καθηγητή ρευματολογίας του πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης, διαπιστώθηκε, ότι πάσχει από συστηματικό ερυθηματώδη λύκο, ασθένεια η οποία είναι χρόνια, δυσίατη, εξελικτική, χρήζει συχνής ιατρικής και εργαστηριακής παρακολούθησης και προκαλεί ανικανότητα εργασίας.
Με βάση την ιατρική αυτή γνωμάτευση και προκειμένου να πιστοποιηθεί επισήμως η πάθησή της, υπέβαλαν την από 11.10.2010 σχετική αίτηση προς την Γενική Διεύθυνση Υγείας Πρόνοιας, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με αίτημα να εξετασθεί η σύζυγός του από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή Ρόδου, για τη χορήγηση πιστοποιητικού αναπηρίας.
Εκδόθηκε στην πορεία πιστοποιητικό αναπηρίας, για χρονική διάρκεια ισχύος δύο χρόνια, με προσδιοριζόμενο ποσοστό αναπηρίας της μεγαλύτερο του 67% και ανικανότητα εργασίας.
Λόγω της εξελικτικής τάσης της ασθένειας της συζύγου του, περί τα μέσα του έτους 2012 και μετά από συνεχή παρακολούθησή της διαπιστώθηκε, ότι η κατάστασή της ουδεμία βελτίωση παρουσίασε, με τον πρόσθετο δε λόγο ότι η διάρκεια της γνωμοδότησης αναπηρίας της άνω Υγειονομικής Επιτροπής έληγε την 27.12.2012, αποφάσισαν να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις και αν χρειασθεί να μεταβούν ακόμη και στο εξωτερικό για το σκοπό αυτό.
Υπό την πίεση του σοβαρού αυτού προβλήματος της υγείας της συζύγου του, το οποίο κατέστησε στην διοίκηση της τράπεζας, με την από 18.06.2012 εξώδικη αίτησή του, απευθυνόμενη προς το διοικητικό συμβούλιο και εκ του πρόσθετου γεγονότος ότι ευρισκόταν ήδη σε πολύμηνη ανεργία κατά το χρόνο εκείνο, άρα και σε πολύ δεινή οικονομική κατάσταση, εζήτησε, όπως με απόφασή τους, κινήσουν τις διαδικασίες αποχώρησής του και ρευστοποίησης των μερίδων του και να του καταβάλουν την αποζημίωση που αντιστοιχεί στις 73 συνεταιριστικές μερίδες που κατείχε με την υπεραξία τους, όπως ορίζεται στο καταστατικό της, με το τέλος της τρέχουσας διαχειριστικής χρήσης, δηλαδή στο τέλος του έτους 2012, με την αιτιολογία, ότι στην απόφασή του αυτή προέβη λόγω σοβαρών προσωπικών προβλημάτων κάνοντας χρήση του άρθρου 8 του καταστατικού της.
Ο ενάγων επισημαίνει ότι η αξία της συνεταιριστικής μερίδας για το έτος 2012 είχε προσδιορισθεί με απόφαση των εναγομένων μελών του διοικητικού συμβουλίου στο ποσό των 142 ευρώ, θα έπρεπε δε συγχρόνως με την αποχώρησή του από τη συνεταιριστική τράπεζα, να του καταβάλουν στο τέλος του έτους 2012 το ποσό των 10.366 ευρώ.
Με την από 30.07.2012 επιστολή της η υπό εκκαθάριση τελούσα Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου, του απάντησε ότι για λόγους που υπαγορεύονται από τις υφιστάμενες συνθήκες, όπως έχουν διαμορφωθεί εξ αιτίας της χρηματοπιστωτικής κρίσης και με σκοπό την πρόληψη κινδύνων που αυτές συνεπάγονται για την εύρυθμη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους περιορισμούς κεφαλαιακής επάρκειας, που έχουν τεθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας, θέτοντας σε εφαρμογή το άρθρο 64 του καταστατικού της, σε συνδυασμό και με την παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν. 1667/1986, αποφάσισε να αναστείλει προσωρινά τις εξαργυρώσεις συνεταιριστικών μερίδων μέχρι και την 30.06.2013.
Ο μεριδιούχος επισημαίνει ότι η Τράπεζα της Ελλάδος δεν απαγόρευε στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, να προβούν στη διαδικασία λήψης απόφασης αποχώρησής του και εξαργύρωσης των συνεταιριστικών του μερίδων, όταν μάλιστα ήταν αντιμέτωπος με ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα υγείας της συζύγου του.
Υποστηρίζει επίσης ότι υπήρξαν πράξεις κακοδιαχείρισης των μελών της διοίκησης της συνεταιριστικής τράπεζας. Ισχυρίζεται ακόμη ότι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ελάμβαναν την ίδια κρίσιμη περίοδο δάνεια.
Με την αγωγή του αξιώνει αποζημίωση συνολικού ύψους 15.366 ευρώ.
Την υπόθεση χειρίζεται ο δικηγόρος κ. Σ. Αναστασιάδης.
Πηγή:www.dimokratiki.gr
Ακόμη ένα κεφάλαιο στην δικαστική έρευνα γύρω από τους λόγους, που ανακλήθηκε η άδεια της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου και τέθηκε υπό εκκαθάριση άνοιξε μετά την άσκηση διώξεων κατά πρώην μελών του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας για την πράξη της απιστίας από κοινού στην υπηρεσία κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.

Η ογκώδης δικογραφία που έχει σχηματιστεί έχει ήδη διαβιβαστεί στην Ανακρίτρια Ρόδου.
Η υπόθεση άνοιξε μετά την έκδοση Βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ρόδου, με το οποίο αποφασίστηκε, να μην γίνει κατηγορία εις βάρος 9 μελών του διοικητικού συμβουλίου, δύο γενικών διευθυντών και ενός ειδικού οικονομικού συμβούλου, για την πράξη της απιστίας από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, με περιουσιακή ζημία άνω των 30.000 ευρώ, που φέρονται να τέλεσαν στη Ρόδο, κατά το χρονικό διάστημα από την 18η Οκτωβρίου 2011 έως 30ή Ιουνίου 2013, εις βάρος ιδρυτικού στελέχους της τράπεζας.
Με εισαγγελική παραγγελία κι αφού ελήφθησαν αντίγραφα της τελευταίας δικογραφίας διαβιβάστηκε στο Πταισματοδικείο Ρόδου παραγγελία να διερευνηθεί τυχόν τέλεση του αδικήματος της απιστίας στην υπηρεσία (εις βάρος των συμφερόντων της τράπεζας) κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.
Οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων, όπως έγραψε η «δημοκρατική», θεωρούν ότι δεν συντρέχει επ΄ ουδενί η αντικειμενική υπόσταση του αδικήματος για το οποίο διενεργείται η Εισαγγελική έρευνα διότι αναφέρεται συγκεκριμένα σε Νομικά Πρόσωπα του Δημοσίου, ενώ η τράπεζα παρά τον συνεταιριστικό χαρακτήρα της είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και πολύ περισσότερο για τον λόγο ότι για την τέλεση του αδικήματος απαιτείται δόλος σκοπού, που στην προκειμένη περίπτωση δεν υφίσταται.
Θυμίζουμε ότι η έρευνα στηρίζεται στα διαλαμβανόμενα σε διάταξη της πρώην Αντεισαγγελέως Εφετών Δωδεκανήσου κ. Γεωργίας Δούρου, που έκρινε με επίκληση συγκεκριμένων εγγράφων, ότι η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της Τράπεζας, που οδήγησε στην παύση της λειτουργίας της και την θέση της υπό εκκαθάριση, οφείλεται στο ό,τι τα μέλη του Δ.Σ. της Τράπεζας, δεν προέβησαν εγκαίρως στις ενέργειες εκείνες, που ήταν αναγκαίες για τη διόρθωση των οικονομικών μεγεθών, την συγκράτηση των κεφαλαίων και την διάσωσή της.
Μεταξύ άλλων η Εισαγγελέας έκρινε ότι σημαντικός παράγοντας, που συνετέλεσε στην υποκεφαλαιοποίηση της Τράπεζας, υπήρξε η πολύ κακή ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου γενικά και η αύξηση των καθυστερούμενων και μη εξυπηρετούμενων δανείων, η οποία πιθανολογεί ότι δεν ήταν απότοκος αποκλειστικά της οικονομικής κρίσης, αλλά και της έλλειψης ορθής πιστοδοτικής πολιτικής.
Οι ελεγχόμενοι αρνήθηκαν πλήρως την τέλεση του αδικήματος και δήλωσαν ρητά ότι όλες οι πράξεις που ενήργησαν ήταν σύμφωνες με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και είχαν ως σκοπό την διαφύλαξη της κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας και τη συνέχιση της λειτουργίας της.
Σημείωσαν εξάλλου ότι ουδεμία έκθεση ή πόρισμα έχει εκδοθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος ή τον Ειδικό Εκκαθαριστή, που να διαπιστώνει παράβαση των καθηκόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή τέλεση οιουδήποτε αδικήματος.
Τόνισαν επιπλέον ότι η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου αποτελούσε την τρίτη μεγαλύτερη σε μέγεθος συνεταιριστική τράπεζα της Ελλάδος, μετά την Παγκρήτια Τράπεζα και τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Την 30.06.2013 το ενεργητικό της ανερχόταν σε 283.220.000 €, οι χορηγήσεις σε 266.410.000 € και οι καταθέσεις της σε 245.628.000 €, ενώ απαριθμούσε 22.525 μέλη και 31.276 πελάτες. Ωστόσο, την τελευταία τριετία λόγω της ύφεσης και της δημοσιονομικής κρίσης παρουσίασε για πρώτη φορά σταθεροποίηση μεγεθών και ζημιογόνες χρήσεις.
Ειδικότερα, η Τράπεζα εμφάνισε για πρώτη φορά προβλήματα κεφαλαιακής επάρκειας το έτος 2011, αυτά, δε, οφείλονταν αποκλειστικά στην ύφεση της ελληνικής οικονομίας.
Η Τράπεζα δεν διέθετε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου ούτως ώστε να υποστεί ζημίες από την εφαρμογή του PSI, αλλά ούτε και κανένα άλλο «τοξικό» χρηματοοικονομικό προϊόν. Πρέπει δε να σημειωθεί ότι δεν είχε λάβει κανενός είδους χρηματοοικονομική στήριξη, επιχορηγήσεις ή χρηματοδοτήσεις από το Δημόσιο ή άλλο δημόσιο φορέα, από ΝΠΔΔ ή άλλη τράπεζα.
Επεσήμαναν ακόμη ότι η συνεχής και διαρκώς βαθύτερη χρηματοοικονομική κρίση, σε συνδυασμό με την πρωτόγνωρη αστάθεια του πολιτικού περιβάλλοντος το έτος 2012 και την επακόλουθη κυπριακή κρίση το 2013 είχαν ως αποτέλεσμα αφενός τη ραγδαία αύξηση των καθυστερούμενων και μη εξυπηρετούμενων δανείων, που σταδιακά έφθασαν στο 25% – 30% του συνόλου των δανείων για ολόκληρη την τραπεζική αγορά και αφετέρου την απόσυρση σημαντικού μέρους των καταθέσεων της τράπεζας. Επιπλέον, λόγω της βαθιάς ύφεσης, σημαντικό μέρος των συνεταίρων της Τράπεζας ζητούσαν την εξαγορά των συνεταιριστικών τους μερίδων.
Εξήγησαν εξάλλου ότι καθ’ όλο το χρονικό διάστημα από την έναρξη της χρηματοοικονομικής ύφεσης μέχρι και την ανάκληση της αδείας λειτουργίας της Τράπεζας ήταν σε διαρκή επικοινωνία με την ΤτΕ ενημερώνοντάς την για τα μέτρα που ελάμβανε στο πλαίσιο αντιμετώπισης των προβλημάτων κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας. Ουδέποτε καθ’όλο το εν λόγω χρονικό διάστημα κατεγράφη ή επισημάνθηκε από την ΤτΕ περιστατικό κακοδιαχείρισης ή παράβασης καθήκοντος.
Ως συνήγοροί τους παρίστανται οι δικηγόροι κκ. Εμμανουήλ Μπεντενιώτης,
Αλέξανδρος Κοντογεωργίου, Μαρία-Χριστίνα Βρούχου, Βασιλική Δεστούνη, Στέργος Λεβέντης και Στ. Κιουρτζής.
Πηγή:www.dimokratiki.gr
Η υπό ειδική εκκαθάριση Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου ΣΥΝ.Π.Ε. προτίθεται να πωλήσει και μεταβιβάσει μέσω ηλεκτρονικής δημοπρασίας (e-auction) ακίνητα ιδιοκτησίας της και προς τον σκοπό αυτό η PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Ανώνυμη Εταιρία, Ειδικός Εκκαθαριστής Πιστωτικών Ιδρυμάτων,
ως νόμιμη εκπρόσωπος αυτών, δημοσίευσε την 14η Μαρτίου 2018 πρόσκληση υποβολής προσφοράς που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της (https://www.pqh.gr/web/πωλήσεις-ακινήτων).
Στην ιστοσελίδα υπάρχουν επίσης και συνοπτικές πληροφορίες για κάθε Ακίνητο.
Με την Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς η PQH καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν δεσμευτική οικονομική προσφορά για την απόκτηση οποιουδήποτε εκ των Ακινήτων.
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στην PQH τα δικαιολογητικά συμμετοχής που προβλέπονται στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, το αργότερο μέχρι την 30η Απριλίου 2018 και ώρα Ελλάδος 5 μμ.
Ανάμεσα στα δικαιολογητικά συμμετοχής προβλέπεται και η υποβολή εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ποσού ίσου με το 5% της τιμής πρώτης προσφοράς κάθε Ακινήτου.
Μετά την αξιολόγηση των ενδιαφερομένων που υπέβαλαν δικαιολογητικά συμμετοχής, η PQH θα καλέσει τους ενδιαφερόμενους που προκρίνονται να υποβάλουν δεσμευτική οικονομική προσφορά, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς.
Σε πρώτη φάση άνοιξε η διαδικασία πώλησης ενός διώροφου κτηρίου με υπόγειο, ισόγειο και Α’ όροφο, συνολικής επιφάνειας 184,31 τ.μ. επί οικοπέδου επιφανείας 750,00 τ.μ.στην Κατταβιά έναντι ποσού 187.500 ευρώ.
Σε επόμενη φάση θα εκποιηθούν τα κεντρικά γραφεία της τράπεζας επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως συνολικής επιφάνειας 1.165,52 τ.μ. επί οικοπέδου επιφανείας 818,58 τ.μ. έναντι ποσού € 1.300.000.
Πρόκειται για κτήριο με 2 υπόγεια, ισόγειο, πατάρι και 2 ορόφους και δώμα συνολικής επιφάνειας 1.567,42 τ.μ. με 14 θέσεις στάθμευσης, επί οικοπέδου επιφανείας 818,58 τ.μ. To Ά υπόγειο έχει επιφάνεια 181,88 τ.μ., το Β’ υπόγειο έχει επιφάνεια 424,04 τ.μ., το ισόγειο έχει επιφάνεια 194,06 τ.μ., ο φωταγωγός έχει επιφάνεια 34,20 τ.μ., ο ημιώροφος έχει επιφάνεια 123,34 τ.μ., ο Α’ όροφος έχει επιφάνεια 316,02 τ.μ., ο Β’ όροφος έχει επιφάνεια 316,02 τ.μ. Το κτήριο αποτελεί την έδρα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου υπό Ειδική Εκκαθάριση, αλλά πωλείται ελεύθερο χρήσης.
Επιπλέον θα εκποιηθεί ακίνητο της τράπεζας στην Ιαλυσό και συγκεκριμένα στην οδό Ηρακλειδών και Ιερού Λόχου. Πρόκειται για κτήριο καταστήματος επιφανείας 106,00 τ.μ. επί οικοπέδου επιφανείας 138,00 τ.μ. με τιμή € 186.000.
Σε επικείμενο διαγωνισμό θα εκποιηθεί και κατάστημα στην οδό Παλαιών Πατρών Γερμανού, εμβαδού 100 τ.μ. σε οικόπεδο 4.136τ.μ.
Προβλέπεται επίσης η εκποίηση κτηρίου γραφείων εμβαδού αντικειμενικής αξίας 326.673,79 € στην οδό Αναστασίας Βροντής & 28ης Οκτωβρίου στην Ιαλυσό. Πρόκειται για τριώροφο αυτοτελές κτήριο γραφείων με ισόγειο, πατάρι και Α’ όροφο και δώμα συνολικής επιφάνειας 498,26 τ.μ. επί οικοπέδου επιφανείας 355,12 τ.μ. Το ισόγειο έχει επιφάνεια 233,16 τ.μ., το πατάρι του ισογείου έχει επιφάνεια 13,36 τ.μ., ο Α’ όροφος έχει επιφάνεια 229,32 τ.μ., και η απόληξη του κλιμακοστασίου 22,42 τ.μ.
Πηγή:www.dimokratiki.gr
Απορρίφθηκε από την Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου το αίτημα ιδρυτικού στελέχους της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου για την άσκηση εφέσεως κατά του υπ’ αρίθμ. 181/2017 Βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ρόδου, με το οποίο αποφασίστηκε να μην γίνει κατηγορία εις βάρος 9 μελών του διοικητικού συμβουλίου, δύο γενικών διευθυντών και ενός ειδικού οικονομικού συμβούλου, για την πράξη της απιστίας από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, με περιουσιακή ζημία άνω των 30.000 ευρώ, που φέρονται ότι τέλεσαν στη Ρόδο, κατά το χρονικό διάστημα από 18 Οκτωβρίου 2011 έως 30 Ιουνίου 2013.

Όπως έγραψε η «δημοκρατική», ιδρυτικό στέλεχος της τράπεζας, που κίνησε την συγκεκριμένη δικογραφία μετά την υποβολή μήνυσης, είχε λάβει δάνειο ύψους 111.000 ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας του, ενώ ως εγγυητές είχαν συμβληθεί ο ίδιος και η σύζυγός του.
Περί το τέλος του 2010 η εταιρεία του ανέστειλε τις επαγγελματικές της δραστηριότητες, ωστόσο, όμως, εξυπηρετούσε το αναληφθέν δάνειο, συνέχισε δε να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της μέχρι και το πρώτο τρίμηνο του 2011, με υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό την 18.05.2012, 103.363,32 ευρώ.
Ζήτησε τότε, όπως ισχυρίζεται, να κινηθούν οι διαδικασίες ρευστοποίησης των μερίδων του, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του μηνός Ιανουαρίου 2012, με αποκλειστικό σκοπό να εξοφληθεί πλήρως, συμψηφιστικά με την τρέχουσα αξία των μερίδων του, το δάνειο της εταιρείας του.
Αυτό δεν του επετράπη όμως από την τράπεζα με αποτέλεσμα να υποστεί ζημία.
Μεταξύ άλλων ισχυρίζεται ότι δεν είχε δοθεί η σωστή εικόνα για την οικονομική κατάσταση της τράπεζας στους συνεταίρους.
Η μήνυσή του είχε τεθεί στο αρχείο, ενώ οι διώξεις σε βάρος των κατηγορουμένων ασκήθηκαν κατόπιν παραγγελίας Αντεισαγγελέως Εφετών Δωδεκανήσου, που έκανε δεκτή την προσφυγή του μηνυτή κατά της διατάξεως αρχειοθέτησης.
Το Δικαστικό Συμβούλιο έκρινε μεταξύ άλλων ότι η ενδεχομένως κακή διαχείριση των οικονομικών στοιχείων της τράπεζας που οδήγησε στην ανάκληση της άδειας της και κατ’ επέκταση στην πρόκληση ζημίας σε βάρος κάποιων μεριδούχων και όχι μόνο και στην αποκόμιση οφέλους για άλλους, αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης άλλου ποινικού αδικήματος και δη αυτού της απιστίας στην υπηρεσία και όχι αυτού της κοινής απιστίας, το οποίο είναι διάφορο του πρώτου, για την πλήρωση της αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης του οποίου, θα πρέπει να συντρέχουν συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία, όμως, από τα στοιχεία της δικογραφίας, ουδόλως διαφαίνεται ότι πληρούνται.
Έκρινε ειδικότερα ότι, πράξεις και παραλείψεις των κατηγορουμένων σε συνδυασμό με την άρνηση ικανοποίησης του αιτήματος του εγκαλούντος περί ρευστοποίησης των συνεταιριστικών του μερίδων δεν στοιχειοθετούν αυτόματα και το αδίκημα της απιστίας.
Κρίθηκε ότι η μη αποδοχή από τους κατηγορούμενους των δύο αιτήσεων αποχώρησης και απόδοσης της αξίας των συνεταιριστικών μερίδων του εγκαλούντος, δεν στοιχειοθετεί την αντικειμενική υπόσταση της απιστίας, δεδομένου ότι ο τελευταίος δεν πληρούσε τις τυπικές προϋποθέσεις που προβλέπονταν στις σχετικές διατάξεις του καταστατικού, ήτοι υπέβαλε το αρχικό του αίτημα εκπρόθεσμα και δεν είχαν συμπληρωθεί στο πρόσωπο του τρία έτη από το χρόνο απόκτησης των μερίδων του κι επιπλέον όφειλαν να τηρήσουν τις συστάσεις της ΤτΕ, με συνέπεια μετά την απόφαση του Μαίου 2011 να μην είναι δυνατή η λήψη άλλης απόφασης περί ρευστοποίησης μερίδων.
Ζήτημα τέθηκε και ως προς το οριστικό της ζημίας, που απαιτεί ο νόμος για την πλήρωση της αντικειμενικής υπόστασης, δοθέντος ότι εν προκειμένω η επέλευση της ζημίας στον εγκαλούντα δεν είναι ορισμένη και οριστική αλλά αμφίβολη, μιας και η Τράπεζα τελεί υπο εκκαθάριση και η διαδικασία είναι σε εξέλιξη.
Ο συνήγορος του πολιτικός ενάγοντος κ. Σέργιος Αναστασιάδης, υπέβαλε αίτημα για την αναίρεση του ίδιου βουλεύματος από τον Αρειο Πάγο κατόπιν της απορριπτικής απόφασης της Εισαγγελίας Εφετών Δωδεκανήσου.
Πηγή:www.dimokratiki.gr
Στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου, επέστρεψε από τον αντεισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου κ. Ιωάννη Σφέτκο η δικογραφία που σχηματίστηκε για τη διαπίστωση τυχόν τελέσεως του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος από τα μέλη της Επιτροπής Πιστωτικών Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, που αποφάσισαν την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου, την εκκαθάρισή της και το διορισμό ειδικού εκκαθαριστή.

Ο Αντεισαγγελέας Εφετών, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αφού μελέτησε το αίτημα των δικηγόρων κ.κ. Γιάννη Χαρίτου και Στέφανου Στεφανίδη, για επαναξιολόγηση της διάταξης του Αντεισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρόδου κ. Λεωνίδα Αναγνωστόπουλου, που ενέκρινε ήδη ο Εισαγγελέας Εφετών Δωδεκανήσου κ. Γεώργιος Κτιστάκης, με την οποία αρχειοθετήθηκε, κατ’ άρθρο 43 του ΚΠΔ, η δικογραφία, δεν παρήγγειλε τη διενέργεια περαιτέρω προανάκρισης.

Η δικογραφία έτσι τίθεται εκ νέου στο αρχείο.
Αφορμή για την προκαταρκτική έρευνα προκάλεσαν δημοσιεύματα από τα οποία προέκυπτε ότι η Τράπεζα της Ελλάδος επέλεξε το επαχθέστερο για την Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου μέτρο, παρότι είχε ληφθεί μέριμνα για την αναβάθμιση του δείκτη κεφαλαιακής της επάρκειας στο 9% και για την πλήρη εξυγίανσή της.

Ελήφθησαν καταθέσεις από τους κ.κ. Γεώργιο Φρόνα, πρόεδρο, Κωνσταντίνο Κωσταρίδη, Α’ αντιπροέδρο, και Αντ. Μαγκαφά, γενικό διευθυντή.
Ανωμοτί καταθέσεις με τις οποίες αντικρούουν, με την παρουσίαση εκθέσεων επιθεωρητών, τους ισχυρισμούς των μελών του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας έδωσαν ο τότε πρόεδρος της Επιτροπής κ. Γ. Προβόπουλος και τα μέλη κ.κ Ιωάννης Παπαδάκης, Υποδιοικητής, Βασιλική Ζάκκα, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος, Σπυρίδων Ζάρκος, προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης και Μιχαήλ Μιχαλόπουλος, προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εργασιών Δημοσίου.

Υποστήριξαν ότι η ανάκληση της άδειας της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου και η θέση της σε εκκαθάριση, στο χρονικό σημείο που αυτή έλαβε χώρα, ήταν επιβεβλημένη καθώς, μεταξύ άλλων, η αδυναμία της να αναλάβει πρωτοβουλίες για την αποκατάσταση της διαπιστωμένης από την Τράπεζα της Ελλάδος κεφαλαιακής ανεπάρκειάς της, σε συνδυασμό με τη σημαντική επιδείνωση του χαρτοφυλακίου της, καθιστούσε δυσχερή και προβληματική τη συνέχιση λειτουργίας του ίδιου του πιστωτικού ιδρύματος.

Ισχυρίστηκαν μάλιστα ότι η συνέχιση λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος θα δημιουργούσε άμεσα προβλήματα όχι μόνον στους καταθέτες, αλλά θα ενείχε και κινδύνους συστημικής φύσης για τα υπόλοιπα δραστηριοποιούμενα πιστωτικά ιδρύματα στην περιοχή, λόγω της άμεσης αλληλεξάρτησης μεταξύ τους. Διατείνονται ακόμη ότι με την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Συνεταιριστικής Τράπεζας προστατεύτηκε και η τοπική οικονομία από τις δυσμενείς συνέπειες που θα είχε η συνεχιζόμενη λειτουργία του πιστωτικού ιδρύματος υπό καθεστώς ανεπάρκειας κεφαλαίων.
Στo πλαίσιo της ίδιας έρευνας διενεργήθηκε πραγματογνωμοσύνη από τον κοινοτάρχη Παραδεισίου, οικονομολόγο κ. Κυριαζή Μιχαηλόγλου.
Με μια πολυσέλιδη έκθεση, ο πραγματογνώμονας έκρινε ότι ορθώς ανακλήθηκε η άδεια της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου και τέθηκε σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.
Τονίζεται ότι από το περιεχόμενο απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκύπτει αβίαστα ότι η απόφαση για την ανάκληση της αδείας ήταν προειλημμένη.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «δημοκρατικής», στην διάταξη αρχειοθέτησης της δικογραφίας γίνεται δεκτό ότι η τράπεζα είχε σοβαρά προβλήματα κεφαλαιακής επάρκειας και δεν κατόρθωσε να αυξήσει αποτελεσματικά τα κεφάλαια της.
Θεωρεί περαιτέρω ότι η πιστοδοτική πολιτική της τράπεζας είχε αδυναμίες και το χαρτοφυλάκιο δανείων της ήταν κακής ποιότητας με ανεπαρκείς εποπτικές προβλέψεις.
Οι διαπιστώσεις αυτές φέρονται μάλιστα να είχαν διατυπωθεί και σε πόρισμα ελέγχου από τον Αύγουστο του 2012.
Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας μετά από επαναταξινομήσεις περιορίστηκε στο 2,64% αντί 9% που είναι το όριο διότι η τράπεζα, όπως κρίθηκε, προέβη σε εσφαλμένες ρυθμίσεις και σε εσφαλμένη ταξινόμηση δανείων, με αποτέλεσμα να εμφανίζει πλασματική βελτίωση του δείκτη κυρίων στοιχείων βασικών ιδίων κεφαλαίων.
Σχετικά μάλιστα πέραν της πραγματογνωμοσύνης ανέφερε και γνωμοδότηση της εταιρείας PricewaterhouseCoopers Business Solutions, που κατέληξε ομοίως ότι ορθώς ανακλήθηκε η άδεια της τράπεζας.
Στις ίδιες διαπιστώσεις είχε καταλήξει εξάλλου και διάταξη της πρώην Αντεισαγγελέως Εφετών Δωδεκανήσου κ. Γεωργίας Δούρου, που οδήγησε εξάλλου στην άσκηση δίωξης σε βάρος επιτελών της τράπεζας για απιστία από κοινού.

Πηγή:www.dimokratiki.gr
Συζητήθηκε ενώπιον της 7μελούς συνθέσεως του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας η από 8 Δεκεμβρίου 2013 αίτηση ακυρώσεως της απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου

Με την υπ’ αρίθμ. 1888/2017 απόφαση της πενταμελούς σύνθεσης του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας η υπόθεση παραπέμφθηκε, στην 7μελή σύνθεση για οριστική κρίση, λόγω σπουδαιότητας των νομικών ζητημάτων που αντιμετωπίζονται.
Αναλυτικότερα, η 5μελής σύνθεση, με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Νικόλαο Μαρκουλάκη και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Ηλία Μάζο, απέρριψε ως αβάσιμους και αόριστους όλους του ισχυρισμούς της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου.
Η αίτηση ακύρωσης ασκήθηκε από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου και τους κ.κ. Γ. Φρόνα, Κ. Κωσταρίδη, Π. Χατζημανώλη, Ν. Παπασταματίου, Ι. Παπαβασιλείου, Ι. Χατζηλαζάρου, Ε. Πολιά, Ε. Μουζουράκη και Ι. Διαμαντή, που εκπροσωπήθηκαν στην διαδικασία από τους δικηγόρους κ.κ. Μ. Μπετενιώτη και Ν. Κωνσταντόπουλο.
Το δικαστήριο απασχόλησε και στην νέα δίκη το ό,τι από το 2011 η συνεταιριστική τράπεζα παρουσίασε πρόβλημα κεφαλαιακής επάρκειας, οφειλόμενο, στην επιδείνωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου της αλλά και στο ό,τι είχε κληθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα για την αποκατάσταση του Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειάς της, στα ελάχιστα αποδεκτά όρια.
Η πενταμελής σύνθεση είχε κρίνει συνοπτικά ότι με βάση τα υποβληθέντα στοιχεία της 30.9.2013 και λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ανεπάρκεια των λογιστικών προβλέψεων πριν από την επαναταξινόμηση μέρους των ρυθμισθεισών απαιτήσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος, ο Δείκτης Κυρίων Στοιχείων των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων της Συνεταιριστικής ανήρχετο σε 7,43% και, συνεπώς, το ποσό των 5,3 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο συγκεντρώθηκε με την αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου, θα αρκούσε για την διαμόρφωση του εν λόγω δείκτη σε ποσοστό ανώτερο του ορίου του 9% (και συγκεκριμένα 9,6%, κατά τα αναφερόμενα στην Α.Π. 280/941/16.3.2017 συμπληρωματική έκθεση απόψεων της Τράπεζας της Ελλάδος προς το Συμβούλιο της Επικρατείας).
Η 5μελής σύνθεση απέρριψε εξάλλου ως αβάσιμες τις σχετικές με την άσκηση του δικαιώματος της προηγούμενης ακρόασης αιτιάσεις των αιτούντων και είχε κρίνει ότι η Εποπτική Αρχή προέβη – κατ’ ενάσκηση της αρμοδιότητας αναπροσαρμογής των ποσών προβλέψεων έναντι απαιτήσεων από πιστοδοτήσεις, που χορηγείται στην Τράπεζα της Ελλάδος στην επαναταξινόμηση του εξετασθέντος δείγματος των πιστούχων στις κατηγορίες που είχαν ενταχθεί από την Συνεταιριστική Τράπεζα στις 30.6.2013 (ήτοι σε οριστική καθυστέρηση ή σε καθυστέρηση πέραν της τριετίας), με εξαίρεση τρεις πιστούχους που ταξινομήθηκαν στην κατηγορία των απαιτήσεων έναντι επιχειρήσεων με αρνητική καθαρή θέση, καθώς είτε εμφάνιζαν αρνητική καθαρή λογιστική θέση είτε ευρίσκοντο σε καθεστώς πτώχευσης.
Οι αιτούντες αντέτειναν στο δικαστήριο ότι τα ανωτέρω προέκυψαν ως απόκοτος της οικονομικής κρίσης και της πολιτικής αβεβαιότητας και ότι η κατάσταση αυτή ήταν κοινή σε όλες τις τράπεζες τονίζοντας μάλιστα ότι ενώ οι καταθέσεις μεταφέρθηκαν στην Alpha τράπεζα για να διασωθούν, η συστημική αυτή τράπεζα κατά το χρόνο της μεταφοράς των καταθέσεων της Συνεταιριστικής ήταν υποκεφαλαιοποιημένη και ουσιαστικά βοηθήθηκε από τα κεφάλαια που εισέρρευσαν.
Πηγή:www.dimokratiki.gr
Σελίδα 1 από 6
eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot
No Internet Connection