Μειώσεις στο εφάπαξ του Δημοσίου που κυμαίνονται από 18,5% ως 22,3% δείχνουν τα επίσημα στοιχεία του ΕΤΕΑΕΠ για τις πληρωμές που έχουν γίνει μέχρι στιγμής με το νέο τρόπου υπολογισμού του βοηθήματος σε όσους υπαλλήλους συνταξιοδοτήθηκαν από το 2014 και μετά.

Με τον ισχύον μαθηματικό τύπο ένας υπάλληλος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) που συνταξιοδοτήθηκε με 35ετία το 2016, πληρώθηκε με εφάπαξ 32.844 ευρώ, ενώ για την ίδια κατηγορία και τα ίδια έτη το εφάπαξ πέφτει στα 30.760 ευρώ με αποχώρηση το 2018. Τα ποσά του εφάπαξ μειώνονται γιατί απότο 2014 και μετά μπαίνουν περισσότερα χρόνια υπολογισμού με το σύστημα άτοκης επιστροφής εισφορών.

Παραδείγματα:

  • Υπάλληλος που το 2021 θα έχει κλείσει 35ετία, έχει «κλειδώσει» το παλιό εφάπαξ για 29 χρόνια που έχει ως το 2014. Για τα υπόλοιπα επτά θα έχει άτοκη επιστροφή εισφορών.
  • Υπάλληλος που το 2022 θα έχει κλείσει 35ετία, έχει «κλειδώσει» το παλιό εφάπαξ για 28 χρόνια που έχει ως το 2014. Για τα υπόλοιπα οκτώ θα έχει άτοκη επιστροφή εισφορών.

Δείτε στον παρακάτω πίνακα του «Ελεύθερου Τύπου» πώς διαμορφώνεται το εφάπαξ :

Γεγονός είναι οι δύο πρώτες ρυθμίσεις στεγαστικών δανείων μέσω της ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Οπως ενημερώνει το Υπουργείο Οικονομικών η πρώτη ευνοϊκή ρύθμιση για ένα πραγματικά ευάλωτο νοικοκυριό περιλαμβάνει την εξόφληση του δανείου σε 24 έτη, με επιτόκιο 2% και επιπλέον 40% επιδότηση της μηνιαίας δόσης του δανείου από το κράτος.

Η δεύτερη ευνοϊκή ρύθμιση επίσης για ένα πραγματικά ευάλωτο νοικοκυριό περιλαμβάνει την εξόφληση του δανείου σε 25 έτη, με επιτόκιο 2% κι επιπλέον 50% επιδότηση της μηνιαίας δόσης του δανείου από το κράτος.

Σημειώνεται επίσης ότι οι πολίτες οι οποίοι είναι κάτοχοι στεγαστικού, καταναλωτικού ή επιχειρηματικού δανείου μπορούν να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα που τους παρέχει η συγκεκριμένη πλατφόρμα.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για ένα εξάμηνο, μέχρι το τέλος του 2019, και εκτιμάται ότι θα δεχθεί περίπου 180.000 αιτήματα από κόκκινους δανειολήπτες, εκ των οποίων οι 50.000 με μικρά επιχειρηματικά και επαγγελματικά δάνεια με εγγύηση την πρώτη κατοικία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, από 1η Ιουλίου 2019 μέχρι 2 Αυγούστου 2019:

Έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα 55.440 χρήστες.
Έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης 12.836 χρήστες.
Έχουν υποβληθεί 5 αιτήσεις και διαβιβαστεί στις τράπεζες.
Οι δανειολήπτες θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Ηλεκτρονική πλατφόρμα: Η ειδική πλατφόρμα είναι συνδεδεμένη με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες (ΔΟΥ, ΕΦΚΑ και τράπεζες) και μπορεί να διασταυρώνει το πλήθος των δικαιολογητικών προκειμένου να εγκρίνει ή να απορρίπτει τις αιτήσεις των δανειοληπτών.

Αίτηση: Η αίτηση για την υπαγωγή στη διαδικασία ρύθμισης οφειλών υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού χρέους www. keyd.gov.gr με την επιλογή του συνδέσμου «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προστασίας Κύριας Κατοικίας». Η πρόσβαση θα γίνεται με τους κωδικούς του TAXISnet (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης).
Έλεγχος στοιχείων: Το σύστημα ανακτά από τη βάση δεδομένων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ: n Τις ληξιπρόθεσμες ή μη απαιτήσεις, για τις οποίες έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης στην κύρια κατοικία, ανά πιστωτή, την ημερομηνία, αναφορικά με την οποία προσδιορίζεται το ύψος της κάθε οφειλής, n τους συνοφειλέτες που ευθύνονται έναντι κάθε πιστωτή, n οφειλές ανεπίδεκτες ρύθμισης.
Πιστοποιητικό βαρών: Οι δανειολήπτες θα πρέπει να προσκομίζουν οι ίδιοι το πιστοποιητικό βαρών (υποθήκη, προσημείωση), το οποίο εκδίδεται από τα υποθηκοφυλακεία και δεν μπορεί να το δει αυτόματα η πλατφόρμα για την πρώτη κατοικία.

Αιτήσεις: Το σύστημα δέχεται τις αιτήσεις των δανειοληπτών 7 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τις αργίες. Το δικαίωμα υποβολής αιτήματος εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Κριτήρια – προϋποθέσεις: Για την ένταξη στο νέο προστατευτικό πλαίσιο θα πρέπει να ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις: α) Αντικειμενική αξία πρώτης κατοικίας: Να μην υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ. Αν το δάνειο είναι επαγγελματικό µε υποθήκη πρώτη κατοικία, τότε η αντικειμενική αξία διαμορφώνεται στις 175.000 ευρώ. β) Ληξιπρόθεσμο ποσό δανείου: Το συνολικό ύψος δανεισμού με προσημείωση ή εγγύηση πρώτης κατοικίας πρέπει να ανέρχεται ως μέγιστο ποσό στις 130.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων των τόκων. Αν η οφειλή έχει συνοµολογηθεί σε άλλο νόμισμα (π.χ. σε ελβετικό φράγκο), τότε λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία ξένου νομίσματος και ευρώ κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης ώστε να καθοριστεί το μέγιστο όριο των 130.000 ευρώ. γ) Ετήσιο εισόδημα: Το εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των: 1) 12.500 ευρώ εφόσον στην κατοικία διαμένει μόνο 1 άτομο 2) 21.000 ευρώ εφόσον στην κατοικία διαμένουν 2 άτομα 3) 26.000 ευρώ εφόσον στην κατοικία διαμένουν 3 άτομα 4) 31.000 ευρώ εφόσον στην κατοικία διαμένουν 4 άτομα (δηλ. με 2 προστατευόμενα μέλη, είτε τέκνα ή άλλοι συγγενείς) 5) 36.000 ευρώ εφόσον στην κατοικία διαμένουν 5 άτομα δ) Καταθέσεις: Το ανώτερο ύψος των καταθέσεων είναι 15.000 ευρώ μαζί με μετοχές, ομόλογα, κοσμήματα, ράβδους χρυσού, πολύτιμους λίθους. ε) Περιουσία: Η αξία της υπόλοιπης περιουσίας και των μεταφορικών μέσων (σκάφη αναψυχής, ελικόπτερα κ.λπ.) του δανειολήπτη, του συζύγου και των προστατευόµενων µελών δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 80.000 ευρώ.

Όροι αποπληρωμής: Με την υποβολή της αίτησης, αυτή διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στις εμπλεκόμενες τράπεζες, οι οποίες υποχρεούνται να παρέχουν μια πρόταση ρύθμισης, με τους ακόλουθους όρους: α) Διαγραφή οφειλής, εφόσον το ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου ξεπερνά το 120% της εμπορικής αξίας της πρώτης κατοικίας. Για παράδειγμα, αν το υπόλοιπο του δανείου είναι 130.000 ευρώ και η εμπορική αξία του ακινήτου 80.000 ευρώ, τότε θα υπάρξει απομείωση οφειλής κατά 34.000 ευρώ ώστε να φθάσει το υπόλοιπο του δανείου στις 96.000 ευρώ και να διατηρηθεί ο λόγος Loan To Value ratio (LTV) στο 120%. β) Αποπληρωμή σε 25 έτη, έτσι ώστε να προκύπτουν χαμηλές μηνιαίες δόσεις. Εάν ο οφειλέτης υπερβαίνει το 80ό έτος της ηλικίας του, τότε είτε μειώνονται αντίστοιχα τα έτη ρύθμισης είτε μπορεί να συμβληθεί κάποιος άλλος ως εγγυητής του δανείου. γ) Χαμηλό τοκισμό με επιτόκιο 2%, προσαυξημένο με το Euribor τριμήνου.

Επιδότηση δόσης: Το νέο πλαίσιο προστασίας προβλέπει επιδότηση της δόσης του δανείου από 20% έως και 50% για όσους ενταχθούν στη ρύθμιση και αφορά στεγαστικά, επισκευαστικά, καταναλωτικά δάνεια με προσημείωση πάντα την πρώτη κατοικία. Το ποσοστό της επιδότησης διαμορφώνεται με βάση την εισοδηματική και περιουσιακή κατάσταση του δανειολήπτη, όσον αφορά τα νοικοκυριά, ενώ για τους επαγγελματίες υπάρχουν αντίστοιχα εισοδηματικά κριτήρια που οδηγούν σε 30% οριζόντια επιδότηση. Για μονοπρόσωπα νοικοκυριά με ετήσιο εισόδημα έως 3.125 ευρώ, το ποσό της επιδότησης ανέρχεται σε 50% για στεγαστικά δάνεια ή άλλους τύπους δανείων, ενώ για τα επιχειρηματικά δάνεια η επιδότηση ορίζεται στο 30%.

https://www.eleftherostypos.gr

Για να ενταχθείτε στη ρύθμιση απομένουν μόλις 40 μέρες
Σε λιγότερο από 40 ημέρες, δηλαδή στις 30 Σεπτεμβρίου, λήγει η προθεσμία για ένταξη στη ρύθμιση των 120 δόσεων προς τα Ταμεία. Υπενθυμίζεται πως στην ιδιαίτερα ευνοϊκή ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν όλοι οι οφειλέτες των Ταμείων για χρέη έως 31 Δεκεμβρίου 2018. Όπως έχουν επισημάνει σε όλους τους τόνους οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, πρόκειται για την τελευταία ευκαιρία τακτοποίησης χρεών του παρελθόντος και μάλιστα με ιδιαίτερα ευνοΐκούς όρους.

Υπενθυμίζεται πως η ρύθμιση προσφέρει σημαντικό «κούρεμα» έως και 100% προσαυξήσεων και τόκων για τα χρέη εργοδοτών και αγροτών, όπως επίσης και διπλό «κούρεμα» ακόμη και βασικής οφειλής για τα χρέη μη μισθωτών (προς ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ).

Προσοχή, όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν πως δεν πρόκειται να δοθεί παράταση, κάτι που έχει άλλωστε επισημάνει με κάθε τρόπο και ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννης Βρούτσης.

Η ρύθμιση των 120 δόσεων είναι επίσης η τελευταία ευκαιρία για συνταξιοδότηση των οφειλετών που πληρούν τα κριτήρια (όριο ηλικίας και χρόνος ασφάλισης) αλλά οφείλουν σημαντικά ποσά και γι' αυτό δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν.
Μέσω του επανυπολογισμού των παλαιών οφειλών, δηλαδή των οφειλών της περιόδου 2002 – 2016, μπορούν να απομειώσουν το χρέος τους και να πάρουν σύνταξη.

Συμφέρουσα επιλογή για πέντε κατηγορίες

Όπως εξηγεί ο δικηγόρος, Διονύσης Ρίζος, ειδικός σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης, ο επανυπολογισμός χρεών στο πλαίσιο της ρύθμισης των 120 δόσεων αποδεικνύεται συμφέρουσα επιλογή για πέντε κατηγορίες ασφαλισμένων οφειλετών.

Υπενθυμίζεται πως ο επανυπολογισμός που μειώνει δραστικά το χρέος αλλά επηρεάζει ταυτόχρονα και το ποσό της σύνταξης συνιστά για σημαντικό αριθμό οφειλετών «σπαζοκεφαλιά», καθώς δεν είναι λίγοι οι υποψήφιοι συνταξιούχοι που ψάχνουν την πλέον συμφέρουσα φόρμουλα για την περίπτωσή τους. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί της κοινωνικής ασφάλισης, ο «γρίφος» είναι σχετικά εύκολη υπόθεση για περίπου 25.000 ασφαλισμένους που βρίσκονται ήδη στο κατώφλι της σύνταξης, καθώς για την μεγάλη πλειοψηφία ο επανυπολογισμός συμφέρει. Το ίδιο ωστόσο δεν συμβαίνει για όσους απέχουν ακόμη από την ηλικία συνταξιοδότησης.
«Στις περιπτώσεις που ο ασφαλισμένος είναι στο κατώφλι της σύνταξης, ο επανυπολογισμός συμφέρει στο 90% των περιπτώσεων. Αυτό ισχύει για ένα βασικό λόγο : στις περισσότερες περιπτώσεις το επιπλέον μηνιαίο ποσό που κερδίζει ο ασφαλισμένος στην σύνταξή του αν δεν επανυπολογίσει το χρέος του και δεν κουρέψει την βασική οφειλή του είναι τέτοιο ώστε να αποσβένει την απώλεια από την εξόφληση του συνόλου των οφειλομένων σε 14 χρόνια και πάνω», εξηγεί ο κ. Ρίζος. Αντίθετα, εξηγεί ο ίδιος, «στις περιπτώσεις που η σύνταξη είναι σε βάθος 5 και άνω ετών, δηλαδή ο ασφαλισμένος πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί μετά από μια 5ετία και πλέον, τότε συμφέρει συχνά η ρύθμιση να γίνει στο σύνολο της οφειλής χωρίς τον επανυπολογισμό με την αφαίρεση των πρόσθετων τελών και των προστίμων».

Ειδικότερα η επιλογή επανυπολογισμού των χρεών της περιόδου 2002 – 2016 συμφέρει όταν:

Η οφειλή χωρίς επανυπολογισμό ξεπερνά τα όρια παρακράτησης από τη σύνταξη και δεν υπάρχει δυνατότητα καταβολής του υπόλοιπου ποσού ώστε ο ασφαλισμένος να μπορέσει να συνταξιοδοτηθεί.
Η οφειλή προς επανυπολογισμό αφορά χρονικό διάστημα εισφορών μικρότερο των πέντε ετών, ενώ ταυτόχρονα έχουν καταβληθεί σχετικά υψηλές εισφορές για άλλο διάστημα. Έως τα πέντε έτη οφειλών δεν επηρεάζεται το ποσό της σύνταξης σοβαρά με το «κούρεμα» βασικής οφειλής, ειδικά αν το υπόλοιπο χρονικό διάστημα έχουν καταβληθεί σχετικά υψηλές εισφορές.
Η οφειλή αφορά μικρό χρονικό διάστημα ως 2 έτη, η επιλογή του επανυπολογισμού συμφέρει σε κάθε περίπτωση, καθώς η εξόφληση των πραγματικών εισφορών και η αποφυγή του «κουρέματος» δεν δίνει κάποια σοβαρή προσαύξηση στη σύνταξη ενώ το σύνολο μπορεί να παρακρατηθεί από τις συντάξεις.
Η οφειλή αφορά παράλληλο χρόνο με άλλο φορέα (π.χ. ΙΚΑ) και με την εξόφληση ο χρόνος θα χρησιμοποιηθεί για προσαύξηση από τη σύνταξη.
Η οφειλή αφορά χρόνο απαραίτητο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος που δεν μπορεί να εξοφληθεί αλλιώς. Σε αυτήν την περίπτωση πάντοτε επιλέγεται ο επανυπολογισμός.
Ασφαλισμένοι οφειλέτες που απέχουν σημαντικά από την στιγμή της συνταξιοδότησης πρέπει να εξετάσουν λεπτομερώς το αν είναι συμφέρον γι αυτούς ή όχι η ένταξη στον επανυπολογισμό, ιδιαίτερα όσοι καταβάλλουν πλέον εισφορές με βάση τον κατώτατο μισθό. Αυτό επειδή όσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με χαμηλές εισφορές – συνεπώς και με χαμηλές συντάξιμες αποδοχές – μπαίνει στην εξίσωση του υπολογισμού, τόσο περισσότερο μειώνεται η σύνταξη.

Υπενθυμίζεται πως ο επανυπολογισμός αφορά οφειλές που έχουν γεννηθεί από μη καταβληθείσες εισφορές το χρονικό διάστημα 1/1/2002 ως 31/12/2016. Το χρονικό διάστημα από το 2002 και μετά είναι εκείνο που χρησιμοποιείται για την εξαγωγή των συντάξιμων αποδοχών, που αποτελούν τη βάση υπολογισμού της σύνταξης. Συνεπώς το «κούρεμα» των οφειλών και άρα των εισφορών που θα καταβληθούν για την περίοδο από 1/1/2002 και μετά, έχει άμεσο αντίκτυπο στη σύνταξη και στο τελικό ποσό που θα λάβει ο ασφαλισμένος.

Όσο μεγαλύτερο είναι το χρονικό διάστημα των οφειλών που θα ρυθμιστεί και θα εξοφληθεί με επανυπολογισμό τόσο χαμηλότερη θα είναι και η σύνταξη που θα λάβει ο ασφαλισμένος, λένε οι ειδικοί. Αντίθετα οφειλές για το χρονικό διάστημα πριν από το 2002 ή για την διετία 2017 και 2018 που ρυθμίζονται χωρίς επανυπολογισμό αλλά μόνο με αφαίρεση των πρόσθετων τελών και των προστίμων δεν επηρεάζουν καθόλου το τελικό ποσό της σύνταξης.
Οι ασφαλισμένοι που βρίσκονται στο κατώφλι της σύνταξης και πρόκειται να υποβάλλουν ή έχουν ήδη υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση πρέπει να γνωρίσουν πως δεν έχουν αλλάξει – πλην αγροτών – τα όρια παρακράτησης οφειλομένων από τη σύνταξη. Αυτό σημαίνει πως για να συνταξιοδοτηθεί άμεσα ο οφειλέτης, το ποσό που απομένει μετά τον επανυπολογισμό πρέπει να είναι:

Για τον πρώην ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ) έως 20.000€
Για το πρώην ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, Νομικών) έως 15.000€
Για τον πρώην ΟΓΑ έως 6.000€
Στις περιπτώσεις ρύθμισης είτε με επανυπολογισμό είτε χωρίς επανυπολογισμό κι εφόσον το νέο χρέος υπερβαίνει τα εν λόγω όρια, τότε θα πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ το υπερβάλον ποσό.Ασφαλισμένοι που έχουν ήδη υποβάλει αιτήσεις συνταξιοδότησης, αυτές είναι εκκρεμείς και στο σχετικό πεδίο επιλέγουν το «κουτάκι» που αναφέρει ότι έχει ήδη υποβληθεί αίτηση:

αν τους έχει κοινοποιηθεί έγγραφο με τη συνολική οφειλή νωρίτερα και έχει παρέλθει η προθεσμία καταβολής του επιπλέον ποσού τότε χάνονται τα αναδρομικά συντάξεων και η σύνταξη εκκινά ξανά από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη ρύθμιση.
αντίθετα σε όσους δεν έχει ακόμη κοινοποιηθεί το έγγραφο της οφειλής μπορούν να λάβουν αναδρομικά από τη στιγμή υποβολής της αίτησης τους για σύνταξη ακόμη κι αν τώρα υπαχθούν στη ρύθμιση με τον επανυπολογισμό ή χωρίς αυτόν.
Εξυπακούεται πως αν κάποιος υπαχθεί στη ρύθμιση και κατόπιν υποβάλει αίτηση για σύνταξη τότε το υπόλοιπο των δόσεων θα παρακρατηθεί από τη σύνταξή του.

https://www.ethnos.gr/

Τριάντα χιλιάδες ασφαλισμένοι στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα θα έχουν την δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν φέτος με τις ειδικές διατάξεις για γονείς ανηλίκων, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Καθημερινής».

Πρόκειται για 10 κατηγορίες ασφαλισμένων σε Ταμεία του Δημοσίου, των ΔΕΚΟ, των τραπεζών, του πρώην ΙΚΑ και του πρώην ΟΑΕΕ οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και συνεπώς μπορούν να λάβουν πλήρη η μειωμένη σύνταξη εντός του έτους.
Οι διατάξεις αναμένεται να ευνοήσουν κυρίως μητέρες και δευτερευόντως χήρους πατέρες.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει την 25ετία ασφάλισης έως το τέλος του 2012 και τα όρια ηλικίας που τους αναλογούν πριν τις 18 Αυγούστου του 2015.

Μέσα στην άλλη εβδομάδα θα δουν οι πολίτες στο Taxisnet τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ, τα οποία θα περιλαμβάνουν μειώσεις στον φόρο κατά 10%- 30% για όλα τα φυσικά πρόσωπα, με βάση τις διατάξεις που ψηφίστηκαν στα τέλη Ιουλίου.

Ο ΕΝΦΙΑ μπορεί να εξοφληθεί σε 5 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 (ταυτόχρονα με τη 2η δόση του φόρου εισοδήματος) και την τελευταία έως τις 31 Ιανουαρίου 2020.

Η μείωση κυμαίνεται ανάλογα με τη συνολική αξία της περιουσίας των φυσικών προσώπων ως εξής:

Για αξία ακίνητης περιουσίας έως 60.000 ευρώ, μείωση κατά 30%
Για αξία ακίνητης περιουσίας έως 70.000 ευρώ, μείωση κατά 27%
Για αξία ακίνητης περιουσίας έως 80.000 ευρώ, μείωση κατά 25%
Για αξία ακίνητης περιουσίας έως 1.000.000 ευρώ, μείωση κατά 20% και
Για αξία ακίνητης περιουσίας άνω του 1.000.000 ευρώ, μείωση κατά 10%.
Ο ΕΝΦΙΑ θα υπολογιστεί με βάση τις ισχύουσες αντικειμενικές αξίες και στο σύνολο του φόρου (κύριο και συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ) θα εφαρμοστεί ο μειωτικός συντελεστής 10%- 30%, ανάλογα με το ύψος της ακίνητης περιουσίας.

Στη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, ενώ η μείωση εφαρμόζεται επί του ΕΝΦΙΑ που προκύπτει μετά τον προσδιορισμό των μειώσεων του άρθρου 7 του ν. 4223/2013 (Α ́ 287).

 dikaiologitika.gr

Σελίδα 1 από 281

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot