Ενώπιον του Α’ Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών θα διεξαχθεί στις 13 Ιανουαρίου 2020 η δίκη για την υπόθεση του βιασμού και της δολοφονίας της Ελένης Τοπαλούδη.
Στο υπ’ αρίθμ. 1669/19 Βούλευμα του ΣΤ’ Τμήματος του Αρείου Πάγου, που έλαβε την σχετική απόφαση, αναφέρονται συγκεκριμένα τα εξής:
«Συνήλθε σε συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 15 Οκτωβρίου 2019, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με κατηγορούμενους τους: 1)Ε. Κ. του Χ. και 2)Α. Λ. του Θ., κρατουμένων στο Κατάστημα Κράτησης Γεβενών και Πολιτικώς ενάγοντες τους: 1)Κ. Α. του Χ. και 2)Ι. Τ. του Π.. Η αίτηση αυτή με ημερομηνία 4-10-2019, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1385/19.
Έπειτα η Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αριστέα Θεοδόση εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημητρίου Παπαγεωργίου με αριθμό 193/10-10-2019 στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
“Εισάγω, σύμφωνα με το άρθρο 136§1 στοιχ. β Κ.Π.Δ., την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5280/4-10-2019 αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου για κανονισμό αρμοδιότητας κατά παραπομπή και εκθέτω τα ακόλουθα: Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 135 στοιχ. γ και 136§1 στοιχ. β Κ.Π.Δ. προκύπτει ότι ο Άρειος Πάγος, που συνέρχεται σε Συμβούλιο, ύστερα από αίτηση του Εισαγγελέα του αρμοδίου δικαστηρίου ή του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, αποφασίζει για την παραπομπή της εκδικάσεως μιας ποινικής υποθέσεως από το κατά τα άρθρα 122-125 Κ.Π.Δ. αρμόδιο κατά τόπο δικαστήριο σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές, όταν επιβάλλουν την παραπομπή σοβαροί λόγοι σχετικοί με τη δημόσια ασφάλεια και τάξη. Οι λόγοι αυτοί, κατά τη νομολογία του Ακυρωτικού, δεν είναι ανάγκη να προκύπτουν με βεβαιότητα, αλλά αρκεί η πιθανολόγησή τους (ΑΠ 733/2008, 1312/2005), έχει δε κριθεί ότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι σχετικοί με τη δημόσια ασφάλεια και τάξη όταν, σε υποθέσεις που έλαβαν ευρεία δημοσιότητα και ευαισθητοποίησαν την κοινή γνώμη, προβλέπεται ότι μεγάλος αριθμός πολιτών θα προσέλθει για να παρακολουθήσει τις σχετικές ποινικές δίκες και πιθανολογείται κίνδυνος επεισοδίων που θα προκαλέσουν δυσχέρειες στη διεξαγωγή της δίκης και θα επιτείνουν τα προβλήματα στην αποτελεσματικότητα της αστυνόμευσης. (ΑΠ 733/2008, 272/2005). Στην προκείμενη περίπτωση, με το υπ’ αριθμ. 64/2019 (αμετάκλητο) βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ρόδου (αριθμ. δικογραφίας ΒΜ Α 2018/3709) παραπέμφθηκαν στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Εφετειακής Περιφέρειας Δωδεκανήσου οι 1) Ε. Κ. του Χ. και 2) Α. Λ. του Θ., κάτοικοι Ρόδου και νυν προσωρινά κρατούμενοι στο Κατάστημα Κράτησης Γρεβενών για να δικασθούν ως υπαίτιοι α) ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως από κοινού και β) βιασμού τελεσθέντος από δύο δράστες που ενεργούσαν από κοινού (άρθρ. 45,94§1, 299§1, 336§§2-1 ΠΚ), πράξεων που φέρονται ότι τελέστηκαν στις 28-11-2018, με θύμα την φοιτήτρια Ελένη Τοπαλούδη του Ιωάννη.
Στην προαναφερόμενη αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου επισημαίνεται ότι η εν λόγω ποινική υπόθεση, που συντάραξε το Πανελλήνιο, έχει εξάψει την τοπική κοινωνία της Ρόδου, μεγάλο μέρος της οποίας είναι εξαγριωμένο κατά των φερόμενων ως δραστών και πιθανολογείται από αυτόν, που είναι ο εισαγγελέας του αρμοδίου δικαστηρίου (άρθρο 7§4 Κ.Π.Δ.), ότι υπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος, κατά την εκδίκαση της υποθέσεως στην Εφετειακή Περιφέρεια Δωδεκανήσου, να προκληθούν ταραχές και να διασαλευθεί η δημόσια ασφάλεια και τάξη (σελ. 2). Η κρίση του αρμόδιου εισαγγελικού λειτουργού τεκμηριώνεται, ως προς την “προγνωσιμότητα” που περιέχει, με την επίκληση των επεισοδίων που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της ανακρίσεως, όταν μαινόμενο πλήθος εκτόξευε λίθους και κραύγαζε απειλές για λυντσάρισμα των κατηγορουμένων, εντέλει δε έθραυσε και υαλοπίνακα του Δικαστικού Καταστήματος. Από τα προεκτεθέντα συνάγεται ότι (υπό το πόρισμα των άρθρων 135 στοιχ. γ και 136§1 στοιχ. β Κ.Π.Δ. και των σχετικών νομολογιακών παραδοχών που σημειώθηκαν στη μείζονα σκέψη) συντρέχει νόμιμη περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή από τον Άρειο Πάγο και πρέπει να ορισθεί ως αρμόδιο για την εκδίκαση της προαναφερόμενης ποινικής υποθέσεως το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο και (σε δεύτερο βαθμό) το Μικτό Ορκωτό Εφετείο της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών (αντί εκείνων της περιφέρειας του Εφετείου Δωδεκανήσου).
Για τους λόγους αυτούς
Προτείνω: Να ορισθούν κατά παραπομπή αρμόδια δικαστήρια για την εκδίκαση της ποινικής υποθέσεως με αριθμό δικογραφίας ΒΜ Α 2018/3709, επί της οποίας έχει εκδοθεί το υπ’ αριθμ. 64/2019 (αμετάκλητο) βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ρόδου, κατά των 1) Ε. Κ. του Χ. και 2) Α. Λ. του Θ., για α) ανθρωποκτονία εκ προθέσεως από κοινού και β) βιασμό τελεσθέντα από δύο δράστες που ενεργούσαν από κοινού, πράξεις που φέρονται ότι τελέστηκαν στους Πεύκους, στις 28-11-2018, με θύμα την Ελένη Τοπαλούδη του Ιωάννη το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο και (σε δεύτερο βαθμό) το Μικτό Ορκωτό Εφετείο της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών.
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτριος Παπαγεωργίου”.
Αφού άκουσε την Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε.
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ (…)
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Ορίζει αρμόδια κατά παραπομπή δικαστήρια για την εκδίκαση της ποινικής υποθέσεως με αριθμό δικογραφίας ΑΒΜ Α 2018/3709, επί της οποίας έχει εκδοθεί το υπ’ αριθμ. 64/2019 (αμετάκλητο) βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ρόδου, κατά των 1) Ε. Κ. του Χ. και 2) Α. Λ. του Θ., κατοίκων Ρόδου και νυν προσωρινά κρατουμένων στο Κατάστημα Κράτησης Γρεβενών, κατηγορουμένων για α) ανθρωποκτονία εκ προθέσεως από κοινού και β) βιασμό τελεσθέντα από δύο δράστες που ενεργούσαν από κοινού, πράξεις που φέρονται ότι τελέστηκαν στους Πεύκους στις 28-11-2018, με θύμα την Ελένη Τοπαλούδη του Ιωάννη το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο και (σε δεύτερο βαθμό) το Μικτό Ορκωτό Εφετείο της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών».

 

Πηγή:www.dimokratiki.gr

Με όλες τις προβλεπόμενες τιμές κηδεύτηκε χθες στις 11 το πρωί ο 41χρονος αξιωματικός της ΕΛΑΣ, Γιώργος Ορφανός, ο οποίος έφυγε χτυπημένος από την επάρατο νόσο μετά από πολύ σκληρή μάχη που έδωσε.

Φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοί του τον συνόδευσαν σήμερα στην τελευταία του κατοικία.

Το βίντεο του Γιώργου Σάββενα είναι ενδεικτικό…

 

Πηγη: rodiaki.gr

Επεσαν τα πρώτα πρόστιμα για το κάπνισμα σε κλειστούς χώρους στη Ρόδο, στο πλαίσιο της εφαρμογής του αντικαπνιστικού νόμου. Το… ποδαρικό έγινε σε καφετέρια στην περιοχή της Ιαλυσού.
Σύμφωνα με πληροφορίες, θαμώνας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, ενοχλημένος από τον καπνό άλλου θαμώνα που καθόταν σε διπλανό τραπέζι και συνέχισε να καπνίζει παρά τις παρατηρήσεις που του έκανε, κάλεσε την Αστυνομία για να καταγγείλει το γεγονός. Στο σημείο έσπευσε περιπολικό του ΑΤ Ιαλυσού και οι αστυνομικοί βεβαίωσαν πρόστιμο ύψους 500 ευρώ στην επιχείρηση και 50 ευρώ στον καπνίζοντα. Βέβαια, η επιχείρηση φέρεται να διατείνεται ότι ο καπνιστής δεν βρισκόταν σε «απαγορευμένη ζώνη» και ότι άδικα επιβλήθηκε το πρόστιμο…
Σημειώνεται ότι από τις πιο βασικές διατάξεις του αντικαπνιστικού νόμου που ψηφίστηκε από τη Βουλή μόλις τον περασμένο Οκτώβριο, είναι η ενεργή εμπλοκή της αστυνομίας στην επιβολή της νομοθεσίας, ενώ η σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας, ορίζει ρητά ότι οι υγειονομικές υπηρεσίες των περιφερειών πρέπει να επιβλέπουν την εφαρμογή του σχετικού αντικαπνιστικού νόμου.
Όπως δήλωσε ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Υγείας Θωμάς Σωτρίλλης, παρά τη σοβαρή έλλειψη προσωπικού και το μεγάλο φόρτο εργασίας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΝΑΙ, θα πραγματοποιηθούν αιφνιδιαστικοί έλεγχοι τόσο σε δημόσιες υπηρεσίες όσο και σε κλειστούς χώρους εστίασης και διασκέδασης.
«Παρά τη μεγάλη έλλειψη προσωπικού και το φόρτο εργασίας, θα προβούμε στο επόμενο διάστημα στους απαραίτητους ελέγχους για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου», τόνισε ο κ. Σωτρίλλης.
Στο μεταξύ, αυξάνονται συνεχώς τα μέλη της ομάδας «ΑΚΑΠΝΗ ΡΟΔΟΣ», ενώ πολλές είναι και οι αιτήσεις που καταθέτουν επιχειρήσεις προκειμένου να ενταχθούν στον κατάλογο με τα «άκαπνα μαγαζιά» που αποδεδειγμένα τηρούν και εφαρμόζουν τον αντικαπνιστικό νόμο. Στο facebook, η ομάδα απαριθμεί πλέον 4000 ακολούθους και στόχος είναι να πραγματοποιηθεί μία σειρά από δράσεις για την ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από την απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς χώρους. Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν και θα επικαιροποιηθεί ο κατάλογος με τα «άκαπνα μαγαζιά» στη Ρόδο.
«Η Άκαπνη Ρόδος, ξεκίνησε από μία ομάδα ανθρώπων που θέλησε να συνδράμει στην καλλιέργεια της αντικαπνιστικής κουλτούρας. Στο πλαίσιο λοιπόν της στόχευσης αυτής, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε ενημερωτική εκστρατεία στα σχολεία. Αποσκοπούμε τόσο στην ενίσχυση του εθελοντισμού αλλά και στην διαμόρφωση της αντικαπνιστικής συνείδησης στα παιδιά και στους έφηβους. Επίσης, στα άμεσα σχέδιά μας είναι η διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων και η προβολή ραδιοφωνικού σποτ. Τέλος, στις αρχές Δεκεμβρίου προγραμματίζουμε εκδήλωση στο κέντρο της πόλης με τοπικά μουσικά συγκροτήματα. Ο ρόλος μας είναι καθαρά ενημερωτικός και ελπίζουμε ότι μέσα από όλες αυτές τις δράσεις θα καταφέρουμε να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό και να διαδώσουμε το μήνυμα της απαγόρευσης καπνίσματος σε κλειστούς χώρους», δήλωσε ο κ. Θανάσης Βυρίνης, ιδρυτικό μέλος της ομάδας «ΆΚΑΠΝΗ ΡΟΔΟΣ».

 

Τα πρόστιμα
Σύμφωνα με τις διατάξεις του αντικαπνιστικού νόμου ισχύουν τα παρακάτω σχετικά με την επιβολή προστίμων:
Η παράβαση των διατάξεων για την απαγόρευση του καπνίσματος από τους δημόσιους λειτουργούς, τους δημόσιους υπαλλήλους, τους υπαλλήλους των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, στους χώρους όπου είναι εγκατεστημένες οι υπηρεσίες τους, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την πειθαρχική ευθύνη τους.
• Σε όσους καπνίζουν ή καταναλώνουν προϊόντα καπνού κατά παράβαση του άρθρου 3 επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) έως πεντακόσια (500) ευρώ λαμβανομένης υπόψη τυχόν υποτροπής.
• Σε κάθε υπεύθυνο διαχείρισης και λειτουργίας των χώρων της πρώτης παραγράφου του άρθρου 3, που ανέχεται την παραβίαση της διατάξεων του άρθρου 3, επιβάλλεται πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, λαμβανομένης υπόψη τυχόν υποτροπής. Στην τέταρτη υποτροπή ανακαλείται προσωρινά η άδεια λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με απόφαση της αρχής, η οποία τη χορήγησε, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών, ενώ στην πέμπτη υποτροπή ανακαλείται οριστικά η άδεια λειτουργίας με απόφαση της αρχής, η οποία τη χορήγησε.
• Σε όσους πωλούν προϊόντα καπνού σε ανηλίκους ή ανέχονται παραβίαση της σχετικής διάταξης επιβάλλεται πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Η υποτροπή λαμβάνεται υπόψη για το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου. Στην τέταρτη υποτροπή ανακαλείται προσωρινά η άδεια λειτουργίας, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών, ενώ στην πέμπτη ανακαλείται οριστικά η άδεια λειτουργίας με απόφαση της αρχής, η οποία τη χορήγησε.
• Σε όσους παραβιάζουν τις διατάξεις του παρόντος σχετικά με τη διαφήμιση προϊόντων καπνού επιβάλλεται πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ λαμβανομένης υπόψη τυχόν υποτροπής.

• Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3730/2008, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 3896/2010, για την παράβαση της απαγόρευσης καπνίσματος στα πάσης φύσεως αυτοκίνητα, ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης, όταν επιβαίνουν ανήλικοι κάτω των 12 ετών, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ποσού 1.500 ευρώ στον επιβαίνοντα που καπνίζει ανεξάρτητα αν είναι οδηγός, ενώ διπλασιάζεται το πρόστιμο στο ποσό των 3.000 ευρώ, αν αυτός που καπνίζει οδηγεί αυτοκίνητο δημοσίας χρήσης. Επιπλέον στους οδηγούς των οχημάτων αυτών επιβάλλεται η αφαίρεση της άδειας ικανότητος οδήγησης για διάστημα ενός (1) μηνός για κάθε παράβαση έστω και αν δεν διέπραξαν οι ίδιοι την παράβαση, αλλά πρόσωπο που επιβαίνει στο αυτοκίνητο.

Πηγή:www.dimokratiki.gr

Η οικογένεια του Έλληνα κατηγορούμενου για τη δολοφονία και τον βιασμό της Ελένης Τοπαλούδη ζήτησε συγγνώμη για πρώτη φορά μέσω του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star από την οικογένεια της άτυχης φοιτήτριας.

Ο πατέρας και η μητέρα του Ροδίτη κατηγορούμενου ζητούν μέσω του κεντρικού δελτίου του Star συγγνώμη από τους γονείς της Ελένης Τοπαλούδη

«Η οικογένεια του νεαρού Ροδίτη αισθάνεται την υποχρέωση να εκφράσει για μια ακόμη φορά την οδύνη της για το τραγικό περιστατικό και να διατυπώσει τη δημόσια συγγνώμη της στην οικογένεια του θύματος» επισημαίνει ο δικηγόρος της οικογένειας.

Σε λίγες ημέρες συμπληρώνεται ένας χρόνος από το άγριο έγκλημα στους Πεύκους. Η οικογένεια της Ελένης Τοπαλούδη ζητά να τιμωρηθούν αυστηρά οι δράστες. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης προανήγγειλε σήμερα ότι αλλάζει ο ποινικός κώδικας για τους βιασμούς που τελούνται από δυο και περισσότερα άτομα. Θα τιμωρούνται πλέον με ισόβια.

Μέχρι στιγμής οι κατηγορούμενοι τα ρίχνουν ο ένας στον άλλο. Οι αρχές περιμένουν να πάρουν στα χέρια τους τα τελευταία μηνύματα της φοιτήτριας μέσω facebook για αναλύσουν τον γρίφο αν γνώριζε ότι στο ραντεβού της με τον Αλβανό θα ήταν και ο Ροδίτης.

Αναλυτικό ρεπορτάζ της «δημοκρατικής»

Σοκάρουν τα όσα κατέθεσε ο εξαρτημένος από την ηρωίνη δράστης

Ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση τελεσθείσα σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, παράνομη κατοχή κυνηγετικών όπλων, παράνομη κατοχή όπλων και πυρομαχικών, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία και χρήση ναρκωτικών ουσιών (ηρωίνη) άσκησε το βράδυ της Παρασκευής η Εισαγγελέας Υπηρεσίας στον Σ. Σ. του Φ. 46 ετών, κάτοικο Εμπωνας, δράστη του ιδιαζόντως ειδεχθούς εγκλήματος με θύμα τον Ι. Μ. του Β. 43 ετών, έγγαμο, κάτοικο Κρητηνίας.
Ο κατηγορούμενος θα απολογηθεί αύριο το πρωί ενώπιον της τακτικής Ανακρίτριας Ρόδου.

Το ιστορικό της υπόθεσης έχει ως εξής:
Την 7η Νοεμβρίου 2019 το απόγευμα δηλώθηκε στο αστυνομικό τμήμα της Ιαλυσού από την 42χρονη σύζυγο του θύματος, η εξαφάνισή του.
Συγκεκριμένα ανέφερε ότι ο 43χρονος σύζυγός της (ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Κρητηνία) την 17.15 ώρα της 6ης Νοεμβρίου 2019 αναχώρησε από την οικία τους με το υπ’ αρίθμ. ΡΟΚ 9901 αυτοκίνητό του μάρκας Citroen Χsara Picasso, χρώματος πράσινου, με προορισμό τον Εμπωνα για να συναντηθεί με τον κατηγορούμενο, για να διευθετήσουν οικονομικής φύσεως διαφορά μεταξύ τους και συγκεκριμένα για να δώσει ο 46χρονος στον σύζυγό της 450 ευρώ περίπου που του όφειλε.
Εκτοτε, όπως είπε, δεν είχε εμφανιστεί στην οικία του και δεν είχε επικοινωνήσει μαζί της ή με άλλους οικείους του, ενώ το κινητό του τηλέφωνο ήταν απενεργοποιημένο.
Μάλιστα επρόκειτο να συναντηθούν για τον σκοπό αυτό την Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2019 αλλά το ραντεβού αναβλήθηκε διότι ο 46χρονος δεν είχε λεφτά.
Είχε τονίσει εξάλλου ότι τα χρήματα αφορούσαν σε πώληση λιαστής ντομάτας στην καντίνα του κατηγορούμενου αλλά και σταφυλιού.
Η σύζυγος του θύματος έχει καταθέσει εξάλλου ότι ήταν αντίθετη στην πώληση των προϊόντων στον 46χρονο διότι είχε ακούσει ότι δεν ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του.


Η 42χρονη μάλιστα είπε στους αστυνομικούς ότι ο σύζυγός της πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας και ανησυχούσε και για το ό,τι δεν είχε πάρει την αγωγή του, ενώ τόνισε ότι όταν είχε φύγει από την οικία τους είχε μαζί του περίπου 800 ευρώ.
Σε δεύτερη κατάθεσή της, την 8η Νοεμβρίου 2019, ανέφερε ότι ο σύζυγός της ήταν χρήστης ηρωΐνης και ναρκωτικών χαπιών, τα οποία έπαιρνε με ιατρική συνταγή και ότι είχε ξεκινήσει την χρήση όταν διαγνώστηκε η ασθένειά του.
Από τις αρχές της τουριστικής σεζόν του 2019 είχε αρχίσει να συναναστρέφεται με τον κατηγορούμενο και πέραν από τις εμπορικές συναλλαγές που είχαν, είχε καταλάβει ότι είχε συναλλαγές μαζί του με ναρκωτικά και συγκεκριμένα ότι του έδινε μικροποσότητες ηρωίνης από τα 10 γραμμάρια που αγόραζε ο ίδιος από άγνωστο σ’ αυτήν άτομο.
Ο 46χρονος τούς χρωστούσε περίπου 150 ευρώ, όπως είπε από το σταφύλι που του είχε πωλήσει και περίπου 300 ευρώ από ηρωίνη. Μάλιστα, όπως είπε, τρεις μέρες ενωρίτερα σε ραντεβού που είχαν, ο 46χρονος είχε πάει κρατώντας καραμπίνα και είχε πει στον άντρα της ότι το όπλο ήταν άδειο.
Μάλιστα τόνισε η ίδια αλλά κι άλλοι συγγενείς της, ότι ο 46χρονος είχε κάνει γνωστό στο χωριό ότι θα έκανε κακό στο θύμα.
Σημειώνεται ότι από έρευνα στην οικία του θύματος βρέθηκαν μικροποσότητα κάνναβης, μια ζυγαριά και χάπια.

Την 7η Νοεμβρίου 2019 το βράδυ οι αστυνομικοί με βάση τα όσα είχε καταθέσει αρχικώς η σύζυγος του θύματος, μετέβησαν στον Εμπωνα και αναζήτησαν τον 46χρονο αφού ήταν το τελευταίο άτομο το οποίο τον είχε συναντήσει.
Παρουσία δικαστικού λειτουργού πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του και βρήκαν μια καραμπίνα 12 cal, ένα μονόκαννο φλόμπερ, δύο αστεράκια νίτζα, ένα πτυσσόμενο γκλοπ, ένα κουτί με 25 φυσίγγια 12 cal, ένα δεύτερο κουτί με 16 φυσίγγια 12 cal, ένα φυσίγγιο διαμερτήματος ν.8.
Προσήχθη στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου και συνελήφθη, ενώ ακολούθησε προανάκριση από την οποία προέκυψαν τα εξής:
Τη 6 Νοεμβρίου 2019 το πρωί οι δύο άντρες έκλεισαν ραντεβού για το απόγευμα της ίδιας μέρας προκειμένου ο κατηγορούμενος να προμηθευτεί ηρωίνη από το θύμα.
Συναντήθηκαν σε ερημική δασική περιοχή ανάμεσα σε Σιάννα και Κρητηνία.
Εκεί ο κατηγορούμενος ανέμενε πεζός πάνω στον δρόμο το θύμα, έχοντας μαζί του την καραμπίνα του και φορώντας μία ζώνη-γιλέκο με σφαίρες.
Αφού εμφανίστηκε το θύμα στο σημείο με το όχημά του, επιβιβάστηκε σε αυτό και πήγαν σε πιο απόμερη τοποθεσία η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από το ανωτέρω σημείο και συγκεκριμένα στο 3ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Εμπωνας – Σιαννών σε αδιέξοδο αγροτικό χωματόδρομο και σε απόσταση 200 μέτρων από την επαρχιακή οδό.
Εκεί κατηγορούμενος κατέβηκε από το όχημα, ενώ το θύμα έμεινε εντός αυτού στην θέση του οδηγού.
Μετά από σύντομη συζήτηση οι δύο άντρες λογομάχησαν για την αγοραπωλησία των ναρκωτικών και ο κατηγορούμενος πυροβόλησε μία φορά στην κοιλιακή χώρα το θύμα το οποίο, έχοντας τις αισθήσεις του, προσπάθησε να διαφύγει με το όχημά του, πλην όμως ο κατηγορούμενος άνοιξε την πόρτα του οδηγού και τον πυροβόλησε τουλάχιστον δύο φορές στο λαιμό και στο πρόσωπο τραυματίζοντας τον θανάσιμα.
Στη συνέχεια αφού διαπίστωσε πως το θύμα ήταν νεκρό ερεύνησε το αυτοκίνητό του, βρήκε μικρή ποσότητα ναρκωτικής ουσίας (ηρωίνη) στο λεβιέ ταχυτήτων και την έκανε χρήση επιτόπου.
Μετά περισυνέλεξε από το σημείο τρεις από τους κάλυκες, δύο κινητά τηλέφωνα του θύματος και περπάτησε μέχρι το αρχικό σημείο συνάντησης όπου, αφού έσπασε τα κινητά τηλέφωνα του θύματος, τα έκρυψε επιμελώς σε παρακείμενους θάμνους.
Ακολούθως περπάτησε δύσβατη ορεινή και θαμνώδη περιοχή μετέβη σε ένα χωράφι που βρίσκεται δύο χιλιόμετρα μετά το χωριό Έμπωνα με κατεύθυνση τον Αγιο Ισίδωρο και έκρυψε σε δύο διαφορετικούς θάμνους το γιλέκο με τις σφαίρες και την καραμπίνα τα οποία έφερε μαζί του και είχε χρησιμοποιήσει.
Ο κατηγορούμενος οδήγησε τους αστυνομικούς στα ανωτέρω σημεία όπου βρήκαν το όπλο, τους κάλυκες και δύο κινητά τηλέφωνα του θύματος, που είχε σπάσει ο δράστης.
Εξεταζόμενος, αφού ομολόγησε το έγκλημα κατέθεσε ότι έχει μείνει στις φυλακές για δυόμιση έτη για υπόθεση ναρκωτικών, ενώ τους τελευταίους 6 μήνες κάνει χρήση ηρωίνης και καταναλώνει δύο γραμμάρια την ημέρα, υποστηρίζοντας ότι τα αγόρασε έναντι 50 ευρώ το γραμμάριο από το θύμα. Ισχυρίστηκε μάλιστα ότι του έχει δώσει πάνω από 20.000 ευρώ για ναρκωτικά.
Ισχυρίστηκε ότι τον τελευταίο καιρό η ηρωίνη που του έδινε ήταν διαφορετική, του προκαλούσε θυμό και κακία και είχε νεύρα, ενώ μύριζε βενζίνη.
Την 4η Νοεμβρίου 2019, όπως είπε, του είχε δώσει 150 ευρώ για ηρωίνη και εκείνος τον προμήθευσε μόνο με 200 mg ενώ όταν διαμαρτυρήθηκε του απάντησε ότι θα του έδινε κι άλλη ποσότητα την επόμενη μέρα.
Την επόμενη ημέρα ένιωθε στερητικά σύνδρομα και την 6η Νοεμβρίου 2019 επειδή δεν άντεχε, τον πήρε τηλέφωνο και έδωσαν ραντεβού για να του δώσει ηρωίνη.
Στο ραντεβού, όπως ισχυρίστηκε, πήγε με το ποδήλατό του και το θύμα άργησε μισή ώρα.

Εκρυψε, όπως είπε, το ποδήλατο και τον περίμενε στον δρόμο και είχε μαζί του το όπλο και το γιλέκο με τις σφαίρες που το κουβαλούσε πάντα μαζί του γιατί είναι ερημιά και είναι κυνηγός μήπως και βρεί καμία μπεκάτσα!
Το θύμα δεν ήθελε, όπως είπε, να του δώσει ηρωίνη χωρίς να του καταβάλει χρήματα και τον έβρισε θέλοντας να φύγει και εκείνος ευρισκόμενος σε κατάσταση παροξυσμού από την εξάρτηση και είπε να τον πυροβολήσει για να του κόψει την φόρα… «γιατί ήταν σαν πέρδικα που φεύγει»!!!
Αφού τον σκότωσε, πυροβολώντας τον ξανά όταν πήγε να φύγει από το αυτοκίνητο πήρε την ηρωίνη και την ήπιε αμέσως.
Αφού ξεφορτώθηκε το όπλο, τις σφαίρες και τα κινητά πήγε στο σπίτι του, έκανε ντουζ και ξυρίστηκε και πέταξε τα ρούχα του γιατί είχαν αίματα.
Ως συνήγοροι υπεράσπισής του παρίστανται οι δικηγόροι κ.κ. Φώτης Χατζηδιάκος και Δήμος Μουτάφης.

 
Σελίδα 1 από 633

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot