Συνεδριάζει την ερχόμενη Πέμπτη 21 Νοεμβρίου η οικονομική επιτροπή της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για να ασχοληθεί με θέματα των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων.

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται για συζήτηση 39 θέματα μεταξύ των οποίων και η αποκατάσταση του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής στην Κω που υπέστη σοβαρές ζημιές από τον καταστροφικό σεισμό του Ιουλίου του 2017. Το θέμα αφορά την έγκριση των όρων δημοπράτησης και της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Επισκευή και αποκατάσταση σεισμόπληκτου Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής στη νήσο Κω».
Ο Ιερός Ναός της Αγίας Παρασκευής είναι ο παλαιότερος από τους τρεις ενοριακούς ναούς της πόλης της Κω.

Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στη συνοικία που κάποτε ονομαζόταν "συνοικία της Άσπας" περιοχή Χαλουβαζιά. Η πρώτη αναφορά στην Αγία Παρασκευή στη συνοικία Άσπα γίνεται το 1693 στον Κώδικα Α' Αρχείου Δουλείας. Σύμφωνα με μαρτυρίες από το 1763 εμφανίζεται ως ο οικονομικά ευρωστότερος ενοριακός Ναός της πόλης της Κω.

Τα θέματα της ημερήσια διάταξης έχουν ως εξής:
1. Έγκριση των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με αριθμό ανακοίνωσης ΣΜΕ 4/2019, και των μελών των επιτροπών αξιολόγησης και ενστάσεων για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης πράξης, στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2014-2020, με κωδικό MIS 5041253 και τίτλο: "Τεχνική υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου".

2. Έγκριση 1ου πρακτικού (1ο και 2ο στάδιο του διαγωνισμού): Έλεγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής ελέγχου και βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών, αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και εισήγησης ανάδειξης προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής της υπηρεσίας με τίτλο: «Προσδιορισμός, οριοθέτηση και χάραξη καταδυτικών διαδρομών σε περιοχές φυσικού κάλλους ή πόντισης υφάλων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου της ΠΝΑΙ».

3. Έγκριση 1ου Πρακτικού δημοπρασίας (1ο στάδιο - ανάδειξη προσωρινού μειοδότη) του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Αναβάθμιση Ιπποκράτειου Μέλαθρου Κω».
4. Έγκριση 1ου Πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης προσωρινού μειοδότη) του ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με συστημικό αριθ. 85515 του έργου: «Κατασκευή τριών γηπέδων τένις».
5. Έγκριση 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το συνοπτικό διαγωνισμό ανάθεσης της μελέτης: «Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη γέφυρας ποταμού Μάκαρη».

6. Έγκριση 2ου Πρακτικού (2ο στάδιο - κατακύρωσης του διαγωνισμού) διεξαγωγής του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με α/α συστήματος 81422 του έργου: «Ύδρευση οικισμών ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ και ΝΙΚΕΙΩΝ του Δήμου ΝΙΣΥΡΟΥ».
7. Έγκριση όρων Δημοπράτησης, Επιτροπής Διαγωνισμού και Χειριστή, για το έργο: «Επισκευή – Αποκατάσταση σεισμόπληκτου Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής στη νήσο ΚΩ».

8. Έγκριση όρων Δημοπράτησης, Επιτροπής Διαγωνισμού και Χειριστή, για την προμήθεια: «Εξοικονόμηση ενέργειας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Νήσου ΚΩ με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED».
9. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 20.000,00 χωρίς ΦΠΑ (24.800,00 με ΦΠΑ 24%), για την παροχή υπηρεσιών: «Εποπτεία Οδικού Δικτύου, στην περιοχή που κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, με την από 13-11-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου».
10. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση χώρου γηπέδου καλαθοσφαίρισης Πυλώνας».

11. Έγκριση 2ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση εθνικής οδού Ρόδου – Λίνδου και ανατολικές ακτές – αεροδρόμιο».
12. Έγκριση α) προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 & 32α Ν.4412/2016), β) των όρων δημοπράτησης και γ) επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Επισκευές – συντηρήσεις σε σχολικά κτήρια (Β’ φάση) Δήμου Ανάφης».
13. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «Αντιπλημμυρική Προστασία Π.Ε. Άνδρου».

14. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων Καμινίων».
15. Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. ανακοίνωσης ΣΜΕ 2/2019 για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης Πράξης, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2010», με MIS 5038226 και τίτλο: «Τεχνική Υποστήριξη της Δ/νσης Τεχνικών έργων Κυκλάδων».

16. Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) διαγωνισμού για το έργο: «Επισκευές - συντηρήσεις σε σχολικά κτήρια (Β’ φάση) Δήμου Σίφνου».
17. Έγκριση 1ου Πρακτικού Δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή αγωγού ύδρευσης νήσου Κύθνου».
18. Έγκριση 1ου Πρακτικού Δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου)
διαγωνισμού για το έργο: «Έργα βελτίωσης - ασφάλειας επαρχιακού οδικού δικτύου νήσων Κέας, Κύθνου».
19. Έγκριση 1ου Πρακτικού Δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) διαγωνισμού για το έργο: «Έργα βελτίωσης - ασφάλειας επαρχιακού οδικού δικτύου νήσου Μήλου».

20. Έγκριση 2ου Πρακτικού Δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης οριστικού αναδόχου) διαγωνισμού για το έργο: «Αποκατάσταση βλαβών από θεομηνίες στο οδικό δίκτυο της ν. Θήρας (2019)».
21. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Διαγράμμιση επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Θήρας (2018)».
22. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση – Συντήρηση οδικού δικτύου Νάξου (χρήση 2017)».
23. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Προσωρινά μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οδού προς λιμένα Αθηνιού».

24. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Μυκόνου (2018)».
25. Έγκριση όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας "Υπηρεσίες καταχώρησης νέων προϊόντων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στα Μητρώα ΠΟΠ (προστατευόμενο προϊόν προέλευσης), ΠΓΕ (προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης) και ΕΠΙΠ (εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων) της Ευρωπαϊκής Ένωσης ".
26. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης τεχνικών – οικονομικών προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού για «Υπηρεσίες καταγραφής καλλιεργητικών δεδομένων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου».

27. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης του διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου ποδόσφαιρου της ΕΠΣΔ στις αθλητικές εγκαταστάσεις Καρακόνερου του Δήμου Ρόδου.
28. Τροποποίηση σύμβασης μεταφοράς μαθητών ΣΜΕΑΕ για νήσο ΚΩ με ειδικό όχημα.
29. Έγκριση για την εξειδίκευση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και του Δήμου Άνδρου για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση κτηρίου (πρώην Επισκοπείου) του Δήμου Άνδρου».

30. Έγκριση του 2ου πρακτικού, αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Υποστήριξη λειτουργίας Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης».
31. Έγκριση ένταξης στο Μητρώο αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών Π.Ν.Α.Ι., εταιρειών και φυσικών προσώπων ιδιοκτητών μηχανημάτων έργου.
32. Απαλλαγή υπολόγου προμήθειας καυσίμων θέρμανσης Περιφερειακής Ενότητας Σύρου.

Του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020

Στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, 50 δικαιούχοι αγρότες, οι αιτήσεις των οποίων κρίθηκαν επιλέξιμες, εντάσσονται στο Υπομέτρο 6.3 “Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020, στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης στο Υπομέτρο 6.3

Η δημόσια δαπάνη των 50 επιλέξιμων Πράξεων ανέρχεται σε 700.000 ευρώ. Η δημόσια οικονομική ενίσχυση που θα λάβει κάθε δικαιούχος, ανέρχεται σε 14.000 ευρώ. Αρμόδιος φορέας των πληρωμών είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η οικονομική στήριξη καταβάλλεται σε δύο δόσεις.

Η α΄ δόση (70% του συνολικού ποσού στήριξης) καταβάλλεται αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης.

Η β΄ δόση καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση και ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου του και σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός 5 ετών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης με προϋποθέσεις την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και την τήρηση των συναφών δεσμεύσεων και υποχρεώσεων, που περιγράφονται στην Πρόσκληση.

Η ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου είναι τα τρία έτη και η μέγιστη τα τέσσερα έτη.

Στόχος του Υπομέτρου “Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων” είναι οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις να αναπτύξουν περαιτέρω τις γεωργικές τους δραστηριότητες, μέσω ενεργειών που αφορούν, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, τη βελτίωση της οικονομικής ή περιβαλλοντικής βιωσιμότητάς τους ή

την εν γένει διαρθρωτική τους προσαρμογή (όπως παραγωγική, οργανωτική κλπ) ούτως ώστε να είναι «ικανές» να υποστηρίξουν μελλοντική επαγγελματική ενασχόληση των κατόχων τους στη γεωργία.

Για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου προβλέπεται η παροχή κατ’ αποκοπή οικονομικής ενίσχυσης σε επαγγελματίες αγρότες που δεν έχουν υπερβεί το 61ο έτος της ηλικίας τους και κατοικούν σε μικρές κοινότητες έως 5.000 κατοίκων, για την περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων μικρών εκμεταλλεύσεών τους, οι οποίοι να διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα και να υλοποιούν επιχειρηματικά σχέδια για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.

Η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έχει την γενικότερη ευθύνη και εποπτεία της οργάνωσης, εφαρμογής και παρακολούθησης του Υπομέτρου 6.3, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης «Ε.Γ.Τ.Α.Α.») και το Ελληνικό Δημόσιο.

Η παρακολούθηση και η επίβλεψη της υλοποίησης της Πράξης και του επιχειρηματικού σχεδίου κάθε δικαιούχου, γίνεται από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ν. Δωδεκανήσου και Ν. Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

 

Στο πλαίσιο της υποστηρικτικής λειτουργίας της Περιφέρειας προς τους μικρούς νησιωτικούς δήμους, ανταποκρινόμενος στην ανάγκη αναβάθμισης του οδικού δικτύου της Κάσου, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε την απόφαση διενέργειας, από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Διαμόρφωση οδού προς Άγιο Φανούριο», συνολικού προϋπολογισμού 41.000,00 €.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη, λοιπά έντυπα και πληροφορίες από την έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, επί της οδού Iερού Λόχου 4, στη Ρόδο, μέχρι και τις 22/11/2019, ημέρα Παρασκευή.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών λήγει στις 28/11/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ. Την ίδια μέρα και μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας θα γίνει και η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.

Το έργο χρηματοδοτείται από τον Δήμο Κάσου.

 

 

Το έργο είναι προϋπολογισμού 0,24 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Στο πλαίσιο του εκτεταμένου προγράμματος οδικών έργων που υλοποιεί η Περιφερειακή Αρχή, με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου “Σήμανση επαρχιακού οδικού δικτύου Κω – Κεφάλου και Κω - Αγίου Φωκά , νήσου Κω” προϋπολογισμού 199.572,65 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).
Το έργο αφορά στην οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση όλων των κατηγοριών, κατά μήκος του κύριου οδικού άξονα της Επαρχιακής Οδού Κω – Κεφάλου και Κω – Αγίου Φωκά, καθώς και εκείνη των συμβαλλουσών με αυτή οδών, στο μήκος που επηρεάζεται από την ύπαρξη του κυρίου άξονα. Επιπλέον προβλέπεται η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, η διαγράμμιση των κυκλικών κυκλοφοριακών κόμβων και των συμβαλλουσών οδών και η αποξήλωση της υφιστάμενης πεπαλαιωμένης σήμανσης.
Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών λήγει στις 13/12/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 19/12/2019 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ. από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, Πλατεία Ελευθερίας 1, στη Ρόδο.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, έχουν ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην διεύθυνση http://www.pnai.gov.gr.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που προαναφέρθηκε, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Φορέας κατασκευής είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της ΠΝΑΙ και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Περιλαμβάνεται στον συνολικό προγραμματισμό της Περιφερειακής Αρχής, για παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο των νησιών, σε τμήματα που πρέπει να βελτιωθούν, με σκοπό την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

 

Γ. Χατζημάρκος: “Τα νησιά που πρωταγωνιστούν στις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, που λατρεύουν τον αθλητισμό και την εξωστρέφεια, είναι στην έκθεση ERGO Marathon Expo. Η Περιφέρειά μας είναι παντού”

Από τη μικρή Ηρακλειά των 150 μόνιμων κατοίκων, μέχρι τη Ρόδο, τα νησιά των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου που έχουν κατορθώσει να ταυτίσουν το όνομά τους με σημαντικούς διεθνείς και εγχώριους αθλητικούς θεσμούς και διοργανώσεις, συμμετείχαν, με την “ομπρέλα” της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στην ERGO Marathon Expo 2019, τη μεγαλύτερη έκθεση – θεσμό στο χώρο του αθλητισμού στην Ελλάδα και μία από τις μεγαλύτερες και καλύτερες του είδους της διεθνώς.

Η έκθεση αθλητικών ειδών ERGO Marathon Expo 2019 την οποίαν διοργανώνει ο ΣΕΓΑΣ, πραγματοποιήθηκε από 6-9 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do Παλαιού Φαλήρου, για 12η συνεχή χρονιά στο πλαίσιο του 37ου Μαραθωνίου Αθήνας, του οποίου αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι του, στην διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκαν και φέτος όλες οι τελευταίες εξελίξεις στον αθλητισμό, τα πιο σύγχρονα αθλητικά προϊόντα και υπηρεσίες καθώς και οι αθλητικές διοργανώσεις και δταστηριότητες.

Η ολοένα αυξανόμενη προσέλευση στο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας συμβαδίζει με την αύξηση του αριθμού εκθετών και επισκεπτών και επιβεβαιώνει τη δυναμική της έκθεσης που αποτελεί πυλώνα για την ανάπτυξη του Αθλητισμού και του Τουρισμού στη χώρα μας. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 2018 το παρών έδωσαν περισσότεροι από 180 εκθέτες και 75.000 επισκέπτες και αθλητές από κάθε γωνιά του κόσμου.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, την τελευταία 5ετία έχει επενδύσει στρατηγικά στην ενίσχυση του αθλητικού τουρισμού, με θεσμοθέτηση μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων, πολλές από τις οποίες συμπεριλαμβάνονται στα Διεθνή καλεντάρια των παγκόσμιων αθλητικών ομοσπονδιών, καθώς και με την διοργάνωση μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων, συνεργαζόμενη τόσο με διεθνείς οργανισμούς όσο και με εθνικούς και τοπικούς συλλόγους και σωματεία.
Στόχος της Περιφερειακής Αρχής είναι η προβολή των νησιών και η ενίσχυση του αθλητικού τουρισμού, παράλληλα με την επέκταση της τουριστικής περιόδου, καθώς οι δράσεις αυτές οι οποίες παρουσιάστηκαν στην ERGO Marathon Expo, πραγματοποιούνται εσκεμμένα εκτός της υψηλής τουριστικής σεζόν.
Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, ο οποίος παραβρέθηκε στην έκεθση, δήλωσε:

“Η Περιφέρεια που είναι παντού, είναι η Περιφέρεια που σχεδιάσαμε με αγάπη.
Τα νησιά που πρωταγωνιστούν στις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, που λατρεύουν τον αθλητισμό και την εξωστρέφεια, ταυτόχρονα με την παρουσία τους στην έκθεση WTM στο Λονδίνο, είναι και στην έκθεση ERGO Marathon Expo στο Παλαιό Φάληρο. Τα αποτελέσματα έρχονται μόνο μετά από σκληρή δουλειά. Προχωράμε μπροστά”.

 

Σελίδα 1 από 507

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot