arxiki selida

Εκτός της ρύθμισης των έως και 120 δόσεων που εκτός απροόπτου αναμένεται να υπογραφεί ακόμη και σήμερα, μένουν τα 2/3 των μικρομεσαίων οφειλετών σύμφωνα με την ΕΣΕΕ. Και αυτό, γιατί όπως αποκάλυψε η «Κ», στη διαδικασία θα μπορούν να ενταχθούν φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα (π.χ. έμποροι) ή νομικά πρόσωπα, εφόσον οι συνολικές οφειλές τους προς όλους τους πιστωτές δεν υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ
ή οι οφειλές τους προς τα Ταμεία υπερβαίνουν το 85% των συνολικών οφειλών τους. Επίσης, δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση θα έχουν φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα με επιχειρηματική δραστηριότητα (π.χ. δικηγόροι, αγρότες) υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κάνει έναρξη εργασιών και οι οφειλές τους δεν υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΣΕΕ Βασίλη Κορκίδη, το «παρακλάδι» της ρύθμισης των 120 δόσεων θα αφορά επαγγελματίες και ΜμΕ με χρέη μόνο σε εφορία και Ταμεία, όχι όμως σε τράπεζες. Για χρέη έως 3.000 ευρώ θα μπορεί να γίνει ρύθμιση έως 36 δόσεις, με ελάχιστο ποσό τα 50 ευρώ, χωρίς «κούρεμα» προσαυξήσεων.
Για χρέη 3.001-50.000 ευρώ το «κούρεμα» μπορεί να φθάσει έως και το 85% για Ταμεία και 95% για εφορία, ενώ η εξόφληση του χρέους θα γίνει σε έως 120 δόσεις. Σημειώνεται ότι η ρύθμιση αφορά χρέη που δημιουργήθηκαν έως 31/12/16 από ενεργούς ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους και θα παραμείνει «ανοικτή» έως το τέλος του 2018.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ έως 50.000 ευρώ οφείλουν περίπου 1,1 εκατ. άτομα, οι οφειλές των οποίων με τις προσαυξήσεις ξεπερνούν τα 10 δισ. ευρώ, δηλαδή ανέρχονται στο 1/3 των συνολικών οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Αντίστοιχα, από την ΑΑΔΕ προκύπτει ότι οι οφειλές των ελευθέρων επαγγελματιών προς την εφορία έως το ύψος των 50.000 ευρώ προσεγγίζουν τα 35 δισ. ευρώ σε σύνολο οφειλών 100 δισ. ευρώ.
Οπως επισημαίνει η ΕΣΕΕ, ο εξωδικαστικός συμβιβασμός που «τρέχει» εδώ και μερικούς μήνες δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες επαγγελματιών και επιχειρήσεων με οφειλές έως 50.000 ευρώ, οι οποίοι αναμένουν την υπογραφή της απόφασης από την αρμόδια υπουργό Εργασίας Εφη Αχτσιόγλου.
Στην αναμενόμενη ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν όσοι:
• Δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα ανεξαρτήτως οφειλής.
• Εχουν, αλλά οφείλουν κάτω από 20.000 ευρώ.
• Εχουν, αλλά το 85% των οφειλών είναι σε ασφαλιστικά ταμεία.
• Δεν έχουν περιουσία που υπερβαίνει το 25πλάσιο του χρέους.
• Εχουν ταυτόχρονα οφειλές σε Ταμεία και εφορία.
Η ρύθμιση μπορεί να χαθεί και η οφειλή να είναι εκ νέου απαιτητή από τον ΕΦΚΑ στο σύνολό της εφόσον δεν καταβληθούν τρεις δόσεις, δεν υποβληθεί Αναλυτική Περιοδική Δήλωση εντός τριών μηνών, ή δεν τακτοποιηθούν ή ρυθμιστούν εντός τριών μηνών οι οφειλές προς το ΚΕΑΟ που βεβαιώθηκαν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2016. Ως εισόδημα λαμβάνεται το μεγαλύτερο μεταξύ του μέσου όρου των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων της τελευταίας 3ετίας ή του τελευταίου έτους πριν από την υποβολή της αίτησης. Για χρέη έως 20.000 ευρώ, ο οφειλέτης πρέπει να έχει απλώς θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες 3 χρήσεις πριν από την αίτηση. Για χρέη 20.000-50.000 ευρώ, εκτός από το ανωτέρω κριτήριο, ο λόγος του χρέους (αφού αφαιρεθούν οι προς διαγραφή προσαυξήσεις και τόκοι) προς το εισόδημα πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος του 8. Δηλαδή, το βασικό χρέος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 8πλάσιο του εισοδήματος. Προσοχή. Η ρύθμιση ξεκαθαρίζει ότι αποκλείεται η υπαγωγή, εφόσον η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη είναι 25 φορές μεγαλύτερη από την οφειλή.
Καθημερινή
Μιλώντας σήμερα στην Επιτροπή Διαρκούς παραγωγής και εμπορίου της Βουλής για το Σ/Ν του Υπουργείου Οικονομικών «Άσκηση Υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων. Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» ο βουλευτής Δωδεκανήσου Ηλίας Καματερός τόνισε μεταξύ άλλων ότι: 
Τα κέντρα υποστήριξης επιχειρήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 66 του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, να μπορούν να παίξουν σοβαρό ρόλο στην ανάπτυξη προς όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ζήτησε όμως να προβλεφθεί η ενίσχυση των επιμελητηρίων τόσο οικονομικά όσο και σε στελέχωση.
Πρότεινε επίσης να τους αποδοθούν και αρμοδιότητες ενημέρωσης των επιχειρήσεων για τις παραγωγικές τους δυνατότητες, ιδιαίτερα των κοινωνικών επιχειρήσεων, των συμπράξεων και συνεταιρισμών που αποτελούν δυναμικά εργαλεία ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αξιοποιώντας τα πολλαπλά προγράμματα.

O θάνατος των μικρομεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων συνεχίζεται απειλώντας τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Και όμως η χώρα αδυνατεί να αξιοποιήσει κονδύλια δισεκατομμυρίων που διαθέτουν γι’ αυτόν τον σκοπό τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.

Από το 2012 έως και τον Ιούλιο φέτος, περισσότερες από 196.118 επιχειρήσεις έχουν διαγραφεί από τα μητρώα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) αποτελώντας πλέον τον μακρύ –και ακόμη ανοιχτό– κατάλογο των θυμάτων της κρίσης αλλά και των ακολουθουμένων οικονομικών πολιτικών.

Το δε θετικό ισοζύγιο εγγραφών-διαγραφών νέων επιχειρήσεων που προκύπτει από τα στοιχεία του ΓΕΜΗ αποτελεί «μαγική εικόνα», αφού τα στοιχεία στρεβλώνουν οι χιλιάδες μετατροπές των λεγόμενων μπλοκ σε Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ) εξαιτίας των βαρύτατων ασφαλιστικών εισφορών που επιβλήθηκαν στους ελεύθερους επαγγελματίες και άλλες κατηγορίες εργαζομένων. Προσωπικές, δηλαδή, στην ουσία επιχειρήσεις που δεν έχουν ούτε υπαλλήλους για να τονώσουν την απασχόληση ούτε πραγματοποιούν επενδύσεις που θα μπορούσαν να κινήσουν την οικονομική δραστηριότητα. Είναι απλώς απέλπιδες προσπάθειες εργαζομένων να επιβιώσουν και να μην έχουν την τύχη των δεκάδων χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έκλεισαν.

Είναι χαρακτηριστικό πως με βάση την προσεκτική επεξεργασία των στοιχείων του ΓΕΜΗ ανά κατηγορία επιχειρήσεων, προκύπτει πως κατά το πρώτο επτάμηνο του 2017 ιδρύθηκαν 4.086 Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες έναντι μόλις 394 το αντίστοιχο διάστημα του 2016. Η συντριπτική τους πλειονότητα εκτιμάται πως αποτελεί απότοκο του κλεισίματος των βιβλίων ελεύθερων επαγγελματιών που επέλεξαν αυτή τη μορφή επιχειρείν ως μοναδική διέξοδο επιβίωσης έστω και προσωρινής. Ομως, εάν δεν είχαν ιδρυθεί αυτές οι επιχειρήσεις το ισοζύγιο εγγραφών-διαγράφων επιχειρήσεων θα ήταν αρνητικό. Και αυτό διότι κατά το πρώτο επτάμηνο έγιναν 15.734 διαγραφές και 18.434 εγγραφές, εκ των οποίων, όπως προαναφέρθηκε, οι 4.086 είναι ΙΚΕ.

Το ζήτημα της εξαφάνισης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν έχει βέβαια διαφύγει την προσοχή της Τραπέζης της Ελλάδος, που κρούει τον κώδωνα του κινδύνου στην ενδιάμεση έκθεσή της. Εκεί υπογραμμίζεται πως, αν και το σωρευτικό ισοζύγιο συστάσεων-διαγραφών παραμένει θετικό, καταγράφει καθοδική πορεία από το φθινόπωρο του 2015 και έπειτα. «Παράλληλα, το τελευταίο διάστημα παρατηρείται αυξανόμενη συμβολή νομικών μορφών που αφορούν κατά κύριο λόγο επιχειρήσεις μικρού μεγέθους (όπως ΙΚΕ και ατομικές επιχειρήσεις) και αντίστοιχη υποχώρηση της θετικής συμβολής των Α.Ε. (που συνήθως είναι μεγαλύτερου μεγέθους εταιρείες) στο σωρευτικό ισοζύγιο συστάσεων-διαγραφών».

Ο προβληματισμός εντείνεται από το γεγονός ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα πρόσφατης μελέτης της Endeavor Greece, το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων που συστάθηκαν το 2016 εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται σε κλάδους με προσανατολισμό την εγχώρια κατανάλωση –κατά κύριο λόγο αφορούν την εστίαση και τη διασκέδαση– και όχι σε κλάδους μεταποίησης ή υψηλού τεχνολογικού περιεχομένου. Εξαίρεση συνιστά η θετική συμβολή των τουριστικών επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό.

Ομως η αδράνεια της πολιτείας απέναντι σε αυτή την κατάσταση είναι χαρακτηριστική. Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στα μέσα Ιουλίου η Ευρωπαία επίτροπος για την Περιφερειακή Πολιτική, Κορίνα Κρέτσου, δημόσιες δαπάνες ύψους 2,7 δισ. είναι αφιερωμένες σε επενδυτικές προτεραιότητες για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την περίοδο 2014-2020, από τις οποίες όμως μόνον το 5,9% έχει δαπανηθεί. Πρόκειται για κονδύλια που εντάσσονται στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Στα 23,4 δισ. ευρώ έχουν εκτιναχθεί τα «κόκκινα» δάνεια του κλάδου

Στην Ελλάδα κατά το 2012, οπότε και άρχισε να βαθαίνει απότομα η οικονομική κρίση, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιπροσώπευαν το 86,5% της απασχόλησης και το 72,8% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τη Eurostat και την Τράπεζα Της Ελλάδος. Τα αντίστοιχα μερίδια για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις ήταν 58,6% της απασχόλησης και 35,9% της προστιθέμενης αξίας, για τις μικρές και μεσαίες 17,0% και 10,9% της απασχόλησης και 20,1% και 16,8% της προστιθέμενης αξίας αντίστοιχα (οι μεγάλες επιχειρήσεις, με προσωπικό πάνω από 250 άτομα, αντιπροσώπευαν το 13,5% της απασχόλησης και το 27,2% της προστιθέμενης αξίας). Δηλαδή οι μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις κάλυπταν πάνω από τα δύο τρίτα της οικονομικής δραστηριότητας και της απασχόλησης. Εκτοτε όμως έχουν αποψιλωθεί.

Ενας από του λόγους που συνέβη αυτό, όπως γνωρίζει η αγορά, είναι επειδή επλήγησαν δυσανάλογα από τη συνεχιζόμενη συρρίκνωση των εγχώριων τραπεζικών χορηγήσεων. Καθώς βασίζονταν σχεδόν αποκλειστικά στον τραπεζικό δανεισμό για τη χρηματοδότησή τους, όταν αυτή στέρεψε άρχισαν να κλείνουν. Παράλληλα είχαν και έχουν να αντιμετωπίσουν, εκτός από το ύψος της φορολογίας, και ένα ασταθές και πολύπλοκο φορολογικό περιβάλλον, το οποίο αλλάζει διαρκώς –και μάλιστα προς το δυσμενέστερο για την επιχειρηματικότητα– ανάλογα με τις «τρύπες» που εμφανίζονται κάθε φορά στα έσοδα του προϋπολογισμού, υπογραμμίζει το ΕΒΕΑ. Ετσι τα μη εξυπηρετούμενα πιστωτικά ανοίγματα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις διαμορφώνονται στο 59,9% σε σύνολο δανείων 39,2 δισ. Ακόμα χειρότερη είναι η εικόνα για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπου τα «κόκκινα» δάνεια φτάνουν το 67,2%, σε σύνολο δανείων ύψους 25 δισ. ευρώ, ήτοι 23,4 δισεκατομμύρια σύμφωνα με την ΤτΕ.

Δεν είναι, λοιπόν, απορίας άξιον το γιατί όσοι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες εξακολουθούν να λειτουργούν εκτιμούν πως αυτό δεν θα μπορέσει να συνεχισθεί για πολύ. Αυτό προκύπτει ξεκάθαρα και από τις απαντήσεις που έδωσαν στην πρώτη ετήσια μεγάλη έρευνα του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος του ΣΕΒ με τίτλο «Ο σφυγμός του επιχειρείν». Οι 6 στις 10 επιχειρήσεις παλεύουν για την επιβίωσή τους ενώ από τις άλλες 4 μόλις οι 2 εμφανίζονται πραγματικά ισχυρές. Ακόμα, παρατηρείται ότι όσο μικρότερο είναι το μέγεθος των επιχειρήσεων, βάσει αριθμού εργαζομένων, τόσο μεγαλύτερες είναι οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Επιπλέον παρατηρούνται διαφορετικές «ταχύτητες» και εντός των κλάδων, ενδεικτικά παραδείγματα η μεταποίηση και ο τουρισμός, όπου οι οργανωμένες επιχειρήσεις δηλώνουν πιο αισιόδοξες για το μέλλον σε σύγκριση με τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

Αλλά αυτές οι τελευταίες είναι πολύ πιο σημαντικές για την Ελλάδα από ό,τι για τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ενωσης, οι ΜΜΕ αντιπροσώπευαν το 67,1% του εργατικού δυναμικού (έναντι 86,5% στην Ελλάδα) στον μη χρηματοπιστωτικό τομέα και το 57,3% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας (έναντι 72,8%). Σύμφωνα με τη Eurostat, μικρομεσαίες θεωρούνται οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες: πολύ μικρές επιχειρήσεις (λιγότεροι από 10 εργαζόμενοι), μικρές επιχειρήσεις (10-49) και μεσαίες επιχειρήσεις (50-249).

Μόλις 400 «μεγάλοι»

Μόλις 400 επιχειρήσεις στη χώρα μπορούν να χαρακτηριστούν μεσαίες και μεγάλες, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Η συντριπτική πλειονότητα απασχολεί λιγότερα από 3 άτομα και πολλές μόνο έναν: τον επίδοξο επιχειρηματία, εκτιμά το ΕΒΕΑ. «Πρόκειται για δομή που δεν μπορεί να επιβιώσει στον σύγχρονο κόσμο, εκτός αν πρόκειται για τον τομέα της τεχνολογίας και καινοτομίας».

Ανταγωνιστικότητα

Το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος εκτιμά πως οι μεγαλύτερες και εξωστρεφείς επιχειρήσεις έχουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στην κρίση και καλύτερες προοπτικές ανάκαμψης. Γι’ αυτό, το μικρό μέγεθος της μέσης ελληνικής επιχείρησης αντιμετωπίζεται ως βασική διαρθρωτική αδυναμία, η οποία συνδέεται με την αδυναμία της χώρας να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα.

Χαμένα λεφτά

Η Ε.Ε. παρέχει δύο χρηματοδοτικά εργαλεία για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας: ένα για επενδύσεις συμμετοχών στα κεφάλαια που διαχειρίζεται η ΕΤΕπ και ενισχύεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και ένα για την προώθηση της επιχειρηματικότητας. Αλλά η στήριξη παρέχεται με επιμερισμένη διαχείριση, με ό,τι σημαίνει αυτό για την αξιοποίησή τους.

Καθημερινή

 

Οι επιχειρηματίες που θα ενταχθούν θα έχουν την δυνατότητα να εισπράττουν προκαταβολή

Τον Σεπτέμβριο θα ανοίξει νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ, για την ίδρυση νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων, ανέφερε ο γενικός γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Γιώργος Τζιάλλας, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο 5ο αναπτυξιακό συνέδριο, που οργανώνει στην Πάτρα, η εφημερίδα «Πελοπόννησος».
Όπως πρόσθεσε, στο νέο πρόγραμμα θα μπορεί να ενταχθεί ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων, ενώ οι επιχειρηματίες που θα ενταχθούν σε αυτό, θα έχουν την δυνατότητα να εισπράττουν προκαταβολή, η οποία θα φθάνει ακόμα και τα 50.000 ευρώ.

«Όραμά μας», συνέχισε ο Γιώργος Τζιάλλας, «είναι να γίνει η χώρα μας παγκόσμιος τουριστικός προορισμός, 365 ημέρες τον χρόνο» και όπως σημείωσε «η δουλειά αυτή έχει αποδώσει καρπούς, αφού ήδη καταγράφεται επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου κατά δύο μήνες».

Επίσης, ο γενικός γραμματέας τουριστικής πολιτικής και ανάπτυξης τόνισε ότι στους στόχους του υπουργείου είναι το άνοιγμα σε νέες αγορές, όπως η Κίνα και οι Αραβικές χώρες. Ακόμη, ανέφερε ότι με αφορμή το έτος τουρισμού Ελλάδας – Ρωσίας 2017 – 2018, αναμένεται στην Ελλάδα, μεγάλος αριθμός Ρώσων τουριστών.

Ακόμα, ο Γιώργος Τζιάλλας χαρακτήρισε ως πολύ σημαντικό το γεγονός, ότι η Ελλάδα θα έχει την προεδρία της συνεδρίασης της επιτροπής τουρισμού του ΟΟΣΑ, που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο στο Παρίσι.

ΒΗΜΑ

Με κονδύλια από το ΕΣΠΑ, τέσσερα ειδικά ταμεία, το πακέτο Γιούνκερ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα στηριχθούν κυρίως οι μικρομεσαίοι και οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την έρευνα και την καινοτομία.

Ενα αναπτυξιακό πακέτο που στόχο έχει να ανοίξουν οι κάνουλες της χρηματοδότησης -κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις- και να τονωθεί το επενδυτικό ενδιαφέρον θέλει να «τρέξει» η κυβέρνηση.
Οι παρεμβάσεις θα κινηθούν σε διπλό άξονα: στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου χρηματοδότησης και στη δημιουργία του απαιτούμενου θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας (καθώς έρχεται σειρά νομοθετικών παρεμβάσεων).
Με βάση τον σχεδιασμό από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων το κονδύλι θα φτάσει τη φετινή χρονιά τα 6,75 δισεκατομμύρια ευρώ, με σημαντικά αυξημένο το εθνικό σκέλος που φτάνει το ένα δισεκατομμύριο.
Για την υλοποίηση του εγχειρήματος θα συνδυαστούν τα χρήματα από το ΕΣΠΑ, οι δράσεις από τον αναπτυξιακό νόμο αλλά και τα χρήματα από μία σειρά ταμείων που υλοποιούν εξειδικευμένες δράσεις. Το σχέδιο «τρέχει» ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας, Αλέξης Χαρίτσης, και έμφαση θα δοθεί στη στήριξη των μικρομεσαίων και των επιχειρήσεων έντασης γνώσης (που ασχολούνται με την έρευνα και την καινοτομία).
Υλοποίηση έργων
Οπως αναφέρθηκε, ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων θα φτάσει τα 6,75 δισεκατομμύρια (που είναι το υψηλότερο ποσό μετά το 2010), με το εθνικό σκέλος να αυξάνεται από τα 750 εκατομμύρια στο ένα δισεκατομμύρια.
Πακέτο 6,75 δισ. για μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Η αύξηση αυτή ανοίγει τον δρόμο για την υλοποίηση έργων στις τοπικές κοινωνίες, που αφορούν στη συντήρηση και την επέκταση υποδομών, στην κάλυψη έκτακτων αναγκών (π.χ. αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές) αλλά και στην υλοποίηση δράσεων κοινωνικής πολιτικής (με προτεραιότητα στη στήριξη ευάλωτων ομάδων).

ethnos.gr

Σελίδα 1 από 11

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot