arxiki selida

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κω την Τρίτη 26 Mαϊου 2020 και ώρα 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κω, με τα παρακάτω θέματα:

Έγκριση έκδοσης βιβλίου με θέμα τη μουσικοχορευτική παράδοση των οικισμών της Κω (Πόλη, Ασφενδιού, Πυλί και Κέφαλος) σε συνεργασία με το Κ.Ε.Π.Ε.Μ. (Κέντρο Ερεύνης και Προβολής της Εθνικής Μουσικής).
Έγκριση της μελέτης για την έκδοση βιβλίου με θέμα τη μουσικοχορευτική παράδοση των οικισμών της Κω (Πόλη, Ασφενδιού, Πυλί και Κέφαλος) σε συνεργασία με το Κ.Ε.Π.Ε.Μ. με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω αποκλειστικότητας.
Έγκριση έκδοσης λευκώματος με παιδικές ζωγραφιές με θέμα την «Ειρήνη» στο πλαίσιο του διαγωνισμού που διοργάνωσε η Λέσχη Lions Κω « Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ».
Διοργάνωση διαγωνισμού καλύτερου πράσινου μπαλκονιού, κήπου οικίας και κόμβου καταστήματος σε συνεργασία με τη Δ/νση Περιβάλλοντος και καθαριότητας του Δήμου Κω στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος στις 5/6.
Ορισμός επιτροπής καταλληλότητας για τη μίσθωση του παιδικού σταθμού της Καρδάμαινας του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. Δήμου Κω.
Κατακύρωση του διαγωνισμού για το ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης των εφαρμογών λογισμικού για το Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. Δήμου Κω (Q-prime/ Financials R4) με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω αποκλειστικότητας.
Κατακύρωση του διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης για το πρόγραμμα ΟΤΑ Μισθοδοσίας του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. Δήμου Κω (GENESIS) με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω αποκλειστικότητας.
Τροποποίηση του πίνακα στοχοθεσίας του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. Δήμου Κω.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού

Πολιτισμού, Αθλητισμού & Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κω,

Χατζηχριστοφής Παναγιώτης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλούμε σε τακτικήσυνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κω,που θα γίνει στις 22 Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 09:00 έως τις 13:00.Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί δια περιφοράς, σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 55/11-3-2020) και τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.Στο παραπάνω διάστημα που έχει οριστεί (09:00 έως τις 13:00την 22-5-2020) τα μέλη μπορούν να ψηφίσουν όπως εάν ήταν η ψηφοφορία διά ζώσης, με τη διαφορά ότι μπορούν να εκφράσουν τη ψήφο τους (Υπέρ κατά, λευκό, παρών) με έναν από τους παρακάτω τρόπους, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο για την υγεία.

Με email από προσωπικό λογαριασμό σας προς το email των Σχολικών Επιτροπών (sxolikesepitropes@kos.gr).
Με sms από το προσωπικό σας κινητό, προς το κινητό του Προέδρου 6986995209 .
Σημειωτέον τόσο στο email όσο και στο smsθα πρέπει να αναγράφετετο ονοματεπώνυμο σας.

Μετά το πέρας της λήξης στις 13:00, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανωτέρω διαδικασία είναι η συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του διοικητικού συμβουλίου, σταπαρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, ως παρακάτω:

Μεταστέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Πυλίου Κω στην περιοχή Αμανιού.
Παραχώρηση σχολικών χώρων.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Δήμου Κω

Εμμανουήλ Μήτρου

 
 

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Τουριστικού Λιμένα Κω» (Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.Κ), σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου « «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοιού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), στην τακτική δια τηλεφώνου συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη9/04/2020 και ώρα 13:00 μ.μ, με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διάταξης:

 

Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αποσφράγισης προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση αντλιών θερμότητας στις εγκαταστάσεις της Μαρίνας.
Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αποσφράγισης προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση πανοραμικού ανελκυστήρα ατόμων, 2 στάσεων με μεταλλικό σκελετό – φρεάτιο με προδιαγραφές ΑΜΕΑ και οικίσκο μηχανοστασίου.
Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αποσφράγισης προσφορών για την παροχή υπηρεσιών λογιστικής & οικονομικής υποστήριξης της επιχείρησηςχρονικής διάρκειας 3 ετών.
Λήψη απόφασης για την ένταξη της επιχείρησης στο επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για ανέργους 55-67 ετών.
Λήψη απόφασης για την επιστολή ενοικιαστή στο εμπορικό κέντρο.
Λοιπά Θέματα.

 

Με εκτίμηση,

Πασσανικολάκης Γεώργιος

Πρόεδρος Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε στην 4η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ την Δευτέρα 06-04-2020 και ώρα 11.30 π.μ., η οποία κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού, θα γίνει δια περιφοράς σύμφωνα με τα άρθρα 10.1 ΦΕΚ 55Α 11.03.2020 & άρθρο 42 ΦΕΚ 75Α 30-03-2020 των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου και κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για κάθε θέμα θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά, από τη Γραμματεία της ΔΕΥΑΚ, σχετική εισήγηση και παρακαλείσθε μέχρι και την Δευτέρα 06-04-2020 και ώρα 11.30 π.μ. να ενημερώσετε ηλεκτρονικά τη Γραμματεία της ΔΕΥΑΚ, για τη θέση σας επί του κάθε θέματος.

Όσον αφορά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Κατασκευή υδραγωγείου για την τροφοδοσία της δεξαμενής ‘ΜΑΥΡΙΚΕΣ’ της Δ.Ε. Ηρακλειδών από γεωτρήσεις της Δ.Ε. Δικαίου».
Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για τo έργο «Αντικατάσταση κεντρικού δικτύου μεταφοράς νερού από δεξαμενή στη θέση «Σφαγεία» στην πόλη της Κω λόγω πολλαπλών διαρροών εξαιτίας του καταστροφικού σεισμού της 21-07-2017».
Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια προστατευτικών σημάτων – μεταλλικών κατασκευών».
Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τους εργαζόμενους της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω για το έτος 2020-2021».
Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Επισκευή κινητήρων και αντλιών».
Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Επισκευή των οχημάτων με αρ. κυκλ. ΚΗΥ 9319, ΜΕ 111176 και ΚΗΥ 9304 της ΔΕΥΑ Κω»
Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης του έργου «Ανόρυξη υδρογεώτρησης στη θέση «Μανιάκι» Δ.Ε. Ηρακλειδών».
Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη δανειακής σύμβασης μεταξύ της ΔΕΥΑ Δήμου Κω και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στα πλαίσια του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» για την πράξη ««Αναβάθμιση υδρευτικού συστήματος για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας πόσιμου νερού στην περιοχή ευθύνης της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω».
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης λυμάτων και κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων εντός του οικισμού Καρδάμαινας νήσου Κω»
Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Καρδάμαινας (πρώην) Δήμου Ηρακλειδών».
Έγκριση για απευθείας ανάθεσης λόγω κορωνοϊού της υπηρεσίας για την «Λειτουργία εξωτερικών υδραγωγείων Δ.Ε. Ηρακλειδών».
Έγκριση δαπάνης και διαδικασία ανάθεσης για την «Προμήθεια ηλεκτρικών πινάκων και λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού».
Έγκριση δαπάνης και διαδικασία ανάθεσης για την «Προμήθεια ανοξείδωτων σωλήνων – εξαρτημάτων για την επισκευή Η/Μ εγκαταστάσεων αντλιοστασίου ακαθάρτων Α9».
Έγκριση δαπάνης και διαδικασία ανάθεσης για την «Επισκευή μεταλλικής δεξαμενής κάστρου Αντιμάχειας».
Λήψη απόφασης για την ρητή αποδοχή του όρου 10.2 του σχεδίου δανειστικού συμβολαίου χορήγησης του επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου ποσού 5.000.000€ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενταγμένου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» της πράξης: «Αναβάθμιση και επέκταση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της πόλης Κω με σκοπό την αύξηση της επαναχρησιμοποιούμενης εκροής για επωφελείς χρήσεις».
Επικύρωση αποφάσεων Προέδρου της ΔΕΥΑ Δήμου Κω που λήφθηκαν λόγω εμφάνισης του κορωνοϊού.
Εγκρίσεις δαπανών και δεσμεύσεις πιστώσεων προϋπολογισμού 2020.
Λοιπά θέματα.
Αιτήσεις δημοτών.
Εσωτ. Διανομή: Γραφείο Διευθύντριας ΔΕΥΑΚ

Τεχνικές Υπηρεσίες ΔΕΥΑΚ

Λογιστήριο ΔΕΥΑΚ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΑΧΑΡΟΣ

Σας προσκαλούμε στην 2η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ την Τρίτη 25-02-2020 και ώρα 11.00 π.μ. με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Αποδοχή σχεδίου δανειακής σύμβασης με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την χορήγηση επενδυτικού δανείου ποσού 5.000.000€ για την εκτέλεση της πράξης: «Αναβάθμιση και επέκταση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της πόλης Κω με σκοπό την αύξηση της επαναχρησιμοποιούμενης εκροής για επωφελείς χρήσεις».
Λήψη απόφασης για την ρητή αποδοχή του όρου 10.2 του σχεδίου δανειστικού συμβολαίου χορήγησης του επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου ποσού 3.000.000€ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενταγμένου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» της πράξης: «Αναβάθμιση υδρευτικού συστήματος για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας πόσιμου νερού στην περιοχή ευθύνης της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω».
Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020.
Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων και μη οφειλών προς τη ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ και έγκριση δαπάνης για τα έξοδα ανακοίνωσης των όρων της ρύθμισης στα μέσα ενημέρωσης.
Υποβολή τεχνικού δελτίου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», για την πράξη «Σύνταξη σχεδίου ασφάλειας νερού(ΣΑΝ) ΔΕΥΑ Δήμου Κω».
Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Επέκταση Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού και Παρακολούθησης Ποιοτικών Χαρακτηριστικών και δικτύων ύδρευσης στη Δ.Ε. Ηρακλειδών Δήμου Κω».
Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια για αντικατάσταση και εφεδρεία παλαιού εξοπλισμού στον Βιολογικό Καθαρισμό πόλεως Κω»
Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια προστατευτικών σημάτων – μεταλλικών κατασκευών».
Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τους εργαζόμενους της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω για το έτος 2020-2021».
Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια ειδών ένδυσης και υπόδησης ατομικής προστασίας του προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω για το έτος 2020».
Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης προσωρινού αναδόχου για την «Κατασκευή υδραγωγείου για την τροφοδοσία της δεξαμενής ‘ΜΑΥΡΙΚΕΣ’ της Δ.Ε. Ηρακλειδών από γεωτρήσεις της Δ.Ε. Δικαίου».
Έγκριση της υπ΄αριθ. 1/2020 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου».
Έγκριση της υπ΄αριθ. 6/2020 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Λειτουργία εξωτερικών υδραγωγείων της Δημοτικής Ενότητας Ηρακλειδών».
Έγκριση της υπ΄αριθ. 7/2020 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Παρακολούθηση και συντήρηση α) των τριών Ε.Ε.Λ. της Δ.Ε.Υ.Α ΔΗΜΟΥ ΚΩ και β) των αντλιοστασίων ακαθάρτων των αποχετευτικών δικτύων αρμοδιότητας της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ».
Έγκριση της υπ΄αριθ. 8/2020 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια μονάδας απόσμησης στο αντλιοστάσιο Α2 στην Καρδάμαινα».
Έγκριση της υπ΄αριθ. 9/2020 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης – εξαρτημάτων σωλήνων ύδρευσης και αποχέτευσης».
Έγκριση της υπ΄αριθ. 10/2020 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της ΔΕΥΑΚ».
Έγκριση της υπ΄αριθ. 11/2020 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Δαπάνη συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας».
Έγκριση της υπ΄αριθ. 12/2020 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια μεταλλικών δεξαμενών πόσιμου νερού»
Αναμόρφωση κωδικών του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος έτους 2020.
Ορισμός δικηγόρου και έγκριση δαπάνης αμοιβής του για την παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κω (αριθμός αγωγής 1225/ΜΕΙ 166).
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την γνωμοδότηση επί της εφαρμογής της απόφασης 158/2018 του Εφετείου Δωδεκανήσου.
Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Αναβάθμιση και επέκταση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της πόλης Κω με σκοπό την αύξηση της επαναχρησιμοποιούμενης εκροής για επωφελείς χρήσεις».
Έκθεση ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών χρήσης 2018.
Έγκριση παράτασης της με αρ. πρωτ. 742/06-03-2018 σύμβασης παροχής υπηρεσίας για την «Παραγωγή, εκτύπωση, εμφακέλωση αποστολή λογαριασμών κατανάλωσης νερού και παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ».
Έγκριση δαπάνης του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου προϋπολογισμού 7.000€ πλέον ΦΠΑ για το έτος 2019.
Έγκριση δαπάνης για την «Επισκευή των οχημάτων με αρ. κυκλ. ΚΗΥ 9319, ΜΕ 111176 και ΚΗΥ 9304 της ΔΕΥΑ Κω»
Έγκριση δαπάνης για την «Επισκευή γεννητριών ΒΙΟ.ΚΑ. Κω και Α/Σ ‘Α7’»
Έγκριση δαπάνης για την «Επισκευή κινητήρων και αντλιών».
Εγκρίσεις δαπανών.
Λοιπά θέματα.
Αιτήσεις δημοτών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΑΧΑΡΟΣ

Σελίδα 1 από 69

p 3

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot