ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΙΕΣ. Από την Τρίτη 26 Νοεμβρίου θα ξεκινήσει η καταβολή συντάξεων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΟΠΕΚΑ, ενώ την Πέμπτη 28/11 θα λάβουν τα χρήματά τους οι υπόλοιποι συνταξιούχοι.
Από την Τρίτη 26 Νοεμβρίου θα ξεκινήσει η καταβολή των συντάξεων στα ταμεία των ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΟΠΕΚΑ, ενώ την Πέμπτη 28/11 θα λάβουν τα χρήματά τους οι υπόλοιποι συνταξιούχοι. Σημειώνεται ότι οι επικουρικές συντάξεις θα καταβληθούν σε διαφορετική ημερομηνία.

Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019. Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος αναμένεται να καταβληθούν την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019.

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις στους δικαιούχους την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019. Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019. Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019.

Το ΕΤΕΑΕΠ (πρώην ΕΤΕΑ) θα καταβάλλει τις επικουρικές συντάξεις την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου. Το ΙΚΑ αναμένεται να καταβάλλει τις συντάξεις στους δικαιούχους την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019.
Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019, ενώ για τα υπόλοιπα ταμεία του ΕΦΚΑ (μισθωτών) οι συντάξεις αναμένεται να καταβάλλουν την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019.

Παραδείγματα και αναλυτικοί πίνακες.

Νέα αναδρομικά 40 μηνών βλέπει το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ) λόγω λαθών και «αυθαιρεσιών» – όπως καταγγέλλει – στον επανυπολογισμό των επικουρικών συντάξεων το καλοκαίρι του 2016.
Υπολογίζει μάλιστα πως τα νέα αναδρομικά κυμαίνονται από 80 έως 299,06 ευρώ το μήνα και αφορούν 300.000 παλαιούς συνταξιούχους (που ήταν δηλαδή ήδη συνταξιούχοι τον Μάιο του 2016), οι οποίοι είδαν στην μεγάλη τους πλειοψηφία την επικουρική τους σύνταξη να ψαλιδίζεται σημαντικά τον Ιούνιο του 2016 λόγω του επανυπολογισμού και της αναπροσαρμογής του νόμου Κατρούγκαλου.

Πρόκειται για συνταξιούχους που προέρχονται από 12 πρώην Ταμεία :

ΙΚΑ - ΕΤΕΑΜ,
ΤΕΑΥΝΤΠ (ναυτιλιακοί και τουριστικοί πράκτορες),
ΤΕΑΠΟΖΟ (προσωπικό επιχειρήσεων Οινοπνευματοποιίας και Ζυθοποιίας)
ΤΕΑΥΕΚ (εμπορουπάλληλοι)
ΤΑΠΤΠ (τραπεζουπάλληλοι της πρ. Τράπεζας Πίστεως)
ΤΕΑΠΕΤΕ (τραπεζουπάλληλοι της πρ. Εμπορικής Τράπεζας)
ΤΕΑΤΤΑΘ (τεχνικοί Τύπου Αθηνών Θεσσαλονίκης)
ΤΕΑΠΥΚ (πρατηριούχοι υγρών καυσίμων)
ΤΕΑΔ (δικηγόροι)
TΑΣ (συμβολαιογράφοι)
ΚΕΑΝ (ναυτικοί)
ΤΕΑΙΣΥΤ (Ιδιοκτήτες, συντάκτες και υπάλληλοι Τύπου)
Για όλα αυτά τα Ταμεία, τα οποία δεν είχαν ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης με βάση καταστατική τους διάταξη, ο επανυπολογισμός έγινε με ενιαίο ανά Ταμείο συντελεστή.

Οι συντελεστές αυτοί προέκυψαν από την εξαγωγή μέσου όρου συντάξιμων αποδοχών και ετών ασφάλισης. Ελήφθησαν δηλαδή οι καταβαλλόμενες επικουρικές, οι συντάξιμες αποδοχές και τα έτη ασφάλισης όλων των συνταξιούχων του πρ. Ταμείου για να εξαχθεί ένας μέσος όρος. Έτσι υπολογίστηκε ένας κοινός συντελεστής επανυπολογισμού και αναπροσαρμογής ο οποίος «κούμπωσε» οριζόντια σε όλους τους δικαιούχους του πρ. Ταμείου.

Για παράδειγμα για τους περίπου 700.000 συνταξιούχους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα (ΙΚΑ – ΕΤΕΑΜ) χρησιμοποιήθηκε ένας ενιαίος συντελεστής επανυπολογισμού 0,4927 «δείχνοντας» μείωση 50,73% στην καταβαλλόμενη σύνταξη.

Οι συνταξιούχοι του ΕΤΕΑΜ είχαν έτσι ονομαστική μείωση 50,73% στην παλιά τους επικουρική, ενώ η πραγματική μείωση (κατά μ.ο. 45%) εξαρτήθηκε από το ύψος της κύριας σύνταξης που διέσωσε όσους έπεσαν κάτω από τον πήχη των 1.300 ευρώ (μικτά) άθροισμα κύριας και επικουρικής (πήραν «προσωπική διαφορά»).

Όπως εξηγούν ειδικοί, αυτός ο τρόπος ευνόησε συνταξιούχους που είχαν αποχωρήσει με λίγα χρόνια – π.χ. 15ετίες – και χαμηλές αποδοχές, οι οποίοι θα μπορούσαν να καταλήξουν διαφορετικά με ιδιαίτερα πενιχρές συντάξεις, δεδομένου ότι έχουν καταργηθεί και τα κατώτατα όρια. Στους χαμένους αντίθετα βρέθηκαν όσοι αποχώρησαν με πολλά χρόνια και υψηλές αποδοχές.

Η ίδια μέθοδος ακολουθήθηκε και στα υπόλοιπα πρώην Ταμεία που δεν είχαν ποσοστό αναπλήρωσης στο καταστατικό τους – μεταβλητή απαραίτητη για την ολοκλήρωση του επανυπολογισμού με βάσει τον νόμο Κατρούγκαλου. Για όλους το ποσό που επανυπολογίστηκε δεν ήταν η αρχική μικτή σύνταξη, αλλά αυτό που απέμενε μετά την αφαίρεση των περικοπών των μνημονιακών νόμων 4024/2011, 4051 – 2 /2012, 4093/2012 που έχουν κριθεί αντισυνταγματικές από το ΣτΕ.

Το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων κάνει τώρα λόγο για «λαθροχειρία» και υποστηρίζει πως ο «τύπος» που χρησιμοποιήθηκε ήταν «αυθαίρετος». Από την πλευρά τους, έμπειρα υπηρεσιακά στελέχη του ΕΤΕΑΠ παραπέμπουν στην υπουργική απόφαση (Υ.Α. 25909/470/7-6-2016) για τον επανυπολογισμό των επικουρικών συντάξεων, η οποία εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2016 αμέσως μετά την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου και αποτυπώνει λεπτομερώς τον αλγόριθμο τον οποίο εφάρμοσαν οι τεχνοκράτες του ΕΤΕΑΕΠ.

«Δεν εφαρμόστηκε σωστά ο νόμος Κατρούγκαλου σε ό,τι αφορά τον επανυπολογισμό των επικουρικών συντάξεων», υποστηρίζει ο πρόεδρος του ΕΝΔΙΣΥ, Νίκος Χατζόπουλος. «Περίπου 300.000 επικουρικές συντάξεις, επανυπολογίστηκαν με εντελώς αυθαίρετο τρόπο, σε αντίθεση με ό,τι προέβλεπε ο ν.4387/2016. Έχοντας μελετήσει συγκεκριμένες περιπτώσεις, προκύπτουν διαφορές από 80 ευρώ έως και 299,06 ευρώ το μήνα μέχρι και σήμερα», προσθέτει ο ίδιος.

Το ΕΝΔΙΣΥ απέστειλε πριν μερικές μέρες σχετικό υπόμνημα στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας υποστηρίζοντας ότι «για τους συνταξιούχους των παραπάνω Ταμείων δεν εφαρμόσθηκε ο τύπος (σ.σ. που προβλέπεται από τον νόμο Κατρούγκαλου) συντάξιμες αποδοχές Χ έτη ασφάλισης Χ 0,45%, όπως έγινε με τους συνταξιούχους του Δημοσίου και άλλων Ταμείων, αλλά με άλλη μέθοδο μη προβλεπόμενη από το νόμο και ουδέποτε κοινοποιημένη στους συνταξιούχους».

Το ΕΝΔΙΣΥ ισχυρίζεται πως η μέθοδος αυτή επανυπολογισμού-αναπροσαρμογής οδήγησε «σχεδόν στον αφανισμό των επικουρικών συντάξεων αυτών των Ταμείων» και παραθέτει δυο παραδείγματα:

Απονεμηθείσα επικουρική ΙΚΑ–ΕΤΕΑΜ ποσού 493,67 ευρώ με συντάξιμες αποδοχές 2.108,50 ευρώ και 37 έτη ασφάλισης στο επικουρικό μετά τον επανυπολογισμό κατέληξε στα 138,96 ευρώ, ενώ εάν εφαρμόζονταν ορθά ο νόμος Κατρούγκαλου, ο επανυπολογισμός (2.108,50 Χ 37 Χ 0,45%) θα οδηγούσε στο αποτέλεσμα των 351,07 ευρώ.
Απονεμηθείσα επικουρική ΤΕΑΥΕΚ ποσού 544,98 ευρώ με συντάξιμες αποδοχές 2.373,50 ευρώ και 28 έτη ασφάλισης στο επικουρικό μετά τον επανυπολογισμό κατέληξε στα 200,14 ευρώ, ενώ εάν εφαρμόζονταν ορθά ο νόμος, ο επανυπολογισμός (2.373,50 Χ 28 Χ 0,45%) θα οδηγούσε στο αποτέλεσμα των 299,06 ευρώ.

https://www.newsbomb.gr/

«Χρυσές συντάξεις» με ποσά 5.269 ευρώ κατά μέσο όρο αποκαλύπτεται ότι πλήρωσε ο ΕΦΚΑ σε χιλιάδες συνταξιούχους τον περασμένο Απρίλιο ενόσω ήταν στην κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να ζητήσει πίσω τα ποσά, προφανώς γιατί πλησίαζαν εκλογές!

Το λάθος ήρθε στην επιφάνεια μετά τις εκλογές όταν η νέα διοίκηση του ΕΦΚΑ διαπίστωσε έλλειμμα 8.257.009 ευρώ και μετά από έρευνα βρήκε ότι το ποσό αυτό πληρώθηκε ως επιπλέον σύνταξη σε 1.567 συνταξιούχους τον Απρίλιο του 2019!

Η έκπληξη έγινε μεγαλύτερη για τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση καθώς ούτε αυτός είχε ενημερωθεί για τη «χρυσή πληρωμή» του ΕΦΚΑ από την προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και τώρα υποχρεώνεται να είναι αυτός που θα πρέπει να εφαρμόσει τον νόμο και να ζητήσει πίσω τα χρήματα από συνταξιούχους για λάθη άλλων!

Κατά μέσο όρο οι 1.567 συνταξιούχοι πήραν 5.269 ευρώ επιπλέον πέραν της μηνιαίας τους σύνταξης, χωρίς να δικαιούνται το ποσό που εισέπραξαν.

Από τα 8,2 εκατ. ευρώ ζητήθηκαν από τον ΕΦΚΑ και επεστράφησαν από τους συνταξιούχους μόνον τα 2,6 εκατ. ευρώ. Τα άλλα 5,6 εκατ. ευρώ είναι άφαντα και θα επιστραφούν «αναγκαστικά» με παρακράτηση του 1/3 της σύνταξης που θα ξεκινήσει από τη σύνταξη Δεκεμβρίου 2019.

Τα λάθη όμως δεν περιορίστηκαν μόνον σε 1.567 χρυσές πληρωμές συντάξεων, αλλά όπως αναφέρεται σε έγγραφο του ΕΦΚΑ που έχει στα χέρια του ο «Ε.Τ.» της Κυριακής, επιπλέον ποσά σύνταξης έως 500 ευρώ πιστώθηκαν σε χιλιάδες συνταξιούχους του Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα από τους οποίους δεν παρακρατήθηκαν δόσεις από στεγαστικά δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και της Eurobank, δόσεις για ρυθμισμένες οφειλές στο Δημόσιο, ενώ σε άλλους πληρώθηκαν οι οριστικές συντάξεις χωρίς να αφαιρεθούν τα ποσά που έλαβαν ως προσωρινή σύνταξη!

Από την έντυπη έκδοση

Έρχεται νέο σύστημα ασφαλιστικών εισφορών με κατηγορίες σταθερών ποσών απόλυτα ελεύθερης επιλογής το οποίο έρχεται από τον Ιανουάριο για ελεύθερους επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενους
και αγρότες.

 

Ο υπολογισμός των ασφαλιστικών υποχρεώσεων αποσυνδέεται από το καθαρό εισόδημα χωρίς όμως ταυτόχρονα να επιστρέφει στο σύστημα των τεκμαρτών εισοδημάτων και των ασφαλιστικών κλάσεων του παρελθόντος. Το ασφαλιστικό νομοσχέδιο σύμφωνα με πληροφορίες θα έρθει προς ψήφιση στη Βουλή τον Ιανουάριο.

Σύμφωνα με το «Έθνος», το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει επτά νέες ασφαλιστικές κατηγορίες με σταθερά ποσά ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Κάθε ποσό εισφορών θα αντιστοιχίζεται με συγκεκριμένο συντάξιμο εισόδημα δείχνοντας διαφορετικό ποσό σύνταξης στο τέλος του εργασιακού βίου.

Οι επαγγελματίες θα επιλέγουν οι ίδιοι ασφαλιστική κατηγορία ώστε να χτίζουν όπως επιθυμούν τη μελλοντική τους σύνταξη με βάση τις δυνατότητες τους. Θα μπορούν μαλιστα να αλλάζουν ασφαλιστική
κατηγορία κάθε χρόνο αν το θέλουν προς τα πάνω ή προς τα κάτω χωρίς περιορισμούς.

Οι άξονες του νέου συστήματος είναι έξι:

Αποσύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών από το εισόδημα
Αποσύνδεση από τα έτη ασφαλισης
Αποσύνδεση από τον κατώτατο μισθό
Διαμόρφωση ενός απλού συστήματος χωρίς προβλήματα εφαρμογής
Ελευθερία επιλογών στον ασφαλισμένο
Οι εισφορές θα εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα

Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται η ελάχιστη κατηγορία να διαμορφωθεί κοντά στα 210 - 230 ευρώ. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης στις επόμενες κατηγορίες οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις θα έχουν μια λογική προσαύξηση.

Διαβάστε όλες τις Ειδήσεις απο το Dikaiologitika News

Στις 26 Νοεμβρίου 2019 ξεκινάει η πληρωμή για τις συντάξεις Δεκεμβρίου 2019 στους ασφαλισμένους. Δείτε τον αναλυτικό οδηγό με τις ημερομηνίες πληρωμής σε όλα τα Ταμεία.

Οι ημερομηνίες για τις συντάξεις Δεκεμβρίου 2019: Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019

Ο ΟΑΕΕ θα τις καταβάλλει την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019

Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019

Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019

Το ΝΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις του τελευταίου μήνα του χρόνου την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019

Τα υπόλοιπα ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών) θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019. Οι συντάξεις του ΕΤΕΑΕΠ θα καταβληθούν στις 2 Δεκεμβρίου

Διαβάστε όλες τις Ειδήσεις απο το Dikaiologitika News

 

Σελίδα 1 από 289

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot