Συντάξεις με αυξήσεις που ξεκινούν από τα 8 ευρώ για χαμηλούς μισθούς, φτάνουν στα 130 ευρώ για μεσαίες αποδοχές και αγγίζουν τα 300 ευρώ για υψηλότερες μπορούν να «χτίσουν» με το νέο ασφαλιστικό 4,5 εκατ. ασφαλισμένοι που σκοπεύουν να βγουν στη σύνταξη με 30 ως 44 έτη ασφάλισης.

Η μέγιστη απόδοση σύνταξης είναι στο κλείσιμο των 40 ετών και υποχωρεί από το 41ο έτος γιατί χαμηλώνει η προσαύξηση.

Τα οφέλη είναι άμεσα για όσους συνταξιοδοτηθούν φέτος, με 30 και άνω έτη ασφάλισης καθώς οι μισθοί και οι εισφορές τους θα υπολογιστούν με αυξανόμενη αναπλήρωση, που οδηγεί σε αύξηση σύνταξης, σε σχέση με το ποσό που θα έπαιρναν αν διατηρούνταν οι παλαιοί συντελεστές αναπλήρωσης του νόμου 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου).

Οσοι προγραμματίζουν την έξοδο στα επόμενα χρόνια μπορούν να ρυθμίσουν από τώρα το ποσό της σύνταξης που θέλουν να πάρουν.

Τα οφέλη και οι επιλογές για μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες αποκαλύπτει σήμερα με πίνακες και παραδείγματα το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις».

Πώς θα κερδίσουν περισσότερα οι μισθωτοί

Όσοι έχουν θεμελιώσει ή θεμελιώνουν δικαίωμα το 2021, 2022, 2023 και 2024 μπορούν να επιλέξουν το έτος εξόδου αξιοποιώντας τους συντελεστές αναπλήρωσης που δίνουν υψηλότερη σύνταξη.
Για παράδειγμα:

• Ασφαλισμένος του Δημοσίου που έχει ήδη 39 έτη και διανύει το 40ό έτος συμφέρει να αποχωρήσει φέτος γιατί θα κερδίσει ένα 2,55% στο ποσοστό αναπλήρωσης, ενώ μένοντας στην εργασία μετά το 40ό έτος κερδίζει ένα 0,5% κατ’ έτος στο ποσοστό αναπλήρωσης. Στα 39 έτη η ανταποδοτική σύνταξη που βγαίνει με βάση τον μέσο όρο του μηνιαίου μισθού από το 2002 και μετά θα υπολογιστεί με ποσοστό 47,46% του μισθού (αντί 40,80% που έδινε ο νόμος Κατρούγκαλου). Στα 40 έτη, το ποσοστό αναβαίνει κατά 2,55% και φτάνει στο 50,01% (αντί 42,8% του νόμου Κατρούγκαλπου). Ομως μετά το 40ό έτος οι αναπληρώσεις «φρενάρουν» και στα 41 έτη, ο ασφαλισμένος θα πάρει προσαύξηση 0,5%, με συνολικό ποσοστό αναπλήρωσης 50,5%. Στα 42 έτη θα πάρει άλλο ένα 0,5% με συνολική αναπλήρωση 51% κ.λπ. Στην ουσία συμφέρει να βγει στη σύνταξη στα 40 έτη που θα έχει και το μέγιστο της ετήσιας προσαύξησης στο ποσοστό αναπλήρωσης. Μετά τα 40 έτη θα δίνει εισφορές στο σύστημα, θα χτίζει σίγουρα μεγαλύτερο ποσό σύνταξης, αλλά θα πάρει μικρότερη ανταποδοτικότητα. Στην πράξη θα έχει μικρότερη αύξηση από τα 40 στα 41 έτη, σε σχέση με την αύξηση που θα κερδίσει από τα 39 στα 40 έτη.

Μέσω εισφορών οι αυξήσεις συντάξεων για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, έχουν μια επιπλέον επιλογή στο να χτίσουν μεγαλύτερη σύνταξη, καθώς έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την εισφορά που θα πληρώνουν ρυθμίζοντας κατά ανάλογο τρόπο και το ποσό της σύνταξης. Οσοι είναι κοντά στη σύνταξη με ηλικίες 60-61 και χρειάζονται 1, ή 2 έτη για να συμπληρώσουν τα 40, θα κερδίσουν και από τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης, αλλά και από τις εισφορές, καθώς αν θέλουν και μπορούν να πληρώνουν τις υψηλότερες εισφορές για μια διετία, θα βγουν διπλά κερδισμένοι στη σύνταξη.

Οσοι έχουν ακόμη μια 5ετία για τη σύνταξη, θα χτίσουν μεγαλύτερο ποσό με ευχέρεια περισσότερων επιλογών στις κλίμακες των νέων εισφορών.

Για παράδειγμα:

  • Ελεύθερος επαγγελματίας που θα συνταξιοδοτηθεί τον Δεκέμβριο του 2021 με 40 έτη, αν έχει μέσο όρο μηνιαίων εισφορών 380 ευρώ από το 2002, βγάζει σύνταξη 1.334 ευρώ (μικτά). Αν όμως διαλέξει για το 2020 και το 2021 την υψηλότερη κλίμακα από τις νέες εισφορές, δηλαδή τα 560 ευρώ το μήνα, τότε θα κερδίσει στη σύνταξη 32 ευρώ και θα πάρει 1.366 ευρώ. Αν έχει μια τετραετία για να πιάσει τα 40 έτη και επιλέξει από το 2020 ως το 2023 την εισφορά των 560 ευρώ, τότε η σύνταξη θα βγει υψηλότερη κατά 163 ευρώ και θα φτάσει στα 1.497 ευρώ. Αν έχει μια 10ετία για τη σύνταξη, δηλαδή βρίσκεται τώρα στα 30 έτη και θα βγει με 40 έτη ασφάλισης, μπορεί να δίνει για παράδειγμα τις ίδιες εισφορές για 5 έτη και στα 5 τελευταία να πάει στην υψηλότερη κατηγορία, ή και το ανάποδο. Σημειωτέον ότι με βάση τον νέο νόμο οι εισφορές θα αρχίσουν να αυξάνονται από το 2023.

Οι νέες συντάξεις των αγροτών

Οι συντάξεις των αγροτών έχουν μεταβατικό διάστημα καθώς ως το 2030 θα υπολογίζονται κατά ένα μέρος με το παλιό καθεστώς (ως το 2016) και κατά ένα άλλο μέρος με τις νέες εισφορές (από το 2017 και μετά). Για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που θα κατατεθούν από 1.1.2018 έως 31.12.2030 η σύνταξη θα αποτελείται από το ποσό της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης του νέου συστήματος σε ποσοστό 12,90%, για το 2018, σε 19,60%, για το 2019, σε 26,30% για το 2020, σε 33% για το 2021, σε 39,70% για το 2022, σε 46,40%, για το 2023, σε 53,10% για το 2024, σε 59,80% για το 2025, σε 66,50% για το 2026, σε 73,20% για το 2027, σε 79,90 για το 2028, σε 86,60% για το 2029, και σε 93,30% για το 2030. Το υπόλοιπο ποσό σύνταξης από το 2018 ως και το 2030 θα υπολογίζεται με το παλιό καθεστώς του ΟΓΑ με ποσοστό 87,10% το 2018, με 80,40% το 2019, με 73,70% το 2020, με 67,00% το 2021, με 60,30% το 2022, με 53,60% το 2023, με 46,90% το 2024, με 40,20% το 2025, με 33,50% το 2026, με 26,80% το 2027, με 20,10% το 2028, με 13,40% το 2029 και με 6,70% το 2030. Τα οφέλη από τους νέους συντελεστές για τους αγρότες θα φανούν στο σύνολό τους από το 2031 και μετά.

Για παράδειγμα:

  • Αγρότης που έχει 40 έτη το 2020 θα πάρει σύνταξη που κατά 73,70% θα υπολογιστεί με το παλιό καθεστώς του ΟΓΑ και κατά 26,30% θα υπολογιστεί με το νέο σύστημα. Ο συντελεστής αναπλήρωσης για τα 40 έτη, που είναι 50,01%, θα πιαστεί δηλαδή μόνον για το 26,30% της σύνταξης. Αν ο αγρότης έχει μέσο μηνιαίο εισόδημα βάσει των εισφορών από το 2017 και μετά, στο ύψος των 600 ευρώ, η σύνταξη που του αναλογεί από το νέο σύστημα (με το 26,30%) είναι 180 ευρώ ενώ το μεγαλύτερο ποσό της σύνταξης σε ποσοστό 73,70% θα το πάρει με τον παλιό υπολογισμό με άλλα 430 ως 520 ευρώ περίπου, ανάλογα με τις εισφορές που είχε στις 7 παλιές κατηγορίες. Συνολικά θα πάρει περίπου 610 με 700 ευρώ σύνταξη.

Πόση αύξηση δίνει στις συντάξεις ο νέος νόμος μετά τα 30 έτη ασφάλισης.

  1. Με 31 έτη ασφάλισης και συντάξιμο μισθό 750 ευρώ, νέα σύνταξη 597 ευρώ με αύξηση 6 ευρώ από τα 591 ευρώ σήμερα. Mε τον ίδιο μισθό και 35 έτη, αύξηση 26 ευρώ και σύνταξη 664 αντί 638 ευρώ.
  2. Με 35 έτη και συντάξιμο μισθό 1.300 ευρώ, νέα σύνταξη 869 ευρώ με αύξηση 46 ευρώ από τα 824 ευρώ σήμερα. Με 40 έτη και τον ίδιο μισθό σύνταξη 1.034 ευρώ αντί 940 ευρώ με αύξηση 94 ευρώ
  3. Με 38 έτη και συντάξιμο μισθό 2.050 ευρώ, νέα σύνταξη 1.305 ευρώ με αύξηση 121 ευρώ από τα 1.184 ευρώ που έχει σήμερα..
  4. Με 40 έτη και συντάξιμο μισθό 3.550 ευρώ, νέα σύνταξη 2.159 ευρώ με αύξηση 256 ευρώ από τα 1.903 ευρώ σήμερα..
  5. Με 40 έτη και συντάξιμο μισθό 4.000 ευρώ, σύνταξη 2.384 ευρώ με αύξηση 288 ευρώ από τα 2.096 ευρώ σήμερα.
  6. Ο ΝΕΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Μισθός 31 έτη ασφάλισης 35 έτη ασφάλισης 38 έτη ασφάλισης 40 έτη ασφάλισης
Νέα σύνταξη Παλιά σύνταξη αύξηση Νέα σύνταξη Παλιά σύνταξη αύξηση Νέα σύνταξη Παλιά σύνταξη αύξηση Νέα σύνταξη Παλιά σύνταξη αύξηση
750 597 591 6 664 638 26 721 677 44 759 705 54
870 631 624 7 709 678 30 775 723 51 819 756 63
900 639 632 7 720 688 32 788 735 53 834 769 65
1.000 668 660 8 757 722 35 833 774 59 884 812 72
1.150 710 701 9 813 773 40 900 833 68 959 876 83
1.300 753 743 10 869 824 46 968 891 77 1034 940 94
1.450 795 784 11 925 874 51 1035 950 86 1109 1005 105
1.600 838 825 12 981 925 56 1103 1008 95 1184 1069 115
2.050 965 949 16 1149 1077 72 1305 1184 121 1409 1261 148
3.550 1390 1363 27 1709 1584 124 1978 1769 210 2159 1903 256
4.000 1518 1487 31 1876 1736 140 2180 1944 236 2384 2096 288
  • ΠΟΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΑ

Οι νέες εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών και επιστημόνων από 1/1/2020 ως 2023

Κατηγορίες Μηνιαία εισφορά
Πρώτη 5ετία 126
1η κατηγορία (υποχρεωτική) 210
2η κατηγορία 252
3η κατηγορία 302
4η κατηγορία 363
5η κατηγορία 425
6η κατηγορία 566

Εισφορές αγροτών από 1/1/2020

Κατηγορίες  2020  2021  2022
1η 119 121 124
2η 143 146 148
3η 171 174 178
4η 205 210 214
5η 246 251 256
6η 319 326 334

Από το ένθετο Ασφάλεια και Συντάξεις στην έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

Στις 25 Φεβρουαρίου 2020 η πληρωμή για τις συντάξεις Μαρτίου. Αναμένονται, παράλληλα, να γίνουν αυξήσεις στις συντάξεις χηρείας και να δοθούν αναδρομικά 10 μηνών. Αναλυτικός οδηγός από το Dikaiologitika News για τις πληρωμές σε όλα τα Ταμεία ΙΚΑ, Δημόσιο, ΝΑΤ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ.

Αναλυτικός κατάλογος για να δείτε πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις Μαρτίου 2020 σε όλα τα Ταμεία.

Οι συντάξεις του Δημοσίου θα πληρωθούν την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020. οι υπόλοιπες ημερομηνίες έχουν ως εξής:

powered by Rubicon Project
συντάξεις Μαρτίου του ΙΚΑ την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020
συντάξεις Μαρτίου του ΝΑΤ την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020
συντάξεις Μαρτίου του ΟΑΕΕ την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020
συντάξεις Μαρτίου του ΟΓΑ την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020
συντάξεις Μαρτίου του ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020
των υπολοίπων Ταμείων του ΕΦΚΑ (Μισθωτών) την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020
Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος του Μαρτίου 2020 θα καταβληθούν την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020
Το ΕΤΕΑΕΠ θα καταβάλλει τις επικουρικές συντάξεις την Τετάρτη 4/3/2020.
Αυξήσεις στις συντάξεις χηρείας με τις συντάξεις Μαρτίου

Οπως αναφέρει σε εγκύκλιό του το ΕΤΕΑΠ οι επικουρικές συντάξεις χηρείας που χορηγήθηκαν λόγω θανάτου ασφαλισμένων μετά τις 13/5/2015 αυξάνονται στο 70% της σύνταξης του θανόντος, από 50% που είναι σήμερα. Η αύξηση ισχύει αναδρομικά από τις 17 Μαΐου του 2019 έτσι εφόσον τα αναδρομικά δοθούν με τις συντάξεις Μαρτίου θα είναι αναδρομικά 10 μηνών.

Οι αυξήσεις αφορούν συντάξεις χηρείας Δημοσίου (πρ. ΤΕΑΔΥ) και άλλων μικρών πρώην Ταμείων όπως του ΤΕΑΥΝΤΠ (ναυτιλιακοί και τουριστικοί πράκτορες) των Ναυτικών (ΚΕΑΝ) κ.α. αλλά και συντάξεις χηρείας του πρ. ΙΚΑ – ΤΕΑΜ.
Να σημειωθεί ότι για τους δύο μεγαλύτερους φορείς του Δημοσίου και του ΙΚΑ δυο μεγαλύτεροι φορείς του ΕΤΕΑΕΠ, δεν χρειάζεται να αναπροσαρμοστούν όλες οι συντάξεις αλλά μόνο όσες αφορούν θανάτους μετά την 12η Μαίου του 2016, καθώς από τότε και εφεξής ισχύει το νέο καθεστώς.

Συγκεκριμένα καταργήθηκε το ηλικιακό όριο των 55 ετών που θα έπρεπε να έχουν οι χήρες μετά την πρώτη τριετία της σύνταξης χηρείας και πλέον η επικουρική σύνταξη λόγω θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισμένου καταβάλλεται στους δικαιούχους ανεξάρτητα από την ηλικία τους και διακόπτεται μόνον με το θάνατο του δικαιούχου, ή με τη σύναψη γάμου του, ή συμφώνου συμβίωσης.

https://www.dikaiologitika.gr/

Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν σε έως 48 δόσεις τους πρόσθετους φόρους που προέκυψαν από την επανεκκαθάριση φορολογικών δηλώσεων παρελθόντων ετών και τα αναδρομικά που εισέπραξαν και ενώ είχαν υποχρέωση δεν δήλωσαν έχουν 71.000 συνταξιούχοι.

Το συνολικό ποσό της οφειλής ανέρχεται σε 93 εκατ. ευρώ και σύμφωνα με το Βημα το μέσο χρέος διαμορφώνεται στα 1.300 ευρώ.
Στην υπουργική απόφαση που υπέγραψε πρόσφατα ο αρμόδιος υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος καθορίζονται οι λεπτομέρειες ένταξης στη νέα πάγια ρύθμιση των περισσότερων δόσεων εκατομμύρια οφειλετών που χρωστούν συνολικά 105,4 δισ. ευρώ και προβλέπεται μεταξύ άλλων η δυνατότητα να ενταχθούν οι παραπάνω συνταξιούχοι στις 48 δόσεις αντί για τις 24.

Το σύνολο των οφειλετών έχουν την ευκαιρία να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε έως 24 ή έως 48 δόσεις ακόμα και αν έχουν ενταχθεί μετά την 1η Νοεμβρίου 2019 στη ρύθμιση των 12 δόσεων.

Σύμφωνα με την απόφαση από τις 26 Φεβρουαρίου και μετά η εφορία θα δέχεται ηλεκτρονικά αιτήσεις για να ενταχθούν οι οφειλέτες στη ρύθμιση των 24 δόσεων αν πρόκειται για οφειλές που αφορούν φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ κ.τ.λ. και σε έως 48 δόσεις αν πρόκειται για έκτακτους φόρους όπως είναι πρόστιμα ή φόροι κληρονομιάς.

Όσοι έχουν ρυθμισμένες οφειλές την 1η Νοεμβρίου 2019 δεν μπορούν να μεταπηδήσουν στη νέα ρύθμιση, ενώ υποχρεωτικά ρυθμίζεται το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εφορίες, τελωνεία, ελεγκτικά κέντρα κ.τ.λ.

Χρέη τα οποία κατά την 1η Νοεμβρίου 2019 δεν τελούσαν σε ρύθμιση και τα οποία μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου 2020 έχουν υπαχθεί στον διακανονισμό των 12 ή 24 δόσεων μπορούν από την ημερομηνία αυτή και μετά και κατόπιν αίτησης του οφειλέτη να υπαχθούν, για το υπόλοιπο αυτών, σε ρύθμιση με τις νέες διατάξεις

Ωστόσο, για την υπαγωγή στη ρύθμιση των οφειλών που ρυθμίζονται σε έως 24 δόσεις θα πρέπει να αποδεικνύεται η βιωσιμότητα του διακανονισμού. Για τον σκοπό αυτόν ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης ο οφειλέτης πρέπει με υπεύθυνη δήλωση να δηλώνει το σύνολο των περιουσιακών του στοιχείων (κινητή και ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής), απαιτήσεις από τρίτους, καθώς και πληροφορίες που θα περιλαμβάνουν οφειλές του σε ασφαλιστικά ταμεία, το τρέχον και το αναμενόμενο εισόδημά του.

Ο αριθμός των δόσεων για οφειλές έως 48 δόσεις καθορίζεται με βάση την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη, υπό τον περιορισμό του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης των 30 ευρώ.

Για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται με βάση τον μέσο όρο του συνολικού εισοδήματός τους. Η ηλεκτρονική εφαρμογή αυτόματα θα βγάζει πίνακα βάσει του εισοδήματος και της συνολικής οφειλής με τον συνολικό αριθμό και το ύψος της κάθε δόσης.

Σε οφειλέτες που είναι συνεπείς στην εκπλήρωση των όρων της ρύθμισης μέχρι το πέρας αυτής, μόλις εξοφλήσουν την τελευταία δόση τούς επιστρέφεται το 25% των τόκων που έχουν καταβάλει. Το επιτόκιο θα κυμαίνεται από 4,95% έως και 5,95% σε ετήσια βάση και παραμένει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.

Αυξήσεις κύριων συντάξεων για εκατοντάδες χιλιάδες παλιούς και νέους συνταξιούχους Δημοσίου, απόστρατους ΙΚΑ, ΔΕΚΟ και άλλων Ταμείων βγάζει ο νέος επανυπολογισμός που θα γίνει με τα βελτιωμένα ποσοστά αναπλήρωσης του καινούργιου ασφαλιστικού νόμου.

Σε όλες τις κατηγορίες ο επανυπολογισμός οδηγεί σε αυξήσεις, εφόσον οι συνταξιούχοι είχαν βγει στη σύνταξη με πάνω από 30 έτη ασφάλισης.

Οι αυξήσεις για όσους λαμβάνουν προσωπική διαφορά από τον πρώτο επανυπολογισμό θα γίνουν αντιληπτές στην τσέπη τους εφόσον ξεπερνούν το ποσό της προσωπικής διαφοράς. Αν δηλαδή από το νέο επανυπολογισμό προκύπτει αύξηση 100 ευρώ και ο συνταξιούχος έχει προσωπική διαφορά 60 ευρώ, τότε θα πάρει στην τσέπη 40 ευρώ καθαρή αύξηση, γιατί τα 60 ευρώ θα πάνε να ισοφαρίσουν την προσωπική διαφορά. Αν έπαιρνε σύνταξη 900 ευρώ + 60 προσωπική διαφορά (960 ευρώ σύνολο), τώρα θα έχει σύνταξη 1.040 ευρώ, χωρίς το βραχνά της προσωπικής διαφοράς.

Οσοι δεν έχουν προσωπική διαφορά θα πάρουν όλη την αύξηση εφόσον ξεπερνούν τα 30 έτη ασφάλισης.

Τους κερδισμένους με αυξήσεις και ζεστό χρήμα, όπως δείχνουν τα στοιχεία παλιού και νέου επανυπολογισμού που συνέλεξε και δημοσιεύει σήμερα ο Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής.

Διαβάστε περισσότερα στην έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής

Ο "σκληρός" του ΔΝΤ, ο Πολ Τόμσεν, αποχωρεί από το Ταμείο μετά από 37 χρόνια και σε ηλικία μόλις 65 ετών. Σύμφωνα με υπολογισμούς θα λαμβάνει κάθε μήνα -κρατηθείτε- το ποσό των 18.000 δολαρίων ή και... περισσότερα. Ποιος είναι ο άνθρωπος που έγινε ο απόλυτος εφιάλτης των Ελλήνων την περίοδο της κρίσης. Στα 75.000 δολάρια ετησίως οι απολαβές του όταν ήταν... χαμηλόμισθος!
“Αιμοσταγής”, “τσεκουροφόρος”, μέχρι και “χασάπης”. Αυτοί ήταν κάποιοι από τους πιο σκληρούς χαρακτηρισμούς που αποδόθηκαν στον Πολ Τόμσεν, με τους πιο ήπιους να είναι “ο σκληρός του ΔΝΤ” ή κάτι παρεμφερές.

Όποια κι αν ήταν η επιλογή των λέξεων, η ουσία είναι πως ο Δανός τεχνοκράτης διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ελληνική κρίση και συνδέθηκε άρρηκτα με τις οδυνηρές -καταστροφικές για πολλούς- περικοπές της οκταετούς οικονομικής περιπέτειας της χώρας μας.

Ο Πολ Τόμσεν, λοιπόν, το προσεχές καλοκαίρι θα βγει στην σύνταξη μετά από 37 χρόνια παρουσίας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και τι σύνταξη θα είναι αυτή! Σύμφωνα με τους υπολογισμούς αυτών που γνωρίζουν το συνταξιοδοτικό σύστημα που Ταμείου, αυτή θα ανέρχεται σε περίπου 18.000 – 20.000 δολάρια τον μήνα.

Ναι, ο άνθρωπος που όχι μόνο έβαλε την “υπογραφή” του σε αμέτρητες περικοπές μισθών και συντάξεων, αλλά τις ζητούσε -και τις απαιτούσε πολλές φορές κιόλας- θα απολαμβάνει σε λίγο καιρό ένα ποσό κάθε μήνα που κάποιοι άλλοι χρειάζονται δύο και τρία χρόνια για να συγκεντρώσουν.

Ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση, μάλιστα, προκαλεί και το γεγονός πως ο Πολ Τόμσεν βγαίνει στην σύνταξη στα 65 (!) ενώ στην μνημονιακή Ελλάδα δοκίμαζε τα… όρια των αντοχών ζητώντας συχνά – πυκνά αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης…

Τα… κουκιά για την σύνταξη του Πολ Τόμσεν
Οι τελευταίες απολαβές του Δανού, ανέρχονταν σε περίπου 400.000 δολάρια τον χρόνο και οι εισφορές αντιστοιχούν στο 14% του μισθού. Οι μισές εισφορές πληρώνονται από τον ίδιο και οι άλλες μισές από το ΔΝΤ.

Βέβαια δεν μπήκε στο ΔΝΤ με αυτές τις απολαβές, πριν 37 χρόνια. Η πρώτη του αμοιβή ήταν στα 75.000 δολάρια τον χρόνο και σιγά σιγά αναρριχήθηκε στην ιεραρχία του Ταμείου αυξάνοντας βέβαια και τις απολαβές του. Οι ίδιοι υπολογισμοί ανεβάζουν το σύνολο των χρημάτων που έχουν πληρωθεί ως εισφορές τα χρόνια που ήταν το ΔΝΤ στα 2 – 2,5 εκατ. δολάρια.

Ο Δανός οικονομολόγος ήταν υπεύθυνος για το ελληνικό πρόγραμμα διάσωσης, πριν αναλάβει τη θέση του επικεφαλής στο ευρωπαϊκό τμήμα τον Νοέμβριο του 2014.

Την αποχώρηση του Πολ Τόμσεν τον προσεχή Ιούλιο από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έκανε γνωστή η Γενική Διευθύντρια του Ταμείου Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.Πολ Τόμσεν
Η πορεία του Πολ Τόμσεν
Ο Τόμσεν που συνταξιοδοτείται είχε τεθεί επικεφαλής του ευρωπαϊκού τμήματος του ΔΝΤ και είχε ασχοληθεί με την ελληνική κρίση. Στο ΔΝΤ εργάστηκε για 37 χρόνια σε καίριες θέσεις στην Ουάσιγκτον και ως εκπρόσωπος του Ταμείου στη Ρωσία.

«Ο κ. Τόμσεν έχει ξοδέψει το μεγαλύτερο μέρος της 37χρονης επαγγελματικής σταδιοδρομίας του σε σημαντικές θέσεις για τις ευρωπαϊκές χώρες, ως εργαζόμενος στην Ουάσινγκτον και ως εκπρόσωπος του Ταμείου στη Ρωσία. Πριν από την ανάληψη της θέσης του ως επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Τμήματος, τον Νοέμβριο του 2014, είχε την ευθύνη προγραμμάτων ευρωπαϊκών χωρών που επλήγησαν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και την επακόλουθη κρίση στη ζώνη του ευρώ», ανακοίνωσε η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα και πρόσθεσε.

«Συνεργάστηκε στενά και με τις 44 χώρες της Ευρώπης και συνάμα διαδραμάτισε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στο θέμα χάραξης πολιτικής και καθοδήγησης πολλών χωρών, βασισμένων στην ελεύθερη αγορά, μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου. Ως επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Τμήματος, ο κ. Πολ Τόμσεν έχει κατευθύνει τις εργασίες επιτήρησης του Ταμείου, τον πολιτικό διάλογο με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ΕΚΤ, και τις διαβουλεύσεις ανάμεσα σε ΕΕ και Ταμείο πάνω στην υλοποίηση προγραμμάτων».

*Του Θανάση Παπαδή
Φωτογραφίες αρχείου: Intime.

https://www.newsit.gr/

Σελίδα 1 από 302

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot