arxiki selida

Πρόσβαση σε χρηματοδότηση σε χιλιάδες πολύ μικρές επιχειρήσεις που είναι αποκλεισμένες από τον τραπεζικό δανεισμό, θα δώσει η κυβέρνηση, με το νομοσχέδιο για τις μικροχρηματοδοτήσεις που αναμένεται να φέρει προς ψήφιση στη Βουλή μέχρι τα τέλη του μήνα. Το νομοσχέδιο θα προβλέπει τη χορήγηση δανείων μέχρι 25.000 ευρώ, χωρίς την υποχρέωση εμπράγματων εξασφαλίσεων.

Σχεδιάζοντας την επόμενη μέρα από την κρίση του κορονοϊού και τα μέτρα εκτάκτου ανάγκης και επιδοματικού χαρακτήρα που παρέχονται αυτή τη στιγμή στις επιχειρήσεις, ο κυβερνητικός σχεδιασμός στρέφεται σε μέτρα που θα στοχεύουν στην επανεκκίνηση της Οικονομίας και στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκεται η ένταξη στο σύστημα της παραγωγικής οικονομικής δραστηριότητας και ενός μεγάλου κομματιού του ενεργού πληθυσμού της χώρας που σήμερα δεν έχει πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό, ώστε και οι πολίτες αυτοί να γίνουν συμμέτοχοι στο εγχείρημα της ανάκαμψης της Οικονομίας. Πρόκειται για πολίτες που σήμερα δεν μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση από τις τράπεζες και αναγκάζονται να στραφούν σε παρατραπεζικά κυκλώματα, πέφτοντας θύματα τοκογλυφίας.

Το νομοσχέδιο, των 30 άρθρων, για τις μικροχρηματοδοτήσεις είναι αποτέλεσμα πολύμηνης εργασίας του Υπουργείου Οικονομικών (και συγκεκριμένα της ομάδας του υφυπουργού, αρμόδιου για τον χρηματοπιστωτικό τομέα, Γ. Ζαββού), το οποίο έχει και την αρμοδιότητα για τη χάραξη των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων. Στον επικείμενο νόμο για τις μικροχρηματοδοτήσεις, ρόλο άσκησης εποπτείας σε θέματα που αφορούν τους καταναλωτές, θα έχει το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Το πλαίσιο των μικροχρηματοδοτήσεων

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, το νομοσχέδιο για το microfinance προβλέπει την αδειοδότηση ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων, τα οποία θα δανειοδοτούν φυσικά πρόσωπα ή πολύ μικρές επιχειρηματικές οντότητες, με κεφάλαια μέχρι 25.000 ευρώ και χωρίς την υποχρέωση εμπράγματων εξασφαλίσεων από πλευράς δανειοληπτών.

Ίδρυμα μικροχρηματοδότησης θα μπορούν να συστήσουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα κατόπιν αξιολόγησης και χορήγησης άδειας από την Τράπεζα της Ελλάδος. Στα ιδρύματα μικροχρηματοδότησης θα μπορούν να συμμετέχουν (ή να ιδρύονται από) και ξένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με την προϋπόθεση να έχουν έδρα στην Ελλάδα.

Η κυβέρνηση επιδιώκει να δημιουργήσει δομές για τα ιδρύματα μικροχρηματοδότησης, οι οποίες δεν θα έχουν τις βαριές, γραφειοκρατικές διαδικασίες που διέπουν το τραπεζικό σύστημα, αλλά από την άλλη πλευρά, τα ιδρύματα θα αδειοδοτούνται και θα εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος προκειμένου να διασφαλίζεται τόσο η προέλευση των κεφαλαίων, όσο και η χρήση τους. Ο συνδυασμός ευελιξίας στην παροχή χρηματοδότησης και fit & proper στις δομές λειτουργίας, κρίνεται απαραίτητος για τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων προκειμένου να καταστούν εφικτές οι χρηματοδοτήσεις σε ένα κοινό που δεν έχει τις προϋποθέσεις δανεισμού από τις τράπεζες. Παράλληλα, ωστόσο, ο νέος θεσμός θα οχυρωθεί ώστε να μην χρησιμοποιηθεί ως πλυντήριο χρήματος, ούτε να εκληφθεί ως “κρουνός” επιδοτήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, η μετοχική σύνθεση των ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων θα εξετάζεται εξονυχιστικά, ειδικά στην περίπτωση που η συμμετοχή κάποιου μετόχου ξεπερνά ένα ορισμένο ποσοστό, ενώ η εταιρία θα περνά και από τον τακτικό λογιστικό και οικονομικό έλεγχο που προβλέπει ο νόμος.

Αναφορικά με το αρχικό απαιτούμενο κεφάλαιο για τη σύσταση ιδρύματος μικροχρηματοδότησης, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μπορεί να είναι τελικώς υψηλότερο των 200.000 ευρώ, όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός. Τα ιδρύματα θα καταγράφονται σε ειδικό μητρώο.

Τα ιδρύματα θα έχουν υποχρέωση διαφάνειας για το επιτόκιο, τη διάρκεια και το συνολικό κόστος της χρηματοδότησης, ενώ θα πρέπει να ακολουθούν και μιας μορφής εταιρική διακυβέρνηση. Το ύψος των επιτοκίων δεν ορίζεται στο σχετικό νομοσχέδιο.

Οι δραστηριότητες που θα καλύπτουν οι μικροχρηματοδοτήσεις  έως 25.000 ευρώ θα αφορούν ανάγκες  για επενδύσεις ή για κεφάλαιο κίνησης, ανάγκες εξοπλισμού ή μίσθωσης, εγγυήσεις, ακόμα  και κόστη εκπαίδευσης. Το ευρύ φάσμα των καλυπτόμενων δραστηριοτήτων περιλαμβάνει τόσο μικροεπαγγελματίες που αδυνατούν να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους χωρίς νέα χρηματοδότηση, όσο και πρόσωπα, και δη ανέργους που θέλουν να ενταχθούν στην οικονομική παραγωγή. Ο θεσμός των μικροχρηματοδοτήσεων αναμένεται ότι θα συνοδευτεί από την παροχή φορολογικών κινήτρων στους δικαιούχους (έκπτωση τόκων, απαλλαγή από χαρτόσημα).

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων θα μπορούν να συμμετέχουν και σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από το σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και σε εγγυοδοτικά προγράμματα της Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Πηγή: capital.gr Π

Σε 12.746 ανέρχονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με 195.693 εργαζομένους συνολικά, που έχουν υποβάλει αίτηση στο ήδη ενεργό πρόγραμμα επιχορήγησης τόκων ενήμερων δανείων για χρονικό διάστημα τριών μηνών (Απρίλιος-Ιούνιος 2020). Οι περισσότερες δραστηριοποιούνται σε νευραλγικούς κλάδους της οικονομίας, όπως είναι ο τουρισμός και η εστίαση.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία της 13ης Μαΐου, από αυτές τις 12.746 ΜμΕ η πλειονότητα των αιτήσεων αφορά σε πολύ μικρές επιχειρήσεις (7.455), ακολουθούν οι μικρές (3.891) και έπονται οι μεσαίες (1.400).

Σχεδόν το 35% που επωφελείται της ενίσχυσης είναι ατομικές επιχειρήσεις. Μάλιστα, 38.291 ενδιαφερόμενοι έχουν ξεκινήσει το «χτίσιμο» της αίτησης και εκκρεμεί η οριστική υποβολή.
Υπενθυμίζεται πως το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πλήττονται από την πανδημία.

Ενεργοποιήθηκε στις 15 Μαρτίου και θα παραμείνει ανοιχτό έως τις 30 Ιουνίου, ενώ υπάρχει πιθανότητα να παραταθεί κατά δύο μήνες, δηλαδή να καλυφθούν οι τόκοι ενήμερων δανείων μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Αυτό θα εξαρτηθεί από την πορεία της υγειονομικής κρίσης και της ανταπόκρισης που θα τύχει.

› Η διαδικασία

Κάθε δικαιούχος επιχειρηματίας μπορεί να υποβάλει, ηλεκτρονικά, την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (τέσσερις υπεύθυνες δηλώσεις, διαθέσιμες σε επεξεργάσιμη μορφή), στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ, http://www.ependyseis.gr/mis). Σε κανένα στάδιο της διαδικασίας δεν απαιτείται η φυσική παρουσία του στην τράπεζα. Μόλις η τελευταία εγκρίνει την αίτηση γίνεται η αποπληρωμή των τόκων.

Ο αρχικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 750 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την απόφαση που φέρει την υπογραφή του αρμόδιου υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννη Τσακίρη. Ποσό που αναμένεται να ανέλθει σε 1,2 δισ. ευρώ, από πόρους ΕΣΠΑ.

› Οροι και προϋποθέσεις

Ειδικότερα, δικαιούχοι επιχορήγησης είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα. Στις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής συμπεριλαμβάνονται οι εξής:

• Να εντάσσονταν στις 19.3.2020 σε κάποιον από τους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ έχουν ανακοινωθεί από το υπουργείο Οικονομικών και αφορούν στους πληττόμενους από την πανδημία κλάδους).

• Να μην ήταν προβληματικές στις 31.12.2019, αλλά να αντιμετώπισαν προβλήματα ή να κατέστησαν προβληματικές στη συνέχεια λόγω κορονοϊού.

• Να μην εκκρεμεί εις βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης.

• Να δεσμευτούν ότι θα απασχολούν την 31η.12.2020 τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσαν τη 19η.3.2020. Διευκρινίζεται ότι η αναστολή συμβάσεων εργασίας στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας δεν αποκλείει τη συμμετοχή των επιχειρήσεων.

› Τι καλύπτεται

Η επιχορήγηση καλύπτει τους συμβατικούς τόκους, καθώς και την αναλογούσα εισφορά του Ν. 128/75 των δανείων των επιλέξιμων επιχειρήσεων και ειδικότερα επιχειρηματικών δανείων τακτής λήξης, ομολογιακών δανείων και συμβάσεων πίστωσης (ανοιχτών αλληλόχρεων λογαριασμών), περιλαμβανομένων: • Τιτλοποιημένων δανείων και πιστώσεων • Δανείων και πιστώσεων που έχουν μεταβιβαστεί λόγω πώλησης • Δανείων τη διαχείριση των οποίων έχει αναλάβει ειδικός εκκαθαριστής των υπό ειδική εκκαθάριση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

› Τα δάνεια θα πρέπει να ήταν ενήμερα στις 31.12.2019.

Καλύπτονται, ακόμη, συμβατικοί τόκοι, καθώς και η αναλογούσα εισφορά του Ν. 128/75 των δανείων των επιλέξιμων επιχειρήσεων και ειδικότερα επιχειρηματικών δανείων τακτής λήξης, ομολογιακών δανείων και συμβάσεων πίστωσης (ανοιχτών αλληλόχρεων λογαριασμών), τα οποία δεν ήταν ενήμερα στις 31.12.2019, αλλά κατέστησαν ενήμερα έως τις 29.02.2020.

Οι δανειακές συμβάσεις πρέπει να έχουν συναφθεί και οι αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις να έχουν χορηγηθεί πριν από την 1η.4.2020.

Η επιχορήγηση που μπορεί να λάβει κάθε επιχείρηση ανέρχεται σε ποσό έως 800.000 ευρώ

 

5 ΣΗΜΕΙΑ- ΚΛΕΙΔΙΑ

1. Αφορά σε επιχορήγηση συνεπών δανειοληπτών, όχι σε δανειοδότηση. Οπότε, τα χρήματα που θα δοθούν δεν θα ζητηθούν πίσω.

2. Οσοι λάβουν αυτήν την ενίσχυση μπορούν να συμμετάσχουν και στα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά εργαλεία για την τόνωση της ρευστότητάς τους, π.χ. ΤΕΠΙΧ ΙΙ (τρέχει) και Ταμείο Εγγυοδοσίας (αναμένεται).

3. Μόνο όσοι κάνουν αίτηση μέχρι 30/06 θα δικαιούνται ακόμη δύο μήνες παράτασης (εφόσον δοθεί τελικά), δηλαδή θα καλυφθούν τόκοι πέντε μηνών.

4. Η επιχείρηση πρέπει να έχει έστω έναν ενεργό ΚΑΔ, από αυτούς που ορίζει το ΥΠΟΙΚ (δεν είναι υποχρεωτικό να είναι ο κύριος ή αυτός με τα υψηλότερα έσοδα).

5. Η ενημερότητα κρίνεται, αποκλειστικά, για το επιδοτούμενο δάνειο, όχι για το συνολικό προφίλ της επιχείρησης.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΣΤΙΑΣΗ «κυριαρχούν» ΣΤΟ TOP-10

Από την ανάλυση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων που έχουν αιτηθεί επιχορήγηση στο πλαίσιο της δράσης προκύπτει ότι διατρέχει όλους τους κλάδους της οικονομίας, με μεγαλύτερη ένταση στον τουρισμό και την εστίαση, όπως φαίνεται και στους top-10 ΚΑΔ (Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας) που παρατίθενται:

1. Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, Β’ κατηγορίας και κάτω, με εστιατόριο (55.10.10.01).
2. Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, πολυτελείας και Α’ κατηγορίας, με εστιατόριο (55.10.10.03).
3. Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων για μικρή διάρκεια (55.20.11.04).
4. Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, Β’ κατηγορίας και κάτω, χωρίς εστιατόριο (55.10.10.02).
5. Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη (41.20).
6. Λιανικό εμπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης (47.30.81.01).
7. Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, χωρίς οδηγό (77.11.10.01).
8. Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων, με παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών (55.20.11.03).
9. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων με πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου (56.10.11).
10. Λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού (47.71.71) και Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου – παροχή φορολογικών συμβουλών (69.20).

Από το ένθετο Οικονομία που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής

Το “πάγωμα” στην αγορά, λόγω του κορονοϊού, έχει πλήξει τις επιχειρήσεις, με την “επόμενη μέρα” να φαίνεται εξαιρετικά δύσκολη.

Όπως είπε ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, στον ΣΚΑΪ, οι πληττόμενες -από τον κορονοϊό- επιχειρήσεις, θα έχουν τη δυνατότητα από τις αρχές Μαΐου να λαμβάνουν δάνεια ύψους έως το 25% του τζίρου τους από τις τράπεζες.

Σύμφωνα με τον υπουργό, περίπου το 85% των επιχειρήσεων της χώρας έχει μπει στις ΚΑΔ που πλήττονται από τον κορωνοϊό.

Πώς θα λάβουν τα δάνεια
Το εν λόγω τραπεζικό προϊόν θα μπορούν να λάβουν οι επιχειρήσεις που είναι ενήμερες τραπεζικά, δηλαδή όσες πλήρωναν κανονικά τις δόσεις τους έως το τέλος του 2019. Επίσης, δικαίωμα δανειοδότησης θα έχουν και οι επιχειρήσεις που έχουν ρυθμίσει τα δάνειά τους και πληρώνουν κανονικά τις δόσεις τους.

Για να λάβουν τα δάνεια οι επιχειρήσεις θα προσκομίζουν τον τελευταίο ετήσιο τζίρο τους και η κάλυψη δεν θα γίνεται με υποθήκες ακινήτων. Επίσης οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα για δανειοδότηση και άνω του 25%.

Για παράδειγμα, μια επιχείρηση με τελευταίο ετήσιο τζίρο 100.000 ευρώ που θέλει να πάρει δάνειο 25.000, το 80% από αυτά τα 25.000 είναι εγγυημένο από το υπουργείο ανάπτυξης.

Γεωργιάδης προς τράπεζες: Αν χρειαστεί θα ψηφίσω νόμο
Ο υπουργός Ανάπτυξης είπε ότι οι επιχειρήσεις θα μπορούν να κάνουν αίτηση σε όποια τράπεζα θέλουν και πως έχει δοθεί εντολή στις τράπεζες να δίνουν εύκολα τα δάνεια.

Εξήγησε επίσης, πως η Τράπεζα της Ελλάδος με απόφασή της, «πήρε πάνω της» το συγκεκριμένο τραπεζικό προϊόν ώστε οι τράπεζες να έχουν μηδενικό ρίσκο.

“Όταν ξεκινήσει το πρόγραμμα θα παρακολουθώ τις τράπεζες και την ταχύτητα που εγκρίνουν τα δάνεια. Εάν χρειαστεί να ψηφίσω νόμο για να τα δίνουν αυθημερόν θα το κάνω”, τόνισε ο κ. Γεωργιάδης.

Το πρώτο βήμα, η πλατφόρμα της επιστρεπτέας προκαταβολής έκλεισε τα μεσάνυχτα και όπως ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών, αιτήσεις υπέβαλαν 138.000 μικρές και μεγαλύτερες επιχειρήσεις, επιδιώκοντας επανεκκίνηση από την κρίση του κορωνοϊού.

Σε διαδικτυακή συζήτηση, που διοργάνωσε το «Ινστιτούτο Κωνσταντίνος Καραμανλής», ο Χρήστος Σταϊκούρας προανήγγειλε περισσότερα μέτρα ρευστότητας για τις επιχειρήσεις, μόλις η οικονομία μπει στη β' φάση, δηλαδή μόλις ξεκινήσει η σταδιακή άρση του lockdown.


Με τη λογική ότι το Κράτος επιδότησε επιχειρήσεις κι εργαζόμενους στο διάστημα της καραντίνας, πλέον οι επιχειρήσεις αναλαμβάνουν αυτό το ρόλο, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά "εργαλεία", όπως αυτά αποφασίστηκαν στο τελευταίο Eurogroup: το πρόγραμμα SURE για τη στήριξη της απασχόλησης, με συνολικό προϋπολογισμό 100 δισ ευρώ, εκ των οποίων η Ελλάδα υπολογίζει ότι μπορεί να λάβει γύρω στο 1,5 δισ τα δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, από τα οποία η χώρα μπορεί να αντλήσει γύρω στα 3 δισ ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Επιπλέον, μέσα στο Μάιο ενεργοποιείται το πρώτο 1 δισ ευρώ από το Ταμείο Εγγυοδοσίας, που "μεταφράζεται σε περίπου 3 δισ ευρώ δανείων για κεφάλαια κίνησης, ενώ όπως ανέφερε ο Χρήστος Σταϊκούρας, με το άνοιγμα δραστηριοτήτων, θα ξεδιπλωθούν κλαδικές πολιτικές για τον Τουρισμό, τη Ναυτιλία, την Ακτοπλοϊα, την Ενέργεια, την Αγροτική Παραγωγή.

Τα κριτήρια και οι όροι των δανείων
Όσον αφορά στην επιστρεπτέα προκαταβολή, δηλαδή κρατικά δάνεια 1 δισ ευρώ, μέσα στις επόμενες ημέρες θα δημοσιοποιηθούν τα κριτήρια και οι όροι χρηματοδότησης, μέσα ειδικού αλγορίθμου. Θα ληφθεί υπόψιν ο τζίρος του φετινού Μαρτίου και θα γίνει σύγκριση με τον αντίστοιχο κύκλο εργασιών του 2019 και του 2018, ενώ θα συνυπολογιστούν διευκολύνσεις κι ενισχύσεις που έχουν ήδη λάβει οι αιτούμενες επιχειρήσεις, από άλλα μέτρα στήριξης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα δουν τους όρους των δανείων που αιτούνται στους προσωπικούς τους λογαριασμούς κι εφόσον τους αποδεχθούν, τα ποσά θα πιστώνονται στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Μένει προς διευκρίνιση αν το δάνειο θα πιστώνεται εφάπαξ ή θα "σπάσει" σε δύο δόσεις. …
Πηγή: iefimerida.gr - https://www.iefimerida.gr/oikonomia/koronoios-138000-epiheiriseis-kratika-daneia

Την παροχή δανείων ύψους μέχρι 100 δισ. ευρώ στα κράτη-μέλη, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν μέτρα συγκράτησης της ανεργίας, όπως η εργασία με μειωμένο ωράριο ή οποιαδήποτε άλλη δράση, πρότεινε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ εισηγείται σειρά μέτρων και διευκολύνσεων για τους αγρότες, τους αλιείς και τον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας.

 

Η υπέρβαση, όμως, της Κομισιόν έγινε χθες σε έναν άλλο τομέα και αυτό είναι ενδεικτικό της δραματικής κατάστασης της ευρωπαϊκής οικονομίας, δεδομένου ότι οι Βρυξέλλες επιτρέπουν πλέον στις κυβερνήσεις να χρησιμοποιήσουν με τον τρόπο που κρίνουν τα κοινοτικά κονδύλια για το 2020 και 2021, για το μετριασμό των επιπτώσεων του κορονοϊού.

«SURE»

Αναφορικά με το νέο χρηματοδοτικό μέσο των 100 δισ. ευρώ, αυτό θα φέρει την ονομασία «SURE», ενώ στόχος του είναι να βοηθηθούν οι εργαζόμενοι να διατηρήσουν τα εισοδήματά τους και οι επιχειρήσεις να επιβιώσουν. Η κοινοτική πρωτοβουλία θα υποστηρίξει συστήματα μερικής ανεργίας και παρόμοια μέτρα για να βοηθήσει τα κράτη- μέλη να προστατεύσουν τις θέσεις εργασίας, τους εργαζομένους και τους αυτοαπασχολούμενους από τον κίνδυνο απόλυσης και απώλειας εισοδήματος.

Οι επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να μειώσουν προσωρινά τις ώρες εργασίας των εργαζομένων ή να αναστείλουν συνολικά την εργασία, με τη στήριξη του εισοδήματος που παρέχεται από το κράτος για τις ώρες που δεν εργάστηκαν. Οι αυτοαπασχολούμενοι θα λάβουν αναπλήρωση εισοδήματος για την τρέχουσα κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τα δάνεια θα έχουν διάρκεια 10 ετών, ωστόσο θα υπάρχει η δυνατότητα επιμήκυνσης του χρόνου αποπληρωμής για τις χώρες που θα αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Γεωργία-αλιεία

Για τη γεωργία και την αλιεία, συμπεριλαμβανομένης της υδατοκαλλιέργειας, που πλήττονται επίσης από την κρίση, η Επιτροπή προτείνει πολύ μεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας, αλλά και στήριξη των εργαζομένων. Οπως επισημαίνει, τα κράτη- μέλη θα είναι σε θέση να παρέχουν στήριξη:

– σε αλιείς για την προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων,

– σε υδατοκαλλιεργητές για την προσωρινή αναστολή ή μείωση της παραγωγής και την παροχή στήριξης,

– στις οργανώσεις παραγωγών για την προσωρινή αποθήκευση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Θα προτείνει επίσης, σύντομα, μια σειρά μέτρων για να εξασφαλίσει ότι οι γεωργοί και οι άλλοι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν την κοινοτική στήριξη μέσω της ΚΑΠ, για παράδειγμα παρέχοντας περισσότερο χρόνο για την υποβολή αιτήσεων στήριξης και περισσότερο χρόνο για την επεξεργασία τους από τις διοικητικές αρχές, αυξάνοντας τις προκαταβολές για άμεσες ενισχύσεις και πληρωμές αγροτικής ανάπτυξης και προσφέροντας επιπλέον ευελιξία για τους επιτόπιους ελέγχους, ώστε να ελαχιστοποιείται η ανάγκη για σωματική επαφή και να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος.

Κοινοτικά κονδύλια

Η απόφαση της Κομισιόν να επιτρέψει στις κυβερνήσεις την ελεύθερη διάθεση των πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία είναι πολύ σημαντική γιατί επιτρέπει μαζικές μεταφορές χρημάτων από το ένα ταμείο στο άλλο, αλλά και μεταξύ προγραμμάτων, ενώ δεν είναι απαραίτητη η εθνική συγχρηματοδότηση. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο που δίνεται στα κράτη-μέλη.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, όλα τα μη δεσμευμένα κεφάλαια από τα τρία ταμεία της πολιτικής συνοχής -το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής- θα κινητοποιηθούν για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης στον τομέα της δημόσιας υγείας. Ειδικότερα, η πρόταση της Κομισιόν προβλέπει μεταξύ άλλων και τα εξής:

– να δοθεί η έκτακτη και προσωρινή δυνατότητα στα κράτη-μέλη να ζητήσουν για προγράμματα της πολιτικής συνοχής ποσοστό συγχρηματοδότησης 100% για τη λογιστική χρήση 2020-2021,

– να παρασχεθεί πρόσθετη ευελιξία όσον αφορά στη μεταφορά πόρων μεταξύ των ταμείων της πολιτικής συνοχής και μεταξύ κατηγοριών περιφερειών,

– να απαλλαγούν τα κράτη-μέλη από την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις θεματικής συγκέντρωσης, ώστε να καταστεί δυνατή η ανακατεύθυνση πόρων στους τομείς που πλήττονται περισσότερο από την τρέχουσα κρίση,

– να απαλλαγούν τα κράτη-μέλη από την υποχρέωση να τροποποιούν τα σύμφωνα εταιρικής σχέσης,

– να υπάρξει απαλλαγή ως προς την απαίτηση επανεξέτασης και επικαιροποίησης των εκ των προτέρων αξιολογήσεων και των επιχειρηματικών σχεδίων, προκειμένου να διευκολυνθεί η προσαρμογή των χρηματοδοτικών μέσων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κρίσης στον τομέα της δημόσιας υγείας,

– να καταστούν κατ’ εξαίρεση επιλέξιμες οι δαπάνες για πράξεις που έχουν περατωθεί ή υλοποιηθεί πλήρως και οι οποίες αποσκοπούσαν στην ενίσχυση των ικανοτήτων αντιμετώπισης κρίσεων στο πλαίσιο της πανδημίας του κορονοϊού,

– να επιτραπεί περιορισμένη χρηματοδοτική ευελιξία κατά το κλείσιμο των προγραμμάτων, ώστε να μπορέσουν τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειες να αξιοποιήσουν πλήρως τη στήριξη από τη χρηματοδότηση της Ε.Ε.,

– να επιτραπεί στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης να παρέχει στήριξη σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες υπό τις ειδικές αυτές συνθήκες με την ευελιξία που παρέχουν οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.

Δημόσια υγεία

Η Επιτροπή προτείνει τη διάθεση ενός ποσού της τάξης των 3 δισ. ευρώ για την υποστήριξη των κρατών-μελών στον τομέα της δημόσιας υγείας. Βασική προτεραιότητα θα είναι η διαχείριση της κρίσης στον τομέα της δημόσιας υγείας και η εξασφάλιση εξοπλισμού και προμηθειών ζωτικής σημασίας, από αναπνευστήρες έως μέσα ατομικής προστασίας, από κινητές ιατρικές ομάδες έως ιατρική βοήθεια για τα πιο ευάλωτα άτομα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται σε καταυλισμούς προσφύγων. Το δεύτερο σημείο εστίασης θα είναι η δυνατότητα να αυξηθούν οι προσπάθειες διαγνωστικής εξέτασης. Η πρόταση θα επιτρέψει επίσης στην Επιτροπή να αναλάβει τις προμήθειες απευθείας, εξ ονόματος των κρατών-μελών. Συγκεκριμένα, η Κομισιόν με το παραπάνω ποσό θα είναι σε θέση:

– να αγοράζει ή να κινεί διαδικασίες προμήθειας, εκ μέρους των κρατών-μελών, για την παροχή απευθείας στήριξης και τη διανομή ιατρικών προμηθειών, όπως μάσκες και αναπνευστήρες,

– να παρέχει οικονομική στήριξη και να συντονίζει την κάλυψη επειγουσών αναγκών, όπως είναι η μεταφορά ιατρικού εξοπλισμού και ασθενών σε διασυνοριακές περιοχές,

– να στηρίζει την κατασκευή κινητών νοσοκομείων.

Ερωτηθείσα σε σχέση με την ανάγκη έκδοσης «κορονομολόγου», η κ. Φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι εκείνο που προέχει είναι η άμεση αντίδραση, γιατί δεν μπορούμε, όπως είπε, να περιμένουμε να χρησιμοποιήσουμε κοινοτικά εργαλεία μετά από 2-3 χρόνια. Σύμφωνα με την ίδια, το σημαντικότερο εργαλείο αυτή τη στιγμή είναι ο κοινοτικός προϋπολογισμός και τα διαθέσιμα κονδύλια.

Από την έντυπη εκδοση

Σελίδα 1 από 42

p 3

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot