arxiki selida

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και προσωπικά ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος επιθυμούν να εκφράσουν τις θερμές ευχαριστίες τους στις ακτοπλοϊκές εταιρίες και τους εκπροσώπους τους που, καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας, μεταφέρουν δωρεάν το υγειονομικό υλικό και τα είδη ατομικής προστασίας, που διανέμει η Περιφέρεια στα νησιά.
Ειδικότερα, ευχαριστίες απευθύνουν : 
• Στην εταιρία Blue Star Ναυτιλιακή και τον Γενικό Πράκτορά της στη Ρόδο, Σκεύο Μούγκρο
• Στη ναυτιλιακή εταιρία SeaJets
• Στη ναυτιλιακή εταιρία Fast Ferries
• Στη ναυτιλιακή εταιρία Golden Star Ferries
• Στη Ναυτιλιακή Εταιρία – Dodekanisos Seaways
• Στην Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης (ANEK LINES)
Οι Ναυτιλιακές Εταιρείες, με την ενέργεια τους αυτή αλλά και με τη συνδρομή τους στην Περιφέρεια, όποτε παρέστη ανάγκη και πριν από την κρίση του κορωνοϊού, όπως για τη μεταφορά τροφίμων του Κοινωνικού Παντοπωλείου, αποδεικνύουν σταθερά και με έμπρακτο τρόπο ότι, εκτός από την εξυπηρέτηση που προσφέρουν στο επιβατικό κοινό και παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, έχουν αυξημένο το αίσθημα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, στηρίζοντας τις τοπικές κοινωνίες των νησιών στο Νότιο Αιγαίο.
Με την ελπίδα ότι και στο μέλλον θα είναι κοντά στους νησιώτες, όποτε χρειαστεί και με τη βεβαιότητα ότι η Περιφέρεια θα σταθεί συμπαραστάτης στην αδιάλειπτη λειτουργία τους στο Αιγαίο, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και προσωπικά ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος τις ευχαριστούν θερμά και εύχονται καλά και ασφαλή ταξίδια.

Το Γραφείο Τύπου

Τη συνεργασία των μελών των Ιατρικών Συλλόγων ζητά η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την υλοποίηση της υπηρεσίας Τηλεσυνεδρίας, Dr. Button.


Υιοθετώντας νέες τεχνολογικές εφαρμογές με στόχο τον προληπτικό περιορισμό της διάδοσης του ιού και την αποσυμφόρηση του συστήματος υγείας, με το βλέμμα στα μικρότερα νησιά, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προχωρά σε συνεργασία με την ελληνογαλλική εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού Dr. Button, η οποία προσφέρει δωρεάν ένα εργαλείο χρήσιμο σε αυτή τη δύσκολη συνθήκη για τη χώρα, που φέρνει τον γιατρό στο σπίτι κάθε ανθρώπου.

Αναλυτικότερα, η υπηρεσία Τηλεσυνεδρίας Dr.Button παρέχει τη δυνατότητα σε ασθενείς  να καλούν τον γιατρό της επιλογής τους από όπου και αν βρίσκονται, όποτε  τον χρειάζονται, μέσω εφαρμογών, από tablet, smartphone (iOS και Android)  ή υπολογιστή, εξασφαλίζοντας αμεσότητα, ασφάλεια και ευκολία.

Με επιστολή που έστειλε, χθες Πέμπτη 19 Μαρτίου, στους Ιατρικούς Συλλόγους Κυκλάδων, Ρόδου, Κω και Επαρχίας Καλύμνου, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος καλεί τους Προέδρους και τα μέλη τους να ανταποκριθούν στο κάλεσμα και να λάβουν μέρος εθελοντικά. Η ευόδωση της τριμερούς συνεργασίας – μεταξύ των Ιατρικών Συλλόγων, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της εταιρίας Dr.Button - κάνει πράξη το μήνυμα «Μένουμε σπίτι», καθώς επιτρέπει στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ζητούν άμεσες συμβουλές και αξιόπιστη ιατρική καθοδήγηση μέσα από τις εφαρμογές της τηλεϊατρικής. Υπό αυτό το πρίσμα, η εφαρμογή είναι ακόμα πιο χρήσιμη στις περιπτώσεις των κατοίκων των μικρών νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η εφαρμογή παρέχεται ήδη στην Περιφέρεια Θεσσαλίας δωρεάν με την εθελοντική συμμετοχή 120 ιατρών δημοφιλών ειδικοτήτων, όπως, μεταξύ άλλων, παθολόγου, πνευμονολόγου, παιδιάτρου και γενικής ιατρικής.

Η πρωτοβουλία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου να φέρει στο σπίτι κάθε νησιώτη τον γιατρό, προσφέροντας δωρεάν σύστημα τηλεϊατρικής εντάσσεται στην ευρύτερη δέσμη των ενεργειών στο μέτωπο της υγείας κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού και έρχεται μετά την προμήθεια υλικών για τους υγειονομικοί φορείς και τους λειτουργούς τους, στην οποία προχώρησε η Περιφέρεια και μετά τη διάθεση του νέου χώρου της υπηρεσίας αιμοληψιών του Γενικού Νοσοκομείου της Ρόδου, σε κτίριο της Περιφέρειας, εκτός του Νοσοκομείου.

Για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, προ πάντων είναι η υπεράσπιση της ανθρώπινης ζωής και η θωράκιση της δημόσιας υγείας. Επιβάλλεται όλες οι δυνάμεις να προστρέξουν προς την ενίσχυσή τους.

 7.jpg

Σας καλούμε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Μαρτίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, στα Καταστήματα της Περιφέρειας στη Σύρο (Πλατεία Τσιροπινά) και στη Ρόδο (Πλατεία Ελευθερίας 1), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ.2 του ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ.Α/9-8-2019), του άρθρου 176 του ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ.2 του ν.4623/2019, και του άρθρου 177 του ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Τ.Α΄/19-07-2018), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Όρων Δημοπράτησης, Ορισμού Χρήστη (χειριστή) και Ορισμού Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών: «Υπηρεσία στοιχειώδους συντήρησης οδικού δικτύου αρμοδιότητος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη νήσο Ρόδο».

2. Έγκριση Όρων Δημοπράτησης, Ορισμού Πιστοποιημένου Χρήστη (χειριστή) μετά εξουσιοδότησής αυτού και Ορισμού Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού για το έργο: «Επέκταση και αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού επαρχιακού οδικού δικτύου νήσου Κω».

3. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Τεχνική υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου».

4. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Καθαρισμός χειμάρρων κοινοτήτων - πρώην Δημοτικής ενότητας Καμείρου».

5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Πηγαδίων Καρπάθου».

6. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Δίκτυα αποχέτευσης Κορησσίας και Βουρκαρίου Δήμου Κέας».

7. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Διαμόρφωση χώρου γηπέδου καλαθοσφαίρισης Πυλώνας».

8. Έγκριση πρακτικού άγονου διαγωνισμού και όρων δημοπράτησης του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία ν. Μήλου (2019)».

9. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη για το έργο: «Αντιπλημμυρική προστασία ν. Ανάφης (2019)».

10. Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την καταγραφή-χαρακτηρισμό άχρηστου υλικού των υπηρεσιών της Σύρου.

11. Έγκριση διακήρυξης και όρων δημοπράτησης, διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια Η/Υ και λοιπών υλικών για την Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου για ένα έτος σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα παραρτήματα, πίνακες της διακήρυξης τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

12. Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες της ΠΕ Δωδεκανήσου.
13. Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες της ΠΕ Κυκλάδων.
14. Ορθές Επαναλήψεις αποφάσεων – Τροποποιήσεις αποφάσεων - Ανακλήσεις αποφάσεων και δεσμεύσεων, Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
15. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών.
16. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Περιφερειακών Συμβούλων.
17. Επικύρωση πρακτικών 3ης / 25-02-2020, συνεδρίασης, Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ


1.Τακτικά Μέλη της Ο.Ε.

1. Γεώργιος Λεονταρίτης, Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων.
2. Χρήστος Ευστρατίου, Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου.
3. Χαρούλα Γιασιράνη.  
4. Φιλήμονας Ζαννετίδης, Αντιπεριφερειάρχης.
5. Χρήστος Μπάρδος.
6. Νίκος Νικολής.
7. Παναγιώτης Κουνάκης.
8. Γιώργος Μακρυωνίτης. 
9. Στέργος Παρδαλός.
10. Ιωάννης Ντουνιαδάκης.

2. Αναπληρωματικά Μέλη της Ο.Ε.

1. Γιάννης Φλεβάρης, Αντιπεριφερειάρχης.
2. Ευστάθιος – Σωτήρης Μαραγκός.
3. Γιάννης Κρητικός, Αντιπεριφερειάρχης.
4. Κάλλιστος Διακογεωργίου.
5. Νίκος Κανταρζής.
6. Νίκος Γερονικόλας.
7. Γιώργος Γκούφας. 
8. Ευάγγελος Σιγάλας. 


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Βουλευτές Κυκλάδων και Δωδεκανήσου.
2. Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
3. Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου.
4. Μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου.
5. Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας.
6. Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
7. Νομική Υπηρεσία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
8. Μέσα Ενημέρωσης.

 

Στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης, αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού On line η εξυπηρέτηση του κοινού

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου, αναστέλλεται η εξυπηρέτηση του κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία σε όλες τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης, αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού Sars–Cov-2. Παράλληλα αναστέλλονται οι εκτός έδρας μετακινήσεις του προσωπικού, εκτός των κατεπειγουσών περιπτώσεων.
Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψιν το άρθρο 5 παρ. 6 και 7 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για τα κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού και την έκτακτη ανάγκη λήψης μέτρων πρόληψης και περιορισμού της διάδοσής του, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου αποφάσισε:

1. Την αναστολή της εξυπηρέτησης του κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία των πολιτών σε όλες τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις η είσοδος συναλλασσομένων στην υπηρεσία θα επιτρέπεται μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον αρμόδιο υπάλληλο, προκειμένου να προγραμματιστεί η συνάντηση και να επιτραπεί η είσοδος στο χώρο της υπηρεσίας.
2. Την αναστολή των εκτός έδρας μετακινήσεων του πάσης φύσεως προσωπικού εκτός από κατεπείγουσες περιπτώσεις, για τις οποίες θα δίνεται η σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου για την Πολιτική Προστασία Αντιπεριφερειάρχη.
3. Στις υπηρεσίες της Περιφέρειας όπου παρατηρείται συνωστισμός εργαζομένων, δύναται να εφαρμοστεί κυλιόμενο ωράριο, κατόπιν εισήγησης του Προϊσταμένου της υπηρεσίας και απόφαση του αρμοδίου για την Πολιτική Προστασία Αντιπεριφερειάρχη.

Η εξυπηρέτηση του κοινού θα πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα
(http://online.pnai.gov.gr/politis/search.php)

Στα πλαίσια των μέτρων πρόσληψης, αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του sars-cov-2 σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την υπ΄αρ. 33796/154/α6-3-2020 απόφαση Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, αποφασίστηκε η αναστολή της εξυπηρέτησης του κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία των πολιτών σε όλες τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις η είσοδος συναλλασσόμενων στην υπηρεσία θα επιτρέπεται μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον αρμόδιο υπάλληλο προκειμένου να προγραμματιστεί συνάντηση και να επιτραπεί η είσοδος στον χώρο της υπηρεσίας.

Η αναστολή θα ισχύσει για όλο το διάστημα λήψεις των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID -1.

Για το Τμήμα Μεταφορών & Επικοινωνιών Κω μπορείτε να απευθύνεστε στα παρακάτω τηλέφωνα και e-mail.

Γραφείο οχημάτων:
22420-57934, 22420-57909
d.paraskevas@kos.pnai.gov.gr
a.harisi@kos.pnai.gov.gr

Γραφείο αδειών οδήγησης:
22420-57937, 2242057939
tm.metaf@kos.pnai.gov.gr

Ζητούμε την κατανόηση σας ελπίζοντας ότι όλοι οι πολίτες θα ακολουθήσουν τις οδηγίες που έχουν δοθεί προς όφελος της Δημόσιας Υγείας.

Ο Έπαρχος Κω Νισύρου
Καμπανής Ιωάννης

Σελίδα 1 από 13

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot