arxiki selida

Είναι εντυπωσιακό το εντονότατο ενδιαφέρον που προκαλούν οι κάθε φύσεως προφητικές δηλώσεις και προβλέψεις. Το φαινόμενο αυτό με χαρακτηριστική παρουσία από την αρχαιότητα συνεχίζεται αμείωτο μέχρι τις ημέρες μας, δηλώνοντας την επιθυμία του ανθρώπου να πληροφορηθεί τα μέλλοντα.

Στην πραγματικότητα, αυτού του είδους η πληροφόρηση καμία ωφέλεια δεν προσφέρει στον άνθρωπο. Εξάλλου, σε περίπτωση που αυτή η γνώση ήταν αναγκαία, για την επιβίωση ή για την σωτηρία, θα την είχε προσφέρει ο Θεός σε όλους και δεν θα την έκρυβε για να την εξασφαλίσει στους εκλεκτούς του.
Όπως σημειώνει ο ομ. καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γιώργος Πατρώνος στο εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο του «Η Αποκάλυψη του Ιωάννη, μια εκσυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση» (Αθήνα, 2009) στόχος του προφητικού κηρύγματος δεν είναι τόσο «να φωτίσει το μέλλον όσο το παρόν» (σελ. 34), το οποίο αποτελεί και τον στίβο στον οποίο ζει και αγωνίζεται ο κάθε άνθρωπος. Καθώς στο νου μας έχουμε συνδέσει τη λέξη «προφητεία» με μελλοντολογικές προβλέψεις είναι δύσκολο να την προσεγγίσουμε κάτω από το πρίσμα που θέτει ο καθηγητής.

Στην Παλαιά Διαθήκη «προφήτης» είναι αυτός που μιλά εξ ονόματος του Θεού (πρό + φημί). Οι αναφορές του σε γεγονότα που πρόκειται να συμβούν στο μέλλον δεν έχουν τον χαρακτήρα μαντικής-μαγικής πρόβλεψης αλλά προσπαθούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους, το βασιλιά, τους κατοίκους μιας πόλης, τους πιστούς του αληθινού Θεού να ερμηνεύσουν το παρόν και να καθορίσουν τη στάση τους μέσα από το μέλλον.

Ο άνθρωπος του Θεού θέλει να ενεργοποιήσει μια κριτική ματιά στο παρόν μέσῳ των αναφορών στο μέλλον. Παραδείγματος χάριν, όταν προειδοποιεί ότι η παρακοή στο νόμο θα επιφέρει αυτή ή την άλλη συμφορά δεν το κάνει για να ικανοποιήσει την περιέργεια σχετικά με το τι πρόκειται να συμβεί στο μέλλον, αλλά για να προβληματίσει τον αποδέκτη της προφητείας και να αλλάξει στάση. Ο προφητικός λόγος λειτουργεί ως ένα ισχυρό προειδοποιητικό καμπανάκι, το οποίο προσφέρει στο σώφρονα ακροατή τη δυνατότητα της μετάνοιας, της αλλαγής πορείας.

Αντιστοίχως, στην Καινή Διαθήκη υπάρχει η τάξη των προφητών, με παρόμοια έννοια και χαρισματική θέση στο χώρο της Εκκλησίας. Πολύ γνωστό είναι το χωρίο του βιβλίου Πράξεις Αποστόλων στο οποίο, ανάμεσα στους προφήτες και διδασκάλους της αντιοχειανής Εκκλησίας περιλαμβάνονται ο απ. Βαρνάβας και ο απ. Παύλος (Πρ. 13:1). Η τάξη των προφητών στην Καινή Διαθήκη έχει ρόλο περισσότερο διδακτικό και κηρυκτικό. Η έννοια αυτού που ομιλεί «προ προσώπου του Θεού» σχετίζεται με τη διδασκαλία του λόγου του Θεού, αλλά και τα έντονα χαρίσματα που κοσμούσαν την Εκκλησία. Οι προφήτες της πρώτης Εκκλησίας είναι φορείς χαρισμάτων και μεταφέρουν με αγάπη, μεταδίδουν αυτά τα χαρίσματα στους άλλους.

Και εδώ έχουμε προρρήσεις μελλοντικών γεγονότων, όπως οι δύο προρρήσεις του Αγάβου, ο οποίος, ακολουθώντας την παράδοση των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης, προφήτευσε δεινά. Για την ακρίβεια στο Πρ. 11:28 «ἐσήμανεν διὰ τοῦ πνεύματος λιμὸν μεγάλην μέλλειν ἔσεσθαι ἐφ᾿ ὅλην τὴν οἰκουμένην» και στο Πρ. 21:10 προφήτευσε τη σύλληψη και την παράδοση «εἰς χεῖρας ἐθνῶν» του απ. Παύλου. Η προσοχή μας πρέπει να επικεντρωθεί στο σκοπό της προφητείας. Ο Άγαβος δεν λειτουργεί ως ένας από τους αφθονούντες και σε εκείνη την περίοδο περιοδεύοντες μάγους, ψευδοπροφήτες και ψευδοδιδασκάλους. Το αντίθετο μάλιστα! Λειτουργεί ως μέλος της χριστιανικής συνάξεως και προφητεύει μέσα στα πνευματικά όριά της, ενώπιον πάντων.

Και στις δύο περιπτώσεις, όπως διαπιστώνουμε από τη συνάφεια του κειμένου έχουμε αποκάλυψη του μέλλοντος ώστε οι ακροατές του να ζήσουν διαφορετικά, πνευματικότερα το παρόν. Με τη βοήθεια των λόγων του Αγάβου η Εκκλησία θα ήταν σε θέση να αντιμετωπίσει τις επερχόμενες δυσχερείς καταστάσεις. Σήμερα, συνήθως, χωρίς καμία επιτυχία, αγωνιούμε να ταυτίσουμε την μία ή την άλλη προφητεία με το ένα ή το άλλο γεγονός. Κατά την εποχή της Καινής Διαθήκης, δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο: ήταν ξεκάθαρο πότε συνέβη ο λιμός, «ἐπὶ Κλαυδίου», όπως και η σύλληψη και παράδοση του απ. Παύλου στους Ρωμαίους (Πρ. 25:11-12).

Το φαινόμενο των προφητικών προρρήσεων έσβησε με την πάροδο της αποστολικής εποχής, δίνοντας τη θέση του σε άλλα χαρίσματα στο σώμα του Χριστού. Σε σπάνιες περιπτώσεις, από τότε και εξής έχουμε τη διατύπωση προφητειών από άγιες μορφές με πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα του αγίου Κοσμά του Αιτωλού και του, συγχρόνου μας, αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οι λόγοι τους παρανοούνται και διαστρέφονται από ανθρώπους που δεν κατανοούν τη λειτουργία της προφητείας στο σώμα της Εκκλησίας. Ο σκοπός της δεν είναι να λειτουργήσει ως ένα «μαγικό» κλειδί που θα ξεκλειδώνει τα μελλούμενα, αλλά ως μία υπόμνηση ότι με πίστη στο Θεό, ταπείνωση και πνευματική εργασία θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που θα έρθουν.

Για το λόγο αυτό είναι πολύ δύσκολο, έως αδύνατο, να ταυτίσουμε τις προφητικές ρήσεις με γεγονότα. Στις επιχειρούμενες ταυτίσεις δεν υπάρχει ούτε ομοφωνία ούτε σοβαρότητα. Γι᾿ αυτό ο ένας ιεροκήρυκας προχωρεί σε μία ταύτιση και ο επόμενος την απορρίπτει για να παρουσιάσει αυτή που εκείνος θεωρεί ισχυρότερη. Γι᾿ αυτό επαναλαμβάνεται η διαστροφή του χαρίσματος της προφητείας όπως ακριβώς συνέβη με την περίπτωση της ταυτίσεως του ονόματος που κρύβεται γύρω από τον αριθμό της Αποκαλύψεως (χξστ’), ο οποίος έχει οδηγήσει όσους επιχειρούν να τον ταυτίσουν με συγκεκριμένο πρόσωπο σε συνεχείς αποτυχίες.
Δυστυχώς, το χάρισμα της προφητείας, της παρουσίασης του λόγου του Θεού ανάμεσα μας, μέσα στον πνευματικό χώρο της Εκκλησίας, διαστρέφεται σε μία μαντική τέχνη, σε «πνεῦμα πύθωνα» (Πρ. 16:16), υπό τύπον προφητειών του Νοστράδαμου.

Διαβάζοντας το βίο των αγίων μορφών που είχαν το χάρισμα της προφητείας διαπιστώνουμε ότι η Εκκλησία δεν επιμένει καθόλου στον τονισμό αυτού του χαρίσματος. Αντιθέτως, αυτό φαίνεται να εντάσσεται ομαλά στην αγία ζωή τους. Όσοι δεν έχουν εκκλησιαστικό πνεύμα, αλλά αποζητούν μαντικές δυνάμεις ή δυνάμεις ιεροδιαμέσου (= μέντιουμ) τονίζουν, προβάλλουν και απομονώνουν αυτό το χάρισμα. Μάλιστα, σε περιόδους προβλημάτων, κρίσεων και κοινωνικής αναταραχής αυτά τα μη εκκλησιαστικά στοιχεία κυριαρχούν. Διαπιστώνουμε με θλίψη ότι οι επιτήδειοι της ενημέρωσης εκμεταλλεύονται δεόντως την επιθυμία των πολλών παρέχοντας, υπό τύπον δώρων και προσφορών, τις προφητείες του τάδε ή του δείνα αγίου για να αυξήσουν τις πωλήσεις, την ακροαματικότητα και την τηλεθέασή τους. Αυτοί που τρέχουν να αγοράσουν τέτοιο υλικό δεν εξετάζουν την ουσία του προβλήματος, αλλά σπεύδουν συρόμενοι ως πρόβατα από τον ένα ή τον άλλο κήρυκα, δάσκαλο, σοφό ή οτιδήποτε άλλο . . .
Σε αυτό το πλαίσιο, συναντάμε και το θλιβερό φαινόμενο, κάποιοι παίζοντας με τον φόβο και την περιέργεια του λαού να ορίζουν συγκεκριμένες ημερομηνίες για τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου . . .

Κέντρο της προφητείας είναι και θα παραμείνει το παρόν με το οποίο την συνδέουν στενότατα οι αναφορές των ευαγγελίων. Το παρόν αυτό δεν είναι παρά ο χώρος της χάριτος, η εποχή που εγκαινίασε με τη θυσία του ο Χριστός και στην οποία ζούμε εμείς, χωρίς να έχουμε ανάγκη από προφητείες για να προοδεύσουμε πνευματικά. Η ενσάρκωση του Λόγου του Θεού ήταν είναι και θα παραμείνει το κορυφαίο σκάνδαλο για την ανθρώπινη ιστορία. Η συζήτηση για το πότε θα έλθει για δεύτερη φορά είναι σε λάθος βάση. Το ενδιαφέρον της Αγίας Γραφής για αυτά τα θέματα είναι μηδαμινό έως ανύπαρκτο.

Έγνοια και φροντίδα της Εκκλησίας είναι η σωτηρία μας και η μεταβολή του κόσμου που ζούμε σε παράδεισο. Στόχος της είναι η ανακαίνιση της κτίσεως και για την επίτευξη αυτού του στόχου αρκεί η πίστη μας στο πρόσωπο του Υιού και Λόγου του Θεού, του Σαρκωμένου Λόγου, του Χριστού του Θεού, στο πρόσωπό του οποίου βρήκαν την εκπλήρωσή τους όλες οι μεσσιανικές προφητείες.

Σε μια πρόβλεψη – σοκ προχώρησε ο διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, δρ. Γεράσιμος Παπαδόπουλος, σύμφωνα με…
τον οποίο οι πιθανότητες εκδήλωσης τσουνάμι στη χώρα μας είναι σημαντικές.

Όπως ανέφερε σε συνέντευξή του σε απογευματινή, το τσουνάμι που εκδηλώθηκε το 1956 στην Αμοργό με ύψος κυμάτων περίπου 15 μέτρα ήταν το μεγαλύτερο στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο τα τελευταία περίπου 100 χρόνια μετά το εξίσου μεγάλο τσουνάμι της 28ης Δεκεμβρίου 1908 στη Μεσίνα Σικελίας.

«Από τότε πέρασαν 59 χρόνια, μεγάλο χρονικό διάστημα σε σχέση με την περιοδικότητα εμφάνισης τσουνάμι στον ευρωμεσογειακό χώρο» τόνισε και πρόσθεσε πως «πρόκειται για πολύ κρίσιμο θέμα, καθώς το τσουνάμι μπορεί να είναι σπάνιο φαινόμενο σε σχέση με τον σεισμό, όμως η εμπειρία μας έχει δείξει ότι όταν συμβεί τα αποτελέσματα του είναι καταστροφικά. Ιδίως όταν δεν υπάρχει προετοιμασία. Και η προετοιμασία παραμελείται επειδή είναι σπάνιο».

Το τσουνάμι της Αμοργού
Ήταν 9 Ιούλιου 1956. Το ρολόι έδειχνε 3:11, όταν ένας ισχυρός σεισμός 7,5 ρίχτερ χτύπησε την Αμοργό.

Η ισχυρή δόνηση συνοδεύτηκε από ένα θαλάσσιο κύμα βαρύτητας – το λεγόμενο τσουνάμι- λόγω μιας υποθαλάσσιας κατολίσθησης, που το ύψος του έφτασε τα 25 μέτρα στην νοτιανατολική Αμοργό, 10 μέτρα στην Αστυπάλαια και περίπου 3μέτρα στην βορειοδυτική ακτή της Κω.

Πελώρια κύματα σκέπασαν τα λιμάνια των νησιών της Καλύμνου, Λέρου και Πάρου. Ο απολογισμός αυτού του τραγικού γεγονότος ήταν να σκοτωθούν 53 άτομα και να τραυματιστούν περίπου 100.

Οι καταστροφές ήταν μεγάλες σε Αστυπάλαια, Ανάφη, Κάλυμνο, Λέρο, Πάτμο, Σαντορίνη, Ίο, Πάρο, Νάξο και τους Λειψούς ενώ τα κύματα φτάνουν μέχρι το Ναύπλιο όπως αναφέρει το makeleio.gr!

Το τσουνάμι έφτασε μέχρι και τα 3.8 μ. στην ανατολική Κρήτη. Έγινε αντιληπτό ακόμη σε, Εύβοια, Τήνο, Σύρο, Φολέγανδρο, Σίκινο, Σάμο, Κω, Κάλυμνο, Νίσυρο, Λειψούς, Τήλο, Χάλκη, Ρόδο, μέχρι και στην Τουρκία (Σμύρνη, Αλικαρνασσό).

Στα είκοσι μέτρα έφτασαν τα κύματα στην Αρκεσίνη της Αμοργού.

Έχουν περάσει 55 χρόνια από τότε. Εάν κάτι τέτοιο συμβεί σήμερα, όπου ζωή, κατοικία και αναψυχή βρίσκονται τους καλοκαιρινούς μήνες «κοντά στο κύμα», τότε οι συνέπειες θα ήταν πολύ πιο δραματικές από τις μερικές δεκάδες νεκρούς που στοίχισε ο σεισμός του 1956.

Η Μεσόγειος και ειδικά το Αιγαίο, είναι μία από τις πιο επικίνδυνες θαλάσσιες περιοχές για εκδήλωση τσουνάμι, ενώ ήδη έχουν σημειωθεί αρκετά από την αρχαιότητα έως σήμερα.

Τα πιο καταστροφικά και πολυάριθμα τσουνάμι στατιστικά συμβαίνουν στους ωκεανούς και συγκεκριμένα στον Ινδικό και στον Ειρηνικό. Παρόλα αυτά τα τελευταία χρόνια υπάρχει συστηματική καταγραφή των κυμάτων τσουνάμι που έχουν χτυπήσει τη Μεσόγειο θάλασσα και συγκεκριμένα το νοτιοανατολικό τμήμα της. Υπολογίζονται γύρω στα 300 τσουνάμι και έχουν συμβεί τα τελευταία 3.500 χρόνια.

Οι πιο ευάλωτες περιοχές της Ελλάδας για δημιουργία κύματος τσουνάμι είναι οι εξής:
• Η περιοχή του Κορινθιακού κόλπου
• Ο Ευβοϊκός κόλπος
• Και, η θαλάσσια περιοχή νοτιανατολικού Αιγαίου-Κρήτης

Ως τα πιο καταστροφικά τσουνάμι στην Ελλάδα θεωρούνται:
• 17ος αιώνας π.Χ Σαντορίνη, έκρηξη ηφαιστείου
• 365 μ.Χ , Κρήτη, σεισμός 8 Richter
• 1303 μ.Χ, ανατολική Μεσόγειος, Ελληνικό νησιωτικό τόξο.

Η Kaspersky Lab δίνει τις δικές της «προβλέψεις» για τις τεχνολογικές εξελιξεις μέχρι το 2045.

Περίπου πριν από 30 χρόνια ξεκίνησε η τακτική χρήση του προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή, ο οποίος στην πορεία συνέβαλε στο μετασχηματισμό της κοινωνίας και του τρόπου ζωής μας. Με έμπνευση αυτό το ορόσημο, οι ειδικοί της Kaspersky Lab θέλησαν να εξετάσουν πώς περίπου θα μοιάζει το μέλλον, ποια θα είναι η εξέλιξη τεχνολογιών πληροφορικής και ποιες θα είναι οι αλλαγές στη ζωή μας στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα του 2045, δηλαδή σε 30 χρόνια από σήμερα.

«Με το σημερινό ρυθμό ανάπτυξης των Τεχνολογιών Πληροφορικής, είναι αρκετά δύσκολο να προβλέψει κανείς με ακρίβεια πώς θα είναι το τοπίο σε μερικές δεκαετίες. Ωστόσο, είναι σαφές ότι κάθε χρόνο οι τεχνολογίες μας θα γίνονται ακόμα πιο έξυπνες και οι άνθρωποι θα πρέπει να μπορούν να συμβαδίζουν με αυτές. Οπωσδήποτε, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι οι ψηφιακοί εγκληματίες θα συνεχίσουν να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την αξιοποίηση κάθε νέας προόδου στον τομέα της Πληροφορικής για τους δικούς τους κακόβουλους σκοπούς», δήλωσε ο Alexander Gostev, Chief Security Expert της Kaspersky Lab. «Αλλά όπως και αν μοιάζει ο κόσμος μας σε 30 χρόνια, θα πρέπει να ξεκινήσουμε να βελτιώνουμε την άνεση, την ασφάλεια και την ευημερία μας από τώρα. Η τεχνολογία είναι απλώς ένα εργαλείο και είναι εξολοκλήρου στο χέρι μας αν θα τη χρησιμοποιήσουμε για καλό ή κακό σκοπό», συμπλήρωσε.

Τα ρομπότ θα είναι παντού

Είναι πιθανό ο παγκόσμιος πληθυσμός να περιλαμβάνει δισεκατομμύρια ανθρώπων και δισεκατομμύρια ρομπότ, με τα τελευταία να κάνουν σχεδόν όλη τις δουλειές ρουτίνας ή τις βαριές εργασίες. Οι άνθρωποι θα εργάζονται για τη βελτίωση του λογισμικού των ρομπότ και η βιομηχανία της Πληροφορικής θα αποτελεί το «σπίτι»των εταιρειών που αναπτύσσουν προγράμματα για ρομπότ, όπως έγινε περίπου στις μέρες μας με τις εταιρείες που αναπτύσσουν εφαρμογές, τις οποίες οι χρήστες «κατεβάζουν» και εγκαθιστούν.

«Μηχανικοί άνθρωποι»

Σε κάποιο βαθμό, τα όρια μεταξύ ανθρώπων και ρομπότ θα γίνουν θολά. Στις μεταμοσχεύσεις θα αρχίσουν να χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά ελεγχόμενα τεχνητά όργανα και η προσθετική μελών θα αποτελεί ρουτίνα στη χειρουργική διαδικασία. Νανορομπότ θα «ταξιδεύουν» βαθιά μέσα στο ανθρώπινο σώμα για την έγχυση φαρμάκων σε ασθενή κύτταρα ή για την εκτέλεση μικροχειρουργικών επεμβάσεων. Ειδικά εγκατεστημένοι αισθητήρες θα παρακολουθούν την υγεία των ανθρώπων και θα μεταφέρουν τα ευρήματα τους σε cloud«αποθήκες», στις οποίες θα έχουν πρόσβαση οι γιατροί. Όλα αυτά, λογικά μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντική αύξηση του προσδόκιμου ζωής.

«Έξυπνα» σπίτια

Επιπλέον, οι άνθρωποι θα ζουν σε «έξυπνα» σπίτια, όπου οι περισσότερες ανέσεις θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένες. Το λογισμικό που θα «τρέχει» το σπίτι, θα φροντίζει για την κατανάλωση και την αναπλήρωση ενέργειας, νερού, τροφίμων και προμηθειών. Η μόνη ανησυχία των κατοίκων θα είναι να εξασφαλίσουν ότι διαθέτουν αρκετά χρήματα στην τράπεζα για να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους.

Η νέα εποχή της Υπερ-πληροφορίας

Τα ψηφιακά μας alter ego θα πάρουν πλήρη μορφή, μέσα σε μια ενιαία παγκόσμια υποδομή, ικανή να αυτορυθμίζεται και η οποία θα ασχολείται με τη διαχείριση της ζωής στον πλανήτη. Το σύστημα θα λειτουργεί περίπου όπως τoσημερινό TOR. Οι πιο ενεργοί και αποτελεσματικοί χρήστες θα κερδίζουν δικαιώματα συντονιστή. Το σύστημα θα προσανατολίζεται στην κατανομή των πόρων μεταξύ των ανθρώπων, στην πρόληψη των ενόπλων συγκρούσεων και σε άλλες ανθρωπιστικές δράσεις.

3DΕκτύπωση – Γρήγορη και οικονομική

Δεν θα είναι μόνο οι δουλειές ρουτίνας που θα περάσουν στην ιστορία, καθώς η παραγωγή συγκεκριμένων ειδών δεν θα είναι πλέον αναγκαία. Αντιθέτως, 3D εκτυπωτές θα μας δώσουν τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε και να δημιουργήσουμε ό, τι χρειαζόμαστε, από είδη οικιακής χρήσης, όπως πιάτα και ρούχα, μέχρι δομικά υλικά για το σπίτι του μέλλοντος.

Όχι άλλοι υπολογιστές

Μπορεί η έκρηξη της Πληροφορικής να οφείλεται στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αλλά το 2045, μάλλον θα τους βλέπουμε μόνο σε μουσεία. Για να είμαστε πιο ακριβείς, δεν θα χρειαζόμαστε πλέον ένα εργαλείο για την επεξεργασία δεδομένων – δηλαδή, γι’ αυτό που κάνει ουσιαστικά ένας υπολογιστής. Θα υπάρξει μια ακόμα μεγαλύτερη γκάμα «έξυπνων» συσκευών, οι οποίες θα αναλάβουν σταδιακά την εκτέλεση των λειτουργιών των σημερινών υπολογιστών. Για παράδειγμα, η χρηματοοικονομική ανάλυση θα μπορεί να γίνεται από έναν server με τη χρήση ηλεκτρονικών εγγράφων κι όχι από έναν λογιστή που θα χρησιμοποιεί έναν προσωπικό υπολογιστή.

Τεχνοφοβία

Παρόλα αυτά, δεν θα είναι όλοι ενθουσιασμένοι με τον νέο «ρομποτικό» κόσμο. Είναι πιθανόν να προκύψουν νέου τύπου «Λουδίτες», οι οποίοι θα αντιταχθούν στην ανάπτυξη των «έξυπνων» σπιτιών, στον αυτοματοποιημένο τρόπο ζωής και στα ρομπότ. Η αντίθεση προς τις εξελίξεις της Πληροφορικής θα οδηγήσει κάποιους στην αποφυγή χρήσης έξυπνων συστημάτων, συσκευών και ρομπότ για ορισμένους τύπους εργασιών και αυτοί δεν θα έχουν καμία ψηφιακή ταυτότητα.

fortunegreece.gr

Τα παιχνίδια των αγορών στην πλάτη της Ελλάδας συνεχίζονται και με τις αγορές να παίζουν κερδοσκοπικά παιχνίδια με το ένα μάτι στις εκλογές και το άλλο στα κέρδη του.
 
Κάπως έτσι με την “καραμέλα” του Grexit τα επιτόκια δανεισμού της Ελλάδας εκτινάχθηκαν, ενώ οι ξένοι επενδυτές συνέχισαν την πορεία εξόδου απ' το Χρηματιστήριο της Αθήνας
 
Μια ματιά στην απόδοση του τριετούς ελληνικού ομολόγου που εκτινάχθηκε ως και το 15,44% δείχνει την εικόνα που επικρατεί.
 
Η απόδοση του δεκαετούς έφτασε ακόμη και το 10,8%, ύστερα από ενάμισι χρόνο και την ίδια ώρα το επιτόκιο δανεισμού “τσίμπησε” από το 2,15 στο 2,30% για τα έντοκα εξάμηνης διάρκειας.
 
Υπάρχουν δηλαδή όλα εκείνα τα στοιχεία που δείχνουν ότι, για ακόμη μια φορά με αφορμή τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα, αλλά και τα πολιτικοοικονομικά παιχνίδια των εταίρων και δανειστών μας, η χώρα οδηγείται σε αδιέξοδο ... μνημονίου, τείνουν να κάνουν δηλαδή μονόδρομο για ακόμη μια φορά τον δανεισμό εκτός αγορών με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε επίπεδο μέτρων.
newsit.gr
Νέα σενάρια εξόδου της χώρας μας από το ευρώ και «μαύρες» προβλέψεις για την οικονομία είδαν χθες το φως της δημοσιότητας.
 
Το αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας στο ελληνικό Κοινοβούλιο για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας που οδηγεί σε πρόωρες εκλογές έκανε τον γύρο του κόσμου με ιλιγγιώδη ταχύτητα, με τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης να εκφράζουν ανησυχία, φόβο και αβεβαιότητα για την επόμενη μέρα στην Ελλάδα.
 
Τα διεθνή πρακτορεία επεσήμαναν στις ανταποκρίσεις τους ότι οι ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις θα μπορούσαν να εκτροχιάσουν το διεθνές πρόγραμμα διάσωσης που χρειάζεται η Αθήνα για να καλύψει τις υποχρεώσεις της, ενώ το δίκτυο του CNN έβγαλε έκτακτο δελτίο ενημέρωσης το οποίο είχε τον τίτλο: «Πρόωρες εκλογές στην Ελλάδα. Ετοιμαστείτε για ένα νέο ελληνικό δράμα».
 
BBC: «Εμφανίστηκε ξανά το φάντασμα του Grexit. Μετά από τον τρίτο και τελευταίο αποτυχημένο γύρο εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας, αυτά που διακυβεύονται είναι υψηλά καθώς η Ελλάδα οδεύει προς εκλογές. O κυβερνητικός συνασπισμός υπό τη ΝΔ βρίσκεται πίσω στις δημοσκοπήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ, ένα αντίμνημονιακό κόμμα του οποίου η άνοδος αποτυπώνεται στις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, που εμφανίζουν πως οι Ελληνες είναι δυσαρεστημένοι με την ΕΕ και που υποδηλώνουν ότι οι περισσότεροι Ελληνες θέλουν επιστροφή στη δραχμή παρά παραμονή στο ευρώ. Εγείρει δε το φάντασμα της εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ για άλλη μία φορά».
 
CNN: «Ετοιμαστείτε για ένα νέο ελληνικό δράμα. H ελληνική Βουλή διαλύεται και η χώρα οδηγείται σε εκλογές με την οικονομία να είναι ευάλωτη. O ΣΥΡΙΖΑ, που προηγείται στις δημοσκοπήσεις, έχει δεσμευτεί να καταργήσει ορισμένες από τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν στη χώρα και προτίθεται να ξοδέψει χρήματα σε προγράμματα που θα αυξήσουν τους μισθούς και τις συντάξεις. Ωστόσο, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια κρίση που θα μπορούσε να οδηγήσει την Ελλάδα εκτός Ευρωζώνης».
 
Wall Street Journal: «Οι εξελίξεις δημιουργούν και πάλι φόβους για τη σχέση της χώρας με τους διεθνείς πιστωτές. Ο ακροαριστερός ΣΥΡΙΖΑ θέλει να σκίσει το Μνημόνιο και να διαγράψει μεγάλο μέρος του χρέους και έχει σταθερό προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις εδώ και μήνες, αν και το προβάδισμα αυτό περιορίζεται τις τελευταίες εβδομάδες. Η διχόνοια ανάμεσα στους πιθανούς μετεκλογικούς εταίρους τόσο για τον ΣΥΡΙΖΑ όσο και για τη Νέα Δημοκρατία του κ. Σαμαρά περιπλέκουν τις προοπτικές, αυξάνοντας τον κίνδυνο να είναι πολύ βραχύβια η όποια νέα κυβέρνηση».
 
Bloomberg: «Αυτές οι εκλογές θα είναι μία μάχη μεταξύ του φόβου για έξοδο από το ευρώ και της οργής έναντι της λιτότητας. Η κυβέρνηση θα τονίσει τους κινδύνους που σχετίζονται με την αντιμνημονιακή στάση του ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ θα προσπαθήσει να πείσει τους ψηφοφόρους ότι μπορεί να προσφέρει μία βιώσιμη εναλλακτική, χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τη συμμετοχή της χώρας στην Ευρωζώνη».
 
Reuters: «Οι Ελληνες βουλευτές άφησαν τη χώρα αντιμέτωπη με πρόωρες εκλογές οι οποίες θα μπορούσαν να εκτροχιάσουν το διεθνές πρόγραμμα διάσωσης που χρειάζεται για να συνεχίσει να αποπληρώνει τις υποχρεώσεις της».
 
Spiegel: «Λοιπόν, καλή τύχη κ. Τσίπρα. Η Ελλάδα είναι πρακτικά χρεοκοπημένη και αυτό θα φανεί άμεσα, σε περίπτωση νίκης του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Εάν διακοπεί η μεταρρυθμιστική προσπάθεια, τότε η Ελλάδα θα πρέπει να πάρει την τύχη της στα χέρια της: Δεν θα φταίνε πλέον η Μέρκελ, ο Σόιμπλε και ο Ντράγκι...».
 
MarketWatch: «Η βασική ανησυχία στις αγορές επικεντρώνεται στο εάν το πρόγραμμα διάσωσης της Ελλάδας και τα μέτρα λιτότητας θα συνεχιστούν εάν το ακροαριστερό κόμμα ΣΥΡΙΖΑ κερδίσει στις γενικές εκλογές».
 
L' Echo: «Πρόωρες κοινοβουλευτικές εκλογές: Η Ευρώπη τρέμει. Οι οικονομολόγοι πάντως εκτιμούν ότι οι διακηρύξεις του Αλέξη Τσίπρα θα δώσουν τη θέση τους στον ρεαλισμό, εφόσον εκλεγεί. Η πιθανή αναρρίχηση της ριζοσπαστικής Αριστεράς στην εξουσία παρακολουθείται με επαγρύπνηση, ιδίως στην Ισπανία, όπου το κίνημα Podemos, επίσης μέλος της πολιτικής ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς, σημειώνει σημαντική αύξηση της δημοτικότητάς του κατά το τελευταίο έτος».
ethnos.gr

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot