arxiki selida

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων προχωρά τάχιστα στην εφαρμογή της σχετικής απόφασης με τα νέα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων, χωρίς να χάσει χρόνο για την έκδοση νέων εγκυκλίων

«Ζεστό χρήμα» για να … ζεστάνουν την τσέπη τους θα δουν από σήμερα ή αύριο το αργότερο, περίπου 350.000 νοικοκυριά, ενώ σειρά παίρνουν τις επόμενες μέρες και άλλοι 240.000 δικαιούχοι από τους συνολικά 640.000 καταναλωτές που έχουν ως τώρα κάνει αίτηση συνολικά.
 
Σύμφωνα με πληροφορίες του newmoney.gr  μέχρι αύριο θα βρουν στους λογαριασμούς τους την προκαταβολή 25% του επιδόματος θέρμανσης οι καταναλωτές που έκαναν πρώτοι την αίτηση, αφότου άνοιξε πριν ένα μήνα η ειδική εφαρμογή στο Taxisnet.
 
Μέχρι την Τρίτη αναμένεται να μπουν κάτι περισσότερο από 40.000.000 ευρώ στους λογαριασμούς 350.000 δικαιούχων (περίπου 1.200 ευρώ για κάθε δικαιούχο), καθώς η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων προχωρά τάχιστα στην εφαρμογή της σχετικής απόφασης με τα νέα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων, χωρίς να χάσει χρόνο για την έκδοση νέων εγκυκλίων.
 
Στα επόμενα 24ωρα (πιθανώς την Τετάρτη) αναμένεται να ανοίξει και η ηλεκτρονική εφαρμογή για να ξεκινήσουν οι ρυθμίσεις χρεών στην εφορία.
την εφημερίδα της κυβερνήσεως δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου η τροποποιητική εγκύκλιος της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων για τη ρύθμιση των χρεών στις εφορίες έως και σε 100 δόσεις, μετά και τις αλλαγές που ψηφίστηκαν από την Βουλή.
 
Η εγκύκλιος, που έχει υπογραφεί από την προηγούμενη ημέρα Πέμπτη όπως έγραψε κατ΄ αποκλειστικότητα το vima.gr., προβλέπει μεταξύ άλλων τη δυνατότητα ένταξης στη ρύθμιση μόνο για τις βεβαιωμένες οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως 1η Οκτωβρίου 2014. Κατά συνέπεια εξαιρούνται οι υπόλοιπες δόσεις του ΕΝΦΙΑ και η 3η δόση του φόρου εισοδήματος. Η υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή δεν μπορεί να ξεπερνά το ένα εκατομμύριο ευρώ (1.000.000,00 €).
 
Επίσης στη νέα απόφαση διευκρινίζονται οι περιπτώσεις που κάποιος χάνει τη ρύθμιση εφόσον δεν πληρώσει κάποιες δόσεις αλλά και πως μπορεί να ενταχθεί και πάλι στη ρύθμιση αν μείνει εκτός για λόγους π.χ. μη πληρωμής δόσεων.
 
Η νέα εγκύκλιος ανοίγει το δρόμο για την ηλεκτρονική ρύθμιση των χρεών μέσω ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα www.gsis.gr  η οποία αναμένεται να «ανοίξει» για πολίτες και επιχειρήσεις τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου. Τελευταία προθεσμία υποβολής αίτησης έχει οριστεί η 31η Μαρτίου 2015.
 
Αναλυτικά, οι δύο αποφάσεις της ΓΓΔΕ κυρίας Κατερίνας Σαββαίδου (αρχική και τροποποιητική) κωδικοποιημένα προβλέπουν τα εξής:
 
 Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση των διατάξεων του άρθρου 51 «Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση» του ν. 4305/2014υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής για όλες τις περιπτώσεις που αυτό υποστηρίζεται τεχνικά. Εξαιρετικά και σε περίπτωση που υφίσταται τεχνική αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης, η αίτηση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ./Τελωνείο/Υπηρεσία, ο Προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής, ο οποίος εξετάζει την αίτηση και τις προϋποθέσεις υπαγωγής.
 
Η καταβολή των δόσεων διενεργείται στους φορείς είσπραξης (Τράπεζες κλπ) με την χρήση μοναδικού κωδικού πληρωμής ή στην κατά περίπτωση υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης.
 
Η πρώτη δόση της ρύθμισης είναι καταβλητέα μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, οι δε επόμενες δόσεις την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών. Η καταβολή της οφειλής δύναται να πραγματοποιείται μέσω πάγιας εντολής στους φορείς είσπραξης.
Χρέη που υπάγονται στη ρύθμιση
 
Α) Υποχρεωτικά:
Το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων έως και την 1η Οκτωβρίου 2014 οφειλών, που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής.
 
Β) Μετά από επιλογή του οφειλέτη:
i) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Οκτωβρίου 2014 οφειλές που κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής τελούν σε διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόμου αναστολή,
ii) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Οκτωβρίου 2014 οφειλές που κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών, των οποίων οι όροι τηρούνται.
Στην περίπτωση υπαγωγής στη νέα ρύθμιση, επέρχεται απώλεια των ανωτέρω διευκολύνσεων ή ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής χρεών. Σε περίπτωση που στις ανωτέρω διευκολύνσεις ή ρυθμίσεις περιλαμβάνονται οφειλές που δεν μπορούν να υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση, αυτές πρέπει να τακτοποιηθούν από τον οφειλέτη κατά νόμιμο τρόπο.
 
Γ) Η υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή δεν μπορεί να ξεπερνά 1.000.000 ευρώ.
Η ρύθμιση χορηγείται ανά οφειλέτη και για τις ως άνω οφειλές για τις οποίες έχει ευθύνη καταβολής. Ο οφειλέτης τυγχάνει των ευεργετημάτων της ρύθμισης μετά την καταβολή της πρώτης δόσης αυτής.
 
Προϋποθέσεις υπαγωγής
Για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει ο οφειλέτης να έχει υποβάλει τις προβλεπόμενες από τον νόμο φορολογικές δηλώσεις, το οποίο και θα δηλώνει με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης.
 
Εφόσον κατά τη διενέργεια των αυτοματοποιημένων ελέγχων από την ηλεκτρονική εφαρμογή προκύψει εκκρεμότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, αυτή πρέπει πρώτα να τακτοποιηθεί και στη συνέχεια ο οφειλέτης δύναται να υποβάλει αίτηση υπαγωγής.
 
Προϋποθέσεις υπαγωγής σε πρόγραμμα αριθμού δόσεων άνω των 72
Για την υπαγωγή σε αριθμό δόσεων άνω των 72 έως και 100, το ποσό της συνολικά ρυθμιζόμενης βασικής οφειλής δεν μπορεί να υπερβαίνει 15.000 ευρώ.
Ειδικότερες λεπτομέρειες εφαρμογής του νόμου
 
Α) Οι οφειλέτες που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση «τελευταίας ευκαιρίας» της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013 και τηρούν τους όρους της ρύθμισης αυτής, τυγχάνουν αναδρομικά των εκπτώσεων και των πρόσθετων ευεργετημάτων της παρ. 8 του άρθρου 51 του Ν. 4305/2014. Ειδικότερα για τους οφειλέτες που επιλέξουν να υπαγάγουν την εναπομένουσα ρυθμισμένη οφειλή τους στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν. 4305/2014, οι ανωτέρω εκπτώσεις δύνανται να χορηγηθούν μετά την καταβολή της πρώτης δόσης αυτής.
 
Όσοι δεν υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής μέχρι 31 Μαρτίου 2015 θεωρείται ότι συνεχίζουν την ρύθμιση «τελευταίας ευκαιρίας» με τα ευεργετήματα της παρ. 8 του άρθρου 51 του Ν. 4305/2014, τα οποία θα υπολογιστούν μαζικά από την 1η Απριλίου 2015.
 
Όσοι επιθυμούν να τύχουν των σχετικών ευεργετημάτων νωρίτερα, πρέπει να υποβάλλουν άπαξ αίτηση διατήρησης της ρύθμισης «τελευταίας ευκαιρίας».
 
Εφόσον ο οφειλέτης εξοφλήσει από την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4305/2014 (31.10.2014) και έως τις 31.03.2015 την ρύθμιση της υποπαραγράφου Α1, ακόμη και εάν δεν έχει υποβάλλει αίτηση διατήρησης, τυγχάνει των σχετικών ευεργετημάτων της παραγράφου 8 του άρθρου 51 του Ν. 4305/2014.
 
Β) Οι απαλλαγές διενεργούνται:
i) Για τις οφειλές που είναι βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και στα Ελεγκτικά Κέντρα, επί των εξοφλημένων δόσεων ρύθμισης, με οίκοθεν Ατομικό Φύλλο Έκπτωσης (ΑΦΕΚ), το οποίο εκκαθαρίζεται και εξοφλείται από την υπηρεσία όπου είναι βεβαιωμένη η οφειλή, λαμβάνοντας υπόψη το προτεινόμενο προς επιστροφή ποσό από την ηλεκτρονική εφαρμογή, κατόπιν επιβεβαίωσης τήρησης της ρύθμισης «τελευταίας ευκαιρίας» από τον αρμόδιο για τη χορήγηση αυτής Προϊστάμενο, ο οποίος ελέγχει και την τήρηση των όρων της, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 και της απόφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1111/21.5.2013.
 
Η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται εντός ενενήντα (90) ημερών από την υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος και το αργότερο εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του Ν. 4305/2014. Τα ανωτέρω δύνανται να υλοποιηθούν με μαζικά φύλλα έκπτωσης, τοπικά ή κεντρικά, όταν δημιουργηθεί η κατάλληλη μηχανογραφική εφαρμογή.
 
Το συνολικό επιστρεφόμενο ποσό πιστώνεται κατά προτεραιότητα στις δόσεις της ρύθμισης υπό την προϋπόθεση ότι είναι σε ισχύ.
ii) Για τις οφειλές που είναι βεβαιωμένες στα Τελωνεία με την έκδοση απόφασης απαλλαγής προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής και στην περίπτωση που προκύψει υπόλοιπο προς επιστροφή ποσό θα διενεργείται με τη διαδικασία επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
 
9. Απώλεια της ρύθμισης.
Α) Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης:
i) δεν είναι φορολογικά ενήμερος από την ημερομηνία υπαγωγής και καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης ή ii) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου της ρύθμισης ή iii) έχει δηλώσει ανακριβή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση
 
B) Η ρύθμιση δεν απόλλυται αν μετά την πάροδο εξαμήνου από την ένταξη στη ρύθμιση ο οφειλέτης:
i) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μέχρι δύο δόσεις ανά έτος προγράμματος ρύθμισης ή
ii) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης ανά έτος προγράμματος ρύθμισης για χρονικό διάστημα μέχρι δύο μήνες.
 
Γενικώς, στην περίπτωση που διαπιστωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης ότι δεν πληρούνται οι όροι των διατάξεων του άρθρου 51 του Ν.4305/2014 και της παρούσας απόφασης, η ρύθμιση απόλλυται και ο οφειλέτης χάνει τα ευεργετήματα της ρύθμισης. Σε περίπτωση που στις ανωτέρω ρυθμίσεις περιλαμβάνονται οφειλές που δεν μπορούν να υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση, αυτές πρέπει να τακτοποιηθούν από τον οφειλέτη κατά νόμιμο τρόπο.
Λοιπά στοιχεία της ρύθμισης.
 
Ως αρμόδια Δ.Ο.Υ./Τελωνείο/Υπηρεσία για τη χορήγηση της ρύθμισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 της παρούσας, την παρακολούθηση, την τήρηση των όρων της, την απώλεια αυτής και κάθε άλλη αναγκαία διαδικασία, ορίζεται η Δ.Ο.Υ./Τελωνείο/ Υπηρεσία ο Προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής.ωΣτην περίπτωση συναρμοδιότητας της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, αρμόδιος ορίζεται ο Προϊστάμενος αυτής.
 
Σε έκτακτες περιπτώσεις που για την οποιαδήποτε αιτία δεν εμφανίζονται στο πληροφοριακό σύστημα των Δ.Ο.Υ. οι σχετικές πληρωμές, ο αιτών οφείλει να προσκομίζει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. το σχετικό παραστατικό πληρωμής, για την αξιολόγηση του αιτήματος αποδεικτικού ενημερότητας.
Κατά την ημερομηνία της αίτησης υπολογίζονται οι απαλλαγές της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4305/2014.
 
Από την ίδια ημερομηνία υπολογίζεται τόκος που ανέρχεται σε 4.56% ετησίως και επιβαρύνει τις υπαχθείσες στη ρύθμιση οφειλές. Από την υπαγωγή στη ρύθμιση και ενόσω αυτή διαρκεί, οι οφειλές δεν επιβαρύνονται με τις κατά ΚΕΔΕ και κατά ΚΦΔ προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής.
Το ελάχιστο συνολικό ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 50 ευρώ.
 
Δυνατότητα αλλαγής προγράμματος ρύθμισης.
 
Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, ή σε περίπτωση εξόφλησης του συνόλου της οφειλής με οποιοδήποτε τρόπο, ο οφειλέτης θα τύχει απαλλαγής επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής κατά ποσοστό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα ρύθμισης, που τελικά διαμορφώνεται.
 
Ο οφειλέτης που έχει υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4305/2014 δύναται να επιλέξει την υπαγωγή του σε άλλο πρόγραμμα ρύθμισης της ίδιας περίπτωσης με μικρότερο αριθμό δόσεων για το υπόλοιπο προς καταβολή ποσό και υπό τις ίδιες προϋποθέσεις. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται απαλλαγή από τις προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής για το εναπομείναν ποσό σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα ρύθμισης και ο συνολικός αριθμός των μηνιαίων δόσεων υπολογίζεται από το μήνα της αίτησης του αρχικού προγράμματος ρύθμισης.

Από την ημερομηνία δημοσίευσης την απόφασης αυτής και μέχρι την 31η Μαρτίου 2015, δεν επιτρέπεται η χορήγηση ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής κατά τις διατάξεις της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 για τους οφειλέτες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 51 του ν. 4305/2014. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, η αίτηση χορήγησης ρυθμίσεων υπαγωγής στη ρύθμιση της ανωτέρω υποπαραγράφου Α1 δεν δύναται να υποβληθεί ηλεκτρονικά
"Τυπικοί λόγοι καθυστερούν την ενεργοποίηση της διάταξης" λένε στο ΥΠΟΙΚ - Δεν μπορούν να βάλουν μια υπογραφή εδώ και μέρες! Αν δεν υπογραφεί σήμερα, η ρύθμιση πάει για την ερχόμενη Δευτέρα...

Παράταση στην αγωνία για εκατομμύρια οφειλέτες, που αναμένουν να εκδοθεί η εγκύκλιος Σαββαΐδου, για να ξεκινήσει η ρύθμιση με τις 100 δόσεις.
 
Σύμφωνα με την επίσημη δικαιολογία, «η εγκύκλιος βρίσκεται ακόμα στο στάδιο συλλογής υπογραφών» από αρμόδιους παράγοντες και στελέχη της Φορολογικής Διοίκησης.
Έστω και για «γραφειοκρατικούς» λοιπόν λόγους, καθώς η ρύθμιση πιο εύκολα... γράφεται, παρά υπογράφεται, η νέα εγκύκλιος δεν προλαβαίνει πια να δημοσιευτεί σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κάτι όμως που, αν δεν συμβεί και την Παρασκευή, τότε... αναβάλλεται από Δευτέρα!
 
Πηγές του υπουργείου Οικονομικών πάντως καθησύχαζαν πως επί της ουσίας δεν αλλάζει κάτι στη ρύθμιση, πλέον των γνωστών ήδη εξαιρέσεων του ΕΝΦΙΑ και του φόρου εισοδήματος από τις 100 δόσεις.
protothema.gr
Το αργότερο έως τις 20 Νοεμβρίου θα έπρεπε να είχε πιστωθεί στους λογαριασμούς 450.000 δικαιούχων, που υπέβαλαν αιτήσεις χορήγησης του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης έως τα τέλη Οκτωβρίου, η προκαταβολή της ενίσχυσης.
 
Ωστόσο, αυτό δεν συνέβη καθώς δεν έχει εκδοθεί ακόμη από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων η εγκύκλιος που να αποσαφηνίζει ότι το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης δεν μπορεί να κατασχεθεί, δεν υπόκειται σε καμιά είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο.
Αυτή η πρόβλεψη πάντως ήδη υπάρχει στη σχετική υπουργική απόφαση με την οποία επεκτάθηκε η χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης και για τη χειμερινή περίοδο 2014/2015.
 
Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, η ηλεκτρονική εφαρμογή του Taxis για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης είχε μέχρι την 1η Νοεμβρίου δεχθεί 500.000 επισκέψεις φορολογουμένων, με τους 450.000 εξ αυτών να αιτούνται το επίδομα και την προκαταβολή του 25%.
 
Σημειώνεται πως η προκαταβολή και το επίδομα θα έπρεπε κανονικά μετά την παρέλευση 20ημέρου να κατατεθούν στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου χωρίς προσκόμιση δικαιολογητικών.
 
Υπενθυμίζεται ότι το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης ανέρχεται σε 0,35 ευρώ για κάθε λίτρο πετρελαίου που θα αγοράζει ο δικαιούχος και ότι η ποσότητα λίτρων για την οποία θα χορηγείται το επίδομα καθορίστηκε στα 25 λίτρα ανά τ.μ. στην Α’ ζώνη, στα 15 λίτρα ανά τ.μ. στην Β’ ζώνη, στα 8 λίτρα ανά τ.μ. στην Γ’ ζώνη και στα 5 λίτρα ανά τ.μ. στη Δ’ ζώνη.
 
Το ανώτατο όριο επιφάνειας για το οποίο θα χορηγείται το επίδομα είναι τα 120 τ.μ. Βάσει των εν λόγω κριτηρίων τα συνολικά ποσά του επιδόματος θα κυμανθούν από 52,50 έως και 1.050 ευρώ.
 
Μέχρι το τέλος του έτους θα διατεθούν 74 εκατ. ευρώ για επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, ενώ μέσα στο 2015 θα δοθούν 210 εκατ. ευρώ.
 
news.in.gr
 
Ακόμη και μέσα στην ημέρα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η ειδική εφαρμογή στο Taxisnet για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε μέχρι 100 δόσεις, ενώ θέμα χρόνου είναι η έκδοση της απαιτούμενης διευκρινιστικής εγκυκλίου από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Τι πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι;

Η ρύθμιση των 100 δόσεων προβλέπει την εξόφληση των χρεών με μειωμένο επιτόκιο 4,5%- Στη ρύθμιση των 100 δόσεων εντάσσονται οι οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι την 1η Οκτωβρίου. Επομένως, είναι δυνατόν να ρυθμιστούν: α) η πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ που δεν πληρώθηκε και έληξε τέλη Σεπτεμβρίου, β) οι δόσεις του φόρου εισοδήματος που δεν εξοφλήθηκαν και έληξαν τέλη Σεπτεμβρίου, όπως και κάθε είδους άλλες φορολογικές επιβαρύνσεις των οποίων η προθεσμία πληρωμής έληξε μέχρι και την 1η Οκτωβρίου. Σημειωτέον ότι φορολογικά χρέη που έληξαν και άρα κατέστησαν ληξιπρόθεσμα μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση των 12 δόσεων.

- Η ρύθμιση προβλέπει την εξόφληση των χρεών έως και 100 δόσεις με μειωμένο επιτόκιο 4,5%. Συγκεκριμένα, προβλέπεται αποπληρωμή σε 100 δόσεις (έως το 2023) για όσους έχουν οφειλές έως 15.000 ευρώ και σε 72 δόσεις (έως το 2020) για όσους οφείλουν περισσότερα από 15.000 ευρώ.

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΗ ΟΦΕΙΛΗ

ΔΟΣΕΙΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ

ΕΚΠΤΩΣΗ

μέχρι 1.000.000 ευρώ

εφάπαξ

-

100%

μέχρι 1.000.000 ευρώ

έως 12

50 ευρώ

90%

μέχρι 1.000.000 ευρώ

έως 24

50 ευρώ

80%

μέχρι 1.000.000 ευρώ

έως 36

50 ευρώ

70%

μέχρι 1.000.000 ευρώ

έως 48

50 ευρώ

60%

μέχρι 1.000.000 ευρώ

έως 60

50 ευρώ

50%

μέχρι 1.000.000 ευρώ

έως 72

50 ευρώ

50%

μέχρι 15.000 ευρώ

έως 100

50 ευρώ

30%


- Το ελάχιστο ποσό της δόσης είναι 50 ευρώ.

- Οι φορολογούμενοι που εντάσσονται στο καθεστώς των 100 δόσεων θα πρέπει να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι. Θα πρέπει, δηλαδή, να εξοφλούν τους φόρους τους ή να τους ρυθμίζουν (εφόσον έγιναν ληξιπρόθεσμοι μετά τις 31 Οκτωβρίου) μέσω της πάγιας ρύθμισης των 12 δόσεων.

- Εάν ο φορολογούμενος δεν πληρώσει έγκαιρα μία δόση, βγαίνει εκτός ρύθμισης, γεγονός που σημαίνει ότι θα πρέπει να καταβάλει το υπόλοιπο της οφειλής. Πότε γίνεται αυτό; Εάν δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία δόση κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου της ρύθμισης ή δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μέχρι δύο δόσεις ανά έτος προγράμματος ρύθμισης ή δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης ανά έτος προγράμματος ρύθμισης για χρονικό διάστημα μέχρι δύο μήνες ή έχει δηλώσει ανακριβή στοιχεία προκειμένου να ενταχθεί στο καθεστώς των 100 δόσεων.
 
zougla.gr

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot