arxiki selida

Με συνταγή capital controls μπορεί να δοθεί κρατική στήριξη με τη βοήθεια της Ε.Ε. και των ελληνικών τραπεζών για την επαναλειτουργία των ξενοδοχείων εκτιμά ο πρόεδρος της πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ) Γρηγόρης Τάσιος.

Η περίοδος των μνημονίων φαίνεται πως άφησε πίσω της μια τεχνογνωσία-προίκα στην αντιμετώπιση θεμάτων, όπως, οι επιταγές οι οποίες αποτελούν γενικευμένη συναλλακτική πρακτική σε όλο το εύρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας της χώρας.

Ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ) Γρηγόρης Τάσιος είναι σαφής:

«Εμείς θεωρούμε πως υπάρχει το δεδικασμένο των capital controls, όταν είχε δοθεί δίμηνη περίοδος αναστολής ανάρτησης στον Τειρεσία».

Στους κόλπους των Ελλήνων ξενοδόχων έχουν αρχίσει, ήδη, οι ζυμώσεις για την επόμενη μέρα της επιδημίας, το σκηνικό που θα έχει διαμορφωθεί στον τουριστικό τομέα της οικονομίας και τον ξενοδοχειακό κλάδο ιδιαίτερα.

Δεν είναι λίγοι οι ξενοδόχοι που προσδοκούν πως ο ιλιγγιώδης όγκος των επιταγών θα αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία νέων τραπεζικών προϊόντων (δανείων) μέσω των οποίων θα γίνει προσπάθεια να αναταχθούν τα οικονομικά ισχυρών εταιρειών και να διασωθούν άλλες.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΞ, επειδή ο όγκος των επιταγών είναι μεγάλος και, ακόμα και όταν επαναλειτουργήσει η χώρα, εξαιτίας της πανδημίας και των εκτάκτων συνθηκών που διαμορφώθηκαν, οι επαγγελματίες δεν θα έχουν τη δυνατότητα να τις αποπληρώσουν χωρίς υποστήριξη.

«Προσωπικά εκτιμώ πως θα ήταν λογικό να υπάρξει κάποιας μορφής στήριξη στους επαγγελματίες μέσω δανείων που θα μπορούσαν να χορηγηθούν με την υποστήριξη της Ε.Ε.» αναφέρει ο Γρ. Τάσιος.

Ο επικεφαλής της ΠΟΞ προχωρά μερικά βήματα πιο πέρα ανιχνεύοντας το τοπίο που θα έχει διαμορφωθεί για τον ελληνικό τουρισμό και τα ξενοδοχεία, μετά την αποδρομή της πανδημίας.

Με την προοπτική της ύφεσης να φαντάζει ως το πιθανότερο σενάριο για τις οικονομίες των κύριων αγορών του ελληνικού τουρισμού, Ο Γρ. Τάσιος αναφέρεται στο ιδανικό σενάριο αλλά και τα τρία μεγάλα ερωτήματα που θα κρίνουν την επόμενη μέρα της πανδημίας.

«Ένα ιδανικό σενάριο, υπό τις παρούσες συνθήκες, θα ήταν να έχει ελεγχθεί πλήρως η πανδημία εντός του Ιουνίου. Ακόμα κι αν συμβεί αυτό, ο κόσμος θα έχει χρήματα; Τα σχολεία στις επιμέρους χώρες θα λειτουργήσουν; Θα έχει ο κόσμος τη διάθεση να ταξιδέψει και με ποιο σκεπτικό για την προσωπική ασφάλεια της υγείας του θα αποφασίσει να μετακινηθεί από τη χώρα του;»

Η προδιαγεγραμμένη πορεία προς την ύφεση στην οποία δείχνουν να οδηγούνται οι ευρωπαϊκές οικονομίες (βασικές δεξαμενές του ελληνικού τουρισμού) μεγεθύνουν τις δυσκολίες επανεκκίνησης των ελληνικών ξενοδοχείων.

Ο πρόεδρος της ΠΟΞ, μάλιστα, εμφανίζεται κατηγορηματικός για το μέλλον τους: «Δεν υπάρχει περίπτωση να επαναλειτουργήσουν τα ξενοδοχεία χωρίς κρατική στήριξη μέσω της Ε.Ε (δηλαδή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας) και των ελληνικών συστημικών τραπεζών».
πηγή euro2day.gr

 

 

Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η προαναγγελθείσα απόφαση για «λουκέτο» στα ξενοδοχεία για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 ή 26.3.2020, κατά περίπτωση, έως και 30.4.2020. Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα είχαν κλείσει και τα τουριστικά καταλύματα. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Άρθρο μόνο

 1. Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 και ώρα 23:00 έως και 30.4.2020 και ώρα 12:00, των τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας της παρ. 2 του άρ- θρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155), κατά τα αναφερόμενα στην από 20.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
 1. Ως προς τα τουριστικά καταλύματα της παρ. 1 στα οποία, κατά τη δημοσίευση της παρούσας, διαμένουν ένοικοι σε ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής τους δυναμικότητας σε κλίνες, η προ-σωρινή απαγόρευση λειτουργίας τίθεται σε ισχύ στις 26.3.2020 και ώρα 12:00 και διαρκεί έως και τις 30.4.2020 και ώρα 12:00.
 1. Κατά το χρονικό διάστημα της παρ. 1 επιτρέπεται η λειτουργία ενός (1) τουριστικού καταλύματος ανά περιφερειακή ενότητα. Ειδικώς στις περιφερειακές ενότητες Κεντρικού Τομέα Αθηνών και Θεσσαλονίκης επιτρέπεται η λειτουργία τριών (3) τουριστικών καταλυμάτων.
 1. Είναι δυνατόν να εξαιρεθούν περαιτέρω από την απαγόρευση της παρ. 1 τουριστικά καταλύματα, η συνέχιση της λειτουργίας των οποίων είναι απολύτως αναγκαία για τη στέγαση (α) προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, (β) πάσης φύσε- ως ιατρικού, νοσηλευτικού ή υγειονομικού προσωπικού, (γ) προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνών ορ- γανισμών, (δ) προσώπων που έχουν πληγεί λόγω φυσι- κών καταστροφών, (ε) προσφύγων ή αιτούντων άσυλο, (στ) φοιτητών των Α.Ε.Ι. και αλλοδαπών επισκεπτών των Α.Ε.Ι. που βρίσκονται στην Ελλάδα μέσω ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων ή συνεργασιών, οι οποίοι στεγάζονται με φροντίδα των Α.Ε.Ι. ή/και του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και απο- δεδειγμένα δεν δύνανται να διαμείνουν σε κατοικία στην ημεδαπή, (ζ) εκπαιδευτικών, μονίμων ή αναπληρωτών, που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες εκτός του δήμου της μόνιμης κατοικίας τους και διαμένουν ήδη σε τουριστικά καταλύματα για τον σκοπό αυτό. Από την απαγόρευση της παρ. 1 εξαιρούνται, επίσης, τουριστικά καταλύματα, η συνέχιση της λειτουργίας των οποίων είναι αναγκαία για ειδικούς επιτακτικούς λόγους που άπτονται της εύρυθμης λειτουργίας των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.
 1. Τα τουριστικά καταλύματα, η λειτουργία των οποίων κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται, εξειδικεύονται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, σύμφωνα με την παρ. 4 του εξηκοστού όγδοου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68). Με την ίδια απόφαση δύναται να τίθενται ειδικοί όροι για τη λειτουργία των ανωτέρω τουριστικών καταλυμάτων.
 1. Εντός των τουριστικών καταλυμάτων, η λειτουργία των οποίων απαγορεύεται σύμφωνα με την παρούσα, δεν απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών χωρίς την παρουσία κοινού.\

https://www.aftodioikisi.gr/

Όσα ξενοδοχεία 12μηνης λειτουργίας δεν έχουν πελάτες, θα κλείσουν τα μεσάνυχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, σύμφωνα με την κυβερνητική απόφαση. Ωστόσο, όσα ξενοδοχεία έχουν πελάτες, σε αυτά παρατείνεται κατά μια εβδομάδα η λειτουργία τους, ώστε να μπορέσουν οι πελάτες τους, να βρουν εναλλακτικές λύσεις.

Παράλληλα, με υπουργική απόφαση θα ανακοινωθούν τα ξενοδοχεία που εξαιρούνται της αναστολής λειτουργίας (ξενοδοχεία που εξυπηρετούν στρατιωτικούς, δυνάμεις της frontex, εργαζόμενους στα δημόσια έργα, κ.λ.π), όπως είχε αποκαλύψει το money-tourism.gr.

Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ΞΕΕ και της ΠΟΞ,  θα καταρτιστεί λίστα με τα ξενοδοχεία ανά περιφερειακή ενότητα, που επιθυμούν να μείνουν ανοιχτά. Ωστόσο, εξετάζεται σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Τουρισμού, η λειτουργία 3 ξενοδοχείων σε κάθε περιφερειακή ενότητα.

Πηγή: https://money-tourism.gr

Στο πλαίσιο της απόφασης του Υπουργείου Τουρισμού για αναστολή λειτουργίας των ξενοδοχείων 12μηνης λειτουργίας έως το τέλος Απριλίου με την υποχρέωση να λειτουργεί 1 ξενοδοχείο ανά πρωτεύουσα περιφερειακής ενότητας και 3 ξενοδοχεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, από τα μεσάνυχτα της 22ας προς 23η Μαρτίου, μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε το Tornos News, ανοιχτά θα μείνουν:

Στην Κρήτη

Στο νομό Ηρακλείου θα είναι ανοιχτό το ξενοδοχείο Λατώ.

Στον νομό Χανίων το ξενοδοχείο Irene Hotel.

Στον νομό Ρεθύμνου  το Elina Hotel.

Για το νομό Λασιθίου, θα αποφασίσει το Υπουργείο Τουρισμού, καθώς υπήρξαν δύο ενδιαφερόμενοι.

Στο Ναύπλιο

Στο Ναύπλιο θα παραμείνει ανοιχτό το ξενοδοχείο “ΗΡΑ” 

Στη Λάρισα

Το ξενοδοχείο «Dionisos» θα είναι στο εξής το μοναδικό κατάλυμα που θα λειτουργεί στην πόλη της Λάρισας. Σύμφωνα με την πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων ν. Λάρισας κ.Ειρήνη Παπαϊωάννου, ήδη από χθες ξεκίνησε η διαδικασία για την παύση λειτουργίας των ξενοδοχείων και τη μεταφορά των διαμενόντων στο ξενοδοχείο «Dionisos».

Στο Βόλο

Το ξενοδοχείο «Ιάσων» αναμένεται να είναι στο εξής το μοναδικό κατάλυμα που θα λειτουργεί στην πόλη του Βόλου, εάν γίνει αποδεκτή η πρόταση που έγινε (με τη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη) η Ένωση Ξενοδόχων Μαγνησίας.

Στη Θάσο

Το  μοναδικό ξενοδοχείο που θα παραμείνει ανοιχτό στη Θάσο θα είναι το «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» στο Λιμένα της Θάσου.

Στην Καβάλα

Το ξενοδοχείο Lucy θα είναι το μοναδικό που θα λειτουργεί στην Καβάλα.

Στα Τρίκαλα

Η Ένωση ξενοδόχων Τρικάλων αποφάσισε την εκ περιτροπής λειτουργία των ξενοδοχείων του Νομού Τρικάλων, με πρόταση ανά 6-10 μέρες να είναι ανοιχτό και ένα διαφορετικό ξενοδοχείο.

Έτσι από 23/3/20- 30/4/20 θα είναι, εκ περιτροπής, ανοιχτά τα ξενοδοχεία:

 • Αετών Μέλαθρον 23,24,25,26,27,28,29,30,31/3  & 1/4
 • GALLERY ART HOTEL 2,3,4,5,6/4
 • Ληθαιον 7,8,9,10,11/4
 • Ντίνας 12,13,14,15,16/4
 • Παντελιδάκης Hotel 17,18,19,20,21/4
 • River  22,23,24,25,26,27,28,29,30/4

https://www.tornosnews.gr/

Το ενδεχόμενο να σταματήσουν όλες οι επιβατικές πτήσεις, εξωτερικού και εσωτερικού, από το απόγευμα της Κυριακής φέρεται ότι εξετάζει σοβαρά το επιτελείο της κυβέρνησης, με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Tourism Today, σήμερα το απόγευμα ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς αναμένεται να ανακοινώσει το κλείσιμο των συνόρων από και προς Ελλάδα, καθώς και την απαγόρευση όλων των επιβατικών πτήσεων στο εσωτερικό της χώρας.

Οι πληροφορίες αναφέρουν, μάλιστα, ότι την απαγόρευση των πτήσεων εισηγήθηκε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, λοιμωξιολόγος, Σωτήρης Τσιόδρας, σε μία προσπάθεια ελέγχου διάδοσης του ιού.
Επίταξη ξενοδοχείων

Η απόφαση αυτή αναμένεται να επηρεάσει έτι περαιτέρω τη λειτουργία των ξενοδοχείων που παραμένουν ανοιχτά στα αστικά κέντρα της χώρας, γεγονός που πρόκειται να οδηγήσει στο κλείσιμό τους.

Την ίδια στιγμή, με βάση τις πληροφορίες, ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι η επίταξη κάποιων ξενοδοχειακών μονάδων ανά τη χώρα. Συγκεκριμένα, εξετάζεται η επίταξη δύο ή τριών μονάδων στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και ενδεχομένως και σε άλλα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας, ενώ στους υπόλοιπους νομούς προκρίνεται το σενάριο επίταξης μίας μονάδας.

Στο πλαίσιο αυτό, τις προηγούμενες ημέρες πραγματοποιήθηκαν επαφές των αρμόδιων αρχών και των ιδιοκτητών ξενοδοχειακών μονάδων που εξετάζεται να χρησιμοποιηθούν για την περίθαλψη των ασθενών, σε περίπτωση που οι νοσοκομειακές κλίνες δεν επαρκούν.tourismtoday.gr

Σελίδα 1 από 103

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot