Φρένο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη μείωση του ορίου χρήσης μετρητών από 500 σε 300 ευρώ -Η πρώην επικεφαλής του ΔΝΤ και νυν της ΕΚΤ καλεί την κυβέρνηση να αυξήσει τα όρια αντίο να τα μειώσει - Πώς αποσύρθηκε η διάταξη από το φορολογικό νομοσχέδιο
Να απενοχοποιήσει τα μετρητά, η κατοχή και χρήση των οποίων δαιμονομοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας σαν συνώνυμο της φοροδιαφυγής, έρχεται και επισήμως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Με Γνωμοδότησή της (την οποία υπογράφει η άρτι ορισθείσα Διοικητής της, Κριστίν Λαγκάρντ) η ΕΚΤ εκφράζει την αντίθεσή της στον συνεχή περιορισμό και στην δια νόμου απαγόρευση χρήσης των χαρτονομισμάτων, όπως επεβλήθησαν το 2016 –αλλά συνεχίζονται και με διατάξεις του νέου φορολογικού νομοσχεδίου.

Και αντί να τα μειώσει, η πρώην επικεφαλής του ΔΝΤ (και νυν της ΕΚΤ) καλεί την κυβέρνηση να αυξήσει τα όρια συναλλαγών με μετρητά. Ή τουλάχιστον να επιτρέψει κάποια μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση τους.

dnas.png

Όπως διαφαίνεται, η μείωση –σε βαθμό κατάργησης- των μετρητών ήταν αποκλειστικά ελληνική πατέντα, στα χρόνια του Μνημονίου. Η ΕΚΤ καυτηριάζει, εξ αρχής, την στάση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που το 2016 επέβαλε απαγορεύσεις χρήσεως μετρητών, με την απειλή φόρων και προστίμων, στο όνομα της καταπολέμησης τη φοροδιαφυγής αλλά χωρίς να προηγηθεί καμία γνωμοδότηση.

Τονίζει ότι «το υφιστάμενο όριο πληρωμών σε μετρητά 500 ευρώ για τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και τα νέα φορολογικά κίνητρα που αποθαρρύνουν τις εταιρείες να ξοδεύουν μετρητά που υπερβαίνουν τα 300 ευρώ, είναι δυσανάλογα σε σχέση με τις δυνητικά δυσμενείς επιπτώσεις τους στο σύστημα πληρωμών σε μετρητά». Θυμίζει ότι ισχύουν ήδη όρια ελέγχου και πρόληψης στις συναλλαγές με μετρητά (αν πχ ξεπερνούν τα 10.000 ευρώ) αλλά κάθε περαιτέρω περιορισμός στο όνομα της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής πρέπει να τεκμηριώνεται και να δικαιολογείται, στη βάση ότι ωφελεί χωρίς να δημιουργεί προβλήματα στις συναλλαγές.

Κατόπιν τούτων, αλλά και των αρνητικών σχολίων που συγκέντρωσε το μέτρο (άρθρο 13) στην δημόσια διαβούλευση που προηγήθηκε, το υπουργείο Οικονομικών το απέσυρε και δεν θα μειωθεί περαιτέρω το όριο μετρητών από 500 σε 300 ευρώ.

Νόμιμα τα «χρήματα στο χέρι»

Η ΕΚΤ τοποθετείται συνολικά και γνωμοδοτεί, ακόμα και για την επιβολή ελαχίστου ορίου δαπανών 30% στις συναλλαγές.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΚΤ θεωρεί ότι το υφιστάμενο όριο πληρωμών σε μετρητά 500 ευρώ για τις συναλλαγές μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων και τα νέα φορολογικά μέτρα που αποθαρρύνουν τις πληρωμές επιχειρήσεων σε μετρητά που υπερβαίνουν τα 300 ευρώ, είναι δυσανάλογα σε σχέση με τις δυνητικά δυσμενείς επιπτώσεις στο σύστημα πληρωμών σε μετρητά.

Σε περίπτωση που ο νομοθέτης επιθυμεί να διατηρήσει τους περιορισμούς πληρωμών σε μετρητά, θα πρέπει να επιλεγούν υψηλότερα όρια και να προβλεφθεί κάποια ευελιξία στο νόμο. Οι συναλλαγές σε μετρητά που υπερβαίνουν τα καθορισμένα όρια θα πρέπει να επιτρέπονται, εφόσον τα μέρη είναι σε θέση να εξασφαλίσουν ότι η πληρωμή είναι ανιχνεύσιμη προσδιορίζοντας το ποσό, τον λόγο της συναλλαγής και τα εμπλεκόμενα μέρη.

Επιπλέον, οι αρμόδιες αρχές καλούνται να αξιολογήσουν κατά πόσον οι εναπομείναντες περιορισμοί όσον αφορά τις πληρωμές σε μετρητά είναι αναλογικοί και συμβατοί με το καθεστώς νόμιμου χρήματος των τραπεζογραμματίων ευρώ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα αποτελέσματα των μέτρων αυτών δεν υπερβαίνουν τα αναγκαία για την επίτευξη του στόχου καταπολέμησης της φοροδιαφυγής.

Άλλη λογική

Μεγαλύτερη σημασία έχουν ενδεχομένως όμως, οι λόγοι και η λογική για την οποία η ΕΚΤ αποδομεί και απορρίπτει την μεθόδευση (αλλά και την νοοτροπία) να καθορίζει «δια νόμου» το Κράτος στους πολίτες, το είδος και τον τρόπο χρήσης των χρημάτων τους.

Σε 6 σελίδες και απαντώντας σε "χρόνο ρεκόρ" στο ερώτημα του Υπουργείου Οικονομικών (καθώς η ΕΚΤ παρέλαβε την αίτηση του ΥΠΟΙΚ στις 19 Νοεμβρίου και εξέδωσε την γνωμοδότηση στις 20 Νοεμβρίου!) η Κριστίν Λαγκάρντ βάζει την υπογραφή της σε ένα πολύ αναλυτικό σκεπτικό που ανατρέπει επικαλείται την Ευρωπαϊκή Συνθήκη και αναδεικνύει τα εξής στοιχεία:

1. Το σχέδιο νόμου βασίζεται σε υφιστάμενα ήδη νομοθετικά μέτρα που εγκρίθηκαν το 2016 και τα οποία προωθούν την διάδοση των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής στην Ελλάδα. Ωστόσο οι ελληνικές αρχές δεν διαβουλεύθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 127 παράγραφος 4 και το άρθρο 282 παράγραφο 5 της Συνθήκης, σχετικά με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου περί φόρου εισοδήματος που εγκρίθηκαν το 2016, προκειμένου να προωθηθεί η ευρύτερη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής στην Ελλάδα.

2. Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ που εκδίδει η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ είναι τα μόνα τραπεζογραμμάτια που έχουν το καθεστώς νόμιμου χρήματος εντός της ζώνης του ευρώ.

3. Η σύσταση 2010/191/ ΕΕ της Επιτροπής (εφεξής «σύσταση της Επιτροπής») αναφέρει ότι η αποδοχή πληρωμών σε μετρητά πρέπει να αποτελεί τον κανόνα, αλλά αναγνωρίζει ότι τα μετρητά μπορούν να απορριφθούν για λόγους που σχετίζονται με την αρχή της καλής πίστης χωρίς αυτό να συνιστά παραβίαση του καθεστώτος νόμιμου χρήματος.

4. Η ΕΚΤ αναγνωρίζει ότι οι στόχοι των διατάξεων για (i) καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και (ii) διεύρυνση της φορολογικής βάσης, διατηρώντας το δημοσιονομικό ισοζύγιο μετά και τις μειώσεις στον φόρο εισοδήματος νομικών και φυσικών προσώπων μπορούν, γενικά, να συνιστούν «λόγους δημοσίου συμφέρντος» που να δικαιολογούν την αποθάρρυνση μέσω της φορολόγησης στη χρήση των πληρωμών σε μετρητά.

5. Ωστόσο, οποιοσδήποτε τέτοιος περιορισμός πρέπει να συμμορφώνεται με το καθεστώς νόμιμου χρήματος που είναι τα τραπεζογραμμάτια ευρώ όπως προβλέπεται στα άρθρα 128 παράγραφος 1 και 282 παράγραφος 3 της Συνθήκης.

6. Επομένως, θα πρέπει να αποδειχθεί ότι οι προτεινόμενοι περιορισμοί πληρωμής σε μετρητά που επηρεάζουν το καθεστώς νόμιμου χρήματος των τραπεζογραμματίων ευρώ, θα ήταν αποτελεσματικοί όσον αφορά την επίτευξη των δημόσιων στόχων που είναι θεμιτό να επιδιώκονται με τους περιορισμούς. Ως εκ τούτου, πρέπει να υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι τέτοιοι περιορισμοί είναι πιθανόν επιτύχουν τον δηλωμένο δημόσιο σκοπό της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής.

7. Οι άμεσοι ή έμμεσοι περιορισμοί των πληρωμών σε μετρητά πρέπει επίσης να είναι ανάλογοι με τους στόχους και δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα αναγκαία όρια για την επίτευξη τέτοιων στόχων. Ιδίως υπό το πρίσμα του γεγονότος ότι τα μέτρα που περιλαμβάνονται στα σχέδια τροποποίησης επηρεάζουν τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται από την φορολογούμενους που είναι φυσικά πρόσωπα και ότι βασίζονται σε ήδη υφιστάμενα νομοθετικά μέτρα που εγκρίθηκε το 2016 και επιβάλλει άμεσους περιορισμούς στα μετρητά, απαγορεύοντας όλες τις πληρωμές σε μετρητά που υπερβαίνουν 500 ευρώ για τις συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων.

8. Οποιαδήποτε αρνητική επίπτωση των προτεινόμενων περιορισμών πρέπει να σταθμιστούν προσεκτικά έναντι των αναμενόμενων δημόσιων οφελών. Κατά την εξέταση
αν ο περιορισμός είναι ανάλογος, οι δυσμενείς συνέπειες του εν λόγω περιορισμού θα πρέπει πάντοτε να εξετάζονται, καθώς και κατά πόσον θα μπορούσαν να υιοθετηθούν εναλλακτικά μέτρα τα οποία θα πληρούσαν το σχετικό στόχο και έχουν λιγότερο δυσμενείς επιπτώσεις.

9. Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η ικανότητα πληρωμής σε μετρητά παραμένει ιδιαίτερα σημαντική για ορισμένες κοινωνικές ομάδες οι οποίες, για διάφορους θεμιτούς λόγους, προτιμούν να χρησιμοποιούν μετρητά αντί για άλλα μέσα πληρωμών.

10. Τα μετρητά γενικά εκτιμώνται επίσης ως μέσο πληρωμών, επειδή είναι, ως νόμιμο χρήμα, ευρέως αποδεκτά, γρήγορα και διευκολύνουν τον έλεγχο των δαπανών του πληρωτή. Επιπλέον, αποτελούν μέσο πληρωμής που επιτρέπει στους πολίτες να ρυθμίζουν άμεσα μια συναλλαγή και είναι η μόνη μέθοδος διακανονισμού σε χρήματα και ονομαστική αξία κεντρικής τράπεζας, η οποία δεν έχει τη νόμιμη δυνατότητα επιβολής τέλους για τη χρήση της.

11. Επίσης, οι πληρωμές σε μετρητά δεν απαιτούν λειτουργική τεχνική υποδομή και σχετικές επενδύσεις και είναι πάντα διαθέσιμες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε περίπτωση διακοπής των ηλεκτρονικών πληρωμών. Επιπλέον, οι πληρωμές σε μετρητά διευκολύνουν την ένταξη ολόκληρου του πληθυσμού στην οικονομία, επιτρέποντάς του να διευθετήσει κάθε είδους χρηματοπιστωτική συναλλαγή με αυτόν τον τρόπο.

Επιπλέον, οι αρμόδιες αρχές καλούνται να αξιολογήσουν κατά πόσον οι εναπομένοντες περιορισμοί όσον αφορά τις πληρωμές σε μετρητά είναι αναλογικοί και συμβατοί με το καθεστώς νόμιμου χρήματος των τραπεζογραμματίων ευρώ προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα αποτελέσματα των μέτρων αυτών δεν υπερβαίνουν τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου καταπολέμησης της φοροδιαφυγής». protothema.gr

Ημέρα γιορτής σήμερα για την Αθήνα, καθώς χιλιάδες άνθρωποι θα μετάσχουν στον 37ο Αυθεντικό Μαραθώνιο.

Χιλιάδες Ελληνες, αλλά και άνθρωποι από κάθε γωνιά του κόσμου που είχαν όνειρο ζωής να τρέξουν στην αυθεντική διαδρομή του Μαραθωνίου- επαγγελματίες αλλά και ερασιτέχνες δρομείς- θα δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους τόσο στα 42.195 μ., ξεκινώντας από τον Μαραθώνα για να τερματίσουν στο Καλλιμάρμαρο, όσο και στους παράλληλους αγώνες που θα διεξαχθούν.

Συνολικά 60.000 άνθρωποι δήλωσαν συμμετοχή φέτος στη διοργάνωση του Αυθεντικού Μαραθωνίου, από τους οποίους οι περίπου 12.000 έτρεχαν χθες στα 10 χλμ., αγώνα με τον οποίο άνοιξε η αυλαία. Περίπου 20.000 δρομείς θα μετάσχουν στον μαραθώνιο, ενώ 12.000 δρομείς κάθε ηλικίας έχουν δηλώσει συμμετοχή στον αγώνα των 5 χιλιομέτρων.

Οπως γίνεται εύκολα κατανοητό, το κέντρο της Αθήνας θα είναι απροσπέλαστο σήμερα για τους οδηγούς, ενώ και κατά μήκος της μαραθώνιας διαδρομής έχουν τεθεί σε εφαρμογή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, για τη διεξαγωγή του 37ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας.

Το πρόγραμμα του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας
Η εκκίνηση στον Μαραθώνιο θα δοθεί στις 9:00 το πρωί, ενώ νωρίτερα θα έχει δοθεί η εκκίνηση στα 5 χλμ., στις 8:15. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Διαβάστε όλες τις Ειδήσεις απο το Dikaiologitika News

08.15: Αγώνας Δρόμου 5χλμ ZERO WASTE FUTURE (εκκίνηση επί της Λεωφόρου Αμαλίας στο ύψος του Μεγάρου Μποδοσάκη)
09.00: Μαραθώνιος Δρόμος & Δυναμικό Βάδισμα (42.195μ. στην Αυθεντική Διαδρομή)
09.15: Αγώνες Δρόμου Παιδιών σε Δήμους κατά μήκος της Αυθεντικής Μαραθώνιας
10.05: Αγώνας Δρόμου Special Olympic Hellas 1200μ (εκκίνηση επί της Λεωφόρου Βασ. Σοφίας στο ύψος της Βουλής)
10.20: Αγώνας Δρόμου Παιδιών 1200μ (εκκίνηση επί της Λεωφόρου Βασ. Σοφίας στο ύψος της Βουλής)
10.35: Ομαδικός Αγώνας Δρόμου 3χλμ ERGO -Τελικός του Run Greece (εκκίνηση επί της Λεωφόρου Βασ. Σοφίας στο ύψος του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου)

Μόλις 10 μέρες πριν την επέτειο της εξέγερσης στο Πολυτεχνείο, είχαμε... απ' όλα. Επιθέσεις εναντίον αστυνομικών, "ντου" των Αρχών σε καφενεία, ξυλοδαρμούς και προσαγωγές. Το "ηρεμιστικό" που τελικά απεδείχθη... ρουκέτα και η σαφής εντολή των αστυνομικών Αρχών. Όλο το παρασκήνιο για το πώς θα πορευτούμε μέχρι την επέτειο...
 
“Εκρηκτικό” το μείγμα που δημιουργείται εν όψει της επετείου της εξέγερσης στο Πολυτεχνείο, αλλά και αυτής της δολοφονίας του 15χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, από τον ειδικό φρουρό Ε. Κορκονέα στα Εξάρχεια, τον Δεκέμβρη του 2008.

Τα χθεσινά (σ.σ. Πέμπτη 07.11.2019) επεισόδια στην πλατεία Εξαρχείων και η άμεση αντίδραση της ΕΛ.ΑΣ στην επίθεση που δέχθηκαν μοτοσυκλετιστές της ΔΙΑΣ από αγνώστους με βόμβες μολότοφ, έδειξαν το νέο δόγμα της Αστυνομίας. Μηδενική ανοχή σε επιθέσεις και προκλήσεις.
Ωστόσο η κατά τ’ άλλα άτσαλη επέμβαση των ΜΑΤ και τις ΟΠΚΕ που θύμισε κάποιες στιγμές ταινία Βρετανικής κωμωδίας, με το περιστατικό στο καφενείο και τους Αστυνομικούς να σπρώχνουν την πόρτα για να μπουν στο εσωτερικό, σίγουρα δεν προκάλεσε και τις καλύτερες εντυπώσεις, όπως βέβαια και ο ξυλοδαρμός δημοσιογράφου τηλεοπτικού συνεργείου που κάλυπτε εκείνη την ώρα τα επεισόδια μια βδομάδα πριν την επέτειο της εξέγερσης στο Πολυτεχνείο.

Πάντως η άμεση απάντηση της ΕΛ.ΑΣ στην καταδρομική επίθεση που δεχθήκανε οι μοτοσυκλετιστές της ΔΙΑΣ, σηματοδότησε και τις αντιδράσεις της στο άμεσο μέλλον σε παρόμοια περιστατικά.

Με το βλέμμα στο… Πολυτεχνείο
Πάντως φαίνεται πως η εκκένωση της κατάληψης “Βανκούβερ” στην οδό Δεριγνί, μάλλον θα λειτουργήσει ως θρυαλλίδα και όχι σαν “ηρεμιστικό”, όπως πίστευαν στελέχη, τόσο της φυσικής όσο και της πολιτικής ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ εν όψει της επετείου για το Πολυτεχνείο και της επετείου της δολοφονίας Γρηγορόπουλου.

Click4more: Εξάρχεια: Πολιορκία αστυνομικών σε καφενείο για να κάνουν συλλήψεις! video

Ωστόσο υπήρξαν απόψεις στην ΕΛ.ΑΣ, όταν τέθηκε το ζήτημα εκκένωσης της συγκεκριμένης κατάληψης, που ζητούσαν πιο προσεκτικά βήματα εν όψει του Πολυτεχνείου, πλην όμως δεν εισακούστηκαν με αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε βρεθεί μπροστά στην νέα κατάσταση που διαμορφώνεται.

Έπειτα και από το χθεσινό περιστατικό, έχουν δοθεί εντολές σε Αστυνομικούς που υπηρετούν σε Υπηρεσίες αιχμής και εκτελούν περιπολίες ή φρουρές κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, να έχουν τεταμένη την προσοχή τους και κυρίως να παίρνουν μέτρα αυτοπροστασίας και να βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα προκειμένου να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενες καταδρομικές επιθέσεις.

Εικόνες που… κανείς δεν θέλει να ξαναζήσουμε στο Πολυτεχνείο / Φωτογραφία αρχείου: Intime.

ΠολυτεχνείοΣτο μεταξύ στο τελευταίο στάδιο βρίσκεται η προετοιμασία της ΕΛ.ΑΣ εν όψει του Πολυτεχνείου, ενώ από την ερχόμενη Δευτέρα δοκιμαστικές περιπολίες θα αρχίσει να πραγματοποιεί στο κέντρο της Αθήνας η νέα μηχανοκίνητη ομάδα της ΕΛ.ΑΣ, η πρώην “Δέλτα” δηλαδή, προκειμένου οι νέοι αστυνομικοί να προετοιμαστούν για το ντεμπούτο της νέας υπηρεσίας την ερχόμενη Κυριακή, κατά την διάρκεια της μεγάλης πορείας για την επέτειο της εξέγερσης στο Πολυτεχνείο.

Ρεπορτάζ: Θεοδόσης Πάνου
Φωτογραφίες αρχείου: Intime

https://www.newsit.gr/

Στη σύλληψη ενός 55χρονου για αποπλάνηση ανηλίκου προχώρησαν τη Δευτέρα αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ στη Νέα Ιωνία.

Κατά τη διάρκεια περιπολίας, οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν τον 55χρονο σε απόμερο σημείο της περιοχής και βρισκόταν σε ένα αυτοκίνητο με έναν ανήλικο, που ήταν ημίγυμνος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, του «Open» ο 55χρονος και ο ανήλικος είχαν ανταλλάξει μηνύματα μέσω social media και είχαν κλείσει ραντεβού, ενώ ο μεσήλικας φαίνεται πως προσέγγισε τον ανήλικο με οικονομικά ανταλλάγματα.

https://www.eleftherostypos.gr/

Σειρά εποικοδομητικών συναντήσεων, με ατζέντα σοβαρών θεμάτων για τη λειτουργία της πόλης, την τουριστική εξέλιξη της Κω και την οικονομική πρόοδο της τοπικής κοινωνίας, είχε στην Αθήνα ο Δήμαρχος Θεοδόσης Νικηταράς.
Συναντήθηκε με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, τον συμπατριώτη μας Υφυπουργό Τουρισμού Μάνο Κόνσολα και την Πρόεδρο του Ε.Ο.Τ. Άντζελα Γκερέκου.
Κατά την επίσκεψή του στο Υπουργείο Πολιτισμού, συζήτησε με την Υπουργό Λίνα Μενδώνη ως κυρίαρχο θέμα την αναγκαιότητα οργανωμένων χώρων στάθμευσης. Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι με την επέκταση και οργάνωση χώρων στάθμευσης θα δοθεί η δυνατότητα ανάδειξης του ιστορικού κέντρου της Κω, των μνημείων και των πολιτιστικών διαδρομών, θα αυξηθεί η επισκεψιμότητα και θα ενισχυθεί ο εμπορικός χαρακτήρας του σε όφελος της τοπικής κοινωνίας, σε συνθήκες κυκλοφοριακής ασφάλειας μιας σύγχρονης πόλης με μακραίωνη ιστορία όπως είναι η Κως.
Στην ίδια συνάντηση, συμφωνήθηκε να προχωρήσει η ανασκαφική έρευνα για την ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου στον Αμπάβρη, δυναμικότητας 13.000ων θεατών, με την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης του Υπουργείου Πολιτισμού με το Δήμο.
Όσον αφορά στον έγκαιρο καθαρισμό των αρχαιολογικών χώρων, τέθηκε προς συζήτηση και διερεύνηση ο αποτελεσματικός τρόπος συνεργασίας του Δήμου με το Υπουργείο Πολιτισμού.
Ο Δήμαρχος Θεοδόσης Νικηταράς με τον Υφυπουργό Τουρισμού Μάνο Κόνσολα συζήτησαν θέματα τουριστικής ανάπτυξης της Κω, την αναγκαιότητα σύγχρονων υποδομών αλλά και προβλήματα που προκύπτουν από τις αλλαγές στην τουριστική οικονομία.
Τη συνάντηση με την Πρόεδρο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού Άντζελα Γκερέκου, παρόντος του Δημάρχου Τρικκαίων Δημήτρη Παπαστεργίου, απασχόλησε η προοπτική και οι δυνατότητες ανάδειξης της «Ιπποκρατικής διατροφής» ως συστατικού στοιχείου της τοπικής γαστρονομίας και τουριστικής προβολής της χώρας μας.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Δήμος Κω συνδιοργανώνει εκδήλωση για την «Ιπποκρατική διατροφή», στο τέλος Νοεμβρίου στην Αθήνα, σε συνεργασία με τον ΕΟΤ και τους Δήμους Τρικκαίων και Επιδαύρου.

Γραφείο Τύπου

 

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot