Την ανικανότητα της ελληνικής κυβέρνησης, να εκμεταλλευθεί τα ποσά που χορηγεί το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ, σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών στα κράτη-μέλη, αποκαλύπτει έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου για την παροχή συνδρομής στη Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη Λιθουανία και την Πολωνία!

Παράλληλα στην έκθεση αποκαλύπτεται, εμμέσως πλην σαφώς, η προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης, να επιβαρύνει το Ταμείο Αλληλεγγύης με εξωπραγματικά ποσά, για την αποκατάσταση των ζημιών, από τους σεισμούς στη Κώ τον Ιούλιο του 2017.

Στην έκθεση και στο «κομμάτι» που αφορά την Ελλάδα, η Επιτροπή Προϋπολογισμών του Ευρωκοινοβουλίου, αναφέρει ότι:

*Στις 20 Ιουλίου 2017, ένας σεισμός μεγέθους 6,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ επηρέασε την περιοχή του Νοτίου Αιγαίου μεταξύ Αλικαρνασσού (Τουρκία) και Κω (Ελλάδα) ακολουθούμενος από πλήθος μετασεισμών, που κυρίως είχε δυσμενείς επιδράσεις, στις δημόσιες υποδομές, στα περιουσιακά στοιχείακαθώς και σε σημαντικές τοποθεσίες πολιτιστικής κληρονομιάς.

*Στην αίτησή τους, που παραλήφθηκε από την Κομισιόν στις 11 Οκτωβρίου 2017 και η εξέταση της ολοκληρώθηκε στις 9 Μαρτίου 2018, οι ελληνικές αρχές εκτιμούν ότι οι συνολικές άμεσες ζημίες που προκλήθηκαν από την καταστροφή ανήλθαν σε 101,4 εκατ. Ευρώ. Δεδομένου ότι το ποσοστό αυτό αντιπροσωπεύει το 1,8% του ΑΕΠ της περιοχής (δηλαδή 6,045 εκατ. Ευρώ με βάση τα στοιχεία για το 2014) και επομένως υπερβαίνει το όριο του 1,5% του περιφερειακού ΑΕΠ, η καταστροφή χαρακτηρίζεται ως "περιφερειακή καταστροφή".

*Το κόστος των επιλέξιμων βασικών επιχειρήσεων έκτακτης ανάγκης, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του κανονισμού, εκτιμήθηκε από τις ελληνικές αρχές σε 93,9 εκατ. Ευρώ.

*Η Ελλάδα ζήτησε την καταβολή προκαταβολής, την οποία η Κομισιόν θεώρησε ότι δεν ήταν δικαιολογημένη, δεδομένου ότι, δεν στάλθηκαν οι αναγκαίες συμπληρωματικές πληροφορίες από την Ελλάδα, που ήταν απαραίτητες για την πραγματοποίηση της προκαταρκτικής αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 4α του κανονισμού.

*Σύμφωνα με την πρακτική του παρελθόντος, η Επιτροπή προτείνει να εφαρμοστεί το ποσοστό 2,5% των συνολικών άμεσων ζημιών μέχρι το κατώτατο όριο της "μεγάλης καταστροφής" της Ελλάδας. Συνεπώς, το συνολικό ποσό της προτεινόμενης ενίσχυσης ανέρχεται σε 2. 535. 796 ευρώ.

Ολόκληρη η Εκθεση της Επιτροπής, στ’ αγγλικά ΕΔΩ

Νίκος Ρούσσης - Στρασβούργο

Πηγή: reporter.gr
Απάντηση έδωσε η Κομισιόν, διά της Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής, Κορίνας Κρέτσου, στην ερώτηση του Αντιπροέδρου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, αναφορικά με τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και την αποτύπωση των προτεραιοτήτων για τη νησιωτικότητα, που περιλαμβάνουν οι ευρωπαϊκές συνθήκες, στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-2027.
Στην απάντησή της η Επίτροπος Κρέτσου επισημαίνει ότι “η πολιτική συνοχής θα εξακολουθήσει να προσφέρει μια ευρεία σειρά λύσεων για να ενισχύσει την τοποκεντρική χάραξη πολιτικής”. Ακόμη, κάνει λόγο για «ενίσχυση της ολοκληρωμένης προσέγγισης μέσω ενός νέου στόχου πολιτικής -με τίτλο “μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της»- και για πιο ευέλικτη χρήση εδαφικών προσεγγίσεων”.
Στην ερώτησή του ο Δημήτρης Παπαδημούλης είχε υπογραμμίσει ότι «στις προτάσεις της Επιτροπής για το ΠΔΠ 2021-2027 δεν λαμβάνονται υπόψη οι προτεραιότητες που θέτει η Συνθήκη (άρθρα 170 και 174 της ΣΛΕΕ) για τη δημιουργία και την ανάπτυξη διευρωπαϊκών δικτύων, τη διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητα εθνικών δικτύων, την ανάγκη να συνδεθούν οι νησιωτικές, μεσόγειες και περιφερειακές περιοχές με τις κεντρικές περιοχές της Ένωσης, με σκοπό την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής της συνοχής».
Ακόμη, ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ υπενθύμιζε ότι στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης «τονίζεται επιπλέον ότι η Ένωση αποσκοπεί στη μείωση των αναπτυξιακών διαφορών μεταξύ των διαφορετικών περιοχών και στη μείωση της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών περιοχών, με έμφαση στις αγροτικές περιοχές, τις περιοχές που συντελείται βιομηχανική μετάβαση και τις περιοχές που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα, μεταξύ αυτών και οι ιδιαίτερα αραιοκατοικημένες και νησιωτικές, διασυνοριακές και ορεινές περιοχές».
Ο Δημήτρης Παπαδημούλης ζητούσε να μάθει για τις πρόνοιες της Κομισιόν στο πλαίσιο του ΠΔΠ, αλλά και τα επιπρόσθετα μέτρα που λαμβάνονται στο ΠΔΠ 2021-2027 σε σχέση με προηγούμενους προϋπολογισμούς, αλλά και επίσης “κατά πόσο λαμβάνει υπόψη η Κομισιόν το ότι νησιωτικές περιοχές, όπως της Ελλάδας, αποτελούν συνοριακές περιοχές της ΕΕ, με ιδιαιτερότητες που σχετίζονται με την ασφάλεια, και τις μεταναστευτικές-προσφυγικές ροές”.
Η κ. Κρέτσου τονίζει πως “αρκετές πολιτικές της ΕΕ θα στηρίξουν τα νησιά κατά τη διάρκεια του επόμενου ΠΔΠ”, και αναφέρεται σε «δράσεις στο πλαίσιο της Ενεργειακής Ένωσης, του προγράμματος για τα μικρά νησιά του Αιγαίου, των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα των αερομεταφορών και του προγράμματος LIFE, οι οποίες θα στηρίξουν έργα σχετικά με τους στόχους για το κλίμα σε ευάλωτες περιοχές όπως τα νησιά”.
Η Επίτροπος συνεχίζει λέγοντας ότι «για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι περιοχές με γεωγραφικές ιδιαιτερότητες, όπως τα νησιά», τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειες έχουν “μεγαλύτερη ευελιξία σε ό,τι αφορά στα χορηγούμενα κονδύλια και την προσαρμογή των παρεμβάσεών τους στις ιδιαιτερότητες των τοπικών συνθηκών”.
“Η Επιτροπή θα υποστηρίξει πλήρως αυτή την πρακτική στην εκπόνηση των προγραμμάτων.
Αυτή η υποστήριξη περιλαμβάνει την προσαρμογή σε ιδιαίτερες προκλήσεις, όπως η ασφάλεια και η μετανάστευση, όπου είναι αναγκαίο”, συνεχίζει, προσθέτοντας πως η Επιτροπή έχει προτείνει επιπλέον «μέσα για τη χρηματοδότηση της μετανάστευσης και της διαχείρισης των συνόρων καθώς και της ασφάλειας, συγκεκριμένα το Ταμείο ασύλου και μετανάστευσης, το Ταμείο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων και το Ταμείο εσωτερικής ασφάλειας”.
Τη στιγμή που οι δύο αρμόδιοι υπουργοί ερίζουν για το ποιος είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού συστήματος εκτάκτων κλήσεων (το γνωστό 112), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαλεί την κυβέρνηση για την πλημμελή λειτουργία του συστήματος.
Μάλιστα, σε επιστολή της η αρμόδια επίτροπος Μαρίγια Γκάμπριελ (18/7/2018) καλεί τις ελληνικές αρχές να υιοθετήσουν άμεσα και χωρίς καθυστέρηση το νέο σύστημα, τόσο για τις ανάγκες των Ελλήνων όσο και των Ευρωπαίων πολιτών.
Η Ελλάδα, σύμφωνα με την κ. Γκάμπριελ, έπρεπε να είχε έτοιμο το σύστημα από το 2011, αλλά μέχρι στιγμής απουσιάζουν βασικές του λειτουργίες, όπως ο γεωεντοπισμός του καλούντος και η υποστήριξη εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας (κυρίως για ΑμεΑ). H χώρα, όπως αποδεικνύεται, είχε τον Ιούνιο του 2014 καταλήξει σε μια σύμβαση υλοποίησης του συστήματος, την οποία όμως η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ «πάγωσε» επειδή τη θεώρησε τεχνολογικά ξεπερασμένη και ακριβή.
Το πρόβλημα οξύνεται ακόμη περισσότερο με την υιοθέτηση της υπηρεσίας «eCall», την οποία από 1/4/2018 πρέπει (υποχρεωτικά) να φέρουν όλα τα νέα οχήματα. Η υπηρεσία αυτή επιτρέπει στο σύστημα 112 να εντοπίζει τον καλούντα με το πάτημα ενός πλήκτρου ή αυτόματα, σε περίπτωση που οι ανιχνευτές του οχήματος διαγνώσουν μια σύγκρουση.
Πολλά ευρωπαϊκά οχήματα φέρουν αυτή τη δυνατότητα, την οποία ωστόσο δεν μπορούν να αξιοποιήσουν στην Ελλάδα. «Καθώς οι καλοκαιρινές διακοπές ξεκινούν, μερικοί Ευρωπαίοι δεν θα καταφέρουν να λάβουν την επείγουσα βοήθεια όταν τη χρειαστούν», αναφέρει η επίτροπος Γκάμπριελ προς τον κ. Τόσκα.
Το θέμα είχαν φέρει στη Βουλή και οι βουλευτές της Ν.Δ. Αννα-Μισέλ Ασημακοπούλου και Μάκης Βορίδης. Στην ερώτησή που κατέθεσαν (19/4/2018) προς τους αρμόδιους υπουργούς Νίκο Τόσκα και Ψηφιακής Πολιτικής Νίκο Παππά, ζητούσαν να ενημερωθούν αν η νέα υπηρεσία «eCall» του συστήματος 112 υποστηρίζεται στη χώρα μας και αν τα νέα οχήματα που ταξινομούνται μπορούν να αξιοποιήσουν τον νέο τους εξοπλισμό.
Οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν ότι ο μεν υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Nίκος Παππάς παρέπεμψε στον κ. Τόσκα και στη Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) και αντίστροφα. «Το υφιστάμενο κέντρο (112) δεν υποστηρίζει την υπηρεσία “eCall”, ενώ η επικαιροποιημένη πληροφορία για το πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί το νέο κέντρο 112, που προαπαιτείται για τις όποιες περαιτέρω ενέργειες υλοποίησης και ενεργοποίησης της υπηρεσίας “eCall”, πρέπει να αναζητηθεί στη ΓΓΠΠ, η οποία και είναι η αρμόδια», αναφέρει η απάντηση Παππά (24/4/2018) στους βουλευτές της Ν.Δ. Από την άλλη πλευρά, ο κ. Τόσκας (14/5/2018), αφού αποδίδει τις ευθύνες στις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. και ομολογεί ότι με ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ «πάγωσε» η σύμβαση του 2014, καταλήγει ότι για «το “e-Call”, αρμόδιο να απαντήσει είναι το αρμόδιο συνερωτώμενο υπουργείο και το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Πηγή: Καθημερινή

Στις 30 Απριλίου 2018, πριν, δηλαδή, λίγο παραπάνω από δύο μήνες το εξειδικευμένο περιοδικό στα θέματα της ΕΕ Politico, με ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα του από το Βερολίνο περιέγραφε την ιδανική διάδοχο του Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ στην προεδρία της Κομισιόν, ως εξής:

 «Είναι μία πολύγλωσση πολίτης κάτω των 60 ετών, πολιτικός  με κεντρώες καταβολές που απολαμβάνει τη δύναμη, αλλά δεν είναι μεθυσμένη από αυτή. Πίσω από τις κλειστές πόρτες, η συμπεριφορά της είναι ευγενική και ήρεμη, αλλά σθεναρή. Το πιο σημαντικό, είναι διακριτική. Στο πρόσωπο της συναντάται η ιδανική υποψήφια της Γαλλίας και της Γερμανίας για νέα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως, όμως, και οι περισσότερες φαντασιώσεις, είναι απίθανο να υλοποιηθεί ποτέ», κατέληγε το lead του άρθρου.

Το δημοσίευμα του Politico

Αν και η, γεννημένη στις 17 Ιουλίου 1954, Άνγκελα Μέρκελ, στις ευρωεκλογές του Μαΐου του 2019 θα πλησιάζει τα 65, αν και μιλάει (μόνο;) Γερμανικά, Αγγλικά και Ρωσικά, είναι σαφές ότι θα αποτελούσε την ιδανική υποψήφια τόσο για τον Μακρόν και πολλούς Γάλλους, όσο, βεβαίως, και για τους Γερμανούς, και, γι’ αυτό, μοιάζει σφόδρα πιθανό ότι η «φωτογραφία» του Politico αφορούσε την ίδια.

Το ερώτημα ωστόσο είναι τι επιθυμεί η ίδια η Καγκελάριος Μέρκελ τώρα που οδεύει ολοταχώς να κλείσει (σ.σ. στις 22 Νοεμβρίου 2018) τα 13 χρόνια στο τιμόνι της Γερμανίας, μετά από τέσσερις διαδοχικές εκλογικές νίκες. Τώρα που μετά κόπων και βασάνων, μετά από εφτάμηνες διαπραγματεύσεις, κατάφερε εδώ και σχεδόν τέσσερις μήνες (στις 14 Μαρτίου 2018) να σχηματίσει την τέταρτη κυβέρνησή της με τη συμμετοχή των κομμάτων CDU, CSU και SPD. Τώρα που, όπως κατέδειξε πρόσφατα και η υπόθεση του προσφυγικού, μοιάζει να είναι όμηρος των «σκληρών» Χριστιανοκοινωνιστών του CSU και του επικεφαλής τους, υπουργού των Εσωτερικών, Χορστ Ζέεχοφερ. Και, κυρίως, με βάση όλα αυτά τα δεδομένα τι θα επιθυμεί το 2019 όταν η Ομοσπονδιακή Βουλή της Γερμανίας, η Μπούντεσταγκ, με την παρούσα σύνθεση της, θα βρίσκεται λίγο πριν το μέσον την θητείας της (σ.σ. εξελέγη στις 24 Σεπτεμβρίου 2017), όπως, βεβαίως, και η ίδια η Άνγκελα Μέρκελ.

Το επόμενο βήμα με στήριξη Μακρόν

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, τι καλύτερο για την Καγκελάριο Μέρκελ να κάνει το επόμενο βήμα στην μακρά πολιτική της καριέρα, διεκδικώντας και, βεβαίως, κερδίζοντας με μεγάλη πλειοψηφία, καθώς αναμένεται να στηριχθεί από ευρύτερες, πέραν του Λαϊκού Κόμματος, δυνάμεις,  όπως η Συμμαχία Φιλελεύθερων και Δημοκρατών για την Ευρώπη (ALDE) και άλλες κεντρώες δυνάμεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τις οποίες φλερτάρει το ανένταχτο, προς το παρόν, En Marche! («Εμπρός!») του προέδρου Μακρόν;

Άλλωστε, μόλις χθες σε δηλώσεις του ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έθεσε το διακύβευμα των ευρωεκλογών του 2019: «Το πραγματικό σύνορο που χωρίζει την Ευρώπη σήμερα είναι εκείνο μεταξύ των προοδευτικών και των εθνικιστών…. Θα είναι δύσκολο αλλά η μάχη αυτή… θα είναι στην καρδιά των ευρωπαϊκών εκλογών του 2019», ζητώντας την επανίδρυση του ευρωπαϊκού σχεδίου με σκοπό τη δημιουργία «μιας Ευρώπης πιο κυρίαρχης, πιο ενωμένης, πιο δημοκρατικής», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ.Μακρόν.

Ειλημμένη η απόφαση  

Σύμφωνα, λοιπόν, με αποκλειστικές πληροφορίες της aftodioikisi.gr, το συγκεκριμένο ενδεχόμενο που γράφτηκε προ διμήνου ως «φαντασίωση» στο Politico, δεν αποτελεί, πλέον, απλώς ένα σενάριο αλλά ειλημμένη απόφαση της ίδιας της Άνγκελας Μέρκελ, την ώρα, μάλιστα, που το προσφυγικό δημιουργεί φυγόκεντρες τάσεις στην ΕΕ. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μέσα και από την αντιμετώπιση του προσφυγικού, με βάση της Ευρωπαϊκές αξίες, στόχος της Καγκελαρίου της Γερμανίας, ως προέδρου της Κομισιόν, είναι να ενοποιήσει και πάλι την ΕΕ, να «σώσει» το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, επιστρέφοντας το στις ρίζες του.

Μεγάλο στοίχημα για μία πολιτικό που πρωταγωνιστεί τα τελευταία 13 χρόνια και στην Ευρώπη.

Μεγάλο στοίχημα που θέλει να πετύχει, κλείνοντας με αυτό τον τρόπο την πολιτική καριέρα της. –

aftodioikisi.gr

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στα ελληνικά νησιά που δέχονται τις περισσότερες προσφυγικές ροές ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Θα χρησιμοποιηθεί για τη διευκόλυνση της διαχείρισης των εγκαταστάσεων υποδοχής μεταναστών και προσφύγων στη Λέσβο
Μέρος του θα αξιοποιηθεί για την προστασία των παιδιών, την ανεπίσημη εκπαίδευση και την πρόληψη της σεξουαλικής βίας
Στον απόηχο της συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδας και της Γερμανίας για τις επαναπροωθήσεις προσφύγων βοήθεια εκτάκτου ανάγκης ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε ότι θα χορηγήσει στα ελληνικά νησιά που δέχονται τις περισσότερες προσφυγικές ροές η Κομισιόν.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ θα χορηγηθεί στην Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και θα χρησιμοποιηθεί για τη διευκόλυνση της διαχείρισης των εγκαταστάσεων υποδοχής μεταναστών και προσφύγων στη Λέσβο, για τη στήριξη τοπικών κοινοτικών σχεδίων και για την παροχή περαιτέρω επείγουσας στέγασης στα νησιά. Το ποσό των 20 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί, επίσης, για την προστασία των παιδιών, την ανεπίσημη εκπαίδευση και την πρόληψη της σεξουαλικής βίας.
Σημειώνεται, ότι αυτή η έκτακτη χρηματοδότηση των 20 εκατ. ευρώ, είναι πρόσθετη της χρηματοδοτικής στήριξης, ύψους 1,6 δισ. ευρώ που χορηγείται από την Επιτροπή από το 2015 για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών προκλήσεων στην Ελλάδα.
Εξάλλου, η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα χορηγηθεί στην Ισπανία πρόσθετη βοήθεια έκτακτης ανάγκης, ύψους 24,8 εκατ. ευρώ. Τα χρήματα αυτά θα χορηγηθούν στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Ισπανίας και στον Ισπανικό Ερυθρό Σταυρό για ένα έργο που στοχεύει στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης, τροφίμων και καταφυγίου σε μετανάστες που φθάνουν στη νότια ακτή της Ισπανίας, στη Θέουτα και στη Μελίλια.
Ο Επίτροπος αρμόδιος για θέματα μετανάστευσης, εσωτερικών υποθέσεων και ιθαγένειας, Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε: «Η Επιτροπή εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στη δέσμευσή της να υποστηρίξει τα κράτη μέλη που βρίσκονται υπό την πίεση. Το τελευταίο έτος αυξήθηκαν οι αφίξεις μεταναστών στην Ισπανία και πρέπει να ενισχύσουμε την υποστήριξή και να βοηθήσουμε να επιστρέψουν πίσω όσοι δεν έχουν δικαίωμα διαμονής. Εξάλλου, παρόλο που η δήλωση ΕΕ-Τουρκίας έχει συμβάλει σημαντικά στη μείωση του αριθμού των αφίξεων στην Ελλάδα, η χώρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντική μεταναστευτική πίεση, ιδίως στα νησιά».
Πάνω από 1 δισ. ευρώ έχει χορηγηθεί ως βοήθεια έκτακτης ανάγκης, στο πλαίσιο του τρέχοντος δημοσιονομικού πλαισίου (2014-2020), για να βοηθηθούν τα κράτη μέλη να διαχειριστούν τη μετανάστευση.

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot