arxiki selida

×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 575

Ερώτηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης κ.Νίκο Δένδια κατέθεσε σήμερα ο Βουλευτής Δωδεκανήσου της Ν.Δ κ.Μάνος Κόνσολας, καταγγέλλοντας την άνιση αντιμετώπιση των επιχειρήσεων του Ν.Αιγαίου σε ότι αφορά την ένταξη και χρηματοδότησή τους από το Πρόγραμμα ‘’Ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς τουρισμού, μεταποίησης, εμπορίου και υπηρεσιών’’.

Ο κ.Κόνσολας λόγω της επείγουσας μορφής του προβλήματος, αφού κινδυνεύουν να αποκλειστούν από τη δημόσια χρηματοδότηση, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του Νοτίου Αιγαίου, απέστειλε και επιστολή στον Υπουργό Ανάπτυξης, ζητώντας την προσωπική του παρέμβαση.
Ο κ.Κόνσολας επισημαίνει ότι η Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΕΛΑΝΕΤ), που αποτελεί τον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης για το Ν.Αιγαίο, ακολουθεί μια εντελώς δική της πρακτική που δεν έχει καμία σχέση με αυτήν που ακολουθούν οι άλλοι ενδιάμεσοι φορείς διαχείρισης σε άλλες περιφέρειες.
Συγκεκριμένα κάποιες από τις επιχειρήσεις του Ν.Αιγαίου που έχουν υλοποιήσει το 30% του επενδυτικού τους σχεδίου δεν έχουν προσκομίσει κάποια δικαιολογητικά ήσσονος και επουσιώδους σημασίας. Για κάποια μάλιστα από αυτά, υπήρχαν και αντικειμενικές δυσκολίες να προσκομιστούν.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του Ν.Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα και στις Κυκλάδες, να αποκλείονται από τη δημόσια χρηματοδότηση.
Ο Μάνος Κόνσολας προτείνει στον Υπουργό Ανάπτυξης προκειμένου να μην υπάρξει απένταξη και απόρριψη των επενδυτικών σχεδίων, να κληθούν οι δικαιούχοι από την ΕΛΑΝΕΤ να προσκομίσουν σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, προκειμένου να μπορεί να γίνει η ένταξη τους στο πρόγραμμα χρηματοδότησης, μέχρι τις 30 Ιουνίου, που είναι και η καταληκτική ημερομηνία.
Εναλλακτικά προτείνει να ενταχθούν στο πρόγραμμα όσες επιχειρήσεις του Ν.Αιγαίου υπέβαλαν εμπρόθεσμα της αιτήσεις τους και πιστοποιείται με τιμολόγια και παραστατικά ότι έχουν ήδη ολοκληρώσει το 30% της επένδυσης και τα δευτερευούσης σημασίας δικαιολογητικά να ζητηθούν από την ΕΛΑΝΕΤ με επιτόπιο έλεγχο.

Σε δήλωση του ο Μάνος Κόνσολας επισημαίνει:
«Σε μία εποχή που το μεγάλο ζητούμενο είναι η επανεκκίνηση της αναπτυξιακής διαδικασίας, δεν μπορεί να μπαίνουν εμπόδια στην ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του Ν.Αιγαίου. Η ΕΛΑΝΕΤ, ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης, οφείλει να επιδείξει την ευελιξία που δείχνουν οι αντίστοιχοι φορείς στις άλλες περιφέρειες της χώρας.
Είναι παράλογο να αποκλείονται από τη χρηματοδότηση επιχειρήσεις που έχουν ήδη ολοκληρώσει το 30% του επενδυτικού σχεδίου και αυτό πιστοποιείται με τιμολόγια και παραστατικά. Τα ήσσονος σημασίας δικαιολογητικά μπορούν να αναζητηθούν αργότερα ή να ζητηθούν και να κατατεθούν σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα.
Υπάρχει κίνδυνος να περικοπούν το 50% των προτάσεων που κατέθεσαν επιχειρήσεις του Ν.Αιγαίου».
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης του κ. Κόνσολα προς το Υπουργείο Ανάπτυξης, έχει ως εξής:

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς
Υπουργό Ανάπτυξης

ΘΕΜΑ : ‘’Άνιση αντιμετώπιση από την ΕΛΑΝΕΤ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Ν.Αιγαίο, που οι προτάσεις τους εντάχθηκαν, ως δυνητικά έργα, στο πρόγραμμα ενίσχυσης των ΜΜΕ’’

Κύριε Υπουργέ

Με την Υπουργική Απόφαση με αρ.πρωτ. 7783/1999/Α2/30.10.2013 εντάχθηκαν και εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα ‘’Ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του τουρισμού, της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών’’.
Για το Ν.Αιγαίο εντάχθηκαν άμεσα 202 επιχειρήσεις ενώ 1005 επιχειρήσεις χαρακτηρίσθηκαν ως δυνητικά εντασσόμενες. Λόγω μη διαθέσιμης χρηματοδότησης εντάχθηκαν σε ένα προσωρινό καθεστώς, έως επιλαχούσες, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου.
Για να υπάρξει οριστική ένταξη θα έπρεπε να είχαν υποβληθεί, μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία, παραστατικά που να αποδεικνύουν ότι έχουν ολοκληρώσει το 30% του επενδυτικού σχεδίου ή εναλλακτικά να έχουν συνάψει δάνεια για την προτεινόμενο επένδυση, που να καλύπτει το 20% του συνολικού της ύψους.
Η σχετική υποβολή γίνεται στον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης, που για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι η Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΕΛΑΝΕΤ).
Μόνο που η ΕΛΑΝΕΤ εφαρμόζει διαφορετικές πρακτικές από αυτές που χρησιμοποιούν οι αντίστοιχες ενδιάμεσες αρχές σε άλλες περιφέρειες της χώρας. Στη διαδικασία αξιολόγησης, σύμφωνα με πληροφορίες, προχωρά σε απορριπτικές αποφάσεις οριστικής ένταξης, με το αιτιολογικό ότι λείπουν κάποια ήσσονος σημασίας πιστοποιητικά.
Με αυτό τον τρόπο κινδυνεύουν να μην ενταχθούν πολλές προτάσεις που κατατέθηκαν από μικρομεσαίες επιχειρήσεις του Ν.Αιγαίου.
Επισημαίνω και πάλι ότι πρόκειται για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν ήδη υλοποιήσει το 30% του επενδυτικού σχεδίου, που κατέθεσαν, και ο αποκλεισμός τους από το πρόγραμμα και τη δημόσια χρηματοδότηση θα ήταν ολέθριος.
Σε αυτή τη χρονική συγκυρία που το μεγάλο ζητούμενο είναι η επανεκκίνηση της αναπτυξιακής διαδικασίας, απαιτείται ευελιξία αλλά και η προσωπική σας παρέμβαση .
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός

1. Εάν γνωρίζει το πρόβλημα που έχει ανακύψει.
2. Εάν προτίθεται να συστήσει στην ΕΛΑΝΕΤ να θέσει μία εύλογη προθεσμία για την προσκόμιση των επουσιωδών δικαιολογητικών, μέχρι τις 30.6 που είναι και η καταληκτική ημερομηνία για τις οριστικές αποφάσεις ένταξης στο πρόγραμμα.
3. Εάν υπάρχει η δυνατότητα υιοθέτησης μιας εναλλακτικής πρότασης που είναι η οριστική ένταξη αυτών των επιχειρήσεων, υπό τον όρο ότι έχουν υλοποιήσει το 30% του επενδυτικού σχεδίου (κάτι που αποδεικνύεται από παραστατικά και τιμολόγια). Σε ότι αφορά τα επουσιώδη δικαιολογητικά να προσκομιστούν από επιτόπιο έλεγχο της ΕΛΑΝΕΤ.

Στις επίσημες εκδηλώσεις ανακήρυξης της Μήλου "Ιεράς Νήσου", παρευρέθηκε ο νεοκλεγείς Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος.
 
Οι θρησκευτικές τελετές πραγματοποιήθηκαν,  στο διήμερο 14 και 15 Ιουνίου, χωροστατούντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών & Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμου και του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Σύρου κ. Δωρόθεου.

Ο κ. Χατζημάρκος κατά τη διήμερη παραμονή του στο νησί της Μήλου, είχε την ευκαιρία και την δυνατότητα να συναντηθεί με τον εκπρόσωπο της Κυβέρνησης  στις εορταστικές  εκδηλώσεις Υπουργό Εργασίας κ. Γιάννη Βρούτση με τον οποίο και αντήλλαξε απόψεις σχετικά με τα ανοικτά θέματα  των νησιών των Κυκλάδων. Συνεργασία επίσης, ο κ. Χατζημάρκος είχε με τον Δήμαρχο Μήλου κ. Δαμουλάκη Γεράσιμο γύρω σχετικά με τα θέματα συνεργασίας μεταξύ Δήμου Μήλου και Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 
Ο κ. Χατζημάρκος συνοδευόμενος και απο τον νεοεκλεγέντα Επαρχο της Ενότητας Μήλου κ. Βενάκη Νικόλαο περιόδευσε σε έργα που εκτελούνται στο νησί της Μήλου.

Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου πραγματοποιεί εκδήλωση ενημέρωσης για το νέο πρότυπο πιστοποίησης AEGEANCUISINE καθώς και για τη νέα διαδικασία ένταξης στο Δίκτυο των επιχειρήσεων.
Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την ερχόμενη Πέμπτη 19 Ιουνίου 2014 και ώρα 18:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων στο κτίριο του Επιμελητηρίου, Γρ.Λαμπράκη 8, στη Ρόδο.

Τα μέλη του Δικτύου AEGEANCUISINE καθώς και οι εστιάτορες και παραγωγοί τοπικών προϊόντων που ενδιαφέρονται να ενταχθούν σε αυτό, θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το Νέο Πρότυπο, το οποίο επεξεργάστηκε η εταιρεία TUV HELLAS καθώς και για θέματα που άπτονται της Δωδεκανησιακής Γαστρονομίας.

Να θυμίσουμε ότι σκοπός του Δικτύου AEGEANCUISINE, το οποίο αποτελεί μία πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, είναι η αξιοποίηση της πλούσιας οινο-γαστρονομικής παράδοσης των νησιών του Αιγαίου & η δημιουργία γαστρονομικού ενδιαφέροντος προορισμών σε άμεση συνάρτηση με τον παραγωγικό, πολιτιστικό και πολιτισμικό πλούτο των νησιών με σκοπό τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος και της διεύρυνσης της τουριστικής αγοράς των νησιών της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.

Στο δίκτυο AEGEANCUISINE μπορούν να συμμετάσχουν επιχειρήσεις των Νομών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου οι οποίες πληρούν ορισμένα κριτήρια, η εκπλήρωση των οποίων διασφαλίζει ότι τα προϊόντα, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες τις οποίες προσφέρουν, αντανακλούν και αναδεικνύουν την ιδιαίτερη γαστρονομική ταυτότητα του Αιγαίου, πληρούν συγκεκριμένες ποιοτικές προδιαγραφές και προσφέρουν στον επισκέπτη – πελάτη συναίσθημα και εμπειρία.

Το παρόν υλοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 9 «Ανάδειξη της γαστρονομίας και της αιγαιακής κουζίνας στα Δωδεκάνησα», της πράξης με τίτλο «Προβολή του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» – Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου – με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Περισσότεροι από δύο εκατομμύρια τουρίστες από την Τουρκία αναμένεται να επισκεφθούν την Ελλάδα, φέτος το Καλοκαίρι. Τουρίστες και από την Ελλάδα επισκέπτονται την Τουρκία. Αυτό σημαίνει ότι οι διαφορές ανάμεσά στους λαούς μας είναι πολύ λίγες, ότι πολύ περισσότερα είναι τα κοινά μας σημεία», δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Ισμέτ Γιλμάζ, μετά τη συνάντησή του με τον Έλληνα ομόλογό τους Δ. Αβραμόπουλο στις Βρυξέλλες, στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ. Είναι πρώτη φορά, που κυβερνητικός αξιωματούχος της Τουρκίας, προτάσσει την οικονομική (τουριστική) διμερή συνεργασία , για την επίλυση των ελληνοτουρκικών διαφορών.

Στην κατ’ ιδίαν συνάντηση των δυο υπουργών, ο ΥΠΕΘΑ Δ. Αβραμόπουλος παρουσίασε επίσημα αριθμητικά στοιχεία του ΓΕΕΘΑ, για την τουρκική παραβατική συμπεριφορά στο Αιγαίο: 1134 παραβιάσεις του εναέριου χώρου από την 1η Ιανουαρίου ως σήμερα! Στο ίδιο διάστημα τουρκικά πολεμικά πλοία παραβίασαν τα ελληνικά χωρικά ύδατα και προσέγγισαν τις ακτές των νησιών μας στις Κυκλάδες, έφτασαν ακόμη και μέχρι τη νότια Εύβοια.

Επίσης, τουρκικά αεροσκάφη Ηλεκτρονικού Πολέμου της ΜΙΤ, συνέλλεγαν πληροφορίες σχετικά με την αμυντική οργάνωση της Ελλάδας. Και ακόμη, είχαμε ιδιαίτερη προκλητική συμπεριφορά των τούρκων πιλότων, με την περικύκλωση και εικονικό αποκλεισμό ελληνικών νησιών στο Ανατολικό Αιγαίο από οπλισμένα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη και ακολούθως, πραγματοποίησαν χαμηλές πτήσεις πάνω από ελληνικό έδαφος.

Οι ενέργειες των Τούρκων συνιστούν έμπρακτη αμφισβήτηση των Ελληνικών Κυριαρχικών Δικαιωμάτων στο Αιγαίο. Αυτά τα είπε ο ΥΠΕΘΑ Δ. Αβραμόπουλος στον τούρκο ομόλογό του, αλλά δεν πήρε σαφή απάντηση και ο Ι. Γιλμαζ, απλά έδειξε την «κατανόησή του», για τις ελληνικές ανησυχίες!!

Τι άλλο δήλωσε ο ΥΠΑΜ της Τουρκίας;


«Το Αιγαίο Πέλαγος πρέπει να το μετατρέψουμε σε μια θάλασσα ειρήνης: να μην είναι μια θάλασσα που δημιουργεί προβλήματα, αλλά να διασφαλίζει και για τις δύο χώρες την ειρήνη και να συμβάλει στην ανάπτυξη της οικονομίας τους και στην επίτευξη ευημερίας». Κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει με αυτή την τοποθέτηση του Ι. Γιλμάζ. Το ερώτημα είναι όμως, με ποιους όρους θα γίνει το Αιγαίο, θάλασσα ειρήνης και διμερούς οικονομικής συνεργασίας; Με τους όρους που προσπαθεί να επιβάλει η Τουρκία, δηλαδή συνεργασία μέσω της συγκυριαρχίας και συνεκμετάλλευσης του υποθαλάσσιου ορυκτού πλούτου του Αιγαίου; Που σημαίνει , ότι η Ελλάδα θα πρέπει να υποκύψει στις απαιτήσεις της Άγκυρας και να απεμπολήσει κυριαρχικά της δικαιώματα στο Αιγαίο. Και μάλιστα, για να πειστεί η Ελλάδα να γίνει πιο «ευέλικτη και συνεργάσιμη», η Τουρκία κάνει επίδειξη της στρατιωτικής της ισχύος και απειλεί με τη χρήση στρατιωτικής βίας σε βάρος της Ελλάδας. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Τουρκία, έχει προγραμματίσει για τις επόμενες μέρες υποθαλάσσιες έρευνες στο Καστελόριζο και τη Σαμοθράκη, σε περιοχές που η Άγκυρα αμφισβητεί ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Μάλιστα, τα τουρκικά ερευνητικά σκάφη θα συνοδεύονται από πολεμικά πλοία.

Μήπως τελικά ο Τουρισμός, είναι ο ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ , ώστε η Άγκυρα να προωθήσει τα επεκτατικά και αναθεωρητικά της σχέδια στο Αιγαίο, εκμεταλλευόμενη και την οικονομική δυσπραγία της Ελλάδας; Απαντήσεις ασφαλώς και θα υπάρχουν, από τα συναρμόδια υπουργεία Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας. Ελπίζουμε ότι ισχύει το «ἔχουσιν γνώσιν οἱ φύλακες».

onalert.gr

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν τις πρωινές ώρες στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την κεντρική Μακεδονία και βαθμιαία στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.


Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και το πρωί στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Νεφώσεις προβλέπονται στη Θεσσαλονίκη με τοπικές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα είναι πιθανόν κατά τόπους ισχυρές τις πρωινές ώρες. Οι καιρικές συνθήκες θα σημειώσουν βελτίωση από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα δείξει από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Τη λήψη μέτρων προστασίας λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που προβλέπει η ΕΜΥ από σήμερα, Tετάρτη, σε αρκετές περιοχές της ανατολικής χώρας ζητά η διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Ειδικότερα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Κεντρική Μακεδονία (κυρίως τη Χαλκιδική). Βαθμιαία τα φαινόμενα θα επεκταθούν στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Συγκεκριμένα:

  • Να βεβαιωθούν ότι οι υδρορροές και τα φρεάτια έξω από το σπίτι τους δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.
  • Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο ή τη ραγδαία βροχόπτωση και ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμούς ή ζημιές.
  • Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.
  • Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.
  • Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των μετακινήσεών τους ώστε να αποφεύγουν την αιχμή των καιρικών φαινομένων.
  • Αν πρόκειται να μετακινηθούν να ενημερωθούν για τον καιρό και την κατάσταση του οδικού δικτύου.
  • Να αποφεύγουν να διασχίζουν χείμαρρους και ρέματα πεζοί ή με το αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, καθώς επίσης και για αρκετές ώρες μετά το τέλος εκδήλωσής τους.
  • Αν κατά τη διάρκεια της καταιγίδας βρίσκονται στο αυτοκίνητο, να το ακινητοποιήσουν στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του. Επίσης να μείνουν μέσα σε αυτό με αναμμένα τα προειδοποιητικά φώτα στάσης, μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Αναλυτική πρόγνωση

Μακεδονία, Θράκη
Καιρός: νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα τις πρωινές ώρες στη κεντρική Μακεδονία και μέχρι το απόγευμα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Σταδιακή βελτίωση από τα δυτικά.
Άνεμοι: βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος
Καιρός: λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.
Άνεμοι: βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ

Θερμοκρασία: από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος
Καιρός: νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους έντονα στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα.
Άνεμοι: από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά και νότια 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη
Καιρός: λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με σποραδικές βροχές οι οποίες τη νύχτα θα ενταθούν.
Άνεμοι: από ανατολικές διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ που βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα
Καιρός: στα νησιά ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες μετά το μεσημέρι κατά τόπους ισχυρές. Στα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές.
Άνεμοι: ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στα νότια 7 με 8 μποφόρ. Βαθμιαία από τα βόρεια θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια 2 με 3 βαθμούς υψηλότερη.

Πηγή: newsbomb.gr

p 3

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot