arxiki selida

Τον κίνδυνο να χαθεί εμπορικά άλλο ένα καλοκαίρι(!) αντιμετωπίζει η πολύπαθη επένδυση των υδροπλάνων, που εξελίσσεται σε σύγχρονο γεφύρι της Αρτας, συγκεντρώνοντας όλες εκείνες τις παθογένειες που βάζουν φρένο στο επιχειρείν και στην ανάπτυξη της χώρας.

Τα υδατοδρόμια που έχουν αδειοδοτηθεί μέχρι σήμερα στην περιφέρεια είναι μόλις δύο(!), ενώ για το κεντρικό υδατοδρόμιο της Αθήνας που θεωρείται κλειδί για την ενεργοποίηση των επενδύσεων στα υδροπλάνα δεν προβλέπεται και ούτε έχει ξεκινήσει ακόμα οποιαδήποτε διαδικασία!

Αν και έχουν περάσει 13 ολόκληρα χρόνια από την αρχική – βραχύβια εμφάνιση των υδροπλάνων στην Ελλάδα, η πολιτεία δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα το απαραίτητο πλαίσιο που θα οδηγήσει με ασφάλεια στο ξεκλείδωμα των επενδύσεων στον χώρο των υδροπλάνων.

«Κυρίως θα πρέπει να υπάρξει ένας κεντρικός σχεδιασμός, με στόχο τη δημιουργία ενός αξιόπιστου δικτύου αλληλοτροφοδοτούμενων συγκοινωνιακών συνδέσεων, με τη συνεργασία όλων των μεταφορικών μέσων που δραστηριοποιούνται στη νησιωτική Ελλάδα» λένε χαρακτηριστικά στελέχη του κλάδου των μεταφορών.
Σύμφωνα με τους εμπλεκόμενους στην πολύπαθη υπόθεση των υδροπλάνων, τρία είναι σήμερα τα μεγάλα αγκάθια που εξακολουθούν να κρατούν τα υδροπλάνα μακριά από τα ελληνικά νησιά και τα παράλια της ηπειρωτικής Ελλάδας.

1. Νομοθετικό πλαίσιο υδατοδρομίων
Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ως επισπεύδον υπουργείο για τα υδατοδρόμια, έχοντας επισημάνει τα σημεία εκείνα του Νόμου 4146/13 που δημιουργούν σημαντικές καθυστερήσεις στην αδειοδότηση των υδατοδρομίων, εκπόνησε, σε συνεργασία με τα άλλα συναρμόδια υπουργεία (Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος κ.λπ.) και την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), σχέδιο νέου νόμου με σκοπό να βελτιωθούν βασικές διατάξεις που θα επιτρέψουν την επίσπευση αδειοδότησης των υδατοδρομίων.
Το νομοσχέδιο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στις 5 Αυγούστου 2016, η οποία κράτησε μέχρι και τις 9 Σεπτεμβρίου 2016.
Ωστόσο, από την ημερομηνία εκείνη και μέχρι σήμερα, το νομοσχέδιο δεν έχει προωθηθεί στη Βουλή για ψήφιση, χωρίς κανείς να γνωρίζει εάν θα ενταχθούν σε αυτό δύο κομβικές τροποποιήσεις που έχουν προταθεί κατά τη δημόσια διαβούλευση, προκειμένου ο νέος νόμος να επιτρέψει τη βιώσιμη λειτουργία των υδατοδρομίων.
Η πρώτη διάταξη αφορά την πρόβλεψη για χρήση εναλλακτικού θαλασσοδιαδρόμου εντός των λιμένων, προκειμένου να καταστεί εφικτή η λειτουργία των υδατοδρομίων σε δωδεκάμηνη βάση. Αυτό θεωρείται εξαιρετικά σημαντικό, καθώς όταν επικρατούν κακές καιρικές συνθήκες, θα πρέπει να επιτρέπεται στα υδροπλάνα να προσθαλασσώνονται στα πιο προστατευμένα σημεία των λιμανιών.

Η δεύτερη διάταξη αφορά την επιμήκυνση του χρόνου της άδειας των υδατοδρομίων. Συγκεκριμένα, προτείνεται η άδεια να είναι αόριστης ή 20ετούς διάρκειας για λόγους βιώσιμης λειτουργίας της.
Σημειώνεται ότι στο νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση προβλέπεται να είναι πενταετής η διάρκεια ισχύος της άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου, όπως και της άδειας λειτουργίας. Επίσης, προβλέπεται ότι ιδιοκτήτης κάθε άδειας υδατοδρομίου θα είναι δημόσιος φορέας (π.χ. Λιμενικό Ταμείο). Ομως, όπως αναφέρουν στελέχη από τον χώρο των υδροπλάνων, το κάθε Λιμενικό Ταμείο, καθώς δεν έχει την τεχνογνωσία να λειτουργήσει το υδατοδρόμιο, θα πρέπει να προκηρύξει διαγωνισμό για την επιλογή έμπειρης εταιρείας με το κατάλληλο προσωπικό, που θα αναλάβει ως φορέας λειτουργίας του υδατοδρομίου.

Ωστόσο, ο διαγωνισμός θα έχει τον σημαντικό περιορισμό της πενταετούς διάρκειας της άδειας. Δεδομένου δε ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν έχει ακόμα ξεκινήσει, καθώς δεν υπάρχουν αεροπορικές εταιρείες υδροπλάνων στην Ελλάδα, είναι σαφές ότι τα πρώτα χρόνια τα υδατοδρόμια θα υπολειτουργούν. Ετσι, προσθέτουν, η πενταετής διάρκεια της άδειας θα είναι ανασταλτικός παράγοντας για τη συμμετοχή εταιρειών στον διαγωνισμό.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να σταθμίσουν το κόστος της επένδυσής τους (λειτουργικά έξοδα σε προσωπικό, εκπαιδεύσεις, διαχείριση και συντήρηση εξοπλισμού και υποδομών, ενοίκιο για την άδεια κ.λπ.) σε συνάρτηση με τα μειωμένα έσοδα που θα υπάρχουν τα πρώτα χρόνια λειτουργίας και μέχρι τα υδροπλάνα να φτάσουν να πραγματοποιούν επαρκές πτητικό έργο για να υπάρχουν και τα αντίστοιχα έσοδα στο υδατοδρόμιο. Για τους λόγους αυτούς η διάρκεια των αδειών προτείνεται να είναι τουλάχιστον 20ετής.

2. Δημιουργία δικτύου υδατοδρομίων
Απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσουν οι πτήσεις των υδροπλάνων είναι η ύπαρξη δικτύου αδειοδοτημένων υδατοδρομίων, ώστε με τις κατάλληλες υποδομές τους να παρέχουν την απαιτούμενη εξυπηρέτηση – υποστήριξη σε ένα πρωτοποριακό μεταφορικό μέσο. Είναι επιχειρησιακά και εμπορικά ορθό να δημιουργηθεί εκτενές δίκτυο υδατοδρομίων ανά νησιωτική περιοχή (π.χ. Ιόνιο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, Κρήτη, Αργοσαρωνικός, Βόρειο Αιγαίο κ.λπ.). Ετσι τα υδροπλάνα θα μπορούν να συνδέουν αρκετούς προορισμούς, εξασφαλίζοντας τον κρίσιμο όγκο πτητικού έργου που θα καταστήσει βιώσιμη τη λειτουργία τους.
Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, αναφέρουν τα στελέχη που εμπλέκονται στις αδειοδοτήσεις των υδατοδρομίων, υπάρχουν μόνο δύο αδειοδοτημένα υδατοδρόμια, ένα στην Κέρκυρα και το δεύτερο στους Παξούς, γεγονός που δεν επιτρέπει σε καμία αεροπορική εταιρεία να ξεκινήσει πτήσεις υδροπλάνων.

3. Μητροπολιτικό υδατοδρόμιο Αθήνας
Για την πλήρη αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων των υδροπλάνων στον τομέα του τουρισμού αλλά και για την ουσιαστική άρση της απομόνωσης των μικρών νησιών είναι απαραίτητη η δημιουργία μητροπολιτικού υδατοδρομίου στην Αθήνα ώστε να εξασφαλίζεται η εύκολη μετακίνηση των τουριστών αλλά και η άμεση πρόσβαση των νησιωτών στο οικονομικό, εμπορικό και διοικητικό κέντρο της πρωτεύουσας, καθώς και στα μεγάλα νοσοκομεία.
Η δημιουργία κεντρικού υδατοδρομίου στην Αθήνα (μεταξύ ΣΕΦ και Αγίου Κοσμά), το οποίο θα χρησιμοποιείται από όλες τις εταιρείες και θα είναι εύκολα προσβάσιμο με ΙΧ ή με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, θεωρείται ιδιαίτερης σημασίας για το ξεκλείδωμα των επενδύσεων στον χώρο των υδροπλάνων.
«Είναι σαφές ότι τα οφέλη από τη λειτουργία των υδατοδρομίων θα είναι πολλαπλά καθώς τα υδροπλάνα με τις πτήσεις τους θα προσφέρουν αξιόπιστη και ευέλικτη μεταφορική δυνατότητα στους κατοίκους και τους τουρίστες των περιοχών όπου θα λειτουργήσουν» αναφέρουν τα στελέχη των εταιρειών υδατοδρομίων και προσθέτουν: «Στα αδειοδοτημένα υδατοδρόμια θα επιτρέπεται, βάσει του νόμου, η πραγματοποίηση τακτικών και έκτακτων πτήσεων υδροπλάνων για μεταφορά επιβατών, φορτίων, ταχυδρομείου, καθώς και μιας σειράς ειδικών πτήσεων (νοσοκομειακές, έρευνας – διάσωσης, πυρόσβεσης, γενικής αεροπορίας, αεροπορικών εργασιών κ.λπ.)».
Επίσης, τονίζουν ότι «η δημιουργία πλήρους δικτύου υδατοδρομίων στην ελληνική επικράτεια θα δημιουργήσει σημαντικό αριθμό νέων θέσεων εργασίας που, στο μεγαλύτερο ποσοστό τους, θα καλυφθούν από μόνιμους κατοίκους των νησιών όπου θα δραστηριοποιηθούν τα υδροπλάνα».
Σημειώνεται ότι σε πρόσφατη μελέτη του ΣΕΒ η δημιουργία δικτύου υδατοδρομίων συμπεριλαμβάνεται στη λίστα (και μάλιστα στην τρίτη θέση) των μεγάλων έργων που προτείνονται για την ανάπτυξη της Ελλάδας.

Ιδανικά μεταφορικά μέσα για τα μικρά και απομακρυσμένα νησιά
Τα υδροπλάνα, δοκιμασμένα εδώ και δεκαετίες σε πολλές ξένες χώρες, αποδείχθηκε πλέον στην πράξη ότι μπορούν να αποτελέσουν και στην Ελλάδα μια αξιόπιστη λύση ως επιπλέον συγκοινωνιακή επιλογή.
Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις, ιδίως τους χειμερινούς μήνες, θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε βασική μεταφορική διέξοδο κυρίως για τα μικρά και απομακρυσμένα νησιά που δεν διαθέτουν χερσαίο αεροδρόμιο. Με την ευελιξία τους και την ασφάλεια που παρέχουν, μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό μοχλό βοήθειας που θα εντάξει στον σύγχρονο χάρτη τα γεωγραφικά «αδικημένα» νησιά. Τα υδροπλάνα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως τα ιδανικά μεταφορικά μέσα για μια νησιωτική χώρα με τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της Ελλάδας, καθώς σε αυτές τις περιοχές αναδεικνύουν το μέγιστο της πολυχρηστικότητάς τους, αφού μπορούν να εκτελούν διάφορα είδη πτήσεων, όπως:
– τακτικές επιβατικές
– έκτακτες επιβατικές
– περιηγητικές
– φορτίου (για μεταφορά φαρμάκων, τροφίμων, Τύπου)
– νοσοκομειακές
– έρευνας και διάσωσης
– πυρόσβεσης

AirSeaLines
Πώς «βούλιαξε» το πρώτο εγχείρημα
Η AirSeaLines ξεκίνησε τις πτήσεις της στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 2004 και μέχρι το τέλος του 2008 πραγματοποίησε περίπου 18.500 πτήσεις, μεταφέροντας 180.000 επιβάτες.

Η εταιρεία του ελληνοκαναδού επιχειρηματία Μιχάλη Πατέλλη είχε εξασφαλίσει άδειες και είχε δημιουργήσει 10 υδατοδρόμια (θαλάσσιους διαδρόμους για την αποθαλάσσωση – προσθαλάσσωση των υδροπλάνων και λυόμενες εξέδρες – προβλήτες για την ασφαλή αποβίβαση – επιβίβαση των επιβατών) σε νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου. Με προτροπή, μάλιστα, του τότε υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας Μανώλη Κεφαλογιάννη, η εταιρεία είχε κάνει την απαραίτητη προεργασία για τη δημιουργία ανάλογων υποδομών (υδατοδρομίων) για υδροπλάνα σε άλλα 29 μικρά νησιά με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους!

Ομως, το μεγαλύτερο πρόβλημα για την εταιρεία παρέμενε η δημιουργία κατάλληλης βάσης στην Αττική. Η παραχώρηση έπειτα από πολλές γκρίνιες τμήματος του λιμανιού του Λαυρίου για τη δημιουργία υδατοδρομίου αποδείχθηκε ασύμφορη για πολλούς λόγους. Η πρόσβαση των επιβατών στο Λαύριο απαιτούσε πολύ χρόνο και κόστιζε ακριβά, ενώ και το υδατοδρόμιο, όταν επικρατούσαν μελτέμια, δεν ήταν κατάλληλο (ασφαλές) για την εκτέλεση πτήσεων.

Οι σχεδιασμοί της εταιρείας για τη δημιουργία βάσης στην περιοχή μεταξύ του Φλοίσβου και του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), που θεωρείται ιδανικός χώρος για την εξυπηρέτηση υδροπλάνων και επιβατών, σκόνταφταν συνεχώς σε διάφορες υπηρεσίες του Δημοσίου (Ολυμπιακά Ακίνητα, Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης, Πολεμικό Ναυτικό κ.λπ.). Ωστόσο, δεν είναι λίγοι εκείνοι που εξακολουθούν να πιστεύουν ότι πίσω από το «άβατο» του Φλοίσβου για τα υδροπλάνα κρύβονταν διάφορα επιχειρηματικά – ναυτιλιακά συμφέροντα που εκμεταλλεύονται τις γραμμές του Αιγαίου με γρήγορα πλοία.

«Η επίμονη καθυστέρηση λειτουργίας υδατοδρομίου στην Αθήνα μάς παρέλυσε, με αποτέλεσμα καθημερινά να ξοδεύονται τα χρήματα που είχαν ήδη επενδυθεί, να απολύεται προσωπικό και σε γενικές γραμμές η εταιρεία να οδηγείται σε παράλυση» θυμάται ο τότε γενικός διευθυντής της AirseaLines Τάσος Γκόβας.

Η επένδυση. Το επιχειρηματικό πλάνο της AirseaLines, στο οποίο μετείχαν και άλλοι καναδοί επενδυτές, προέβλεπε την επένδυση περίπου 80 εκατ. δολαρίων για την ανάπτυξη ενός στόλου 50 υδροπλάνων στον ελλαδικό χώρο, καθώς επίσης και τη δημιουργία βάσεων συντήρησης και υποστήριξης του μέσου αυτού σε διάφορα σημεία της νησιωτικής Ελλάδας. Το ίδιο πλάνο προέβλεπε ότι εντός του πρώτου έτους λειτουργίας (2004-2005) θα έπρεπε να πετούν στην Ελλάδα τουλάχιστον έξι υδροπλάνα αντί για δύο-τρία που υπήρχαν όλα αυτά τα χρόνια!
Ετσι, το 2009 οι βασικοί μέτοχοι της εταιρείας αποχώρησαν, 70 άτομα απολύθηκαν από τα υδατοδρόμια όλης της Ελλάδας, οι πτήσεις ανεστάλησαν και 25 εκατ. ευρώ «πνίγηκαν στον βυθό» του Αιγαίου και του Ιόνιου Πελάγους.
Τα ΝΕΑΜε τις δηλώσεις του ο Ν. Θεοδωρίδης απάντησε σήμερα στο ερώτημα αν η λειτουργία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης είναι αποτέλεσμα ανικανότητας ή σκοπιμοτήτων

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δίνει στη δημοσιότητα και νέα έγγραφα για τα υδατοδρόμια που διαψεύδουν και εκθέτουν τον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Με τις σημερινές, δημόσιες δηλώσεις του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου Νίκου Θεοδωρίδη, απαντήθηκε το ερώτημα που θέσαμε χθες. Αν η λειτουργία του είναι αποτέλεσμα ανικανότητας ή σκοπιμότητας. Πλέον, δεν έχουμε καμία αμφιβολία.

Σε κάθε δημόσια εμφάνισή του, ο κ. Θεοδωρίδης αδυνατεί να υποστηρίξει την αμέσως προηγούμενη! Διαπιστώνουμε ότι εγκατέλειψε το δήθεν επιχείρημά του περί ΥΕΝ και τώρα ανακάλυψε το ΓΕΝ.
Κάθε φορά που εκθέτει δημοσίως την εμπάθειά του προς την Περιφερειακή Αρχή, εμείς απαντάμε με τα έγγραφα που τον διαψεύδουν.

Δίνουμε σήμερα στη δημοσιότητα, όχι μια, αλλά δύο εγκρίσεις που το ΓΕΝ έχει χορηγήσει όσον αφορά τις Προγραμματικές Συμβάσεις μεταξύ ΠΝΑΙ και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων, για τα υδατοδρόμια.
Στο πρώτο έγγραφο, με ημερομηνία 18-04-2016, το ΓΕΝ αναφέρει σαφώς ότι δεν τίθεται κανένα κώλυμα όσον αφορά τα σχέδια των Προγραμματικών Συμβάσεων που να άπτεται θεμάτων Εθνικής Άμυνας και ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας.

Επειδή το παραπάνω έγγραφο προφανώς δεν ικανοποίησε τον κ. Θεοδωρίδη και την εργώδη προσπάθειά του να ακυρώσει το εγχείρημα, το ΓΕΝ απέστειλε προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου και δεύτερο έγγραφο, με ημερομηνία 23-6-2016, όπου και πάλι τονίζεται ρητώς ότι το ΓΕΝ δεν έχει καμία αντίρρηση όσον αφορά τις Προγραμματικές Συμβάσεις.
Κατόπιν αυτών, ο κ. Θεοδωρίδης θα πρέπει να απαντήσει τι υπηρετεί, ποιους εξυπηρετεί και πως ασκεί δημόσια διοίκηση.

ΥΓ: Το επίπεδο μόρφωσης αποδεικνύεται

Επισυνάπτονται οι δύο εγκρίσεις του ΓΕΝ

1η ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΕΝ- ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Απάντηση στον περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργο Χατζημάρκο, σχετικά με την έντονη διαμαρτυρία του για τις καθυστερήσεις που βάζει συνεχώς η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου στην ίδρυση και λειτουργία δικτύου 25 υδατοδρομίων στα νησιά Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, έδωσε χθες με δηλώσεις που έκανε στα τοπικά ΜΜΕ, ο γενικός γραμματέας της κ. Νίκος Θεοδωρίδης.

Κληθείς συγκεκριμένα από τους δημοσιογράφους να σχολιάσει τις εξελίξεις και την ανακοίνωση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, τόνισε τα εξής:

«Εγώ περιμένω τις εγκρίσεις του ΓΕΝ και του ΥΕΝ. Από την στιγμή που θα τις έχω, προχωράμε άμεσα. Ήδη από ό,τι γνωρίζετε, το περιφερειακό συμβούλιο πήρε άλλες αποφάσεις από αυτές που είχε πάρει παλαιότερα –νέες αποφάσεις, επικαιροποιώντας παλαιότερες. Αυτές έχουν περάσει όλες. Αυτή την στιγμή περιμένουμε την τελική απόφαση των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων για τις προγραμματικές συμβάσεις, οι οποίες προϋποθέτουν και απαιτούν έγκριση από το ΓΕΝ και το ΥΕΝ. Προφορικά και με ένα χαρτί του υπουργείου Ναυτιλίας, είχαμε την διαβεβαίωση ότι όλα είναι εντάξει και ότι μπορούμε να προχωρήσουμε. Απλά θέλουμε και ένα αντίστοιχο χαρτί του ΓΕΝ για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Μόλις το έχουμε, την ίδια στιγμή ξεκινάμε και βγάζουμε τις αποφάσεις. Δεν μπορούμε να βγάλουμε, βέβαια, αποφάσεις χωρίς να έχουμε αυτά που προβλέπει ο νόμος. Διότι, τότε, τι ελεγκτές νομιμότητας θα ήμασταν;»
Θυμίζουμε ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, σε ανακοίνωσή της την περασμένη Παρασκευή είχε εκφράσει την έντονη διαμαρτυρία της σχετικά με τις καθυστερήσεις που θέτει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, στην υπόθεση με την λειτουργία των υδατοροδρομίων σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα.
Μεταξύ άλλων η σχετική ανακοίνωση ανέφερε: «Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, έχει ξεπεράσει τον εαυτό της στην προσπάθειά της να ‘τορπιλλίσει’ πάση θυσία τη μεγάλη αναπτυξιακή πρωτοβουλία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που στηρίζεται από όλα τα συναρμόδια Υπουργεία, την ίδρυση και λειτουργία δικτύου 25 υδατοδρομίων στα νησιά Κυκλάδων και Δωδεκανήσου. Αγνοώντας επιδεικτικά την απαίτηση της κοινής γνώμης στα νησιά, για την υλοποίηση ενός σημαντικού έργου που θα άρει τις συνθήκες απομόνωσης και θα διαμορφώσει προοπτικές ανάπτυξης, φτάνει στο σημείο να προφασιστεί άγνοια των αποφάσεων και εγκρίσεων που ήδη έχουν δοθεί, τόσο από τον ίδιο τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή, από τις 8 Δεκεμβρίου 2016, όσο και του Γ.Ε.Ν., από τις 23 Ιουνίου 2016, για την σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων ανάμεσα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και στα κατά τόπους Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία. Σημειώνεται δε ότι η απάντηση του Γ.Ε.Ν. έχει ως αποκλειστικό αποδέκτη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, η οποία βρίσκεται επίσης πρώτη στη λίστα αποδεκτών της υπουργικής απόφασης. Κατόπιν αυτής της εμμονικής στάσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, υπηρεσιακοί παράγοντες της οποίας, για λόγους που ουδεμία σχέση έχουν με την ορθότητα της διαδικασίας που ακολουθήθηκε και για περισσότερους από 15 μήνες επιχειρούν παντίοις τρόποις να εγείρουν ακραία γραφειοκρατικά εμπόδια για να ακυρώσουν την δημιουργία του δικτύου υδατοδρομίων, ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος απέστειλε σήμερα επιστολή στον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή, στην οποία επισημαίνει ότι υπό τις παρούσες συνθήκες, το έργο των υδατοδρομίων δεν έχει καμία ελπίδα να υλοποιηθεί».
Μάλιστα δόθηκαν στην δημοσιότητα, η επιστολή του κ. Χατζημάρκου προς τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και η σύμφωνη γνώμη του Γ.Ε.Ν.
Άλλα θέματα – Ελάφια και ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ

Σε ερώτηση σχετικά με την σίτιση των ελαφιών, στον απόηχο της ευρείας σύσκεψης η οποία είχε πραγματοποιηθεί στο γραφείο του κ. Θεοδωρίδη με αφορμή την λειψυδρία και τις καταστροφές που προκαλούσαν στις αγροτικές καλλιέργειες, ο γενικός γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, δήλωσε: «Όσον αφορά τα πρώτα μέτρα που είχαν αποφασιστεί, υλοποιήθηκαν άμεσα. Δηλαδή βρέθηκαν τροφές και διατέθηκαν στα ελάφια καθώς υπήρχε έντονο πρόβλημα με την λειψυδρία. Τώρα που σημειώθηκαν βροχές, η κατάσταση έχει βελτιωθεί και βρίσκουν τροφή. Σχετικά με τα μακροπρόθεσμα μέτρα, όπως οι περιφράξεις που συμφωνήσαμε με τους αγρότες, βρίσκονται υπό εξέταση. Αυτή την στιγμή ήδη είχαμε δύο προσφορές για την μελέτη καταμέτρησης των ελαφιών τις οποίες έχουμε αποστείλει στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου ώστε να συναποφασίσουμε πού και πώς θα δοθεί για να υλοποιηθεί. Από εκεί και πέρα, ποιος θα το αναλάβει, θα εξετάσουμε τις προτάσεις και θα το αποφασίσουμε από κοινού. Ήδη έχω ζητήσει από το αρμόδιο υπουργείο, μέσω του ‘Πράσινου Ταμείου’ εάν μπορεί να χρηματοδοτηθεί η μελέτη. Ειδάλλως θα προσπαθήσουμε μέσω της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου να προχωρήσουμε στην σύναψη μια προγραμματικής σύμβασης για το θέμα. Όσον αφορά τις περιφράξεις, θα το δούμε μεσοπρόθεσμα».
Ειδικά για τα ελάφια που βρίσκονται κατά καιρούς σκοτωμένα, ο κ. Θεοδωρίδης είπε ότι «υπάρχουν ίχνη αλλά δεν μπορούμε να αποδείξουμε κάτι, έχοντας μόνον ενδείξεις. Πρέπει αυτός ή αυτοί που κάνουν τέτοιες πράξεις, να πιαστούν επ’ αυτοφώρω –πράγμα δύσκολο».
Απαντώντας, τέλος για την ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ καθώς πέρσι είχε κατηγορηθεί η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου για καθυστέρηση στις σχετικές εγκρίσεις, ο κ. Θεοδωρίδης είπε: «Οι προτάσεις που έχουμε κάνει προς το υπουργείο, δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί. Πάντως, και φέτος προβλέπεται να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία….»

dimokratiki.gr

Ερωτηματικά εγείρει πλέον η στάση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου στο ζήτημα των υδατοδρομίων

• Στα όρια της εμμονής η συνεχής «ανακάλυψη» προσκομμάτων για να μην υλοποιηθεί το μεγάλο αναπτυξιακό έργο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
• Επείγουσα επιστολή του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου στον Υπουργό Ναυτιλίας Παναγιώτη Κουρουμπλή

Τα αδύνατα δυνατά κάνει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, η οποία έχει ξεπεράσει τον εαυτό της στην προσπάθειά της να τορπιλλίσει πάση θυσία τη μεγάλη αναπτυξιακή πρωτοβουλία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που στηρίζεται από όλα τα συναρμόδια Υπουργεία, την ίδρυση και λειτουργία δικτύου 25 υδατοδρομίων στα νησιά Κυκλάδων και Δωδεκανήσου.
Αγνοώντας επιδεικτικά την απαίτηση της κοινής γνώμης στα νησιά, για την υλοποιήση ενός σημαντικού έργου που θα άρει τις συνθήκες απομόνωσης και θα διαμορφώσει προοπτικές ανάπτυξης, φτάνει στο σημείο να προφασιστεί άγνοια των αποφάσεων και εγκρίσεων που ήδη έχουν δοθεί, τόσο από τον ίδιο τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή, από τις 8 Δεκεμβρίου 2016, όσο και του Γ.Ε.Ν., από τις 23 Ιουνίου 2016, για την σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων ανάμεσα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και στα κατά τόπους Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία.
Σημειώνεται δε ότι η απάντηση του Γ.Ε.Ν. έχει ως αποκλειστικό αποδέκτη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, η οποία βρίσκεται επίσης πρώτη στη λίστα αποδεκτών της υπουργικής απόφασης.
Παρά ταύτα, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου με έγγραφό της προς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου, προφασίζεται ότι δεν έχει γνώση των εγκρίσεων για την σύναψη των Προγραμματικών Συμβάσεων, γεγονός που έχει προφανή στόχο να δημιουργήσει νέα εμπλοκή, εκθέτοντας και αυτήν ακόμη την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας, όπως και το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού.

Κατόπιν αυτή της εμμονικής στάσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, υπηρεσιακοί παράγοντες της οποίας, για λόγους που ουδεμία σχέση έχουν με την ορθότητα της διαδικασίας που ακολουθήθηκε και για περισσότερους από 15 μήνες επιχειρούν παντίοις τρόποις να εγείρουν ακραία γραφειοκρατικά εμπόδια για ακυρώσουν την δημιουργία του δικτύου υδατοδρομίων, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος απέστειλε σήμερα επιστολή στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή, στην οποία επισημαίνει ότι υπό τις παρούσες συνθήκες, το έργο των υδατοδρομίων δεν έχει καμία ελπίδα να υλοποιηθεί.
Επισυνάπτονται:
1. Η επιστολή του Περιφερειάρχη προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
2. Η απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
3. Η σύμφωνη γνώμη του Γ.Ε.Ν.


Αρ. Πρωτ. : 382
Ρόδος, 20 Iανουαρίου 2017

Προς :
- Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής
κ. Κουρουμπλή Παναγιώτη

Κοιν.: Γενικό Γραμματέα Λιμένων & Λιμενικής Πολιτικής
κ. Λαμπρίδη Χρήστο

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νοτίας Δωδεκανήσου μας γνώρισε το με Αρ. Πρωτ. 2921/18.01.2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με το οποίο αυτή προφασίζεται οτι δεν έχει γνώση της έγκρισης που χορηγήσατε για την σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων με τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία του Νοτίου Αιγαίου για την μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίων στα νησιά που μνημονεύονται στην απόφαση σας.
Το γεγονός αυτό, προστίθεται ως ακόμα ένα συμβάν στην μακρά αυτή σειρά τουλάχιστον ακραίων γραφειοκρατικών εμποδίων πού έχουμε συναντήσει και δυστυχώς εξακολουθούμε να συναντούμε στην αγωνιώδη προσπάθεια μας να υλοποιήσουμε το δίκτυο των υδατοδρομίων.
Το εντυπωσιακό στοιχείο της νέας αυτής καθυστέρησης, είναι οτι η σχετική απόφαση σας με Αρ. Πρωτ. : 3113.1/104434/2016 έχει κοινοποιηθεί απευθείας απο εσάς στην Αποκεντρώμενη Δίοικηση Αιγαίου από τις 8 Δεκεμβρίου 2016, ενώ και η σχετική έγκριση απο το Γ.Ε.Ν., έχει σταλεί επίσης απευθείας στην Αποκεντρωμένη Δίοικηση Αιγαίου από τις 23 Ιουνίου 2016 !

κ. Υπουργέ,

Οπως πιστεύω αντιλαμβάνεστε, υπο τις παρούσες συνθήκες, το έργο για το οποίο ξεκινήσαμε να εργαστούμε δεν έχει καμία ελπίδα να υλοποιηθεί.


Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου


Γιώργος Χατζημάρκος

Σε αγώνα δρόμου προκειμένου να μη χαθεί ακόμα μία τουριστική περίοδος για τα υδροπλάνα έχει αποδυθεί το υπουργείο Μεταφορών, καθώς μετά τις πολύμηνες καθυστερήσεις το σχέδιο νόμου για την ίδρυση και λειτουργία υδατοδρομίων αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή στις αρχές του νέου χρόνου.

Αν και η διαβούλευση για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έχει ολοκληρωθεί από τον περασμένο Σεπτέμβριο, παραμένει ακόμα στα συρτάρια του υπουργείου καθώς, σύμφωνα με στελέχη του, έπρεπε να εναρμονιστεί με τον νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα για την αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
Στο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί προς ψήφιση παραμένει η πρόβλεψη βάσει της οποίας δυνατότητα απόκτησης άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου έχουν μόνο δημόσιος φορέας ή ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, των οποίων την πλειονότητα των μετοχών έχει το Δημόσιο. Πηγές του υπουργείου σημειώνουν ότι παρά τις αντιδράσεις η άδεια ίδρυσης δεν θα μπορούσε να χορηγείται σε εταιρεία, ενώ αντίθετα η άδεια λειτουργίας προβλέπεται ότι μπορεί να χορηγηθεί στον ιδιωτικό τομέα.
Τέσσερις αλλαγές
Στο υπό κατάθεση σχέδιο νόμου έχουν προβλεφθεί, πάντως, τέσσερις βασικές αλλαγές, σύμφωνα με τις οποίες:
1. Η άδεια ίδρυσης υδατοδρομίων, η οποία στο κείμενο της διαβούλευσης είχε πενταετή διάρκεια με δυνατότητα ανανέωσης, θα μετατραπεί τελικώς σε αορίστου χρόνου υπό την προϋπόθεση ότι οι εγκαταστάσεις περνούν επιτυχώς τις προβλεπόμενες επιθεωρήσεις.
2. Η άδεια λειτουργίας θα χορηγείται για διάστημα που δεν θα μπορεί να είναι μικρότερο από τα 3 χρόνια. Δεν θα έχει συγκεκριμένη διάρκεια, αλλά θα προβλεφθούν προϋποθέσεις για τη διατήρησή της, στις οποίες θα περιλαμβάνεται το επιτυχές αποτέλεσμα στις επιθεωρήσεις αλλά και η εκτέλεση πτητικού έργου.
3. Σε περίπτωση που υπάρχουν μεταβολές προς έγκριση θα αρκεί η προσκόμιση στοιχείων για ό,τι μεταβάλλεται και δεν θα χρειάζεται να υποβάλλεται εκ νέου το σύνολο του φακέλου.
4. Θα προβλεφθούν βελτιωτικές κινήσεις απλοποίησης της αδειοδότησης των υδατοδρομίων, με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος.
Εφόσον το σχέδιο νόμου ψηφιστεί σχετικά σύντομα, οι υπεύθυνοι της εταιρείας «Ελληνικά Υδατοδρόμια», της μίας από τις δύο που δραστηριοποιούνται στον χώρο, δηλώνουν έτοιμοι να ξεκινήσουν τις πρώτες πτήσεις με υδροπλάνα ακόμα και από την άνοιξη του 2017, υπό την προϋπόθεση να έχει δημιουργηθεί ένα δίκτυο υδατοδρομίων. Γυρίστε σελίδα

«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΑ»
Τα σχέδια για δίκτυο με 31 προορισμούς
Σήμερα από τα υδατοδρόμια των οποίων την αδειοδότηση είχε αναλάβει η εταιρεία, πλήρως αδειοδοτημένα είναι δύο, αυτά της Κέρκυρας και των Παξών, ενώ σε τελικό στάδιο βρίσκεται και αυτό της Πάτρας. Στον προγραμματισμό της «Ελληνικά Υδατοδρόμια» είναι και η αδειοδότηση των εγκαταστάσεων σε Ερείκουσα, Οθωνούς, Ρέθυμνο, Λαύριο, Ηράκλειο, Χερσόνησο, Χανιά, λίμνη Βεγορίτιδα, Αγ. Μαρίνα - Ραφήνα, Σίφνο, Πόρο, Ιο, Κατάκολο, Σύρο, Αγία Γαλήνη, Κάλυμνο, Λέρο, Λειψούς, Νάξο, Αμοργό, Ρόδο, Σύμη, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Χάλκη, Πύλο, Καβάλα και Λουτράκι.
Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Αναστάσιο Γκόβα, ο παράγοντας που θα «κλειδώσει» τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος θα είναι η δημιουργία ενός Μητροπολιτικού Υδατοδρομίου στην Αττική: «Εμείς κινούμαστε στην κατεύθυνση της αδειοδότησης 31 υδατοδρομίων, καθώς η ύπαρξη δικτύου αποτελεί προϋπόθεση για την εκτέλεση πτήσεων. Θεωρούμε όμως αρκετά σημαντική την ίδρυση υδατοδρομίου στην Αττική, εκτιμώντας ότι καταλληλότερος χώρος είναι ο φαληρικός όρμος. Είμαστε σε επικοινωνία με την Περιφέρεια Αττικής τόσο γι’ αυτό όσο και για την εξυπηρέτηση του Αργοσαρωνικού» σημειώνει.
Οσο για το κόστος του εισιτηρίου, σύμφωνα με τον ίδιο, εξαρτάται άμεσα από τη διάρκεια της πτήσης, τις ώρες που θα πετάει ένα υδροπλάνο (θα είναι 19 θέσεων) και άλλους παράγοντες, αλλά υπολογίζεται ότι για πτήση μιας κατεύθυνσης από την Πάτρα έως την Κέρκυρα διάρκειας μίας ώρας το εισιτήριο θα κοστίζει περίπου 100 ευρώ.

Αναταράξεις, πάντως, εξακολουθεί να προκαλεί στη δεύτερη εταιρεία του κλάδου, την Hellenic Seaplanes, η πρόβλεψη για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης μόνο σε φορέα του Δημοσίου, με τον πρόεδρο και ιδρυτή της, Νικόλα Χαραλάμπους, να επιμένει ότι «ακυρώνει όλα τα ιδιωτικά υδατοδρόμια και απομακρύνει τους επενδυτές».

Η εταιρεία, η οποία προωθεί την αδειοδότηση υδατοδρομίων σε Αμφιλοχία, Αιδηψό, Κύμη, Κάρυστο, Οινούσσες, Πάτμο, Ψαρά, Σάμο, Σητεία, Σκύρο, Σποράδες, Τήνο, Χαλκίδα και Χίο, βρίσκεται αυτήν την περίοδο σε συνεργασία με ορισμένες περιφέρειες προκειμένου να προχωρήσει η αδειοδότηση των υδατοδρομίων. Περισσότερο προχωρημένες φαίνεται να είναι οι συζητήσεις με τις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας, ενώ σύμφωνα με τον κ. Χαραλάμπους σημαντικό είναι να ρυθμιστεί και το ζήτημα των διεθνών πτήσεων.

Οι πρώτες απόπειρες
Οι πρώτες πτήσεις με υδροπλάνα στην Ελλάδα έγιναν το 2004 όταν η εταιρεία Air SeaLines ξεκίνησε δρομολόγια συνδέοντας την Κέρκυρα με τα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου, τα Γιάννενα, το Μπρίντιζι και την Πάτρα για ένα διάστημα. Για μικρότερη χρονική περίοδο τα υδροπλάνα πραγματοποίησαν δρομολόγια και από το Λαύριο προς την Ιο, την Πάτμο και την Κάλυμνο. Η εταιρεία, η οποία διέκοψε τα δρομολόγιά της το 2008, είχε πραγματοποιήσει συνολικά περίπου 10.000 πτήσεις μεταφέροντας πάνω από 180.000 επιβάτες με 4 υδροπλάνα.

Πτήσεις για συντομότερο χρονικό διάστημα έκανε και η Argo Airways, η οποία πετούσε από τον Βόλο προς τα νησιά των Βορείων Σποράδων, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

p 3

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot