Tουλάχιστον επιτυχηµένο θα µπορούσε να χαρακτηριστεί το πρόγραµµα της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων που φέρει ατύπως τον τίτλο «εφοριακός της γειτονιάς». Η πρώτη του πιλοτική εφαρµογή ανέδειξε σηµαντικά προβλήµατα και έδειξε, όπως τονίζουν στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων, ότι θα πρέπει τουλάχιστον να συνεχιστεί, να επεκταθεί και -γιατί όχι- να γίνει θεσµός.

Σύµφωνα µε πληροφορίες του «Εθνους της Κυριακής», τα αποτελέσµατα της πρώτης αποστολής του «εφοριακού της γειτονιάς» κρίνονται επιτυχηµένα.

Η αποστολή αποτελούνταν από ολιγοµελή οµάδα έµπειρων στελεχών της φορολογικής διοίκησης η οποία και επισκέφθηκε νησιά της Δωδεκανήσου τα οποία αποδεδειγµένα αντιµετωπίζουν προβλήµατα στις συναλλαγές τους µε την Εφορία. Τα νησιά που επισκέφθηκε η αποστολή ήταν η Πάτµος, οι Λειψοί, το Αγαθονήσι και η Χάλκη. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων οι απεσταλµένοι της ΑΑ∆Ε έλυσαν απορίες, διεκπεραίωσαν συναλλαγές, κατέγραψαν προβλήµατα και έδωσαν λύσεις σε χρονίζουσες δυσκολίες των κατοίκων. Πιο συγκεκριµένα, αυτά που έγιναν σε κάθε νησί έχουν ως εξής:

Η επίσκεψη στην Πάτµο πραγµατοποιήθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2018. Η συγκέντρωση των ενδιαφεροµένων για τη συνάντηση µε τον «εφοριακό της γειτονιάς» έγινε στον χώρο εκδηλώσεων του ∆ήµου Πάτµου, µε προσέλευση περίπου 35 ατόµων. Τα θέµατα που τέθηκαν συνοπτικά ήταν τα εξής:

Η δυσκολία µετακίνησης στην αρµόδια ΔΟΥ Κω.
Η δυσχέρεια στις µεταβιβάσεις ακινήτων λόγω διοικητικής υπαγωγής του νησιού στη Μονή Πάτµου και όχι στο ελληνικό ∆ηµόσιο.
Η οικονοµική επιβάρυνση των ιδιοκτητών επαγγελµατικών σκαφών της περιοχής για αγορά ναυτιλιακού πετρελαίου, η οποία πραγµατοποιείται κατ’ αποκλειστικότητα στα νησιά της Καλύµνου και της Σάµου και δεν απαλλάσσεται φορολογικά από το κόστος της µετακίνησης. Αυτό που εξετάζεται είναι η ένταξη του εν λόγω µεταφορικού κόστους στο απαλλασσόµενο καθεστώς από την Τελωνειακή ∆ιοίκηση.
Οι κάτοικοι διαµαρτυρήθηκαν για σκάφη τουρκικής προέλευσης, που πραγµατοποιούν εκδροµές αναψυχής στα γύρω νησιά και ανταγωνίζονται τους Ελληνες νησιώτες.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης απαντήθηκαν πολλά ερωτήµατα και επιλύθηκαν θέµατα σχετικά µε οφειλές ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ, ρυθµίσεις οφειλών και εκκρεµότητες φορολογουµένων.

Η επίσκεψη στους Λειψούς έγινε στις 30 Οκτωβρίου 2018. Η συνάντηση πραγµατοποιήθηκε στο Πνευµατικό Κέντρο Λειψών, όπου συγκεντρώθηκαν 45 άτοµα. Αρκετοί κάτοικοι διαµαρτυρήθηκαν για την επιβολή προστίµου λόγω καθυστερήσεων στην υποβολή δηλώσεων, εξαιτίας της δυσκολίας µετακίνησης των φορολογουµένων προς τους λογιστές τους, που έχουν έδρα στη Λέρο.

Στη συνάντηση δόθηκαν επεξηγήσεις για τη διαδικασία σχετικά µε την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φόρου εισοδήµατος (συµπλήρωση κωδικών 075-076 που αφορούν απόσβεση ∆ηµοσίου Χρέους), χορηγήθηκαν Αποδεικτικά Φορολογικής Ενηµερότητας και εκτυπώθηκαν πίνακες χρεών, ταυτότητες οφειλών, εκκαθαριστικά σηµειώµατα, καθώς και καταστάσεις περιουσιακής κατάστασης (Ε9). Τέλος, απαντήθηκαν ερωτήµατα σχετικά µε τη µεταβίβαση ερασιτεχνικών σκαφών.

Η επίσκεψη στο Αγαθονήσι έγινε στις 31 Οκτωβρίου 2018. Η συνάντηση πραγµατοποιήθηκε στο δηµαρχείο του νησιού, όπου συγκεντρώθηκαν 25 άτοµα. Kατά τη διάρκεια της συνάντησης δόθηκαν κατευθύνσεις ως προς την είσπραξη αχρεωστήτως καταβληθέντος ΦΠΑ σε ιδιοκτήτες σκαφών και χορηγήθηκαν έντυπα και βεβαιώσεις ασφαλιστικών ταµείων, µέσω του Η∆ΙΚΑ, σε φορολογούµενους.

Οι κάτοικοι του ακριτικού νησιού επεσήµαναν το ζήτηµα της δύσκολης, χρονοβόρας και υψηλού κόστους µετακίνησής τους στο νησί της Κω, όπου βρίσκεται η ∆ΟΥ υπαγωγής τους.

Η επίσκεψη στη Χάλκη πραγµατοποιήθηκε την 1η Νοεµβρίου 2018. Η συνάντηση έγινε στο δηµαρχείο του νησιού, όπου συγκεντρώθηκαν 25 άτοµα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης:

Τυπώθηκαν καταστάσεις χρεών, ταυτότητες οφειλών και εκκαθαριστικά φορολογικών δηλώσεων.
∆όθηκαν επεξηγήσεις για τη διαδικασία ρύθµισης οφειλών.
Εκτελέσθηκαν και συµψηφισµοί χρεών.

Υπενθυµίζεται ότι µε πρόσφατο δηµοσίευµά του το «Εθνος» είχε αποκαλύψει το πρόβληµα που είχαν αντιµετωπίσει κάτοικοι µικρών νησιών της ∆ωδεκανήσου στους οποίους επιβλήθηκαν πρόστιµα για εκπρόθεσµες υποβολές δηλώσεων για τις οποίες δεν υπήρχε ηλεκτρονική δυνατότητα υποβολής.

Συγκεκριµένα, τους δόθηκαν οδηγίες να ταξιδέψουν έως την αρµόδια ∆ΟΥ Κω και επειδή ταξίδεψαν και πήγαν στην Εφορία µε µία ηµέρα καθυστέρηση (δεν υπήρχε δροµολόγιο νωρίτερα) τους επιβλήθηκε πρόστιµο για εκπρόθεσµη υποβολή δήλωσης

 

Πηγή: https://www.ethnos.gr/

«Παγίδα» για χιλιάδες οικονομικά αδύναμους φορολογούμενους κρύβει η συνδυασμένη εφαρμογή πέντε διαφορετικών διατάξεων του ισχύοντος Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ).
Εξαιτίας της «παγίδας» αυτής οι εν λόγω φορολογούμενοι χάνουν κάθε χρόνο δικαιώματα είσπραξης κοινωνικών επιδομάτων και απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ, ενώ παράλληλα εισπράττουν από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) επιδόματα στήριξης τέκνων μειωμένα κατά 40% σε σύγκριση με αυτά που δικαιούνται στην πραγματικότητα.
Οι διατάξεις του ΚΦΕ πίσω από τις οποίες κρύβεται η συγκεκριμένη «παγίδα» αφορούν στον προσδιορισμό του συνολικού ετήσιου εισοδήματος κάθε οικογένειας, στα τεκμήρια διαβίωσης και στους υπόχρεους υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές:
1 Ως εξαρτώμενο τέκνο το οποίο θεωρείται ότι βαρύνει τον φορολογούμενο και τη σύζυγό του λαμβάνεται υπόψη κάθε τέκνο, ανήλικο ή ενήλικο (στρατευμένο ή σπουδάζον μέχρι τα 23-24 έτη ηλικίας ή άνεργο μέχρι και τα 25-26 έτη ηλικίας), το οποίο συνοικεί (διαμένει στην ίδια οικία) με τους γονείς του (ή έστω διαμένει σε ενοικιαζόμενη οικία λόγω φοίτησης σε κάποιο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ κ.λπ.) και έχει, κατά το εκάστοτε προηγούμενο έτος, ετήσιο εισόδημα μέχρι 3.000 ευρώ, πραγματικό ή προσδιοριζόμενο βάσει τεκμηρίων διαβίωσης.
2 Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα προκύπτει από το άθροισμα όλων των φορολογούμενων και απαλλασσόμενων επιμέρους εισοδημάτων των δύο συζύγων και των τέκνων, εφόσον αυτά υποβάλλουν δική τους φορολογική δήλωση.
3 Σε περίπτωση που τα δηλωθέντα ετήσια εισοδήματα των συζύγων ή και των τέκνων είναι μικρότερα από αυτά που προκύπτουν με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, τότε το συνολικό οικογενειακό εισόδημα προσδιορίζεται με βάση το άθροισμα των συγκεκριμένων τεκμηρίων.
4 Υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων είναι κάθε πολίτης ο οποίος κατά τη διάρκεια του εκάστοτε προηγούμενου έτους έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του ακόμη κι αν είναι ενήλικο εξαρτώμενο τέκνο χωρίς εισόδημα από εργασία. Απαλλαγή ενός ενήλικου φορολογούμενου από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης προβλέπεται μόνο στην περίπτωση που ο συγκεκριμένος φορολογούμενος εξακολουθεί να είναι εξαρτώμενο τέκνο της οικογενείας του, και ταυτόχρονα:
* δεν έχει ούτε ένα ευρώ εισόδημα στο όνομά του από οποιανδήποτε πηγή, δηλαδή ακόμη κι από τόκους καταθέσεων,
* δεν βαρύνεται από κάποιο τεκμήριο διαβίωσης (π.χ. λόγω χρήσης κατοικίας, Ι.Χ. αυτοκινήτου κ.λπ.) ή και από κάποιο τεκμήριο απόκτησης περιουσιακού στοιχείου (π.χ. δεν έχει πραγματοποιήσει κάποια δαπάνη αγοράς ακινήτου, Ι.Χ. αυτοκινήτου κ.λπ.),
* δεν έχει στο όνομά του κάποια ατομική ή άλλου είδους επιχείρηση.
5 Για κάθε φορολογούμενο που υποβάλλει δική του δήλωση φορολογίας εισοδήματος, έστω κι αν αυτός δεν έχει καθόλου πραγματικό εισόδημα, έστω κι αν δεν βαρύνεται από κάποιο τεκμήριο διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακού στοιχείου, οι φορολογικές αρχές κατά την εκκαθάριση της δήλωσης θεωρούν ότι, κατά το προηγούμενο έτος, απέκτησε ετήσιο εισόδημα 3.000 ευρώ αν είναι άγαμος ή 2.500 ευρώ αν είναι έγγαμος. Ειδικότερα, οι αρμόδιες για την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης υπηρεσίες υπολογίζουν για κάθε υπόχρεο φορολογούμενο ένα ελάχιστο ποσό τεκμηρίου διαβίωσης το οποίο ανέρχεται σε 3.000 ευρώ εφόσον αυτός είναι άγαμος ή σε 2.500 ευρώ εφόσον είναι έγγαμος (άλλα 2.500 ευρώ τεκμαρτό εισόδημα καταλογίζεται στη σύζυγο ή τον σύζυγο).
Ολόκληρο το ρεπορτάζ στην έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου
Ένα άλλο –πιο ανθρώπινο- πρόσωπο από αυτό που μας είχε συνηθίσει η εφορία, επιχειρεί να διαμορφώσει η ΑΑΔΕ.
Μετά το μπαράζ ελέγχων στα νησιά για την έκδοση αποδείξεων (ακόμα και στο «ερημικό» Γαιδουρονήσι) η ΑΑΔΕ επιστρέφει στην άγονη γραμμή, θέλοντας να δείξει ότι η Φορολογική Διοίκηση δεν θυμάται τους ακρίτες κατοίκους της «ξεχασμένης Ελλάδας» μόνον τα καλοκαίρια, αλλά και τον χειμώνα φροντίζει να βρεθεί κοντά τους για να επιλύσει προβλήματα που αντιμετωπίζουν με την εφορία.
Από το Σάββατο κλιμάκια εφοριακών εξοπλισμένοι με λαπτοπ και τεχνογνωσία θα βρίσκονται «εν πλω» στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου. Από τις 29 Οκτωβρίου κλιμάκιο εφοριακών της Ρόδου μαζί με τον Περιφερειάρχη Πειραιά, Ρήγα Μπάρκουλα θα επισκεφθούν την Πάτμο, τους Λειψούς, το Αγαθονήσι και τη Σύμη, ενώ σειρά παίρνει και η Χάλκη.
Στόχος των εφοριακών είναι να λύσουν επί τόπου προβλήματα των κατοίκων που δεν μπορούν να επιλυθούν εξ αποστάσεως μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος Taxis, αλλά και να βοηθήσουν όσους φορολογούμενους χρειάζονται βοήθεια σε φορολογικά θέματα που αντιμετωπίζουν.
Φόροι από κληρονομιές και μεταβιβάσεις ακινήτων, δηλώσεις ΦΠΑ, φόρου εισοδήματος και AirBNB, αποστολή στοιχείων τιμολογίων (ΜΥΦ-ΚΦΑΣ) κλπ είναι μερικά μόνον από τα φορολογικά θέματα στα οποία οι λιγοστοί κάτοικοι των νησιών συχνά δυσκολεύονται ή αναγκάζονται να μετακινηθούν από νησί σε νησί για να εξυπηρετηθούν.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΑΑΔΕ:
1) Θα συσταθούν κινητά συνεργεία εξυπηρέτησης φορολογουμένων, τα οποία σε συνεννόηση με τους δήμους θα ενημερώνουν τους φορολογούμενους.
2) Εξετάζεται, σε δεύτερη φάση, να εγκατασταθούν ηλεκτρονικοί υπολογιστές σε συγκεκριμένους χώρους, ενδεχομένως σε δημαρχεία, όπου μέσω skype οι φορολογούμενοι θα συνδέονται με την εφορία τους ή τα κεντρικά της ΑΑΔΕ, όπου θα μπορούν να ζητούν βοήθεια για θέματα που άπτονται της φορολογικής νομοθεσίας και δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από τα κατά τόπους γραφεία εξυπηρέτησης φορολογουμένων.
3) Θα δημιουργηθούν τέσσερις ηλεκτρονικοί οδηγοί με τα εξής θέματα:
α) Ζητήματα που αφορούν σε μισθωτούς υπαλλήλους,
β) Αγορά και πώληση ακινήτων,
γ) Πρώτη φορά φορολογούμενος
δ) Πώς μπορώ να πληρώσω τους φόρους.
Οι φορολογούμενοι θα υποβάλουν τα ερωτήματά τους ηλεκτρονικά και θα λαμβάνουν απάντηση εντός της ημέρας από την αρμόδια διεύθυνση που θα συσταθεί στην ΑΑΔΕ για τον σκοπό αυτόν.
πηγή protothema.gr
Την ερχόμενη Δευτέρα θα κάνει πρεμιέρα ο νέος θεσμός του "εφοριακού της γειτονιάς", σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής. Στις 29 Οκτωβρίου κλιμάκιο εφοριακών της Ρόδου μαζί με τον Περιφερειάρχη Πειραιά, Ρήγα Μπάρκουλα θα επισκεφθούν τα νησιά Πάτμο, Λειψούς, Αγαθονήσι και τη Σύμη.
Στόχος των εφοριακών είναι να λύσουν τα προβλήματα που δεν μπορούν να επιλυθούν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος Taxis, αλλά και να βοηθήσουν όσους φορολογούμενους χρειάζονται βοήθεια σε φορολογικά θέματα που αντιμετωπίζουν.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΑΑΔΕ:
1) Θα συσταθούν κινητά συνεργεία εξυπηρέτησης φορολογουμένων, τα οποία σε συνεννόηση με τους δήμους θα ενημερώνουν τους φορολογούμενους.
2) Εξετάζεται, σε δεύτερη φάση, να εγκατασταθούν ηλεκτρονικοί υπολογιστές σε συγκεκριμένους χώρους, ενδεχομένως σε δημαρχεία, όπου μέσω skype οι φορολογούμενοι θα συνδέονται με την εφορία τους ή τα κεντρικά της ΑΑΔΕ, όπου θα μπορούν να ζητούν βοήθεια για θέματα που άπτονται της φορολογικής νομοθεσίας και δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από τα κατά τόπους γραφεία εξυπηρέτησης φορολογουμένων.
3) Θα δημιουργηθούν τέσσερις ηλεκτρονικοί οδηγοί με τα εξής θέματα: α) Ζητήματα που αφορούν σε μισθωτούς υπαλλήλους, β) Αγορά και πώληση ακινήτων, γ) Πρώτη φορά φορολογούμενος δ) Πώς μπορώ να πληρώσω τους φόρους. Οι φορολογούμενοι θα υποβάλουν τα ερωτήματά τους ηλεκτρονικά και θα λαμβάνουν απάντηση εντός της ημέρας από την αρμόδια διεύθυνση που θα συσταθεί στην ΑΑΔΕ για τον σκοπό αυτόν.
Πηγή πληροφοριών: Καθημερινή
Στην επιβολή κατασχέσεων σε περίπου 200 φορολογούμενους προχωρά κάθε μέρα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται για φορολογούμενους οι οποίοι δεν εξόφλησαν τις φορολογικές τους οφειλές και η ΑΑΔΕ προχωρά στα λεγόμενα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης.
Ωστόσο, μια σειρά από κοινωνικά και προνοιακά επιδόματα μπορούν να εξαιρεθούν από τις κατασχέσεις ακόμη κι αν πιστώνονται σε λογαριασμούς μη δηλωμένους ως «ακατάσχετους».
Συγκεκριμένα, τα ακατάσχετα είναι:
— Το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης,
— Το κοινωνικό μέρισμα,

— Η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση σε χαμηλοσυνταξιούχους,
— Το επίδομα ΟΑΕΔ,
— Το επίδομα θέρμανσης,
— Τη διατροφή ανήλικου τέκνου,

— Τα προνομιακά επιδόματα,
— Την επιδότηση ενοικίου,
— Τα χρήματα από τη λοταρία αποδείξεων,
— Χρήματα που υπάγονται στο ακατάσχετο όριο μισθού ή σύνταξης 1000€
— Το ακατάσχετο όριο τραπεζικού λογαριασμού 1250€.
Την ευκαιρία να υπαχθούν για δεύτερη φορά στην πάγια ρύθμιση και να εξοφλήσουν τις οφειλές τους σε 12 μηνιαίες δόσεις ή ακόμη και μέχρι 24 δόσεις έχουν χιλιάδες φορολογούμενοι. Πρόκειται για οφειλέτες, οι οποίοι ενώ είχαν υπαχθεί στην πάγια ρύθμιση, σταμάτησαν στην πορεία να πληρώνουν τις δόσεις με αποτέλεσμα να τη χάσουν.

Τη δεύτερη ευκαιρία ρύθμισης στην Εφορία έως και σε 12 ή 24 δόσεις, για τις ίδιες οφειλές, παρέχει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων η οποία με έγγραφό της διευκρινίζει ότι εάν ένας οφειλέτης χάσει την πάγια ρύθμιση του ν. 4152/2013 μπορεί στη συνέχεια να εντάξει το εναπομείναν, ανεξόφλητο, υπόλοιπο της ίδιας οφειλής του στην πάγια ρύθμιση του ν. 4174/2013 (του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών).
Μπορεί επίσης να ισχύσει και το αντίθετο. Δηλαδή εάν ένας οφειλέτης χάσει την πάγια ρύθμιση του ν. 4174/2013 (του Κ.Φ.Δ.) έχει το δικαίωμα να εντάξει το εναπομείναν, ανεξόφλητο, υπόλοιπο της ίδιας οφειλής του στην πάγια ρύθμιση του ν. 4152/2013.
Δηλαδή, εάν ένας φορολογούμενος εντάξει ένας χρέος του προς το Δημόσιο (ληξιπρόθεσμο ή μη) στη μία πάγια ρύθμιση από τις δύο που ισχύουν και αποκτήσει το δικαίωμα εξόφλησης του χρέους αυτού σε 12 μηνιαίες δόσεις, αλλά στην πορεία βγει εκτός ρύθμισης, μπορεί να εντάξει το υπόλοιπο της ίδιας οφειλής του στην άλλη πάγια ρύθμιση ακριβώς με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
Η πάγια ρύθμιση χάνεται εφόσον ο οφειλέτης:
– Δεν καταβάλει μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες περισσότερες από μία δόσεις.
– Καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για περισσότερο από ένα μήνα.
– Δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του στη φορολογία εισοδήματος και στη φορολογία Φ.Π.Α. κατά την περίοδο του υπαγωγής του στο πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών. Στην περίπτωση αυτή, η υπαγωγή του ίδιου χρέους για δεύτερη φορά σε πάγια ρύθμιση, μπορεί να γίνει αφού προηγουμένως τακτοποιηθούν οι ανεκπλήρωτες φορολογικές υποχρεώσεις (με υποβολή εκπρόθεσμων αρχικών δηλώσεων κ.λπ.
– Δεν πληρώσει εμπρόθεσμα ή δεν εντάξει σε ρύθμιση τυχόν νέα οφειλή που θα προκύψει. Στην περίπτωση αυτή, η υπαγωγή του ίδιου χρέους για δεύτερη φορά σε πάγια ρύθμιση, μπορεί να γίνει αφού προηγουμένως τακτοποιηθεί η αποπληρωμή της νέας οφειλής.
Σελίδα 1 από 88
eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot
No Internet Connection