Αναδημοσιεύουμε την Ανακοίνωση -Ενημέρωση της Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.) ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»ΕΤΟΥΣ 2017-2018 προς πληρέστερη ενημέρωση:

«Αγαπητοί γονείς,
φέτος η διαδικασία για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για το έτος 2017-2018, αρχίζει νωρίς τον Μάιο, με στόχο να ολοκληρωθεί με την έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων, εντός του Ιουνίου, έτσι ώστε να έχουν το χρονικό περιθώριο οι ωφελούμενες να βρουν θέσεις για τα παιδιά τους στους βρεφονηπιακούς σταθμούς που επιθυμούν.
Ενόψει λοιπόν της δημοσίευσης της νέας Πρόσκλησης, που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα_της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (www.eetaa.gr) εντός του Μαΐου, οι αιτούσες που ενδιαφέρονται να λάβουν «Αξία Τοποθέτησης» (voucher) θα πρέπει:
• Να έχουν υποβάλει την φορολογική τους δήλωση έτους 2016, που αφορά στα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2016 (από 1/1/2016 έως 31/12/2016) και να έχει εκδοθεί η Πράξη Προσδιορισμού Φόρου, προκειμένου να υπολογισθούν τα εισοδήματα.
• Να γνωρίζουν τον προσωπικό τους ΑφΜ και ΑΜΚΑ, καθώς και τον ΑΜΚΑ των παιδιών για τα οποία θα υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση
Τα δικαιολογητικά, που απαιτούνται για τη συμμετοχή στη δράση, θα περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση.
Είμαστε σίγουροι ότι με την συνεργασία όλων, οι διαδικασίες θα εξελιχθούν ομαλά και τα αποτελέσματα συνολικά θα είναι καλύτερα.

Θεόδωρος Γκοτσόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
ΕΣΠΑ 2014-2020
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Για πληροφορίες και βοήθεια μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. Κω στην κυρία Χατζηπέτρου Αιμιλία στα τηλ. 22420 29715 /25316.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΚΩ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΖΕΡΒΟΣ

Αύριο, Τετάρτη 24 Αυγούστου, αναμένεται να ανακοινωθούν από την ΕΕΤΑΑ τα οριστικά αποτελέσματα για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2016 – 2017.

Θυμίζουμε ότι αίτηση έχουν κάνει περίπου 120.000 γονείς και αναμένεται να λάβουν το πολυπόθυτο voucher περίπου 85.000.

Μόλις οι γονείς λάβουν το voucher, θα πρέπει να προχωρήσουν οι εγγραφές, οι οποίες θα διαρκέσουν έως την 1η Σεπτεμβρίου 2016.

Ειδικότερα η διαδικασία μετά τα οριστικά αποτελέσματα έχει ώς εξής: Μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων, καταρτίζονται οι οριστικοί Πίνακες κατάταξης των ωφελουμένων ανά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα.

Οι αιτούντες μπορούν να δουν το οριστικό αποτέλεσμα της αίτησή τους στην ειδική εφαρμογή στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α.: (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr) στις 24.8.2016.

Η εφαρμογή θα απαιτεί την εισαγωγή του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ, που αναφέρονται στην αίτηση συμμετοχής του κάθε υποψήφιου. Παράλληλα από την εφαρμογή θα λαμβάνονται οι κωδικοί μητέρας και παιδιού, ώστε να μπορούν να δουν τα αποτελέσματα και από τους Οριστικούς Πίνακες Κατάταξης, που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ: (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr).

Στον οριστικό πίνακα θα αναγράφονται κωδικοποιημένα τα στοιχεία του / της ωφελούμενου/νης, τα στοιχεία του παιδιού/ών καθώς και ο κωδικοποιημένος αριθμός της «Αξίας τοποθέτησης» (Voucher).

Οι μητέρες θα θεωρείται ότι έλαβαν γνώση αυτών, με μόνη την ανάρτηση των σχετικών πινάκων εκ μέρους της ΕΕΤΑΑ Υπηρεσίες Σύζευξης Προς διευκόλυνση των ωφελούμενων, η ΕΕΤΑΑ Α.Ε. δύναται να προσφέρει υπηρεσίες σύζευξης, βάσει των προτιμήσεων που έχουν δηλώσει αυτοί στο προαιρετικό σκέλος της αίτησής τους.

Μετά την οριστικοποίηση του πίνακα κατόχων/ωφελουμένων «Αξίας Τοποθέτησης» (Voucher), η ΕΕΤΑΑ Α.Ε. θα πραγματοποιήσει διαδικασία σύζευξης για όσους κατόχους/ωφελούμενους δήλωσαν τους φορείς/δομές του ενδεικτικού και μη δεσμευτικού καταλόγου και θα ενημερώσει με ανάρτηση στο ιστότοπο της, εάν βάσει της δήλωσης του φορέα/δομή, υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

Η διαδικασία της σύζευξης είναι ενδεικτική και δεν παράγει δεσμευτικά αποτελέσματα τόσο για τον Φορέα / Δομή όσο και τον ωφελούμενο/κάτοχο «Αξίας Τοποθέτησης» (Voucher). Οι ωφελούμενοι δύνανται να απευθυνθούν για την εγγραφή του/των παιδιού/ών τους είτε στην ως άνω Δομή, για την οποία ενημερώθηκαν ότι υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις δυνάμει της ενδεικτικής σύζευξης είτε σε οποιαδήποτε άλλη δομή επιθυμούν.

Διαδικασία τοποθέτησης ωφελουμένων:

α. Αφού λάβουν την «αξία τοποθέτησης» (voucher), οι ωφελούμενες/οι απευθύνονται για την εγγραφή σε οποιαδήποτε Δομή επιλογής τους μέχρι και την 1-9-2016.

β. Η εγγραφή γίνεται με την υπογραφή τυποποιημένης σύμβασης, που θα διατεθεί από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., μεταξύ του/της ωφελούμενης/ου με τη Δομή/Φορέα, στην οποία θα προσδιορίζονται ιδίως: – Τα συστατικά στοιχεία των προσφερόμενων υπηρεσιών – Το ανώτατο κόστος των προσφερόμενων υπηρεσιών – Οι υποχρεώσεις των ωφελουμένων. – Οι υποχρεώσεις της Δομής, και ιδίως (i) για μη είσπραξη οποιασδήποτε πρόσθετης χρηματικής αμοιβής από τα ωφελούμενα άτομα, για τις υπηρεσίες που οι Δομές είναι υποχρεωμένες να παρέχουν και τις οποίες καλύπτει η «αξία τοποθέτησης», συμφώνως προς τα άρθρα 3 και 6 της παρούσας και την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., και (ii) για την μη μετατροπή συστατικών στοιχείων των υπηρεσιών τους (ενδεικτικά αναφέρονται όροι όπως η ετήσια χρονική διάρκεια λειτουργίας, το ωράριο λειτουργίας εβδομαδιαίως και ημερησίως, τυχόν μετακίνηση).

γ. Κατά την εγγραφή, η/ο ωφελούμενη/ος υπογράφει τυποποιημένο έντυπο με το οποίο παρέχει στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. εξουσιοδότηση να διενεργεί τις πληρωμές προς τη Δομή για λογαριασμό του/της.

aftodioikisi.gr

ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ Dhras.gr

O Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. Κω ενημερώνει όλους τους γονείς που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» της Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε ,ότι εντός ολίγων ημερών θα δημοσιευτεί η Πρόσκληση με την οποία θα μπορούν να καταθέτουν τα οριζόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Φέτος οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά, κατόπιν θα εκτυπώνονται και θα αποστέλλονται μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταχυδρομικά.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. Κω στις κυρίες Χατζηπέτρου Αιμιλία και Φωλιά Θεοδώρα στα τηλ. 22420 29715 /25316.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΚΩ

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ

Σχετικά με το τελευταίο δελτίο τύπου που υπογράφει ο Πρόεδρος του ΔΟΠΑΒΣ, κος Μουζουράκης και αφορά στη λειτουργία των παιδικών σταθμών, παραθέτουμε μερικές επισημάνσεις αλλά και μερικά ερωτήματα που χρήζουν απάντησης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
- Η ΕΕΤΑΑ είναι ο ενδιάμεσος φορέας υλοποίησης του προγράμματος «Εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» που αφορά στη δωρεάν φοίτηση παιδιών στους παιδικούς σταθμούς.
- Οι παιδικοί σταθμοί δεν είναι μέλη της ΕΕΤΑΑ αλλά προνοιακές δομές του ΔΟΠΑΒΣ ο οποίος υπογράφει την σχετική σύμβαση με την ΕΕΤΑΑ.
- Το πρόγραμμα αυτό επέκτεινε το Όραμα στους παιδικούς σταθμούς Κω και Ηρακλειδών καθώς μόνο ο παιδικός σταθμός Πυλίου ήταν ενταγμένος από το 2007.
- Στις 4/8/15 ανακοινώθηκαν οι οριστικοί πίνακες των επιλέξιμων δομών (σύμφωνα με αυτόν επανεντάχθηκαν οι παιδικοί σταθμοί που είχε εντάξει η προηγούμενη διοίκηση του Οράματος).
- Από 8-18/8/15 (Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2100/16/7/2015 πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ) κλήθηκαν οι δυνητικά ωφελούμενες μητέρες να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στην ΕΕΤΑΑ - γραφεία Μυλέρου.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:
- Για ποιο λόγο ο ΔΟΠΑΒΣ στις 4/8 δεν ανακοίνωσε την ένταξη του στο πρόγραμμα;
- Γιατί δεν ενημέρωσε τις εργαζόμενες μητέρες για το δωρεάν πρόγραμμα;
Σας θυμίζουμε ότι επί Οράματος πέραν της ανακοίνωσης, που ήταν αυτονόητη, υπήρχε και ομάδα στήριξης των μητέρων για την ορθή υποβολή των δικαιολογητικών που εξασφάλιζε την κάλυψη όλων των θέσεων και την απορρόφηση του συνόλου της επιδότησης από το πρόγραμμα – επισυνάπτουμε την σχετική ανακοίνωση.
- Με ποιο τρόπο έγινε η ενημέρωση και η «επιλογή» αφού καμία δημόσια πρόσκληση δεν ανακοινώθηκε;
- Πόσες θέσεις εγκρίθηκαν ανά παιδικό σταθμό;
- Υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με την περίοδο 2014 - 2015;

Αναμένουμε τις σχετικές απαντήσεις που να κατοχυρώνουν:
α) τη διαφάνεια και την ισόνομη-ισότιμη πρόσβαση της εργαζόμενης Κώας μητέρας στους παιδικούς σταθμούς της Κω.
β) την κάλυψη όλων των επιδοτούμενων θέσεων.
γ) την απορρόφηση όλου του ποσού που η προηγούμενη δημοτική αρχή εξασφάλισε.
Για το ΟΡΑΜΑ Κίνημα Πολιτών Κω
Ιάκωβος Φάκκος
Δημοτικός Σύμβουλος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΟΠΑΒΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» 2014 – 2015

Μετά από συντονισμένες ενέργειες και προσπάθειες, που κατέβαλε η διοίκηση του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κω, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η συμμετοχή του Οργανισμού μας στο πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α., που αφορά το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε οικογένειες του νησιού μας να συμμετέχουν για άλλη μια φορά στο πρόγραμμα και ως εκ τούτου σ' αυτές τις δύσκολες εποχές να φιλοξενηθούν δωρεάν τα παιδιά στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου μας.

Για το λόγο αυτό ο Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. Κω, ανακοινώνει ότι για την περίοδο 2014-2015 θα ενταχθούν στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (για δεύτερη συνεχή χρονιά), με 300 επιδοτούμενες θέσεις, ΟΛΟΙ οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου μας, συμπεριλαμβανομένου και του νεοσύστατου παιδικού σταθμού Ζηπαρίου, και συγκεκριμένα:

Ο Παιδικός Σταθμός Ιερού Λόχου, που φιλοξενεί βρέφη από 18 μηνών έως 2,5 ετών.

Ο Παιδικός Σταθμός Γ. Αβέρωφ, που φιλοξενεί παιδιά από 2.5 ετών μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Ο Παιδικός Σταθμός Αμερικής, που φιλοξενεί παιδιά από 3.5 ετών μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Ο νεοσύστατος Παιδικός Σταθμός Ζηπαρίου, που φιλοξενεί παιδιά από 2.5 ετών μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Ο Παιδικός Σταθμός Πυλίου, που φιλοξενεί παιδιά από 2.5 ετών μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Ο Παιδικός Σταθμός Καρδάμαινας, που φιλοξενεί παιδιά από 2.5 ετών μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Ο Παιδικός Σταθμός Αντιμάχειας, που φιλοξενεί παιδιά από 2.5 ετών μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Ο Παιδικός Σταθμός Κεφάλου, που φιλοξενεί παιδιά από 2.5 ετών μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν μητέρες που εργάζονται, είναι αυτοαπασχολούμενες, είναι άνεργες, έχουν οικογενειακό εισόδημα έως 27.000 € αν έχουν έως 2 παιδιά, έως 30.000 € αν έχουν 3 παιδιά, έως 33.000 € αν έχουν 4 παιδιά και έως 36.000 € αν έχουν από 5 παιδιά και άνω. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι πατέρες των παιδιών, στους οποίους είτε έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια τους, είτε βρίσκονται σε χηρεία. Για τους πατέρες, ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις και τα ίδια δικαιολογητικά, που απαιτούνται για τις μητέρες, καθώς επίσης η προσκόμιση της δικαστικής απόφασης παραχώρησης επιμέλειας τέκνων, όπου απαιτείται.

Η Αίτηση Συμμετοχής των ενδιαφερομένων, θα ξεκινήσει να διατίθεται από τις 25/7/2014 ΜΟΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ στις ιστοσελίδες της Ε.Ε.Τ.Α.Α (www.eetaa.gr και www.eetaa1.gr/index1.html), της ΚΕΔΕ (www.kedke.gr) και του ΕΠΑΝΑΔ (www.epanad.gov.gr). Οι αιτήσεις συμμετοχής συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, σε φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» στα γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. στην ακόλουθη διεύθυνση Μυλλέρου72-77,ΤΚ 10436 Αθήνα, από τις 25/07/2014 έως και 04/08/2014.

Για πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη του προγράμματος, οι γονείς μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο παιδικής φροντίδας του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. (κ. Χατζηπέτρου Αιμιλία, στο τηλέφωνο: 22420-25316), καθώς επίσης και στις Υπεύθυνες των παιδικών σταθμών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ήτοι:

Παιδικός Σταθμός της οδού Ιερού Λόχου, κ. Δώρα Φωλιά τηλέφωνο: 22420-23890.
Παιδικός Σταθμός Γ. Αβέρωφ, κ. Καλλιόπη Πουλιού, τηλέφωνο: 22420-25413.
Παιδικός Σταθμός Αμερικής, κ. Χαρούλα Κώστογλου, τηλέφωνο: 22420-22760.
Παιδικός Σταθμός Πυλίου, κ. Ελένη Διακοπαναγιώτη, τηλέφωνο: 22420-42142.
Παιδικός Σταθμός Καρδάμαινας, κ. Ανθούλα Χατζηδαυϊδ, τηλέφωνο: 22420-92143.
Παιδικός Σταθμός Αντιμάχειας, κ. Αναστασία Παππούλη, τηλέφωνο: 22420-51333.
Παιδικός Σταθμός Κεφάλου, στην κ. Σέβη Σακέλη, τηλέφωνο: 22420-71465. Παιδικός Σταθμός Ζηπαρίου, στην Υπέυθυνη του παιδικού σταθμού Πυλίου κ. Ελένη Διακοπαναγιώτη, τηλέφωνο: 22420-42142.

Ο Πρόεδρος

Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. ΚΩ

Αθανάσιος Μπαραχάνος

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μετά τον έλεγχο του Υπουργείου Οικονομικών για την ένταξη των Παιδικών σταθμών του Δήμου Κω στη Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2015 οι αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Κωστόπουλος Ανδρέας και κ. Διαμαντοπούλου μας ενημέρωσαν για τα παρακάτω:

• Κατά την επίσκεψη τους στις 21/05/2015 στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Κω ενθουσιάστηκαν από την άψογη συνεργασία των υπαλλήλων που τους ξενάγησαν και τους ενημέρωσαν για την λειτουργία των Παιδικών σταθμών για θέματα οικονομικά, διοικητικά, εκπαιδευτικά , καθώς επίσης ικανοποιήθηκαν από το ζεστό και ευχάριστο κλίμα που υπήρχε στους χώρους των Παιδικών σταθμών μας.

Ζητήθηκαν και ελέγχθηκαν τα παρακάτω βιβλία που πρέπει υποχρεωτικά να τηρούνται σε όλους τους Παιδικούς σταθμούς, και ήταν πλήρης ενημερωμένα:
1. Βιβλίο πρωτοκόλλου αλληλογραφίας,
2. Βιβλίο παρουσίας του προσωπικού
3. Βιβλίο παρουσίας παιδιών
4. Μητρώο βρεφών και νηπίων
5. Βιβλίο υλικού (τροφίμων και απορρυπαντικών)
6. Δελτία εισαγωγής και εξαγωγής τροφίμων και απορρυπαντικών
7. Βιβλίο ύλης, συμβάντων και εκδρομών
8. Ατομικές καρτέλες υγείας των παιδιών

• Έγινε επιτόπιος έλεγχος σε πέντε (5) Παιδικούς σταθμούς και ελέγχθηκαν οι χώροι εστίασης οι αποθήκες τροφίμων , οι σχολικές τάξεις, οι τουαλέτες και οι αυλές. ( έλεγχος για θερμόμετρα ψυγείου, για σήτες στα παράθυρα και τις πόρτες των μαγειρείων κλπ.). Εντόπισαν και επισήμαναν κάποια τεχνικά μικροπροβλήματα, τα οποία επιλύθηκαν αυθημερόν από τα συνεργεία του Δήμου.

• Η κατανομή του εκπαιδευτικού προσωπικού σε ειδικότητες ΠΕ Νηπιαγωγών, ΤΕ Νηπιοβρεφοκόμων και ΔΕ βρεφοκόμων γίνεται κάθε χρόνο με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και είναι ανάλογη με την δυναμικότητα των παιδιών σε κάθε Σταθμό.
Κατόπιν τούτου και οι οκτώ (8) Παιδικοί σταθμοί του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. Κω θα συνεχίσουν να είναι μέλη της Ε.Ε.Τ.Α.Α και να εφαρμόζουν την δράση ¨Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής¨ για την νέα σχολική περίοδο 2015-2016.

Οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου μας σε λίγες μέρες θα ανοίξουν και πάλι τις πόρτες τους στους μικρούς μαθητές τους, παλαιούς και νέους, και όλο το προσωπικό, εκπαιδευτικό και βοηθητικό, θα αναλάβει και πάλι τα καθήκοντα του απέναντι στα παιδιά. Σκοπός όλων μας είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά που φοιτούν στους παιδικούς σταθμούς να αναπτυχθούν σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά και να θυμούνται αυτή τους την εμπειρία, στην μετέπειτα σχολική τους πορεία, σαν μια γλυκιά ανάμνηση.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΚΩ

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot