Σας καλούμε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 18 Μαΐου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. με τηλεδιάσκεψη, στα Καταστήματα της Περιφέρειας στη Σύρο (Πλατεία Τσιροπινά) και στη Ρόδο (Πλατεία Ελευθερίας 1), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175 και 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) και την διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 4071/11-04-2012 με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Αποδοχή και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη κτηματογράφησης Επαρχιακής οδού Λίνδου – Κατταβιά».
2. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας (1ο στάδιο - ανάδειξη προσωρινού μειοδότη) του ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με συστημικό αριθ. 71230 του έργου: «Αντιπλημμυρικά έργα Αγαθονησίου».
3. Έγκριση 1ου πρακτικού (1ο στάδιο – ανάδειξη προσωρινού μειοδότη) διεξαγωγής του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με α/α συστήματος 72155 του έργου: «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Καρπάθου (2015)» της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
4. Έγκριση 1ου πρακτικού (1ο στάδιο - ανάδειξη προσωρινού μειοδότη) διεξαγωγής του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με α/α συστήματος 71231 του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Τήλου στον οδικό άξονα Άγιος Αντώνιος- Άγιος Παντελεήμονας».
5. Έγκριση 1ου πρακτικού (1ο στάδιο - ανάδειξη προσωρινού μειοδότη) διεξαγωγής του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με α/α συστήματος 71089 του έργου: «Χλοοτάπητας γηπέδου Λειψών».
6. Έγκριση 1ου πρακτικού (1ο στάδιο – ανάδειξη προσωρινού μειοδότη) διεξαγωγής του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με α/α συστήματος 71206 του έργου: «Δίκτυα αποχέτευσης Κορρησίας και Βουρκαρίου, Δήμου Κέας» της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
7. Έγκριση 2ου πρακτικού (2ο στάδιο - κατακύρωση του διαγωνισμού στον προσωρινό μειοδότη) διεξαγωγής του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με α/α συστήματος 67722 του έργου: «Χλοοτάπητας γηπέδου Αφάντου».
8. Έγκριση 2ου πρακτικού (2ο στάδιο - κατακύρωσης του διαγωνισμού) διεξαγωγής του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με α/α συστήματος 67832 του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδού σύνδεσης της επαρχιακής οδού Κατταβιάς – Πρασονήσι με Βρουλιά» της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
9. Έγκριση 2ου πρακτικού (2ο στάδιο – κατακύρωσης του διαγωνισμού) διεξαγωγής του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με α/α συστήματος 67842 του έργου: «Ασφαλτόστρωση Επαρχιακής Οδού Μεσαναγρού προς Αγ. Θωμά» της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
10. Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας - στάδιο κατακύρωσης της σύμβασης του προσωρινού αναδόχου - του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Καθαρισμός δικτύου αποχέτευσης - απορροής ομβρίων υδάτων οικισμού Σκάλας Πάτμου».
11. Έγκριση Πρακτικών του Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών με τίτλο: «Σχεδιασμός πρότυπου αναψυκτηρίου, αποδυτηρίων, πύργο ναυαγοσώστη και ντουζιέρας για τον εξοπλισμό των παραλιών στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου».
12. Έγκριση Πρακτικών του Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών με τίτλο: «Σχεδιασμός φωτιστικού ιστού εξωτερικού χώρου για τα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου».
13. Έγκριση Πρακτικών του Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών με τίτλο: «Σχεδιασμός πρότυπης στάσης μέσων μαζικής μεταφοράς για τα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου».
14. Έγκριση Πρακτικών του Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών με τίτλο: «Σχεδιασμός καθιστικού εξωτερικού χώρου (παγκάκι) για τα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου».
15. Έγκριση Πρακτικών του Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών με τίτλο: «Σχεδιασμός κάλαθου απορριμμάτων εξωτερικού χώρου για τα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου».
16. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Γέφυρα άνω διάβασης Αφάντου επί Ε.Ο. Ρόδου – Λίνδου».
17. Έγκριση χορήγησης παράτασης εκπόνησης της Προμελέτης Οδοποιίας και Κόμβων καθώς και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στα πλαίσια της μελέτης του έργου: «Μελέτη Βελτίωσης – Διαπλάτυνσης Εθνικής Οδού- Λίνδου, Τμήμα από Κολύμπια έως Λίνδο» της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
18. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση πρανούς και τεχνικού επί της επαρχιακής οδού στην περιοχή Αγ. Βασίλειος Νήσου Κω».
19. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Προσθήκη ισογείου κτιρίου κατ’ επέκταση (γραφεία διδασκάλων, κυλικείο) στο Δημοτικό Σχολείο Πέρα Γιαλού Αστυπάλαιας».
20. Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αρίθμ. 140/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με ΑΔΑ: 7ΖΕΔ7ΛΞ-ΗΗΝ, (ως προς το (β)-σχετικό) και έγκριση νέου προσωρινού μειοδότη για το έργο: «Επέκταση – Βελτίωση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο ν. Ρόδου».
21. Ακύρωση της υπ’ αρίθμ. 182/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με ΑΔΑ:ΩΚΣ07ΛΞ-ΛΗΚ, που αφορά την ‘’Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «Στεγάνωση οροφής εκκλησίας του Χριστού στην Πόθια Καλύμνου»’’.
22. Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης Οριστικού Αναδόχου) ανοικτού διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για το έργο: «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Μυκόνου (2018)».
23. Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης Οριστικού Αναδόχου) ανοικτού διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για το έργο: «Εξωτερικά Δίκτυα Ύδρευσης Χώρας – Αγκάλη – Άνω Μεριάς Φολέγανδρου».
24. Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου) διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση Οδικού Δικτύου ν. Άνδρου (2018)».
25. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας με χρονολογία 30-04-2018 (στάδιο ανάδειξης Οριστικού Αναδόχου) διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου του έργου:
«Επισκευή Γυμνασίου – Λυκείου νήσου Σερίφου».
26. Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων Δήμου Σίφνου».
27. Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών του έργου: «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων Δήμου Κιμώλου».
28. Έγκριση 4ης παράτασης εργασιών του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Μήλου (2016)».
29. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «Τοιχεία επαρχιακής οδού Απολλωνίας - Αρτεμώνα και επένδυση τάφρου Βορεινής».
30. Έγκριση πρακτικού 3ου σταδίου αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου για τα σχολικά έτη 2017-2019.
31. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στο πλαίσιο του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2018 στο νομό Δωδεκανήσου.
32. Έγκριση πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου: “ Χαρτογράφηση και προώθηση περιπατητικών μονοπατιών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πιλοτικής Δράσης του παραδοτέου 3.3 του έργου ALTER ECO: Εναλλακτικές τουριστικές στρατηγικές για την ενίσχυση της τοπικής βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης μέσω της προώθησης της μεσογειακής ταυτότητας’’.
33. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για την ‘’Μυοκτονία Απεντόμωση και Απολύμανση κτιρίων αρμοδιότητας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου’’, Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
34. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για τη προμήθεια led φωτιστικών δρόμου ΠΕ Τήνου.
35. Έγκριση μελών επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την «Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων των ΠΕ Άνδρου & Νάξου».
36. Επιβολή Δημοσιονομικής Διόρθωσης του Υπουργείου Οικονομικών του έργου: ‘’Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για παιδιά με κινητικά προβλήματα και προβλήματα όρασης τω σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ’’ / ΟΜΑΔΑ 1: Ειδικός εξοπλισμός για παιδία με κινητικά προβλήματα.
37. Έγκριση επιδομάτων γονικής μέριμνας μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2017-2018 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
38. Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών στον Δικτυόπουλο Κυριάκο του Χαράλαμπου.
39. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού (Επίδομα προβληματικών παραμεθορίων περιοχών σε ειδικούς συμβούλους).
40. Έγκριση πολυετίας πίστωσης για την πρόσληψη πέντε (5) υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ).
41. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής, Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
42. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής των δαπανών παροχής υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
43. Έγκριση δέσμευσης ποσών για ανεξόφλητες δαπάνες οικονομικού έτους 2017, Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
44. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρεώσεων έργων Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
45. Έγκριση δέσμευσης ποσών για έργα έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
46. Έγκριση δέσμευσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
47. Έγκριση δέσμευσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
48. Έγκριση ανάθεσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
49. Έγκριση ανάθεσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
50. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών - Δράσεων Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
51. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών - Δράσεων Τμήματος Προβολής και Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
52. Έγκριση έναρξης διαπραγμάτευσης για τη διαφημιστική προβολή στο διεθνές τηλεοπτικό δίκτυο του ομίλου CNN International.
53. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της ΠΝΑ στη διεθνή έκθεση τουρισμού WTM 2018 στο Λονδίνο.
54. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών - Δράσεων του τμήματος Δια Βίου Μάθησης, Υποστήριξης της Εκπαίδευσης και Απασχόλησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
55. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών - Δράσεων του τμήματος Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
56. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών - Δράσεων του τμήματος Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
57. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών - Δράσεων και Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
58. Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας κλήρωσης για την Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης της προμήθειας «Συντήρηση-Εκσυγχρονισμός του Αντικεραυνικού Συστήματος Ι.Π. Παναγιάς Εκατονταπυλιανής Πάρου».
59. Δικαστικές υποθέσεις.
60. Ορθές Επαναλήψεις – Τροποποιήσεις - Ανακλήσεις, αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
61. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ. Περιφερειάρχη.
62. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών.
63. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Περιφερειακών Συμβούλων.
Ο Πρόεδρος
Φιλήμων Γ. Ζαννετίδης
Αντιπεριφερειάρχης
Τακτικά Μέλη της Ο.Ε.
1. Μιχαήλ Μπαριανάκης
2. Χρήστος Μπάρδος
3. Χρηστιάννα Πάπιτση
4. Χαρίκλεια Γιασιράνη
5. Χρήστος Ευστρατίου
6. Άννα Μαυρουδή
7. Γεώργιος Μακρυωνίτης
8. Παρασκευή - Ελευθερία Φτακλάκη
Αναπληρωματικά Μέλη της Ο.Ε.
1. Δημήτριος Τσοπανάκης
2. Δημήτριος Χαματζόγλου
3. Ιωάννης Γιαγιάς
4. Νικόλαος Βενάκης
5. Ειρήνη Σβύνου
6. Ιωάννης Δεκαβάλλας
7. Σταύρος Φρούντζας
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου
2. Αντιπεριφερειάρχες
3. Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου
4. Μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου
5. Εκτελεστικός Γραμματέας
6. Νομική Υπηρεσία
7. κ.κ. Βουλευτές Κυκλάδων και Δωδεκανήσου
8. Μέσα Ενημέρωσης.
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προέβη στην έγκριση των τευχών διακήρυξης και της διαδικασία προκήρυξης του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑμεΑ στην Κάλυμνο».
Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί τμήμα (υποέργο) της Πράξης «Στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑμεΑ στην Κάλυμνο», συνολικού προϋπολογισμού 1.065.503,27 ευρώ και χρηματοδοτείται από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020.
Σημειώνεται ότι προ διμήνου, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, υπέγραψε την τροποποίηση της αρχικής απόφασης ένταξης του έργου στο Ε.Π. , προκειμένου να συμπεριληφθεί το υποέργο που αφορά στην διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου και στην τροποποίηση υποέργων προμήθειας εξοπλισμού, παράλληλα με την επέκταση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης του έργου.
Το συνολικό έργο αφορά στην κατασκευή και τον εξοπλισμό Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑμεΑ που χαρακτηρίζονται από νοητική υστέρηση, στον οικισμό Άργους Καλύμνου. Η Στέγη θα μπορεί να φιλοξενήσει έως 9 άτομα και στοχεύει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων περίθαλψης, στέγασης και διαβίωσης των ατόμων αυτών, στην άμβλυνση των κοινωνικών διακρίσεων και ανισοτήτων, καθώς στην αντιμετώπιση των προβλημάτων προσβασιμότητάς τους στις διάφορες κοινωνικές δραστηριότητες. Πρόκειται για έργο, που εξασφαλίζει την ανάπτυξη και αναβάθμιση υποδομών φροντίδας ΑμεΑ , απευθύνεται σε ΑμεΑ και ως εκ τούτου έχουν εφαρμοστεί όλοι οι κανονισμοί και προβλέψεις προσβασιμότητας από ΑμεΑ στους εσωτερικούς και εξωτερικούς αύλειους χώρους της νέας κτιριακής μονάδας.
Με το παρόν έργο εξασφαλίζεται η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και της καθημερινότητας των ατόμων με νοητική υστέρηση και αντιμετωπίζεται το ζήτημα του ψυχολογικού και οικονομικού φόρτου των συγγενών και οικείων.
Από την εκτέλεσή του άμεσα ωφελούμενος πληθυσμός είναι εννέα άτομα με νοητική υστέρηση, όσοι χρίζουν παρακολούθηση και υποστήριξη στην διαβίωση λόγω θεμάτων νοητικής υστέρησης και έμμεσα τα άτομα των οικογενειών τους και του οικείου περιβάλλοντος τους και εν γένει όλος ο πληθυσμός του Δήμου Καλύμνου
Ο φορέας λειτουργίας και συντήρησης της Στέγης θα είναι το Σωματείο Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων ΑμεΑ Καλύμνου «Άγιος Παντελεήμων».
Το έργο είχε αρχικά ενταχθεί στο Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013 και δεν ολοκληρώθηκε, οπότε, με απόφαση του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», στον άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση βασικών υποδομών» και την Επενδυτική Προτεραιότητα «Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας», με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.
image_gallery.jpg
Αθλητές από 11 διαφορετικές χώρες του κόσμου και από την Ελλάδα συμμετέχουν στο ITF Senior τουρνουά τένις Rhodes Open (1-5 Μαΐου 2018), μία ακόμη μεγάλη, διεθνής αθλητική διοργάνωση που εντάσσεται στο επίσημο καλεντάρι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Μέχρι τη Ρόδο ταξίδεψαν αθλητές από τον μακρινό Καναδά, τη Σιγκαπούρη, την Εσθονία, τη Ρωσία, την Αγγλία, το Βέλγιο, την Ολλανδία, την Φιλανδία, τη Γερμανία, την Πολωνία, την Ιταλία για να πάρουν μέρος στο ITF Senior τουρνουά τένις, μια διοργάνωση η ο οποία έχει όλες τις προδιαγραφές να εξελιχθεί σε θεσμό!
Σημειώνεται ότι οι φετινές συμμετοχές είναι αυξημένες σε σύγκριση με το περσινό τουρνουά και εκτιμάται ότι θα έχουν προοδευτική άνοδο τα επόμενα χρόνια, λόγω της επιτυχίας που σημειώνει η διοργάνωση και της ικανοποίησης όλων των συμμετεχόντων αθλητών για την αρτιότητα της. Οι αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις του Ροδιακού Ομίλου Αντισφαίρισης όπου πραγματοποιούνται οι αγώνες συμβάλουν καθοριστικά στην επιτυχία του όλου εγχειρήματος.
Το τουρνουά Rhodes Open βρίσκεται σε πλήρη συνάφεια με την στόχευση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την καθιέρωση μεγάλων, διεθνών αθλητικών διοργανώσεων, την ανάπτυξη και ενίσχυση του αθλητικού τουρισμού. Η συγκεκριμένη διοργάνωση προσελκύει ένα κοινό υψηλών απαιτήσεων, που έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τη Ρόδο και την μεγάλη γκάμα τουριστικών εμπειριών που προσφέρει ο προορισμός.
Η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Αθλητισμού και Πολιτισμού, κα Μαριέτα Παπαβασιλείου δηλώνει: «Ήδη από το 2014, αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων μας υποσχεθήκαμε ότι θα δουλέψουμε για να μετατρέψουμε την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με όλα τα νησιά της σε ένα μεγάλο αθλητικό προορισμό. Σήμερα, τέσσερα χρόνια μετά, η υπόσχεση αυτή, έγινε πραγματικότητα. Τόσο στα Δωδεκάνησα όσο και στις Κυκλάδες φιλοξενούνται σημαντικοί αγώνες.
Συγκεκριμένα η Ρόδος με τις μεγάλες διοργανώσεις όπως ο Διεθνής Μαραθώνιος, το παγκόσμιο πρωτάθλημα taekwondo παραλίας που πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα με τεράστια επιτυχία, βρίσκεται στο επίκεντρο του παγκόσμιου αθλητικού ενδιαφέροντος. Το ITF Senior τουρνουά τένις Rhodes Open αποτελεί μία σημαντική διοργάνωση, η οποία είμαι βέβαιη ότι θα εξελιχθεί σε θεσμό. Εμείς θα στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις την προσπάθεια αυτή».
Σχετικά με το ΙTF Senior Rhodes Open ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος αθλητισμού, κ. Νίκος Νικολής δήλωσε: «Όλες οι παγκόσμιες ομοσπονδίες εμπιστεύονται την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ως τον κύριο συνδιοργανωτή των μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Με σκληρή δουλειά καταφέραμε να φιλοξενούμε σε όλα μας τα νησιά μία σειρά από μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις διεθνούς ακτινοβολίας. Το τουρνουά ΙTF Senior Rhodes Open είναι μία από τις διοργανώσεις αυτές οι οποίες βάζουν τον πήχη ψηλά και χαρίζουν νέες αναπτυξιακές προοπτικές στον τόπο μας».
Σημειώνεται ότι η κα Μαριέτα Παπαβασιλείου και ο κ. Νίκος Νικολής συνάντησαν στη Ρόδο, στο περιθώριο του Rhodes Open τον πρόεδρο του Ομίλου Αντισφαίρισης Καλύμνου, κ. Παναγιώτη Ράγκο με τον οποίο συζήτησαν για τη διοργάνωση ενός αντίστοιχου τουρνουά στο νησί τις Καλύμνου.
Το ITF Senior τουρνουά τένις Rhodes Open αποτελεί συνδιοργάωση του Ροδιακού Ομίλου Αντισφαίρισης (ΡΟΑ) με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου της Ρόδου.
tennis2.jpg
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης 2019, συνεχίζει να ανοίγει δρόμους και να «συστήνει» την αιγαιακή γαστρονομία σε όλες τις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις του είδους.
Το πρόγραμμα "Taste the seasons" που υλοποιείται στο πλαίσιο της Γαστρονομικής Περιφέρειας, παρουσιάστηκε στην Ημέρα Γαστρονομικού Τουρισμού, στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης
Τουρισμού ΒΙΤ 2018 στο Μιλάνο.
Η Ημέρα Γαστρονομικού Τουρισμού διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο του Bergamo και την Επιτροπή East Lombardy 2017, παρουσία tour operators, travel agents, δημοσιογράφων και food bloggers που εξειδικεύονται στον γαστρονομικό τουρισμό.
Την παρουσίαση έκανε η επικεφαλής της επιτροπής "Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης 2019”, Χάιντι Λαζάνη, η οποία αναφέρθηκε στο πρόγραμμα δράσεων των 117 εταίρων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο της Γαστρονομικής Περιφέρειας της Ευρώπης.
Η συμμετοχή και παρουσία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στην Ημέρα Γαστρονομικού Τουρισμού, έδωσε τη δυνατότητα να προβληθεί διεθνώς ο πλούτος της γαστρονομίας των νησιών της Περιφέρειας καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τοπικής κουζίνας και της υψηλής διατροφικής αξίας τους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι έγινε ειδική αναφορά στη διεθνή παρουσία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου όσον αφορά την ανάδειξη και προώθηση των τοπικών προϊόντων της, μέσα από τις μεγαλύτερες διεθνείς εκθέσεις του είδους, όπως είναι οι Sial, Anuga, Tuttofood Milano, στη γαστρονομική εκδήλωση James Beard Foundation στη Νέα Υόρκη όπου θα λάβει μέρος τον προσεχή Μάρτιο, καθώς επίσης και στις διακρίσεις που έχει κατακτήσει η Περιφέρεια , όπως το European Young Chef Award 2016, το χρυσό Βραβείο "European Gastronomic Festival 2016" αλλά και στις διακρίσεις επιχειρήσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου όπως το Gelato Palladion στην Ρόδο που διακρίθηκε στον Παγκόσμιο διαγωνισμό παγωτού Gelato World Tour, διοργάνωσης του Ιταλικού Υπουργείου Ανάπτυξης κ.α.
Παράλληλα, στην Ημέρα Gαστρονομικού Τουρισμού στο Μιλάνο, εκτός από τις δράσεις που υλοποιούνται, παρουσιάστηκαν και οι στόχοι που έχει θέσει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ως Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης και υπηρετούνται μέσω του προγράμματος “Taste the seasons”. Οι στόχοι είναι:
1.Να καταστεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διεθνής γαστρονομικός τουριστικός προορισμό, αξιοποιώντας τις διεθνείς τάσεις.
2. Να αναδειχθεί η αξία και η ιστορία της Αιγαιακής γαστρονομίας ως πρότυπο υγιεινής διατροφής και παράλληλα να αυξηθεί ο αριθμός των χαρακτηρισμένων και πιστοποιημένων τοπικών προϊόντων
3.Να επεκταθεί η χρήση τοπικών προϊόντων σε όλη την τουριστική αλυσίδα
4. Να εκπαιδευτεί ο καταναλωτής να ζητά (πχ στα εστιατόρια), να αγοράζει ( από τοπικούς παραγωγούς) και να καταναλώνει τοπικά προϊόντα
5. Να δοθούν κίνητρα στους νέους για να επιστρέψουν στην καλλιέργεια της γης με παραδοσιακές μεθόδους.
0-02-05-814087591643111596a3300ac9ccb6fa4c3d3aa6b3d961414aa563b485c7897a_full.jpg
0-02-05-3850ea835fe3477f1b8c6340a56ce8c915b5c25ce6ddec229be0c28ac75b0eb3_full.jpg
Στην επίλυση του προβλήματος της ανεπάρκειας χώρων στο Δημοτικό Σχολείο Σκάλας Πάτμου, προβαίνει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με την προμήθεια και τοποθέτηση δύο λυόμενων αιθουσών διδασκαλίας, που θα τοποθετηθούν στον αύλειο χώρο του σχολείου.
Το Δημοτικό Σχολείο Σκάλας Πάτμου στεγάζεται σε ένα κτίριο το οποίο όταν πρωτοκατασκευάστηκε (πολύ πριν το 1940) είχε 4 πέτρινες αίθουσες διδασκαλίας. Πριν το 1961 έγινε προσθήκη 2 αιθουσών ενώ το 1988 έγινε προσθήκη 2 ακόμη.
Κατά το σχολικό έτος 2015-2016 στο Δημοτικό Σχολείο Σκάλας υπήρχαν 8 αίθουσες διδασκαλίας από τις οποίες η μία είχε αρχικά κατασκευαστεί για να χρησιμοποιηθεί ως αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, αλλά λόγω αναγκών μετατράπηκε σε αίθουσα διδασκαλίας, δύο πολύ μικρές αίθουσες στη μια εκ των οποίων στεγάζεται το Τμήμα Ένταξης, ενώ στην άλλη στεγάζεται το Τμήμα Πληροφορικής οι οποίες δεν μπορούν να μετατραπούν σε κανονικές αίθουσες διδασκαλίας.
Για αίθουσα Ολοημέρου τμήματος (το οποίο λειτουργεί από τις 12:25 έως τις 16:15) χρησιμοποιείται αίθουσα που στεγάζονται μικρές τάξεις οι οποίες σχολάνε όταν ξεκινάει το ολοήμερο πρόγραμμα.
Το μαθητικό δυναμικό του σχολείου κατά το σχολικό έτος 2015-2016 ανερχόταν στους 135 μαθητές χωρίς να ληφθούν υπόψη οι εγγραφές από το Νηπιαγωγείο Σκάλας Πάτμου στην Α’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου.
Από όλα τα παραπάνω, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, και λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του μαθητικού πληθυσμού τα επόμενα χρόνια, είναι σαφές ότι το συγκεκριμένο σχολείο, για να μπορέσει να λειτουργήσει κανονικά, θα χρειαστεί, εκτός από τις υπάρχουσες αίθουσες, τουλάχιστον άλλη μια αίθουσα διδασκαλίας, μία αίθουσα για να λειτουργήσει το ολοήμερο πρόγραμμα και μία αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Επομένως, η προσθήκη τουλάχιστον δύο αιθουσών στον προαύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Σκάλας Πάτμου κρίνεται αναγκαία λόγω ανεπάρκειας χώρων.
Για την προμήθεια και τοποθέτηση των δύο αιθουσών, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα συνάψει Διαβαθμιδική Σύμβαση με το Δήμο Πάτμου, με αντικείμενο την παραχώρηση αρμοδιότητας από το Δήμο Πάτμου στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την εκτέλεση του έργου.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 38.000,00 € και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 2017.
Η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, στην πρόσφατη συνεδρίαση της 18ης Δεκεμβρίου, στη Σύρο.

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot