Προβλέπεται η λειτουργία 8 ΤΟΜΥ (3 σε Ρόδο, 2 σε Κω και από ένα σε Κάλυμνο, Σύρο και Νάξο), με στόχο τη δωρεάν παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και την καθολική υγειονομική κάλυψη του πληθυσμού

Με σκοπό τη δημιουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, για τη δωρεάν και καθολική υγειονομική κάλυψη του πληθυσμού και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας στα νησιά, ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος απευθύνει πρόσκληση προς το Υπουργείο Υγείας για την υποβολή προτάσεων ένταξης και χρηματοδότησης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020” στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ.

Η πρόσκληση με τίτλο «Δράση παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ)» απευθύνεται στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας, ως δυνητικό δικαιούχο, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 “Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Υγείας.

Ειδικότερα, η δράση αφορά στη δημιουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με στόχο τη δωρεάν και καθολική υγειονομική

κάλυψη του πληθυσμού, την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας ανάλογα με τις ανάγκες του πληθυσμού με εξωστρεφή λειτουργία των δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας , την ολιστική ανθρωποκεντρική προσέγγιση και την έμφαση στην πρόληψη των νόσων και στην αγωγή και προαγωγή της υγείας της κοινότητας.

Οι ΤΟΜΥ συγκροτούνται ώστε να παρέχουν υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) (πρόληψη, προαγωγή και αγωγή υγείας, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση) σε άτομα, οικογένειες και στην κοινότητα. Το νέο μοντέλο υπηρεσιών στοχεύει στην ορθολογική πλοήγηση των ατόμων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) μέσω της ανακατεύθυνσης της ζήτησης από τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα, όπως είναι τα Νοσοκομεία.

Οι ΤΟΜΥ συγκροτούνται σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/28-3-2017) , όπου διατυπώνονται ρητά η δωρεάν και καθολική υγειονομική κάλυψη του πληθυσμού, η ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας με ειδική μέριμνα για τις ευάλωτες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, η διασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών, η συνέχεια της φροντίδας υγείας, η ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών υγείας .

Στο Νότιο Αιγαίο προβλέπεται η λειτουργία 8 ΤΟΜΥ (3 σε Ρόδο, 2 σε Κω και από ένα σε Κάλυμνο, Σύρο και Νάξο) και ο αριθμός των ωφελούμενων ανέρχεται σε 28.560 άτομα.

Επιλέξιμες ενέργειες που χρηματοδοτούνται από την παρούσα πρόσκληση είναι (ενδεικτικά):

• Πρόσληψη ή μετακίνηση προσωπικού για συγκρότηση των ΤΟΜΥ. Κάλυψη μικτού μισθοδοτικού κόστους των μελών των ΤΟΜΥ

• Οργάνωση και υλοποίηση δράσεων πρόληψης, αγωγής υγείας για στοχευμένες παρεμβάσεις των ΤΟΜΥ της ΥΠΕ που αφορούν τον πληθυσμό ευθύνης τους ή και ευρύτερα το σύνολο της κοινότητας

• Μετακινήσεις προσωπικού και υλικού για δράσεις στη κοινότητα και για τις δράσεις κατ οίκον (χώρους εργασίας, σχολικές μονάδες κ.α.)

• Επικοινωνία και δημοσιότητα (τοπική) πρωτοβουλιών δράσεων σε ειδικό κοινό που εντάσσεται σε προγράμματα παροχής υπηρεσιών των ΤΟΜΥ

• Μικροπρομήθειες της Υ.ΠΕ. μικροεξοπλισμοί και αναλώσιμα υλικά αναγκαία για τη λειτουργία και το παρεχόμενο έργο των ΤΟΜΥ που η ΥΠΕ λειτουργεί

• Μίσθωση κτηρίου- καταβολή ενοικίων κλπ

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 5.243.986,56 €.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/

από τις 23/12/2019 08:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων)

έως τις 28/02/2020 16:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).

 

 

Διατίθενται 4,5 εκατ. ευρώ, από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, παρατείνεται ως τις 28 Φεβρουαρίου 2020, η προθεσμία υποβολής προτάσεων έργων διαχείρισης αποβλήτων στα μικρά νησιά της Περιφέρειας, στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Δράσεις εφαρμογής Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) στα μικρά νησιά», προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
Συγκεκριμένα, η πρόσκληση με τίτλο «Δράσεις εφαρμογής Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) στα μικρά νησιά», επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 4.500.000,00 € , αφορά τα μικρότερα νησιά του Νοτίου Αιγαίου και απευθύνεται στους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους:

Δήμους Αγαθονησίου, Αμοργού, Ανάφης, Αντιπάρου, Αστυπάλαιας, Θήρας (για Θηρασιά), Ίου, Κάσου, Κέας, Κιμώλου, Κύθνου, Λειψών, Μεγίστης, Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (για Δονούσα, Ηρακλειά, Κουφονήσι, Σχοινούσα), Καλύμνου (για Ψέριμο και Τέλενδο), Νισύρου, Πάτμου, Σερίφου, Σικίνου, Σίφνου, Σύμης, Τήλου, Φολεγάνδρου και Χάλκης.
Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους.
Με δεδομένες τις διαπιστωμένες αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης έργων για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, καθώς και του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, προκύπτει η ανάγκη χρηματοδότησης των παρακάτω ενδεικτικών παρεμβάσεων:
1. Δράσεις επεξεργασίας Βιοαποβλήτων
Δράσεις προώθησης οικιακής κομποστοποίησης , μέσω της προμήθειας κάδων οικιακής κομποστοποίησης
Δράσεις ανάπτυξης χωριστής συλλογής (Διαλογή στην Πηγή) Βιοαποβλήτων
Δράσεις επεξεργασίας προδιαλεγμένων Βιοαποβλήτων (συστήματα ανοικτής κομποστοποίησης, μηχανικοί κομποστοποιητές ή συνδυασμένα συστήματα)

2. Δράσεις ανάπτυξης πράσινων σημείων (έργα υποδομής, προμήθεια εξοπλισμού, απόκτηση γης, έργα σύνδεσης με δίκτυα ΟΚΩ), νησίδες ανακύκλωσης υψηλής αισθητικής σε τουριστικά σημεία όπως πχ παραλίες
3. Υποδομές προσωρινής αποθήκευσης ή και μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών
4. Δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας για επεξεργασία βιοαποβλήτων και πράσινα σημεία.
5. Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών αποβλήτων (ΧΥΤΥ, ΣΜΑ, ΣΜΑΑ, αναβάθμιση υφισταμένων ΧΥΤ κλπ) – για τα μικρά νησιά

Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλομένων πράξεων ορίζεται το ποσό των 200.000 ευρώ.

Η αρχική προθεσμία υποβολής των προτάσεων έληγε στις 30.08.2019 και με την παρούσα τροποποιητική απόφαση, παρατείνεται ως τις 28.02.2020.

 

 image_gallery.jpg

Με απόφαση, που υπέγραψε ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος, η οποία αναρτήθηκε χθες στην Διαύγεια, προσλαμβάνεται ως ειδικός σύμβουλος αντιπεριφερειάρχη αρμοδίου για θέματα υγείας και κοινωνικής μέριμνας, ο δικηγόρος κ. Δημήτρης Βερβέρης.
Προηγήθηκε η από 22-10-2019 γνωστοποίηση δια του τύπου της πλήρωσης μιας οργανικής θέσης μετακλητού υπαλλήλου κατηγορίας Ειδικών Θέσεων και συγκεκριμένα της θέσης του Ειδικού Συμβούλου του αντιπεριφερειάρχη αρμοδίου για θέματα Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας.
Στο διατακτικό της απόφασης αναφέρονται τα εξής:

Αποφασίζουμε
1.Την πρόσληψη και το διορισμό του Βερβέρη Δημητρίου του Νικολάου, με ΑΔΤΑΑ341251 στη θέση του Ειδικού Συμβούλου για την υποβοήθηση του έργου του Αντιπεριφερειάρχη αρμοδίου για θέματα υγείας και κοινωνικής μέριμνας.
2.Την ανάθεση στον Ειδικό Σύμβουλο των καθηκόντων που αφορούν στην παροχή συμβουλών και εξειδικευμένης γνώμης επί θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Αντιπεριφερειάρχη σε θέματα υγείας και κοινωνικής μέριμνας.

 

Πηγή:www.dimokratiki.gr

«Η επιστροφή στην κανονικότητα συνεπάγεται τρία πράγματα: σταθερότητα, ασφάλεια και αναγώριση της νησιωτικότητας από το κεντρικό κράτος. Όσο ο Δωδεκανήσιος δεν θεωρεί σύμφυτες αυτές τις τρεις έννοιες με τη ζωή του ως νησιώτης, δεν μπορεί να βιώσει την κανονικότητα», δηλώνει στην “δημοκρατική” ο δήμαρχος Πάτμου κ. Λευτέρης Πέντες -που στις αρχές της εβδομάδας βρέθηκε στην Ρόδο και υπέγραψε την σύμβαση με τον ανάδοχο για την κατασκευή του Δικτύου Ύδρευσης Σκάλας Πάτμου με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Ο δήμαρχος Πάτμου μιλάει για τα έργα στο νησί της Αποκάλυψης, για τον τουρισμό καθώς και για την συνεδρίαση της Επιτροπής Ιερότητας που είχε να συγκληθεί από το… 2004.
• Κύριε Πέντε, μόλις πριν λίγες ημέρες, βρεθήκατε στην Ρόδο υπογράφοντας την σύμβαση με τον ανάδοχο για την κατασκευή του Δικτύου Ύδρευσης Σκάλας Πάτμου. Πόσο σημαντική είναι η βοήθεια της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου στα έργα αφού υπάρχει σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης στα νησιά;
H Τοπική αυτοδιοίκηση α’ και β’ βαθμού, είναι αναπόσπαστο κομμάτι του κράτους μόνο που στην περίπτωση της νησιωτικής Ελλάδας δεν το βιώνουμε στο βαθμό που θα έπρεπε. Η σύμπλευση του Δήμου Πάτμου με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου απέδειξε περίτρανα αυτή τη φορά ότι κάθε τοπική υπόθεση έχει γενική αναφορά και το αντίστροφο. Απέδειξε επίσης ότι κάθε σύνθετη διοικητική ενέργεια αποτελεί τον ομφάλιο λώρο για την εξασφάλιση της ενότητας και για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος. Βάσει αυτών, η αρωγή της Περιφέρειας ήταν καθοριστική και πολύτιμη, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ψήφιση και εφαρμογή του Ν. 4412/2016, που τροποποίησε άρδην το θεσμικό πλαίσιο διενέργειας δημοπρασιών έργων και σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Σαφώς, το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν υποστελεχωμένοι Δήμοι είναι η έλλειψη τεχνικών υπηρεσιών. Ευτυχώς στην περίπτωση τη δική μας και με δεδομένες όλες τις ενέργειες που είχαν προηγηθεί, το έργο πέρασε σε στάδιο υλοποίησης και δεν έμεινε στη φάση της ωρίμανσης. Η βοήθεια της Περιφέρειας μεταφράζεται με άλλα λόγια σε ιδιότυπο άθροισμα δυο ταχυτήτων: πρώτον εφαρμογής του νόμου του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων, και δεύτερον επίτευξης σκοπού για τους κατοίκους της Πάτμου: την παροχή ενός τόσο πολύτιμου φυσικού αγαθού όπως το νερό.
• Σε δηλώσεις σας αναφερθήκατε στο γεγονός πως η χώρα «δεν έχει ακόμη επιστρέψει στην κανονικότητα». Θα ήθελα το σχόλιό σας.
Η επιστροφή στην κανονικότητα συνεπάγεται τρία πράγματα: σταθερότητα, ασφάλεια και αναγνώριση της νησιωτικότητας από το κεντρικό κράτος. Όσο ο Δωδεκανήσιος δεν θεωρεί σύμφυτες αυτές τις τρεις έννοιες με τη ζωή του ως νησιώτης, δεν μπορεί να βιώσει την κανονικότητα. Η έννοια επομένως δεν είναι τεχνική, ούτε ψυχολογική, ούτε οικονομική. Είναι πραγματική. Και επειδή οι συνθήκες των νησιωτικών περιοχών είναι αληθινά ιδιαίτερες, κατά τη συνταγματική επιταγή θα πρέπει να λογίζονται ως τέτοιες. Οι συντελεστές ΦΠΑ για τα νησιά αποτελούν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αντίληψης του τι πραγματικά βιώνει κάθε χρόνο η νησιωτική κοινωνία. Αν θέλουμε λοιπόν να μιλάμε για κανονικότητα, ας επανέλθουν οι συντελεστές ΦΠΑ στα επίπεδα κανονικότητας που είχαν προβλεφθεί για τη νησιωτική Ελλάδα.
• Ποιες είναι οι προτεραιότητές σας ως νέα δημοτική αρχή για το νησί σας;
Η Πάτμος αποτελεί αναμφισβήτητα ένα νησί με πολλές δυνατότητες και με προοπτικές αειφόρου ανάπτυξης. Η δημοτική αρχή δεν ξεχνά το προνόμιο αυτό. Ως εκ τούτου η ανάπτυξη ενός τόπου που βασίζεται στον τουρισμό, σηματοδοτεί από μόνη της αναγκαίο και επαρκές έρεισμα για τη δράση μας. Η δημιουργία και συνακόλουθα η λειτουργία κοινωνικών υποδομών ανάγεται επίσης σε πρώτο μας μέλημα. Ο αθλητισμός από την άλλη δεν είναι εκτός του πεδίου των προτεραιοτήτων μας. Ήδη έχει δρομολογηθεί ένα έργο μελέτης αθλητικών εγκαταστάσεων, που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από γήπεδα μεγαλύτερων δήμων. Επιπλέον, προωθούμε ένα πιλοτικό πρόγραμμα ανακύκλωσης που θα έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα, σε μια συντονισμένη προσπάθεια αφύπνισης και διαμόρφωσης περιβαλλοντικής συνείδησης. Επιθυμούμε τέλος μια διαλεκτική και διαλλακτική επαφή με τους δημότες για την επίλυση των προβλημάτων τους και επιδιώκουμε αναβάθμιση των υπηρεσιών μας για την εύρυθμη κάλυψη των απαιτήσεών τους.
• Η Πάτμος είναι ένα ισχυρό Brand Name. Tι χρειάζεται για να αξιοποιηθεί καλύτερα ως τουριστικός προορισμός;
Κατ’ αρχήν να πούμε ότι η Πάτμος παραμένει ισχυρό BrandName, όχι μόνο για το φυσικό κάλλος και τη θρησκευτικότητά της, αλλά για το γεγονός ότι ακόμα αποσκοπεί στον ποιοτικό τουρισμό. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι θα πρέπει να επαναπαυόμαστε. Απαιτείται ετησίως ανάδειξη της νήσου στο ευρωπαϊκό και διεθνές σκηνικό κυρίως μέσω των τουριστικών εκθέσεων. Χρειάζονται όμως ταυτόχρονα και νέα δεδομένα, εσωτερικούς πόλους έλξεις θα λέγαμε, για την επίτευξη τουρισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Μια ιδανική λύση θα ήταν η διενέργεια πολιτιστικών και αθλητικών δρώμενων στο νησί σε περιόδους χαμηλής επισκεψιμότητας και η διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων τους μη τουριστικούς μήνες. Μια εξίσου σημαντική πρωτοβουλία θα ήταν η ανάδειξη τοπικών προϊόντων, που όπου αυτά παράγονται δυστυχώς παραμένουν σε κατ΄οίκον χρήση και δεν διατίθενται στο εμπόριο. Όλα αυτά θα οδηγήσουν σταδιακά τόσο στην ικανοποίηση του επισκέψιμου κοινού και στην αναβάθμιση της περιοχής όσο και στην τόνωση της τοπικής επιχειρηματικότητας και οικονομίας.
• Όλοι γνωρίζουμε ότι ο χαρακτήρας του νησιού είναι θρησκευτικός. Πώς μπορεί να προβληθεί αυτό καλύτερα για την ανάπτυξη του προσκυνηματικού τουρισμού και ποια είναι τα σχέδιά σας;
Λαμβάνοντας υπόψη την βασική αλλά ταυτόχρονα εξελίξιμη τουριστική μας ταυτότητα αποφασίσαμε ως νέα δημοτική αρχή να αναπτύξουμε συνεργασία με κατάλληλους και εξειδικευμένους συνεργάτες του τουριστικού marketing-branding, με σκοπό την ανάδειξη της Πάτμου ως μη μαζικό αλλά ποιοτικό τουριστικό προορισμό. Με άλλα λόγια, δημιουργώντας μια ομπρέλα θεματικών εναλλακτικών μορφών τουρισμού (θρησκευτικό, πολιτιστικό, γαστρονομικό, αθλητικό ,συνεδριακό και τουρισμό κρουαζιέρας), που θα έχει ως πρώτο ζητούμενο την ποιότητα και την επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν, θα υπάρξει μια δυναμικότητα στην προβολή για την ανάπτυξη. Επίσης, σχεδιάζουμε projectsμε εκπτωτικά πακέτα σε χαμηλής επισκεψιμότητας περιόδους, σε συνεργασία της δημοτικής αρχής με τους πρόθυμους παραγωγικούς φορείς της Πάτμου για την στοχευμένη τόνωση της αγοράς. Συνακόλουθα, έχοντας επίγνωση ότι η ακτοπλοϊκή διασύνδεση της Πάτμου με τον Πειραιά δεν είναι ικανοποιητική, εκπονούμε σχέδιο σε συνεργασία με τον συγκοινωνιολόγο κύριο Αντώνη Καστή για την αξιοποίηση των συνδυασμένων μεταφορών. Για την Πάτμο, άλλωστε, ελλείψει αεροδρομίου, αποτελεί μονόδρομο η λύση των συνδυασμένων μεταφορών.
• Τι έγινε στην συνεδρίαση της Επιτροπής Ιερότητας που είχε να συγκληθεί από το 2004; Γιατί αυτή την περίοδο;
Κατ’ αρχήν να τονίσουμε ότι η Επιτροπή Ιερότητας η οποία προβλέπεται από το νόμο περί χαρακτηρισμού της Πάτμου ως Ιεράς νήσου, είναι μια επιτροπή εισηγητικού χαρακτήρα, που αποσκοπεί στο να διαφυλάξει την ορθόδοξη κληρονομιά της νήσου και την ανάδειξη του πνευματικού της πλούτου σε παγκόσμιο επίπεδο. Ως δημοτική αρχή και τηρώντας τα επίπεδα νομιμότητας σεβόμαστε τις αποφάσεις των εισηγητικών επιτροπών, πόσο μάλλον δε της Επιτροπής Ιερότητας,όμως δεν είναι καθοριστικές για τις αποφάσεις που θα λάβει ένα κυρίαρχο όργανο αποφασιστικής αρμοδιότητας όπως το Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς, ως Δημοτικό Συμβούλιο συζητάμε με τις παραγωγικές ομάδες και αυτός ο εποικοδομητικός διάλογος θα μας οδηγήσει στις σωστές αποφάσεις οι οποίες θα σέβονται την ιερότητα του νησιού και θα προάγουν την αναβάθμιση του τόπου. Οι λόγοι πάντως για τους οποίους επέλεξε αυτή η επιτροπή να συνέλθει αυτή την περίοδο, άπτονται της μεταβλητότητας της εποχής.

Η Περιφέρεια ανέλαβε το κόστος αποκατάστασης στο Τζαμί στο Πλατάνι.

Την αποκατάσταση στο Τζαμί Ντεφτεντάρ θα την αναλάβει ο Δήμος- Δέσμευση του Δημάρχου Κω Θ. Νικηταρά να ενταχθεί στο πρόγραμμα έργων του Δήμου με 700.000 ευρώ προϋπολογιζόμενο κόστος.

 

Πηγή: Δημοτική τηλεόραση

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot