Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο

Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

Ερμούπολη, 2 Οκτωβρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

2,0 εκατ. ευρώ, επιπλέον χρηματοδότηση για έργα διασφάλισης της επάρκειας και της ποιότητας του πόσιμου νερού στα μικρά νησιά της Περιφέρειας

 

Ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος, απευθύνει πρόσκληση για υποβολή προτάσεων έργων, για ένταξη και χρηματοδότηση, στο Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες των νησιών

 

Επιπλέον πόροι συνολικού ύψους 2.000.000 ευρώ πρόκειται να διατεθούν από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την κατασκευή έργων ύδρευσης στα μικρά νησιά Κυκλάδων και Δωδεκανήσου. Τα έργα, μέσω της ορθολογικής διαχείρισης, της καλύτερης διανομής και του ελέγχου ποιότητας, αποσκοπούν στην κάλυψη των αυξημένων αναγκών της Περιφέρειας σε πόσιμο νερό, λόγω της μείωσης των υδατικών πόρων, που οφείλεται τόσο στα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της, όσο και στην αύξηση του πληθυσμού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ιδιαίτερα στις περισσότερο τουριστικές περιοχές

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, απευθύνει πρόσκληση με τίτλο “Δράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος στα μικρά νησιά της Περιφέρειας”, προς τους δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων έργων, προκειμένου να ενταχθούν στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 2.000.000 ευρώ.

 

Η πρόσκληση αφορά σε δράσεις που αποσκοπούν στην ορθολογικότερη διαχείριση του νερού με καλύτερη διανομή του, έλεγχο της ποιότητάς του και διασφάλιση της αναγκαίας ποσότητας ακόμη και στην περίοδο της τουριστικής αιχμής.

Ειδικότερα, οι δράσεις της πρόσκλησης αφορούν σε έργα συλλογής, διανομής, επεξεργασίας και διαχείρισης πόσιμου νερού, όπως:

κατασκευή νέων και επέκταση υφισταμένων δικτύων ύδρευσης
αντικατάσταση παλαιών δικτύων για την μείωση των απωλειών ύδατος και για την βελτίωση της ποιότητας του νερού
κατασκευή αγωγών μεταφοράς και δεξαμενών αποθήκευσης νερού
κατασκευή μονάδων αφαλάτωσης και διύλισης και των συνοδών έργων για την μετατροπή του θαλασσινού ή του υφάλμυρου νερού σε πόσιμο
Η πρόσκληση που αφορά τα μικρότερα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, απευθύνεται στους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους:

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου)
Δήμους Αγαθονησίου, Αμοργού, Ανάφης, Αντιπάρου, Αστυπάλαιας, Ίου, Κάσου, Κέας, Κιμώλου, Κύθνου, Λειψών, Μεγίστης, Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (για Δονούσα, Ηρακλειά, Κουφονήσι, Σχοινούσα), Νισύρου, Πάτμου, Σερίφου, Σικίνου, Σίφνου, Σύμης, Τήλου, Φολεγάνδρου και Χάλκης.
Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Θήρας (για Θηρασιά) και Καλύμνου (για Ψέριμο και Τέλενδο).
Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη για παρεμβάσεις που αφορούν την παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση (υποδομή εξαγωγής, επεξεργασίας αποθήκευσης και διανομής) ανέρχεται σε 1.300.000 ευρώ.

Η δημόσια δαπάνη για παρεμβάσεις διαχείρισης αποβλήτων και εξοικονόμησης πόσιμου νερού ανέρχεται, επίσης, σε 700.000 ευρώ.

 

Ως ημερομηνία έναρξης της υποβολής προτάσεων ορίζεται η 01/10/2019 και λήξης η 31/12/2019.

 

Το Γραφείο Τύπου

Υπεγράφη η σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου για την κατασκευή προβλήτας στη νήσο Στρογγύλη Μεγίστης, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, προέβη στην υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης, ύψους 147.706,58 €, προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες.
Το έργο “Κατασκευή Προβλήτας στη Νήσο Στρογγύλη” αφορά στην κατασκευή προβλήτας διαστάσεων 10,00μ x 4,50 μ, για την διευκόλυνση της πρόσβασης στο νησί.
Φορέας κατασκευής του έργου είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου. Η προθεσμία εκτέλεσης είναι 5 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Ν. Δωδεκανήσου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Το Γραφείο Τύπου

Δίπλα σε μαθητές/τριες, εκπαιδευτική κοινότητα και γονείς.

Χωρίς να χάνει χρόνο, η Περιφερειακή Αρχή βάζει τις βάσεις για ένα πραγματικό άλμα στον τομέα της Παιδείας. Κατά τον πρώτο μόλις μήνα οργανώθηκαν οι δομές διοίκησης και υποστήριξης του τομέα, έγιναν οι επαφές με όλα τα εμπλεκόμενα μέλη της Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα Δωδεκάνησα και πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες δράσεις. Συγκεκριμένα:
• Ο Περιφερειάρχης κ. Χατζημάρκος εξήγγειλε (11/9) τον διπλασιασμό των πόρων του προγράμματος συντήρησης και αναβάθμισης των σχολικών κτιρίων (10 εκ. € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας),
• Χρηματοδοτείται (13/9) ο ΟΚΑΝΑ με 300.000 € από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση των εξαρτήσεων (με έμφαση στην πρόληψη),
• Με πρόσκληση προς τους δυνητικούς δικαιούχους (20/9) χρηματοδοτούνται δράσεις που αφορούν στη συμπλήρωση των υποδομών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με βάση τις προτεραιότητες του Υπουργείου Παιδείας και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και αφορούν στην κατασκευή / επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων προσχολικής αγωγής, δημοτικών σχολείων, γυμνασίων και λυκείων, καθώς και στην αναβάθμιση, αναδιαρρύθμιση και στατική ενίσχυση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων (8 εκ. € από Ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας),
• Για την ενίσχυση των υποδομών στα Πανεπιστήμια, ο Περιφερειάρχης υπέγραψε (23/9) την απόφαση ένταξης της Πράξης “Βελτίωση Υποδομών Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Σύρο και την Ρόδο”, στον Άξονα «Βελτίωση βασικών υποδομών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με 2,5 εκ. €, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020,
• Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με τα Ι.ΙΕΚ ΑΛΦΑ- MEDITERRANEAN COLLEGΕ, προκήρυξε (27/9) εννέα 9 θέσεις υποτρόφων σπουδαστών, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020,
• Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου φιλοξένησε και στήριξε (27/9) εκδήλωση μαθητών/τριών της Ρόδου στο πλαίσιο της παγκόσμιας εκστρατείας #fridaysforfuture για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, και
• Οργανώθηκε φιλοξενία και συνάντηση στα Γραφεία της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με τον Περιφερειάρχη της Επαρχίας Henan, το λίκνο του κινεζικού πολιτισμού, καθώς και με τον αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου της Henan για την προώθηση της συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στους τομείς της Παιδείας και του Πολιτισμού.

 

 

Με μεγάλη συμμετοχή νεαρών σεφ και ο φετινός διαγωνισμός για την ανάδειξη του υποψηφίου European Young Chef 2019 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Η νεαρή, ταλαντούχα σεφ Ειρήνη Γεωργουδιού με το πιάτο «12 Elements», ένα πιάτο αποτελούμενο από «12 υλικά της Δωδεκανήσου», είναι η νέα σεφ που θα εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό European Young Chef Award 2019, που θα διεξαχθεί στις 23 και 24 Οκτωβρίου 2019 στην Ρόδο.
Με πηγή έμπνευσης την πλούσια γαστρονομική μας κληρονομιά που χάνεται στους αιώνες, οι νεαροί σεφ δημιούργησαν πιάτα με τοπικά προϊόντα, ντύνοντάς τα με δημιουργικές πινελιές που κέντρισαν την κριτική επιτροπή, επικεφαλής της οποίας ήταν η Πρέσβειρα της Γαστρονομικής Περιφέρειας της Ευρώπης κ. Αργυρώ Μπαρμπαρίγου.
Οι υποψήφιοι νεαροί σεφ που συμμετείχαν στους ημιτελικούς και στον τελικό που έλαβαν χώρα στο ξενοδοχείο Rodos Palace, ήταν η Λουκία Μπίμπαση με το πιάτο «Κήπος της Εδέμ, ο Μάνος Πόγιας με το πιάτο «Καινοτομία της κουλουρίας» , η Ειρήνη Γεωργουδιού με το πιάτο «12 Elements», η Ελευθερία Μαύρου με το πιάτο «Χρυσή Τομή», ο Ανέστης Γκορόβετσης με το πιάτο « Στεγνά», η Μαρία Τσιμισίρη με το πιάτο «Μπαχτσές θάλαττα και μοναδικότητα», ο Γιάννης Στάλλας με το πιάτο «Παιδικές Αναμνήσεις», ο Αντώνης Σπάχος με το πιάτο «Γουρουνάκι στο δάσος».

Σε όλα τα πιάτα χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά και μόνο τοπικά προϊόντα και οι δημιουργοί τους επένδυσαν στην εμβάθυνση της καινοτόμας προσέγγισης των παραδοσιακών γεύσεων και συνταγών. Ο κάθε ένας από τους διαγωνιζόμενους έπρεπε να παρουσιάσει την ιστορία που κρυβόταν πίσω από το πιάτο του αλλά και τις ιδιαίτερες τεχνικές που χρησιμοποίησε για να εξελίξει την πρωτότυπη παραδοσιακή συνταγή.

Στην πενταμελή κριτική επιτροπή συμμετείχαν : Η σεφ Αργυρώ Μπαρμπαρίγου - Πρέσβειρα της Γαστρονομικής Περιφέρειας της Ευρώπης 2019 , ο Πρόεδρος της Λέσχης Αρχιμαγείρων Δωδεκανήσου και Κυκλάδων Νίκος Χριστοφόρου, ο σεφ και μέλος της Λέσχης Επαμεινώνδας Τσίντζος, ο σεφ και μέλος της Λέσχης Παναγιώτης Παρατσώκας και ο δημοσιογράφος – γευσιγνώστης Βαλσάμης Δουκάκης.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής , Πρέσβειρα του τίτλου “Νότιο Αιγαίο – Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης 2019” δήλωσε :
“Με μεγάλη επιτυχία έληξε στη Ρόδο ο διαγωνισμός για τον Young Chef της Ευρώπης . Τα παιδιά που συμμετείχαν μας κατέπληξαν όλους καθώς ήταν όλα πολύ καλά προετοιμασμένα και τα πιάτα που παρουσίασαν ήταν πολύ καλοδουλεμένα. Αρκετά από τα πιάτα που παρουσιάστηκαν ήταν άρτια δομημένα, εστιατορικά πιάτα που μπορούν να σταθούν και να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμο. Ήταν πολύ δύσκολη η επιλογή του τελικού νικητή. Συγχαρητήρια στη νικήτρια η οποία μας έκανε μια εξαιρετική παρουσίαση πραγματικά μας κατέπληξε όλους. Εύχομαι πάντα επιτυχίες και το μόνο που έχω να πω είναι ότι έρχεται ένα πολύ ωραίο και νόστιμο μέλλον στα νιάτα του Αιγαίου, έρχονται πολύ καλοί σεφ στην πορεία».
Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Φιλήμονας Ζαννετίδης δήλωσε :
« Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία και με μεγάλη συμμετοχή η διαδικασία για την επιλογή του εκπροσώπου μας στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό European Young Chef Award 2019. Συγχαρητήρια στους νέους σεφ που πήραν μέρος . Κυριάρχησαν τα πιάτα με τα μοναδικά τοπικά προϊόντα που παράγονται στα νησιά μας. Εμείς σαν Περιφέρεια συνεχίζουμε την προσπάθεια για τη διασύνδεση του πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό και έχουμε ως στρατηγικό στόχο να καταστήσουμε στη συνείδηση των επισκεπτών τα νησιά μας ως γαστρονομικούς προορισμούς διεθνώς»

Τέλος, ο Νίκος Χριστοφόρου Πρόεδρος, Λέσχης Αρχιμαγείρων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου δήλωσε :
«Το επίπεδο των συμμετεχόντων είναι πολύ υψηλό, ξεπέρασε κάθε προσδοκία μας. Τα νέα παιδιά έχουν μάθει να πειραματίζονται με τα τοπικά προϊόντα, αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο για το μέλλον του τόπου και της τοπικής παραγωγής. Η εμπνευσμένη γαστρονομική πρόταση που υποβάλλεται από κάθε υποψήφιο είναι μια παραλλαγή παραδοσιακού πιάτου με τοπικά προϊόντα. Ευελπιστούμε ότι στον τελικό θα φέρουμε και φέτος ένα ακόμη μετάλλιο»
Αποκλειστικός Αερομεταφορέας της Γαστρονομικής Περιφέρειας της Ευρώπης Νότιο Αιγαίο 2019 είναι η Aegean Airlines.

Σε σύσκεψη των Περιφερειαρχών της χώρας για το ζήτημα διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών που πραγματοποιήθηκε τηνΠαρασκευή, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, υπό τον Υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου, Χρήστος Ευστρατίου, παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού , αρμόδιου για τη Μεταναστευτική Πολιτική, Γιώργου Κουμουτσάκου , του Υφυπουργού Ελευθέριου Οικονόμου και του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, Αλκιβιάδη Στεφανή .

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, παρουσίασε την κατάσταση ανά την επικράτεια και τόνισε τον εθνικό χαρακτήρα του ζητήματος αλλά και την προτεραιότητα του Υπουργείου για τη μεταφορά στην ενδοχώρα των οικογενειών με ανήλικα τέκνα, από τα νησιά. Παρουσίασε επίσης ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης του μεταναστευτικού ζητήματος, που συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2019-2020.

Ανακοίνωσε, ακόμη, ότι θα ενημερώσει το Υπουργικό Συμβούλιο της Δευτέρας για το νέο δίκαιο για το άσυλο που θα περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου που θα καταθέσει.
Εν συνεχεία, το λόγο πήραν οι Περιφερειάρχες, οι οποίοι με τη σειρά τους εξέφρασαν τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και τη βούληση για συνεργασία με το Υπουργείο πάνω σε αυτό το ολοκληρωμένο σχέδιο.

Οι αστυνομικοί διευθυντές που παρίσταντο διαβεβαίωσαν τη λήψη αυξημένων μέτρων αστυνόμευσης, για την ασφάλεια των πολιτών.

Στα πλαίσια της σύσκεψης, αποφασίστηκε ότι το προσεχές διάστημα θα κατατεθούν προτάσεις για χώρους φιλοξενίας μεταναστών/προσφύγων στην ενδοχώρα, σε ενίσχυση της προσπάθειας αποσυμφόρησης των νησιών και αναλογικής κατανομής ανά περιφέρεια. Οι χώροι θα αφορούν κυρίως σε ξενοδοχεία ή και διαμερίσματα που θα ενοικιασθούν.

Το Γραφείο Τύπου

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot