Την παραίτησή της από την θέση της ειδικής συμβούλου του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργου Χατζημάρκου, υπέβαλε χθες η κ. Χάιντι Λαζάνη, επισημαίνοντας ότι ένας «υπέροχος κύκλος συνεργασίας 10 ετών έκλεισε».

To Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη έκδοση των Ετήσιων Εκθέσεων Ανταγωνιστικότητας και Διαρθρωτικής Προσαρμογής στον Τομέα του Τουρισμού των 13 Περιφερειών της χώρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των εκθέσεων, οι επισκέψεις στις 13 Περιφέρειες της χώρας την περίοδο 2016 – 2018 αυξήθηκαν κατά 23% (από 28,38 εκατ. σε 34,83 εκατ.). Αντίστοιχα, οι τουριστικές εισπράξεις στην Ελλάδα την ίδια περίοδο αυξήθηκαν κατά 23% (από 12,75 δισ. ευρώ το 2016 σε 15,65 δισ. ευρώ το 2018). Επίσης, η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη στην Ελλάδα το 2018 διατηρήθηκε σχεδόν στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το 2016, στα 449 ευρώ. Επιμέρους, η μέση δαπάνη κατέγραψε θετική μεταβολή σε  7 Περιφέρειες, ενώ  παρουσίασε μείωση σε 6 Περιφέρειες.

Οι εκθέσεις ακτινογραφούν με λεπτομερή στοιχεία, επικαιροποιημένα έως και το 2018, τον τουριστικό τομέα κάθε Περιφέρειας, και θα αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο για τις επιχειρήσεις, τις Περιφέρειες και τους Δήμους καθώς και την Κεντρική Κυβέρνηση για τη διαμόρφωση πολιτικών και τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων για την βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού προς όφελος των τοπικών οικονομιών και κοινωνιών.

Οι 13 εκθέσεις, αποτυπώνοντας τα ιδιαίτερα τουριστικά χαρακτηριστικά της κάθε Περιφέρειας, υποστηρίζουν και ενισχύουν τη χάραξη περιφερειακής τουριστικής πολιτικής, κατάλληλα προσαρμοσμένης στις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά των επιμέρους Περιφερειών, που με τη σειρά της θα επιτρέψει να διαχυθούν ωφέλειες και σε περιοχές που σήμερα δεν είναι τουριστικά ανεπτυγμένες.

Οι εκθέσεις περιλαμβάνουν δεδομένα για το φυσικό και κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον κάθε Περιφέρειας, τους τουριστικούς της πόρους, το μέγεθος της τουριστικής οικονομίας και απασχόλησης, τα βασικά μεγέθη και τους δείκτες εισερχόμενου τουρισμού (αφίξεις, διανυκτερεύσεις, πληρότητα κλπ.), την αεροπορική, θαλάσσια και οδική κίνηση, την επισκεψιμότητα σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, τις τουριστικές υποδομές, τους βασικούς δείκτες απόδοσης των ξενοδοχείων καθώς και τις προβλέψεις του εκάστοτε Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου στον τουρισμό, όπου αυτό έχει θεσμοθετηθεί.

Grafima 1 Grafima 2

Ειδικότερα, ανά Περιφέρεια οι επισκέψεις, οι τουριστικές εισπράξεις και η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη στην Ελλάδα και το ποσοστό μεταβολής μεταξύ 2016 και 2018 διαμορφώθηκαν ως εξής:

 • Κεντρικής Μακεδονίας

Επισκέψεις: +22%, από 6,4 εκατ. σε 7,8 εκατ.

Εισπράξεις: +35%, από 1,7 δισ. ευρώ σε 2,3 δισ. ευρώ

Μέση δαπάνη: +10% από 264 ευρώ σε 291 ευρώ

 • Νοτίου Αιγαίου

Επισκέψεις: +27%, από 5,2 εκατ. σε 6,6 εκατ.

Εισπράξεις: +41%, από 3,1 δισ. ευρώ σε 4,4 δισ. ευρώ

Μέση δαπάνη: +11% από 600 ευρώ σε 666 ευρώ

 • Αττικής

Επισκέψεις: +25%, από 4,5 εκατ. σε 5,7 εκατ.

Eισπράξεις: +31%, από 1,7 δισ. ευρώ σε 2,3 δισ. ευρώ

Μέση δαπάνη: +5% από 382 ευρώ σε 401 ευρώ

 • Κρήτης

Επισκέψεις: +15%, από 4,5 εκατ. σε 5,2 εκατ.

Eισπράξεις: +1%, από 3,1 δισ. ευρώ σε 3,13 δισ. ευρώ

Μέση δαπάνη: -12% από 682 ευρώ σε 599 ευρώ

 • Ιονίων Νήσων

Επισκέψεις: +29%, από 2,5 εκατ. σε 3,2 εκατ.

Eισπράξεις: +12%, από 1,5 δισ. ευρώ σε 1,7 δισ. ευρώ

Μέση δαπάνη: -13% από 612 ευρώ σε 535 ευρώ

 • Αν. Μακεδονίας – Θράκης

Επισκέψεις: +42%, από 1,4 εκατ. σε 1,9 εκατ.

Eισπράξεις: +12%, από 288 εκατ. ευρώ σε 322 εκατ. ευρώ

Μέση δαπάνη: -21% από 212 ευρώ σε 167 ευρώ

 • Πελοποννήσου

Επισκέψεις: +5%, από 843 χιλ. σε 886 χιλ.

Eισπράξεις: +28%, από 324 εκατ. ευρώ σε 415 εκατ. ευρώ

Μέση δαπάνη: +22% από 384 ευρώ σε 469 ευρώ

 • Ηπείρου

Επισκέψεις: +15%, από 717 χιλ. σε 823 χιλ.

Eισπράξεις: +2%, από 218 εκατ. ευρώ σε 222 εκατ. ευρώ

Μέση δαπάνη: -11% από 304 ευρώ σε 270 ευρώ

 • Δυτικής Ελλάδας

Επισκέψεις: +36%, από 513 χιλ. σε 699 χιλ.

Eισπράξεις: +46%, από 146 εκατ. ευρώ σε 212 εκατ. ευρώ

Μέση δαπάνη: +7% από 283 ευρώ σε 303 ευρώ

 • Στερεάς Ελλάδας

Επισκέψεις: +34%, από 409 χιλ. σε 549 χιλ.

Eισπράξεις: +65%, από 117 εκατ. ευρώ σε 194 εκατ. ευρώ

Μέση δαπάνη: +23% από 287 ευρώ σε 353 ευρώ

 • Βορείου Αιγαίου

Επισκέψεις: +19%, από 328 χιλ. σε 389 χιλ.

Eισπράξεις: +26%, από 131 εκατ. ευρώ σε 164 εκατ. ευρώ

Μέση δαπάνη: +6% από 399 ευρώ σε 422 ευρώ

 • Δυτικής Μακεδονίας

Επισκέψεις: +6%, από 330 χιλ. σε 349 χιλ.

Eισπράξεις: -11%, από 68 εκατ. ευρώ σε 61 εκατ. ευρώ

Μέση δαπάνη: -15% από 205 ευρώ σε 174 ευρώ

 • Θεσσαλίας

Επισκέψεις: -6%, από 714 χιλ. σε 675 χιλ.

Eισπράξεις: -10%, από 301 εκατ. ευρώ σε 270 εκατ. ευρώ

Μέση δαπάνη: -5% από 422 ευρώ σε 401 ευρώ

Να σημειωθεί ότι ως επισκέψεις, ορίζονται οι επισκέψεις που κάνει ένας τουρίστας στις επιμέρους Περιφέρειες της χώρας. Για παράδειγμα, ένας τουρίστας που ταξιδεύει στην Ελλάδα και επισκέπτεται δύο Περιφέρειες (π.χ. Αττικής και Νοτίου Αιγαίου) καταγράφεται στην Έρευνα Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος ως μια άφιξη και δύο επισκέψεις. Για τον λόγο αυτό, το σύνολο των επισκέψεων στις Περιφέρειες υπερβαίνει το σύνολο των αφίξεων στη χώρα.

Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις την περίοδο 2013 – 2018, σημείωσαν αύξηση κατά 62% (από 12,8 εκατ. σε 20,8 εκατ.).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Η Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας – Θράκης αντιπροσωπεύει το 6% των επισκέψεων που καταγράφηκαν στις Περιφέρειες της Ελλάδας το 2018, σημειώνοντας αύξηση κατά 42% σε σύγκριση με το 2016 (από 1,4 εκατ.  σε 1,9 εκατ.). Αναφορικά με τις χώρες προέλευσης, όλες οι σημαντικές αγορές καταγράφουν θετική ποσοστιαία μεταβολή: Βουλγαρία (+63%, από 536 χιλ. το 2016 σε 875 χιλ. το 2018), Τουρκία (+19%, από 360 χιλ. σε 429 χιλ.), Ρουμανία (+32%, από 96 χιλ. σε 127 χιλ.), Γερμανία (+2%, από 116 χιλ. σε 118 χιλ.) και λοιπές (+48%, από 256 χιλ. σε 380 χιλ.).

Η Περιφέρεια κατέχει μερίδιο 2% στο σύνολο των τουριστικών εισπράξεων που καταγράφηκαν στην Ελλάδα το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12% σε σύγκριση με το 2016 (από 288 εκατ. ευρώ σε 322 εκατ. ευρώ).

Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις την περίοδο 2013 – 2018 σημείωσαν αύξηση κατά 112% (από 76 χιλ. το 2013 σε 160 χιλ. το 2018). Επίσης, η Περιφέρεια κατέχει το 6% των διακινηθέντων ακτοπλοϊκώς στο εσωτερικό της χώρας, σημειώνοντας την περίοδο 2013 – 2018 αύξηση κατά 35% (από 3,3 εκατ. το 2013 σε 4,4 εκατ. το 2018).

Την ίδια περίοδο, οι απασχολούμενοι στον κλάδο της εστίασης κατέγραψαν αύξηση κατά 97% (από 8 χιλ. το 2013 σε 15 χιλ. το 2018) ενώ οι απασχολούμενοι στα καταλύματα αύξηση κατά 47% (από περίπου 1 χιλ. απασχολούμενους σε 2 χιλ.).

Η έκθεση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, είναι αναρτημένη εδώ.

Περιφέρεια Αττικής

Η Περιφέρεια Αττικής αντιπροσωπεύει το 16% των επισκέψεων που καταγράφηκαν στις Περιφέρειες της Ελλάδας το 2018, σημειώνοντας αύξηση κατά 25% σε σύγκριση με το 2016 (από 4,5 εκατ.  σε 5,7 εκατ.). Αναφορικά με τις χώρες προέλευσης, όλες οι σημαντικές αγορές καταγράφουν θετική ποσοστιαία μεταβολή, με εξαίρεση το Ην. Βασίλειο (-12%, από 536 χιλ. το 2016 σε 472 χιλ. το 2018). Ενδεικτικά οι υπόλοιπες αγορές: ΗΠΑ (+41%, από 554 χιλ.  σε 778 χιλ.), Γερμανία (+48%, από 291 χιλ.  σε 432 χιλ.), Κύπρος (+20%, από 313 χιλ.  σε 375 χιλ. ), Γαλλία (+25%, από 266 χιλ. σε 332 χιλ.), Ιταλία (+12%, από 281 χιλ. σε 314 χιλ.), Αυστραλία (+108%, από 105 χιλ. σε 217 χιλ.), Τουρκία (+18%, από 151 χιλ.  σε 177 χιλ.) και λοιπές (+26%, από 2 εκατ.  σε 2,6 εκατ.).

Η Περιφέρεια κατέχει μερίδιο 15% στο σύνολο των τουριστικών εισπράξεων που καταγράφηκαν στην Ελλάδα το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 31% σε σύγκριση με το 2016 (από 1,7 δισ. ευρώ σε 2,3 δισ. ευρώ).

Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις την περίοδο 2013 – 2018 σημείωσαν αύξηση κατά 118% (από 2,6 εκατ. σε 5,7 εκατ.). Επίσης, η Περιφέρεια κατέχει το 42% των διακινηθέντων ακτοπλοϊκώς στο εσωτερικό της χώρας, σημειώνοντας την περίοδο 2013-2018 μείωση κατά 18% (από 36,4 εκατ. σε 29,8 εκατ.).

Την ίδια περίοδο, οι απασχολούμενοι στον κλάδο της εστίασης σημείωσαν αύξηση κατά 34% (από 63 χιλ. το 2013 σε 84 χιλ. το 2018) ενώ οι απασχολούμενοι στα καταλύματα αύξηση κατά 57% (από 9 χιλ. σε 14 χιλ.).

Η έκθεση της Περιφέρειας Αττικής, είναι αναρτημένη εδώ.

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αντιπροσωπεύει το 1% των επισκέψεων που καταγράφηκαν στις Περιφέρειες της Ελλάδας το 2018, σημειώνοντας αύξηση κατά 19% σε σύγκριση με το 2016 (από 328 χιλ.  σε 389 χιλ.). Αναφορικά με τις χώρες προέλευσης, όλες οι σημαντικές αγορές καταγράφουν θετική ποσοστιαία μεταβολή, με εξαίρεση την αγορά της Τουρκίας (-21%, από 143 χιλ. το 2016 σε 113 χιλ. το 2018). Ενδεικτικά οι υπόλοιπες αγορές: Ην. Βασίλειο (+62%, από 44 χιλ. σε 71 χιλ.), ΗΠΑ (+45%, από 23 χιλ.  σε 34 χιλ.), Γερμανία (+44%, από 18 χιλ.  σε 26 χιλ.) και λοιπές χώρες (+45%, από 100 χιλ. σε 145 χιλ.).

Η Περιφέρεια κατέχει μερίδιο 1% στο σύνολο των τουριστικών εισπράξεων που καταγράφηκαν στην Ελλάδα το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 26% σε σύγκριση με το 2016 (από 131 εκατ. ευρώ σε 164 εκατ. ευρώ).

Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις την περίοδο 2013 – 2018 σημείωσαν αύξηση κατά 22% (από 176 χιλ.  σε 215 χιλ.). Επίσης, η Περιφέρεια κατέχει το 2% των διακινηθέντων ακτοπλοϊκώς στο εσωτερικό της χώρας, σημειώνοντας την περίοδο 2013-2018 αύξηση κατά 8% (από 1,3 εκατ. σε 1,4 εκατ.)

Την ίδια περίοδο, οι απασχολούμενοι στον κλάδο της εστίασης σημείωσαν αύξηση κατά 59% (από 4 χιλ.  το 2013 σε 6 χιλ. το 2018) ενώ οι απασχολούμενοι στα καταλύματα αύξηση κατά 30% (από 2 χιλ.  σε 3 χιλ.).

Η έκθεση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, είναι αναρτημένη εδώ.

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αντιπροσωπεύει το 2% των επισκέψεων που καταγράφηκαν στις Περιφέρειες της Ελλάδας το 2018, σημειώνοντας αύξηση σε σύγκριση με το 2016 κατά 36% (από 513 χιλ. σε 699 χιλ.). Αναφορικά με τις χώρες προέλευσης, όλες οι σημαντικές αγορές καταγράφουν θετική ποσοστιαία μεταβολή: Αλβανία (+79%, από 78 χιλ. το 2016 σε 139 χιλ. το 2018), Γερμανία (+48%, από 48 χιλ. σε 71 χιλ.), Γαλλία (+22%, από 36 χιλ. σε 44 χιλ.), Ην. Βασίλειο (+0,1%, από 43 χιλ. σε 43 χιλ.) και λοιπές (+30%, από 309 χιλ. σε 402 χιλ.).

Η Περιφέρεια κατέχει μερίδιο 1% στο σύνολο των τουριστικών εισπράξεων που καταγράφηκαν στην Ελλάδα το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 46% σε σύγκριση με το 2016 (από 146 εκατ. ευρώ σε 212 εκατ. ευρώ το 2018).

Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις την περίοδο 2013 – 2018 σημείωσαν αύξηση κατά 65% (από 224 χιλ. σε 371 χιλ.). Επίσης, η Περιφέρεια κατέχει το 6% των διακινηθέντων ακτοπλοϊκώς στο εσωτερικό της χώρας, σημειώνοντας την περίοδο 2013- 2018 μείωση κατά 24% (από 5,8 εκατ.  σε 4,4 εκατ.).

Την ίδια περίοδο, οι απασχολούμενοι στον κλάδο της εστίασης σημείωσαν αύξηση κατά 37% (από 13 χιλ. το 2013 σε 18 χιλ. το 2018) ενώ οι απασχολούμενοι στα καταλύματα αύξηση κατά 38% (από 2 χιλ. σε 3 χιλ.).

Η έκθεση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, είναι αναρτημένη εδώ.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αντιπροσωπεύει το 1% των επισκέψεων που καταγράφηκαν στις Περιφέρειες της Ελλάδας το 2018, σημειώνοντας αύξηση σε σύγκριση με το 2016 κατά 6% (από 330 χιλ.  σε 349 χιλ.). Αναφορικά με τις χώρες προέλευσης, όλες οι σημαντικές αγορές καταγράφουν αύξηση με εξαίρεση την αγορά της Αλβανίας (-39%, από 154 χιλ. το 2016 σε 93 χιλ. το 2018). Ενδεικτικά οι υπόλοιπες αγορές: Γερμανία (+32%, από 29 χιλ.  σε 38 χιλ.), Βουλγαρία (+38%, από 46 χιλ.  σε 64 χιλ.), Ρουμανία (+69%, από 20 χιλ. σε 35 χιλ.) και λοιπές (+48%, από 80 χιλ.  σε 119 χιλ.).

Η Περιφέρεια κατέχει μερίδιο 0,4% στο σύνολο των τουριστικών εισπράξεων που καταγράφηκαν στην Ελλάδα το 2018, παρουσιάζοντας μείωση κατά 11% σε σύγκριση με το 2016 (από 68 εκατ. ευρώ σε 61 εκατ. ευρώ.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για πρώτη φορά το 2018 σημείωσε διεθνή αεροπορική κίνηση, καταγράφοντας 125 αφίξεις στο αεροδρόμιο της Καστοριάς.

Την περίοδο 2013-2018, οι απασχολούμενοι στον κλάδο της εστίασης σημείωσαν αύξηση κατά 3% (από 5 χιλ.  το 2013 σε πάνω από 5 χιλ. το 2018) ενώ οι απασχολούμενοι στα καταλύματα αύξηση κατά 130% (από 340 απασχολούμενους  σε 781 απασχολούμενους).

Η έκθεση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, είναι αναρτημένη εδώ.

Περιφέρεια Ηπείρου

Η Περιφέρεια Ηπείρου αντιπροσωπεύει το 2% των επισκέψεων που καταγράφηκαν στις Περιφέρειες της Ελλάδας το 2018, σημειώνοντας αύξηση κατά 15% σε σύγκριση με το 2016 (από 717 χιλ. σε 823 χιλ.). Αναφορικά με τις χώρες προέλευσης, όλες οι σημαντικές αγορές σημειώνουν αύξηση με εξαίρεση το Ην. Βασίλειο (-15%, από 48 χιλ. το 2016 σε 41 χιλ. το 2018). Ενδεικτικά οι υπόλοιπες αγορές: Αλβανία (+20%, από 193 χιλ.  σε 231 χιλ.), Γερμανία (+14%, από 73 χιλ.  σε 83 χιλ.), Ιταλία (+25%, από 50 χιλ.  σε 63 χιλ.) και λοιπές (+15%, από 353 χιλ.  σε 406 χιλ.).

Η Περιφέρεια κατέχει μερίδιο 1% στο σύνολο των τουριστικών εισπράξεων που καταγράφηκαν στην Ελλάδα το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2% σε σύγκριση με το 2016 (από 218 εκατ. ευρώ σε 222 εκατ. ευρώ).

Η Περιφέρεια Ηπείρου για πρώτη φορά το 2017 σημείωσε διεθνή αεροπορική κίνηση στο αεροδρόμιο των Ιωαννίνων, το μοναδικό αεροδρόμιο που διαθέτει η Περιφέρεια, καταγράφοντας 3.232 διεθνείς αφίξεις. Το 2018, οι διεθνείς αφίξεις παρουσίασαν αύξηση κατά 205% σε σύγκριση με το 2017 (από 3 χιλ.  σε 10 χιλ.). Επίσης, η Περιφέρεια κατέχει το 3% των διακινηθέντων ακτοπλοϊκώς στο εσωτερικό της χώρας (λιμάνι Ηγουμενίτσας), σημειώνοντας την περίοδο 2013 – 2018 αύξηση κατά 18% (από 1,6 εκατ.  σε 1,9 εκατ.).

Την ίδια περίοδο, οι απασχολούμενοι στον κλάδο της εστίασης σημείωσαν αύξηση κατά 75% (από 7 χιλ. το 2013 σε 12 χιλ. το 2018) ενώ οι απασχολούμενοι στα καταλύματα αύξηση κατά 29% (από 2 χιλ.  σε 3 χιλ.).

Η έκθεση της Περιφέρειας Ηπείρου, είναι αναρτημένη εδώ.

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας αντιπροσωπεύει το 2% των επισκέψεων που καταγράφηκαν στις Περιφέρειες της Ελλάδας το 2018, σημειώνοντας μείωση κατά 6% σε σύγκριση με το 2016 (από 714 χιλ. σε 675 χιλ.). Αναφορικά με τις χώρες προέλευσης η εικόνα είναι μεικτή, με τις αγορές της Ιταλίας (+18%, από 101 χιλ. το 2016 σε 119 χιλ. το 2018) και της Γερμανίας (+7%, από 63 χιλ.  σε 67 χιλ.) να καταγράφουν αύξηση και τις αγορές του Ην. Βασιλείου (-12%, από 113 χιλ. σε 100 χιλ.), της Ρουμανίας (-45%, από 54 χιλ. σε 29 χιλ.) και των λοιπών (-6%, από 384 χιλ. σε 360 χιλ.) μείωση.

Η Περιφέρεια κατέχει μερίδιο 2% στο σύνολο των τουριστικών εισπράξεων που καταγράφηκαν στην Ελλάδα το 2018, παρουσιάζοντας μείωση κατά 10% σε σύγκριση με το 2016 (από 301 εκατ. ευρώ σε 270 εκατ. ευρώ).

Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις την περίοδο 2013-2018 σημείωσαν αύξηση κατά 34% (από 154 χιλ. σε 206 χιλ.). Επίσης, η Περιφέρεια κατέχει το 2% των διακινηθέντων ακτοπλοϊκώς στο εσωτερικό της χώρας, σημειώνοντας την περίοδο 2013-2018 αύξηση κατά 15% (από 1,3 εκατ.  σε 1,5 εκατ.).

Την ίδια περίοδο, οι απασχολούμενοι στον κλάδο της εστίασης σημείωσαν αύξηση κατά 65% (από 10 χιλ.  το 2013 σε 17 χιλ. το 2018) ενώ οι απασχολούμενοι στα καταλύματα αύξηση κατά 96% (από 3 χιλ. σε 5 χιλ.).

Η έκθεση της Περιφέρειας Θεσσαλίας, είναι αναρτημένη εδώ.

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αντιπροσωπεύει το 9% των επισκέψεων που καταγράφηκαν στις Περιφέρειες της Ελλάδας το 2018, σημειώνοντας αύξηση κατά 29% σε σύγκριση με το 2016 (από 2,5 εκατ. σε 3,2 εκατ.). Αναφορικά με τις χώρες προέλευσης, όλες οι σημαντικές αγορές καταγράφουν θετική ποσοστιαία μεταβολή, με εξαίρεση τις αγορές της Γαλλίας (-25%, από 131 χιλ. το 2016 σε 98 χιλ. το 2018) και της Ρωσίας (-20%, από 55 χιλ. σε 44 χιλ.). Ενδεικτικά οι υπόλοιπες αγορές: Ην. Βασίλειο (+10%, από 834 χιλ. σε 918 χιλ.), Γερμανία (+76%, από 233 χιλ. σε 410 χιλ.), Ιταλία (+59%, από 235 χιλ. σε 372 χιλ.), Πολωνία (+20%, από 158 χιλ. σε 189 χιλ.), Ολλανδία (+23%, από 123 χιλ. σε 152 χιλ.), Αυστρία (+57%, από 49 χιλ. σε 77 χιλ.) και λοιπές (+41%, από 640 χιλ. σε 902 χιλ.).

Η Περιφέρεια κατέχει μερίδιο 11% στο σύνολο των τουριστικών εισπράξεων που καταγράφηκαν στην Ελλάδα το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12% σε σύγκριση με το 2016 (από 1,5 δισ. ευρώ σε 1,7 δισ. ευρώ).

Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις την περίοδο 2013 – 2018 σημείωσαν αύξηση κατά 64% (από 1,6 εκατ. σε 2,7 εκατ.). Επίσης, η Περιφέρεια κατέχει το 8% των διακινηθέντων ακτοπλοϊκώς στο εσωτερικό της χώρας, σημειώνοντας την περίοδο 2013-2018 αύξηση κατά 17% (από 4,8 εκατ. σε 5,6 εκατ.).

Την ίδια περίοδο, οι απασχολούμενοι στον κλάδο της εστίασης σημείωσαν αύξηση κατά 81% (από 6 χιλ. το 2013 σε 11 χιλ. το 2018) ενώ οι απασχολούμενοι στα καταλύματα αύξηση κατά 147% (από 4 χιλ. σε 11 χιλ.).

Η έκθεση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, είναι αναρτημένη εδώ.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αντιπροσωπεύει το 22% των επισκέψεων που καταγράφηκαν στις Περιφέρειες της Ελλάδας το 2018, σημειώνοντας αύξηση κατά 22% σε σύγκριση με το 2016 (από 6,4 εκατ. σε 7,8 εκατ.). Αναφορικά με τις χώρες προέλευσης η εικόνα είναι μεικτή, με τις αγορές της Βόρειας Μακεδονίας (-30%, από 1,7 εκατ. το 2016 σε 1,1 εκατ. το 2018), της Κύπρου (-2%, από 207 χιλ. σε 202 χιλ. 218) και της Ρωσίας (-32%, από 135 χιλ. σε 91 χιλ.) να καταγράφουν μείωση και τις αγορές της Βουλγαρίας (+32%, από 1,5 εκατ. σε 1,9 εκατ.), της Γερμανίας (+58%, από 574 χιλ. σε 905 χιλ.), της Ρουμανίας (+47%, από 520 χιλ. σε 767 χιλ.), της Σερβίας (+27%, από 605 χιλ. σε 767 χιλ.), του Ην. Βασιλείου (+90%, από 161 χιλ. σε 305 χιλ.) και των λοιπών χωρών (+59%, από 1,1 εκατ. σε 1,7 εκατ.) αύξηση.

Η Περιφέρεια κατέχει μερίδιο 15% στο σύνολο των τουριστικών εισπράξεων που καταγράφηκαν στην Ελλάδα το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 35% σε σύγκριση με το 2016 (από 1,7 δισ. ευρώ σε 2,3 δισ. ευρώ).

Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις την περίοδο 2013 – 2018 σημείωσαν αύξηση κατά 60% (από 1,4 εκατ. σε 2,2 εκατ.). Επίσης, η Περιφέρεια κατέχει το 1% των διακινηθέντων ακτοπλοϊκώς στο εσωτερικό της χώρας, σημειώνοντας την περίοδο 2013-2018 αύξηση κατά 23% (από 807 χιλ. σε 993 χιλ.).

Την ίδια περίοδο, οι απασχολούμενοι στον κλάδο της εστίασης σημείωσαν αύξηση κατά 10% (από 35 χιλ. το 2013 σε 38 χιλ. το 2018) ενώ οι απασχολούμενοι στα καταλύματα αύξηση κατά 28% (από 7 χιλ. σε 9 χιλ.).

Η έκθεση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, είναι αναρτημένη εδώ.

Περιφέρεια Κρήτης

Η Περιφέρεια Κρήτης αντιπροσωπεύει το 15% των επισκέψεων που καταγράφηκαν στις Περιφέρειες της Ελλάδας το 2018, σημειώνοντας αύξηση κατά 15% σε σύγκριση με το 2016 (από 4,5 εκατ. σε 5,2 εκατ.). Αναφορικά με τις χώρες προέλευσης, όλες οι σημαντικές αγορές καταγράφουν θετική ποσοστιαία μεταβολή, με εξαίρεση τις αγορές του Ην. Βασιλείου (-19%, από 604 χιλ. το 2016 σε 491 χιλ. το 2018) και της Ρωσίας (-70%, από 150 χιλ. σε 45 χιλ.). Ενδεικτικά οι υπόλοιπες αγορές: Γερμανία (+33%, από 1,1 εκατ. σε 1,4 εκατ.), Γαλλία (+39%, από 447 χιλ. σε 622 χιλ.), Ολλανδία (+24%, από 261 χιλ. σε 323 χιλ.), Βέλγιο (+35%, από 186 χιλ. σε 250 χιλ.), Ιταλία (+4%, από 224 χιλ. σε 234 χιλ.), Ελβετία (+22%, από 151 χιλ.  σε 184 χιλ.) και λοιπές (+15%, από 1,5 εκατ. σε 1,7 εκατ.).

Η Περιφέρεια κατέχει μερίδιο 20% στο σύνολο των τουριστικών εισπράξεων που καταγράφηκαν στην Ελλάδα το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1% σε σύγκριση με το 2016 (από 3,1 δισ. ευρώ σε 3,13 δισ. ευρώ).

Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις την περίοδο 2013 – 2018 σημείωσαν αύξηση κατά 37% (από 3,3 εκατ. σε 4,6 εκατ.). Επίσης, η Περιφέρεια κατέχει το 4% των διακινηθέντων ακτοπλοϊκώς στο εσωτερικό της χώρας, σημειώνοντας την περίοδο 2013-2018 αύξηση κατά 20% (από 2,4 εκατ. σε 2,9 εκατ.).

Την ίδια περίοδο, οι απασχολούμενοι στα καταλύματα σημείωσαν αύξηση κατά 50% (από 14 χιλ. το 2013 σε 20 χιλ. το 2018) ενώ οι απασχολούμενοι στην εστίαση αύξηση κατά 32% (από 14 χιλ. σε 18 χιλ.).

Η έκθεση της Περιφέρειας Κρήτης, είναι αναρτημένη εδώ.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αντιπροσωπεύει το 19% των επισκέψεων που καταγράφηκαν στις Περιφέρειες της Ελλάδας το 2018, σημειώνοντας αύξηση κατά 27% σε σύγκριση με το 2016 (από 5,2 εκατ. σε 6,6 εκατ.). Αναφορικά με τις χώρες προέλευσης η εικόνα είναι μεικτή, με τις αγορές του Ην. Βασιλείου (-1%, από 672 χιλ. το 2016 σε 666 χιλ. το 2018) και της Γαλλίας (-12%, από 488 χιλ. σε 432 χιλ.) να καταγράφουν μείωση και τις αγορές της Γερμανίας (+38%, από 799 χιλ. σε 1,1 εκατ.), των ΗΠΑ (+55%, από 357 χιλ. σε 555 χιλ.), της Ιταλίας (+28%, από 422 χιλ. σε 538 χιλ.), της Πολωνίας (+50%, από 213 χιλ. σε 320 χιλ.), της Ολλανδίας (+44%, από 221 χιλ. σε 318 χιλ.), της Ρωσίας (+7, από 176 χιλ. σε 189 χιλ.) και των λοιπών (+33%, από 1,9 εκατ. σε 2,5 εκατ.) αύξηση.

Η Περιφέρεια κατέχει μερίδιο 28% στο σύνολο των τουριστικών εισπράξεων που καταγράφηκαν στην Ελλάδα το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 41% σε σύγκριση με το 2016 (από 3,1 δισ. ευρώ σε 4,4 δισ. ευρώ).

Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στις Κυκλάδες την περίοδο 2013 – 2018 σημείωσαν αύξηση κατά 122% (από 423 χιλ. σε 940 χιλ.). Αντίστοιχα, οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στα Δωδεκάνησα την ίδια περίοδο παρουσίασαν αύξηση κατά 30% (από 2,8 εκατ. σε 3,6 εκατ.). Επίσης, οι διακινηθέντες, ακτοπλοϊκώς, στα λιμάνια των Κυκλάδων την περίοδο 2013 – 2018, σημείωσαν αύξηση κατά 51% (από 7,7 εκατ.  σε 11,6 εκατ.). Αντίστοιχα, οι διακινηθέντες στα λιμάνια των Δωδεκανήσων την ίδια περίοδο, σημείωσαν αύξηση κατά 11% (από 2,3 εκατ.  σε 2,5 εκατ.).

Την περίοδο 2013-2018, οι απασχολούμενοι στα καταλύματα σημείωσαν αύξηση κατά 66% (από 12 χιλ. το 2013 σε 20 χιλ. το 2018) ενώ οι απασχολούμενοι στην εστίαση αύξηση κατά 31% (από 12 χιλ. σε 15 χιλ.).

Η έκθεση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, είναι αναρτημένη εδώ.

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αντιπροσωπεύει το 3% των επισκέψεων που καταγράφηκαν στις Περιφέρειες της Ελλάδας το 2018, σημειώνοντας αύξηση κατά 5% σε σύγκριση με το 2016 (από 843 χιλ. σε 886 χιλ.). Αναφορικά με τις χώρες προέλευσης η εικόνα είναι μεικτή, με τις αγορές της Γερμανίας (+34%, από 82 χιλ. το 2016 σε 110 χιλ. το 2018), των ΗΠΑ (+25%, από 80 χιλ. σε 100 χιλ.) και της Γαλλίας (+41%, από 59 χιλ. σε 83 χιλ. ) να καταγράφουν αύξηση και τις αγορές του Ην. Βασιλείου (-28%, από 91 χιλ. σε 66 χιλ.) και των λοιπών (-1%, από 531 χιλ. σε 527 χιλ.) μείωση.

Η Περιφέρεια κατέχει μερίδιο 3% στο σύνολο των τουριστικών εισπράξεων που καταγράφηκαν στην Ελλάδα το 2018, παρουσιάζοντας  αύξηση κατά 28% σε σύγκριση με το 2016 (από 324 εκατ. ευρώ σε 415 εκατ. ευρώ).

Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις την περίοδο 2013 – 2018, σημείωσαν αύξηση κατά 119% (από 58 χιλ. σε 127 χιλ.). Επίσης, η Περιφέρεια κατέχει το 1% των διακινηθέντων ακτοπλοϊκώς στο εσωτερικό της χώρας, σημειώνοντας την περίοδο 2013-2018 αύξηση κατά 22% (από 735 χιλ. σε 895 χιλ.).

Την ίδια περίοδο, οι απασχολούμενοι στον κλάδο της εστίασης σημείωσαν αύξηση κατά 25% (από 11 χιλ. το 2013 σε 14 χιλ. το 2018) ενώ οι απασχολούμενοι στα καταλύματα αύξηση κατά 11% (από 4 χιλ.  σε 4 χιλ.).

Η έκθεση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, είναι αναρτημένη εδώ.

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αντιπροσωπεύει το 2% των επισκέψεων που καταγράφηκαν στις Περιφέρειες της Ελλάδας το 2018, σημειώνοντας αύξηση κατά 34% σε σύγκριση με το 2016 (από 409 χιλ. σε 549 χιλ.). Αναφορικά με τις χώρες προέλευσης όλες οι σημαντικές αγορές καταγράφουν θετική ποσοστιαία μεταβολή: ΗΠΑ (+8%, από 57 χιλ. το 2016 σε 62 χιλ. το 2018), Γαλλία (+7%, από 52 χιλ. σε 56 χιλ.), Γερμανία (+75%, από 28 χιλ. σε 49 χιλ.), Ην. Βασίλειο (+11%, από 40 χιλ. σε 44 χιλ.) και λοιπές (+46%, από 231 χιλ. σε 338 χιλ.).

Η Περιφέρεια κατέχει μερίδιο 1% στο σύνολο των τουριστικών εισπράξεων που καταγράφηκαν στην Ελλάδα το 2018, παρουσιάζοντας  αύξηση κατά 65% σε σύγκριση με το 2016 (από 117 εκατ. ευρώ σε 194 εκατ. ευρώ).

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας καταγράφει την δεύτερη χαμηλότερη διεθνή αεροπορική κίνηση στο σύνολο των 13 Περιφερειών έχοντας 1.985 αφίξεις το 2018. Επίσης, η Περιφέρεια κατέχει το 3% των διακινηθέντων ακτοπλοϊκώς στο εσωτερικό της χώρας, σημειώνοντας την περίοδο 2013-2018 μείωση κατά 7% (από 2,4 εκατ. σε 2,2 εκατ.).

Την ίδια περίοδο, οι απασχολούμενοι στον κλάδο της εστίασης σημείωσαν αύξηση κατά 11% (από 11 χιλ. το 2013 σε 13 χιλ. το 2018) ενώ οι απασχολούμενοι στα καταλύματα αύξηση κατά 25% (από 2 χιλ. σε 2 χιλ.).

Η έκθεση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, είναι αναρτημένη εδώ.

Oι 13 μελέτες υλοποιήθηκαν από το ΙΝΣΕΤΕ στο πλαίσιο της Πράξης: «Δράσεις πρόγνωσης και παρακολούθησης μεταβολών του Τουριστικού Τομέα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της διαρθρωτικής προσαρμογής του», η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Πηγή: Reporter.gr
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στα πλαίσια πολιτικής της ανάδειξης και προώθησης των τοπικών πιστοποιημένων προϊόντων, πρόκειται να συμμετέχει στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών SIAL 2020, που θα πραγματοποιηθεί 18-22 Οκτωβρίου 2020 στο εκθεσιακό κέντρο Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte στο Παρίσι, στη Γαλλία.

Η Περιφέρεια συμμετέχει στην μεγαλύτερη Διεθνή Εμπορική Έκθεση τροφίμων και ποτών του 2020 σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προσδοκώντας την εξωστρέφεια των πιστοποιημένων προϊόντων της. Η συγκεκριμένη Έκθεση έχει υψηλή επισκεψιμότητα, προσελκύοντας εισαγωγείς, διανομείς και αγοραστές από όλο τον κόσμο. Δίνει την ευκαιρία πρόσβασης στη Γερμανική, την Ευρωπαϊκή, αλλά και τη Διεθνή αγορά και συμβάλει στην ανάπτυξη και ενίσχυση των εξαγωγών και στην στήριξη της αναγνωρισιμότητας των πιστοποιημένων προϊόντων.

Καλούνται όσοι παραγωγοί μεταποιούν ή/και τυποποιούν αποκλειστικά πιστοποιημένα ΠΟΠ ή/και ΠΓΕ ή/και Ποικιλιακούς Οίνους ή/και Βιολογικά με έγκριση H.A.C.C.P. ή/και ISO αγροτικά προϊόντα (τρόφιμα & ποτά) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και επιθυμούν να έχουν παρουσία στο περίπτερο που πρόκειται να μισθώσει η Π.Ν.ΑΙ., να το δηλώσουν το αργότερο έως τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020 στην σχετική φόρμα που υπάρχει στην ιστοσελίδα (http://www.pnai.gov.gr/Arthro.aspx?a=11512 ).

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι οι ίδιοι θα πρέπει να καλύψουν με δικά τους έξοδα την εγγραφή τους στην έκθεση (κόστους περίπου 650,00€), τη μεταφορά των προϊόντων τους, τα εισιτήρια και τη διαμονή τους, καθώς και την ηλεκτρική παροχή για την 24ωρη λειτουργία ψυγείων ή άλλου επαγγελματικού εξοπλισμού που ενδεχομένως θα χρειαστούν.

Λόγω των περιορισμένων θέσεων, η επιλογή των εκθετών θα γίνει βάση κριτηρίων και ελέγχου των δηλωθέντων στοιχείων. Με ποινή αποκλεισμού συμμετοχής θα απορριφθούν, μετά από έλεγχο, όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις πιστοποίησης και όσοι δεν μεταποιούν και τυποποιούν πρωτογενή τοπικά προϊόντα. Επίσης με ποινή αποκλεισμού θα απορρίπτονται από επόμενες Εκθέσεις, όσοι δηλώσουν στην παρούσα φάση συμμετοχή στην Έκθεση και στη συνέχεια ακυρώσουν, ή δεν αποστείλουν όλα τα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων.

Διευκρίνίζεται πως μετά τις 24/2/2020 καμία Δήλωση δεν θα γίνει δεκτή.

Επίσης στη συγκεκριμένη έκθεση δεν επιτρέπεται η λιανική πώληση.

Για πληροφορίες στα τηλέφωνα 2241360567 κ. Τάνια Ρούσσου-Προϊσταμένη Τμήματος Προβολής και Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων για την Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου και 2281082380 κ. Ντίνα Βλάχου-Προϊσταμένη Τμήματος Προβολής και Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων για την Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων

 

Ο

Αντιπεριφερειάρχης

 

 

ΦΙΛΗΜΟΝΑΣ ΖΑΝΝΕΤΙΔΗΣ

 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ενέκρινε το σχέδιο σύμβασης και την διαδικασία ανάθεσης του έργου, προϋπολογισμού 1.481.000,00 €

Ένα σημαντικό έργο υποδομής που αναβαθμίζει το δίκτυο ύδρευσης των συνοικιών Αγίων Αποστόλων, Ανάληψης, Αγίου Στεφάνου και Αγίου Ιωάννη, της πόλεως Ρόδου, περνά στο στάδιο της κατασκευής του, μετά την έγκριση υπογραφής σύμβασης με τον ανάδοχο.

Ειδικότερα, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προέβη στην έγκριση του σχεδίου σύμβασης και της διαδικασίας ανάθεσης του έργου “Αντικατάσταση – Επέκταση δικτύων ύδρευσης πόλεως Ρόδου”, το οποίο αποτελεί υποέργο της Πράξης “Δίκτυα Ύδρευσης Πόλεως Ρόδου”, συνολικού προϋπολογισμού και επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 1.481.000,00 €.

Κατόπιν της έγκρισης, πρόκειται να ξεκινήσει άμεσα η υλοποίησης ενός σημαντικού έργου για την πόλη της Ρόδου, για το οποίο, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τον Αύγουστο του 2018, εξασφάλισε τη χρηματοδότησή του με πόρους του ΕΣΠΑ, εντάσσοντάς το στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», με απόφαση του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου.

Το έργο αφορά στην αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης από αμιαντοτσιμέντο, που βρίσκονται σήμερα σε λειτουργία, με αγωγούς από πολυαιθυλένιο μήκους 5.200 μέτρων καθώς και στην κατασκευή απαιτούμενων συνδέσεων των νέων αγωγών με το υπόλοιπο δίκτυο το οποίο θα διατηρηθεί. Οι οδοί του σχεδίου πόλεως που θα εκτελεστούν τα έργα είναι οι Καβάφη, Σεφέρη, Βενέζη και Ισιόδου. Οι συνοικίες που

υδροδοτούνται από τους εν λόγω αγωγούς είναι οι Άγιοι Απόστολοι, ,μέρος της Ανάληψης, Άγιος Στέφανος και Άγιος Ιωάννης.

Το έργο είναι ενταγμένο στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

 

 

Το ιστορικό κτίριο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο νησί της Ρόδου και την Περιφερειακή Αρχή, επισκέφτηκε ο εξ. Πρέσβης της Γερμανίας Dr. Ernst Reichel δείχνοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον και την προσέγγιση της Γερμανίας στα ζητήματα που αφορούν το Νότιο Αιγαίο, την ανατολική Μεσόγειο, τα νησιά μας και τις σχέσεις των δυο χωρών.

Τον κύριο Πρέσβη υποδέχθηκε ως εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη, ο οποίος βρίσκεται στις Βρυξέλλες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιφερειών, ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας κ. Γιάννης Φλεβάρης. Μετέφερε τον θερμό χαιρετισμό του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργου Χατζημάρκου προς τον γερμανικό λαό και τον ίδιο τον κύριο Πρέσβη και το μήνυμά του για καλή συνεργασίας και ανοιχτή και άμεση επικοινωνία για κάθε θέμα που αφορά την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τα νησιά μας.

Ο Dr. Ernst Reichel αναφέρθηκε ένθερμα στην συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και σε διμερές επίπεδο και τα περιθώρια που υπάρχουν για γερμανικές επενδύσεις στα νησιά της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων στον τομέα του τουρισμού, της ενέργειας, των επιχειρήσεων, της ασφάλειας και της οικονομίας.

Ο κ. Φλεβάρης ανέφερε ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αποτελεί από τις πλέον σημαντικές Περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το μεγάλο της μέγεθος, τον πολυνησιακό χαρακτήρα και τον πολυεπίπεδο και σπουδαίο ρόλο που διαδραματίζει στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού και προσφυγικού προβλήματος. Αποτελεί εξωτερικό σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια χώρα εισόδου μεταναστών και προσφύγων ενώ η Γερμανία, χώρα προορισμού και είναι κοινή η ανάγκη αποτελεσματικής αντιμετώπισης σειράς ζητημάτων που δημιουργούνται.

Ο ίδιος ο Περιφερειάρχης και η Περιφερειακή Αρχή συνολικά, ακολουθώντας Ευρωπαϊκή και αναπτυξιακή πολιτική, με τρόπο υπεύθυνο και ειλικρινή, απαλλαγμένο από σκοπιμότητες και λαϊκισμό, συνδράμει τα μέγιστα μέσα από τον κεντρικό ρόλο που έχουν οι Ευρωπαϊκές Περιφέρειες στην ενίσχυση των στενών σχέσεων συνεργασίας Ελλάδας και Γερμανίας, μέσα από Ευρωπαϊκά προγράμματα και επίτευξη κοινών στόχων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Αντιπεριφερειάρχης στον εποικοδομητικό και θετικότατο ρόλο που επιτελεί ο Επίτιμος Πρόξενος της Γερμανίας Δρ. Δημήτρης

Γιώρτσος ο οποίος με την σοβαρότητα και τον επαγγελματισμό που τον διακρίνει υπηρετεί την Ελληνογερμανική φιλία.

Ο κ. Πρέσβης ανέφερε ειδικότερα για τον τομέα του τουρισμού, ότι το Νότιο Αιγαίο πρωτοπορεί στην τουριστική βιομηχανία διεθνώς και αποτελεί πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης, γεγονός που επιβεβαιώνεται διαρκώς και ο ρόλος της Περιφέρειάς μας είναι σημαντικός στην επίτευξη αυτού του στόχο. Επίσης αναφέρθηκε σε πρωτοβουλίες της Γερμανίας για ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας και ενθαρρύνει τις Περιφέρειες της Γερμανίας και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για κοινές δράσεις μέσω των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και για συμμετοχή σε ανταλλαγές και συνέδρια.

Ο κ. Φλεβάρης επεσήμανε ότι γνωρίζει πως η επίσκεψη του εξ. κ. Πρέσβη δεν είναι απλώς εθιμοτυπική αλλά αποτελεί παρουσία με πολιτική σημασία και παράλληλα ιδιαίτερη τιμή για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Η Περιφέρειά μας δίνει το στίγμα της στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο και διατηρεί κοινές δράσεις με την Γερμανία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδράζει στην ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις. Ιδιαίτερο είναι το κεφάλαιο του τουρισμού με το σπουδαίο ρόλο που διαδραματίζει στην τοπική οικονομία των νησιών και στην εθνική μας οικονομία. Η αντιμετώπιση του προσφυγικού και μεταναστευτικού προβλήματος αποτελεί μείζον και διεθνές ζήτημα με ευρύτερες προεκτάσεις όπου ο ρόλος και η θέση της Περιφέρειάς μας, της Ελλάδας και της Γερμανίας είναι σημαντικός. Αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες του Περιφερειάρχη να δώσει λύσεις κατά τον χρόνο που δεν υπήρχε διαμορφωμένο θεσμικό και νομικό πλαίσιο. Την ενέργεια που αποτελεί τομέα πρωταρχικής σημασίας για την Ευρώπη με άμεση αλληλεπίδραση με το περιβάλλον και τους κοινούς στόχους απομείωσης του αποτυπώματος του άνθρακα και των υδρογονανθράκων.

Τέλος ο Αντιπεριφερειάρχης υπογράμμισε την ανάγκη για ασφάλεια και συνεργασία στην Ευρώπη και την Μεσόγειο μέσα στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισσαβόνας και τις σημερινές και εξελισσόμενες απειλές που απαιτούν ειλικρινή συνεργασία, άρρηκτη συμμαχία και κοινές θέσεις με εφαρμογή της ρήτρας αλληλεγγύης.

 

 

Σελίδα 1 από 519

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot