Menu

Θα εφαρμοστεί και φέτος το πιλοτικό πρόγραμμα visa για υπηκόους τρίτων χωρών

Θα εφαρμοστεί και φέτος το πιλοτικό πρόγραμμα visa για υπηκόους τρίτων χωρών
jumbo-banner

Θα συνεχισθεί και εφέτος το πιλοτικό πρόγραμμα θεωρήσεων εισόδου σε υπηκόους τρίτων χωρών προερχόμενους από την Τουρκία για τουρισμό, στα νησιά της Ανατολικής Μεσογείου μέσω του οποίου η Ρόδος και η Κως δέχονταν τουρίστες από την Τουρκία.

Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε τα δύο προηγούμενα χρόνια με επιτυχία και-με τις ενέργειες πάντα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου-αναμένεται να έχει δυναμική εξέλιξη. Φέτος μάλιστα θα προστεθεί και το Καστελόριζο, στη Ρόδο και στην Κω και θα προσελκύει τουρισμό μέσω Τουρκίας.

Σημειώνεται ότι η Διεύθυνση Τουρισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για πρώτη φορά αξιοποίησε το θαλάσσιο δίαυλο και εισήγαγε το φθινόπωρο του 2015 το καινοτόμο τουριστικό προϊόν που συνδύαζε διακοπές στη Ρόδο και στην Τουρκία,  ανοίγοντας το δρόμο για χειμερινό τουρισμό. Φέτος καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε το πρόγραμμα να ξεκινήσει όσο το δυνατό νωρίτερα (ιδανικά από τον Απρίλιο) αφού δοθούν οι σχετικές εγκρίσεις από το Υπουργείο ώστε να φιλοξενηθεί στα νησιά ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός επισκεπτών.

Σύμφωνα λοιπόν με τα επίσημα στοιχεία, έγιναν το 2015 στο λιμάνι της Ρόδου 5036 θεωρήσεις βίζας οι οποίες αφορούσαν Τούρκους και Ρώσους τουρίστες. Το 2016 οι θεωρήσεις βίζας μειώθηκαν στις 3015 και αφορούσαν κυρίως Τούρκους τουρίστες, καθώς οι Ρώσοι δεν ταξίδεψαν στην Τουρκία. Συγκεκριμένα οι 2724 από τις 3015 αφορούσαν Τούρκους, οι 196 Ουκρανούς και μόλις οι 64 Ρώσους.
Το πρόγραμμα αφορά:
– κατόχους κοινών Τουρκικών ταξιδιωτικών εγγράφων  και οιουσδήποτε άλλους υπηκόους τρίτης χώρας που υπόκεινται στην υποχρέωση κατοχής θεώρησης, αρκεί να αποδείξουν τα ακόλουθα:
–  ότι δεν ήταν σε θέση να αιτηθούν θεώρησης εκ των προτέρων
– ότι έχουν λόγους εισόδου που δεν μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί (υποβάλλοντας  σχετικά υποστηρικτικά δικαιολογητικά έγγραφα)
–  ότι βρίσκονται νομίμως στην Τουρκία και η επιστροφή τους στην Τουρκία αξιολογείται ως βέβαια
– επισκέψεις με πλοία που πραγματοποιούν καθημερινά δρομολόγια από τα Τουρκικά λιμάνια Αλικαρνασσού-Bodrum, Δικελίου-Dikeli, Μαρμαρίδας-Marmaris, Μάκρης-Fethiye, Αιβαλίου-Ayvalik, Κρήνης-Cesme και Κουσάντασι-Kusadasi
– επισκέψεις στα ελληνικά νησιά Χίος, Κως, Λέσβος, Ρόδος, Σάμος, όπου υφίστανται οι απαιτούμενες υποδομές, προσωπικό και πόροι για την αποτελεσματική λειτουργία του Προγράμματος
– επισκέψεις προκαθορισμένου ή περιορισμένου χρόνου, για τουριστικούς λόγους, με ανώτατο όριο τις 15 ημέρες
Όλα τα άτομα που συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα, υπόκεινται σε εμπεριστατωμένους ελέγχους κατά την είσοδό τους, ώστε να πιστοποιηθεί η ταυτότητά τους επί τη βάσει των ταξιδιωτικών εγγράφων και εντύπων που συμπληρώνουν και προσκομίζουν.

Οι έλεγχοι κατά την είσοδο, προβλέπουν τα ακόλουθα:
– επαλήθευση της κατοχής έγκυρου διαβατηρίου του οποίου η ισχύς δεν έχει λήξει
– εξέταση των σφραγίδων εισόδου και εξόδου στα ταξιδιωτικά έγγραφα ώστε να εξακριβωθεί εάν έχει ήδη παραβιασθεί η μέγιστη επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής στην περιοχή Schengen
– επαλήθευση του σκοπού του ταξιδιού
– επιβεβαίωση της κατοχής επαρκών μέσων διαβίωσης τόσο για την διάρκεια της προβλεπόμενης παραμονής όσο και για την επιστροφή στην Τουρκία
– επαλήθευση ότι πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις σε σχέση με την δημόσια τάξη, εσωτερική ασφάλεια, δημόσια υγεία, ή τις διεθνείς σχέσεις οιουδήποτε εκ των κρατών μελών.

Τα ταξιδιωτικά έγγραφα θα σφραγίζονται δεόντως κατά την είσοδο και έξοδο.

Ταξιδιωτικοί πράκτορες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο εν λόγω πρόγραμμα και οι οποίοι λειτουργούν στις τουρκικές πόλεις: Αλικαρνασσός- Bodrum, Δικελί- Dikeli, Μαρμαρίδα-Marmaris, Μάκρη-Fethiye, Αϊβαλί-Ayvalik, Κρήνη-Cesme και Κουσάντασι-Kusadasi ζητούν από τους αιτούντες, κατά την αγορά του εισιτηρίου τους, να υποβάλουν αντίγραφο της σελίδας του διαβατηρίου τους που περιέχει βιομετρικά στοιχεία και ένα συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της αίτησης θεώρησης Schengen με συνημμένη μια πρόσφατη φωτογραφία.
Οι ταξιδιωτικοί πράκτορες προωθούν τα έγγραφα, τα οποία υποβάλλονται από τους αιτούντες κατά την αγορά των εισιτηρίων, στις αρμόδιες ελληνικές αρχές, ηλεκτρονικά, τουλάχιστον 24 ώρες πριν την άφιξη τους.
Οι αιτούντες, που έχουν υποβάλει τα δικαιολογητικά τους μέσω ταξιδιωτικών πρακτόρων, τουλάχιστον 24 ώρες πριν την άφιξή τους, καλούνται, κατά την αποβίβασή τους στα ελληνικά νησιά Χίος, Κως, Λέσβος, Ρόδος, Καστελόριζο ή Σάμος, να ακολουθήσουν τον διάδρομο προτεραιότητας και να παρουσιάσουν στις αρμόδιες ελληνικές αρχές την πρωτότυπη, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση θεώρησης Schengen με συνημμένη πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία, να υποβάλουν δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τον σκοπό και την διάρκεια του ταξιδιού τους και να εξηγήσουν, εάν απαιτείται για την περίπτωσή τους, τους λόγους που δεν ήταν σε θέση να αιτηθούν θεώρησης εκ των προτέρων και να πληρώσουν το αντίτιμο αυτής.

Αιτούντες που ΔΕΝ έχουν υποβάλει τα δικαιολογητικά μέσω ταξιδιωτικών πρακτόρων ή ΔΕΝ έχουν υποβάλει δικαιολογητικά τουλάχιστον 24 ώρες πριν την άφιξή τους, καλούνται, κατά την αποβίβασή τους στα Ελληνικά νησιά Χίος, Κως, Λέσβος, Ρόδος, ή Σάμος, να ακολουθήσουν τον κανονικό διάδρομο και να παρουσιάσουν στις αρμόδιες ελληνικές Αρχές το διαβατήριό τους και συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση θεώρησης Schengen με συνημμένη πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία, να υποβάλουν δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τον σκοπό και την διάρκεια του ταξιδιού τους και να εξηγήσουν, εάν απαιτείται για την περίπτωσή τους, τους λόγους που δεν ήταν σε θέση να αιτηθούν θεώρησης εκ των προτέρων και να πληρώσουν το αντίτιμο αυτής.

Κατά την επαλήθευση της πλήρωσης των προϋποθέσεων για είσοδο, θα χορηγείται ομοιόμορφη θεώρηση  που θα επιτρέπει μία είσοδο με ανώτατο όριο παραμονής 15 ημερών και το ταξιδιωτικό έγγραφο θα σφραγίζεται.
Σε περίπτωση που οι προϋποθέσεις για είσοδο δεν πληρούνται, η αίτηση εισόδου θα απορρίπτεται και θα δίδεται στον αιτούντα, συμπληρωμένο τυποποιημένο έντυπο στο οποίο θα καταγράφεται ο λόγος ή οι λόγοι απόρριψης. Στο ίδιο έντυπο, ο αιτών θα αναγνωρίζει ότι ενημερώθηκε για τον λόγο/λόγους απόρριψης.

Το πιλοτικό πρόγραμμα υλοποιείται κατά την διάρκεια της τουριστικής περιόδου και, μετά την ολοκλήρωσή του, θα αξιολογηθεί για την συνολική του επίδραση στις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας ειδικά όσον αφορά τις διαστάσεις κινητικότητας προσώπων και παράνομης μετανάστευσης.
Η Ελλάδα θα συντάξει, στην συνέχεια, λεπτομερή έκθεση που θα καλύπτει όλες τις διαστάσεις του Προγράμματος και θα την καταθέσει για αξιολόγηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη.

dimokratiki.gr


kos patisserie

Ετικέτες

Τουρισμός, Visa,
επιστροφή στην κορυφή