Menu

Πρόστιμο μαμούθ στην VW από το Υπ. Μεταφορών - Το κόστος ανά όχημα

Πρόστιμο μαμούθ στην VW από το Υπ. Μεταφορών - Το κόστος ανά όχημα
jumbo-banner
Το υπουργείο Μεταφορών με διάταξη στο νομοσχέδιο Σπίρτζη, που θα δόθηκε στην δημοσιότητα προχθές , ανοίγει τον δρόμο για να επιβληθεί πρόστιμο «μαμούθ», στις εταιρείες που εμπλέκονται στο γνωστό «Dieselgate» με τα ψευδή στοιχεία για τις εκπομπές ρύπων και το παράνομο λογισμικό.
Όπως ορίζει η διάταξη το ποσό που θα εισπραχθεί από τα εν λόγω πρόστιμα θα διατεθούν στην ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς της χώρας
Ειδικότερα σύμφωνα ουσιαστικά με την «φωτογραφική» διάταξη του νομοσχεδίου Σπίρτζη για την επιβολή προστίμων στις κατασκευαστικές εταιρείες που εμπλέκονται στο γνωστό «Dieselgate», προβλέπει και μάλιστα αναδρομικά οτι σε κατασκευαστή, ο οποίος υπέβαλε ψευδείς δηλώσεις στο πλαίσιο των διαδικασιών έγκρισης ή των διαδικασιών που οδηγούν σε ανάκληση, παραποίησε τα αποτελέσματα των δοκιμών για την έγκριση τύπου ή τη συμμόρφωση εν χρήσει,απέκρυψε στοιχεία ή τεχνικές προδιαγραφές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ανάκληση ή την απόσυρση της έγκρισης τύπου, χρησιμοποίησε ελαττωματικές συσκευές, ώστε να επιτύχει την έκδοση έγκρισης ή την διατήρηση σε ισχύ αυτής και αρνείται την παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες που απαιτούνται για τη διαπίστωση των παραβάσεων των προηγούμενων περιπτώσεων, επιβάλλεται πρόστιμο.

Σε περίπτωση κατασκευαστή που υποπέσει εκ νέου στις πράξεις ή παραλείψεις, εντός πενταετίας από τη τέλεση αυτών, επιβάλλεται νέο πρόστιμο πενταπλάσιο του ήδη επιβληθέντος. Σε κατασκευαστή, αντιπρόσωπο του κατασκευαστή, εισαγωγέα ή διανομέα, που διαθέτει στην αγορά οχήματα, συστήματα, μηχανικά μέρη ή χωριστές τεχνικές μονάδες που υπόκεινται σε έγκριση, σύμφωνα με οποιαδήποτε εθνική ή κοινοτική κανονιστική πράξη, χωρίς να έχει χορηγηθεί τέτοια έγκριση ή παραποιεί τα σχετικά έγγραφα ή σήματα ή αρνείται την παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες που απαιτούνται για τη διαπίστωση των ανωτέρω παραβάσεων επιβάλλεται επίσης πρόστιμο.
Παράλληλα σε κατασκευαστή που εκδίδει πιστοποιητικά συμμόρφωσης επί έγκρισης τύπου οχήματος, που εκδόθηκε κατά παράβαση των ευρωπαϊκών και εθνικών διατάξεων ή με τη μη νόμιμη χρήση συστημάτων αναστολής, επιβάλλεται πρόστιμο ανά όχημα, που τέθηκε σε κυκλοφορία βάση των παραπάνω πιστοποιητικών συμμόρφωσης, ποσού ίσου με την τιμή κτήσης του οχήματος, εφόσον έχει τεθεί σε κυκλοφορία κατά τα προηγούμενα τρία (3) έτη.
Για οχήματα που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία προ των τριών (3) προηγούμενων ετών το ποσό του προστίμου ανά όχημα μειώνεται κατά 5% για κάθε έτος πέραν των τριών (3) από την θέση σε κυκλοφορία του οχήματος και με ανώτατο ποσοστό μείωσης το 60 %.
Τα πρόστιμα και οι κατηγοριοποιήσεις επιβάλλονται διακριτά ανά παράβαση ως εξής:
- πρόστιμο ίσο τουλάχιστον με το 700πλάσιο και έως το 1000πλάσιο του παραβόλου για την έκδοση της έγκρισης αν από την παράβαση μπορεί να δημιουργηθεί κίνδυνος θανάτου ή τραυματισμού, βλάβης στην περιουσία του χρήστη ή τρίτου,
- πρόστιμο ίσο τουλάχιστον με το 400πλάσιο και έως το 700πλάσιο του παραβόλου για την έκδοση της έγκρισης αν από την παράβαση μπορεί να προκληθεί ζημία του περιβάλλοντος
- πρόστιμο ίσο τουλάχιστον με το 100πλάσιο και έως το 400πλάσιο του παραβόλου για την έκδοση της έγκρισης αν από την παράβαση μπορεί να προκληθεί ζημία του του οδικού δικτύου,
Για την επιβολή του προστίμου σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση λαμβάνεται υπόψη και ο αριθμός των οχημάτων, συστημάτων χωριστών τεχνικών μονάδων, μηχανικών μερών ή χωριστών τεχνικών μονάδων που πωλήθηκαν ή διατέθηκαν προς πώληση.
Για την διαπίστωση των παραβάσεων του παρόντος συντάσσεται έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών η οποία κοινοποιείται στον καθ' ου με κλήση σε ακρόαση εντός δέκα (10) ημερών. Ο καθ' ου η έκθεση διαπίστωσης της παράβαση επιτρέπεται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία έως είκοσι (20) ημέρες προκειμένου να εκθέσει τις απόψεις του επί της έκθεσης διαπίστωσης της παράβασης. Μετά την υποβολή των απόψεων του καθ' ου ή την πάροδο άπρακτων των παραπάνω προθεσμιών εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών η απόφαση επιβολής (ή μη) του προστίμου.
Τα ανωτέρω πρόστιμα πιστώνονται σε ειδικό λογαριασμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, τα έσοδα του οποίου χρησιμοποιούνται για την λειτουργία, τον εξοπλισμό και τη συντήρηση του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων του Υπουργείου, για τις ανάγκες λειτουργίας της εθνικής «εγκριτικής αρχής», που αναφέρεται τις οδηγίες 2007/46/ΕΚ, 2002/24/ΕΚ και τον κανονισμό 168/2013/ΕΕ, και την ενίσχυση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
Οι αποφάσεις επιβολής των προστίμων προσβάλλονται με προσφυγή στο αρμόδιο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο.
Να υπενθυμίσουμε ότι στην χώρα μας κυκλοφορούν πάνω από 30.000 αυτοκίνητα VW, Audi, Skoda, Seat που φέρουν το παράνομο λογισμικό παραποίησης των εκπομπών ρύπων εκ των οποίων τα 20.000 έχουν εισαχθεί από επίσημη εισαγωγική και τα υπόλοιπα είτε από ανεξάρτητες εμπορίες είτε από ιδιώτες.
kos patisserie
επιστροφή στην κορυφή