Menu

Για την απαλλοτρίωση του περιβολιού Χαρτζηνεπά-Κάζα Ρομάνα -Γράφει ο Ν. Μυλωνάς

Για την απαλλοτρίωση του περιβολιού Χαρτζηνεπά-Κάζα Ρομάνα -Γράφει ο Ν. Μυλωνάς
jumbo-banner

1. Δίπλα στην Κάζα Ρομάνα και στην συνέχεια του δημοτικού χώρου παρκινγκ υπάρχει το κτήμα, άλλοτε περιβόλι του Χαρτζηνεπά, που ο Δήμος Κω ξεκίνησε την διαδικασία της αναγκαστικήςαπαλλοτρίωσης το 2009.

Αν αυτό γίνει,μπορεί να δημιουργηθεί ένα παρκινγκ 500 αυτοκινήτων και θα είναιεύκολο στην οποιαδήποτεδημοτικήαρχή να απαγορέψει την στάθμευση σε όλο το κέντρο της πόλης! Αυτό θα ήταν η βάσημετατροπής του κέντρου σε χώρουψηλώνπροδιαγραφών! Περπάτημα, ψώνια, αναψυχή, πολιτιστικά αγαθά, υπηρεσίες,καφέ, εστίαση,εμπόριοκαι κατοικίας. Το αποτέλεσμα θα ήτανπαρόμοιο με αυτά που βλέπουμε σε πόλεις της Ευρώπης και σε τουριστικάκέντραμικρά και μεγάλα.Είναι ένα θέμαμεγάλουκοινωνικού και οικονομικούενδιαφέροντος για όλους μας. Για την ιστορία το κτήμαέχει επιφάνεια Ε=18.342,90m2 είναι εντός αρχαιολογικής Ζώνης (συνεπώς δεν μπορεί να οικοδομηθεί) με το Ιταλικό διάταγμα 83/16-04-37 και με το άρθρο 14 της υπ’ αρ.71/1947 προκήρυξης στρατιωτικής διοίκησης Δωδ/σου, διοικητική πράξη που δεν μπορεί να αναθεωρηθεί από την Ελληνική Πολιτεία.

2. Η αρχαιολογικήυπηρεσία την περίοδο 1970-90 προσπάθησεανεπιτυχώς τηνεξαγορά.Μετά το ‘90 η αρχαιολογικήυπηρεσίααποδυναμώθηκε και σταμάτησε κάθε αναφορά στο θέμα.

3. Ο Δήμος Κω, ορθώς με την απόφαση απαλλοτριώσεως αρ. 228/2009 θέτει το ζήτημα. Έγινανγεγονότα εμπλοκήςκάποιωνιδιωτών στα οποίαδεν
θααναφερθούμε σκοπίμως. Κακώςδόθηκε σημασίαστην εμπλοκή από τον Δήμο. Η Πρωτόδικη απόφαση του Δικαστηρίου ήρθε 20-2-2014 μεκαθορισμό τιμής μονάδας εξαγοράς 350 Ευρώ/m2!!! Αυτή η τιμήήτανμεγαλύτερη από την αγοραίατιμή που αντιστοιχούσε σε οικόπεδαάρτια και οικοδομήσιμαγια τις προ του 2010 εποχές!!! Ο Δήμος έκανε έφεση και η πρόσφατη και τελεσίδικη απόφαση του Εφετείουτης 28-9-2015 προτείνει τιμή 100 Ε/m2!Πώς να εξηγήσεις αυτή την μείωση υποτριπλασιασμού μέσα σε ενάμισι χρόνο; Αλλά και η τιμή αυτή για μη οικοδομήσιμη γη είναι υπερβολική και δυσεξήγητη! Ξεπερνά την τρέχουσα αγοραία οικοπεδική αξία στην περιοχή για άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα! Η τιμή που καθόρισε η αρμόδια δημόσια επιτροπή του αρ. 15 Ν. 2882/2001,που όρισε το πρωτοδικείο Κω με συμμετοχήεκπρόσωπωνΚτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανησου, Εφορίας, ΤεχνικούΕπιμελητήριου ήταν 15 ευρώ/μ2 δηλ. 270.000 ευρώ για τα 18 στρέμματα δεν έγινε σεβαστή από τους δικαστές. Με αυτές τις λαθεμένες και εκτός πραγματικότητες εκτιμήσεις των Ελληνικών Δικαστηρίων προφανώς ο Δήμος δεν μπορεί να εμπλακεί στο θέμα της εξαγοράς.

4. Αν ήτανδυνατό να σκεφτεί να δώσει 1,8 εκ ευρώ για την εξαγορά μη άρτιου και μη οικοδομήσιμουχώρου, τότε γιατί να μην δώσει τα 1,8 εκ. αγοράζονταςάρτια και οικοδομήσιμαοικόπεδα, όπουυπάρχουν, προκειμένου να δημιουργήσουμεδιάσπαρταχώρουςστάθμευσης και πρασίνουαναζωογονώνταςτην πόλη και δίνοντας ώθηση στην λιμνάζουσα αγορά γης της τελευταίας 4-ετίας;
Αλλά και σε τεχνικό επίπεδο ο Δήμος μπορεί να εντάξει το ακίνητο στο σχέδιο πόλεως οπότε η υποχρεωτική εισφορά σε γη θα αποδώσει στον Δήμο το 40% των 18 στρ. αυτοδικαίως! (προσέξτε: ήταν 50% προς τον Δήμο η εισφορά των ιδιοκτησιώνάνω των 4 στρεμμάτων που μπαίνουν στο σχέδιο πόλης πριν η τελευταία κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ το μειώσει στο 40% για να παίξει το ψηφοθηρικό της παιγνίδι με τους μεγαλοϊδιοκτήτες σε βάρος της ποιότητας του πολεοδομικού σχεδιασμού). Με αυτή της ενέργεια θα μειώνονταν αναλόγως το 1,8 εκ ευρώ στο 1,00.

5. Άμεσα για τον πολιτικόστόχο του να αδειάσει το κέντρο από τα ΙΧ υπάρχει η πιο πρόσφορη λύση-δέσμης μέτρων: το τμήματης ιδιοκτησίας αυτής που έχει στην πράξη,defacto, παρκινγκ να διευθετηθείστοιχειωδώς και να χρησιμοποιείται, όπως γίνονταν και αυτό το καλοκαίρι, εξυπηρετώντας την πόλη. ΗΝομαρχιακή Αυτοδιοίκησηκαι το περιφερειακό συμβούλιο έχουν παραχωρήσει του Ο.Τ.400 του Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Κω, επιφάνειας 2.262τ.μ. από το 2008 για να γίνει χώρος παρκινγκ και να μεταφερθείεκεί το ΚΤΕΛ, χωρίς να υλοποιηθεί. Πρέπεινα αξιοποιηθεί η πρόταση καιμαζί με την διάνοιξη του δρόμου που περνάνότια του ΟΤ 400 και της ΚΜ 2336 και πουσυνδέει τα 2 παρκινγκ του Δήμου,απελευθερώνεται η ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε!και δημιουργούνται θέσεις παρκινγκ επί του δρόμου αυτού αφού η περιοχή ένθεν και ένθεν είναι αδόμητη και λόγω οικονομικής κρίσης και αρχαιολογικής υπηρεσίας θα παραμείνει για χρόνια με αραιή δόμηση. Αυτό θα είναι μια αναπνοή για το κέντροτης πόλης.

6. Μετά από 18 μήνες, μπορεί ο Δήμος να επανέλθει με νέα απαλλοτρίωση και ίσωςτότε να τύχει σε πιο λογικό δικαστή ή να έχει επέλθει μια θεσμική αλλαγή στο δικαστικό σώμα με την θεσμοθέτηση ειδικών δικαστών ανά θεματολογία με γνώσεις στα θέματα αξιολόγησης γης.

Νικος Μυλωνάς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗΣ

ba26346e e8c3 4aa1 bfec 1db0317aea6f

kos patisserie
επιστροφή στην κορυφή