dimarxos big

Επίλυση του θέματος της φρυγανικής βλάστησης στους δασικούς χάρτες των ελληνικών νησιών

Δημοσιεύτηκε σήμερα (ΑΔΑ: ΩΚΘΓ4653Π8-ΗΘΑ) η απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου, με την οποία αποδέχεται την ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών περί των φρυγανικών εκτάσεων οι οποίες δεν φέρουν δασική βλάστηση.

Σύμφωνα με το Τεχνικό Συμβούλιο Δασών οι εκτάσεις με φρυγανική βλάστηση στις οποίες δεν υπάρχει δασική βλάστηση θα πρέπει να χαρακτηρίζονται ως χορτολιβαδικές.

Τα παραπάνω ανακοινώθηκαν σε συνάντηση που είχε σήμερα ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος με Βουλευτές των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων, περιοχές όπου δημιουργήθηκαν τα κυριότερα προβλήματα λόγω του ανομοιογενούς χαρακτηρισμού των εκτάσεων με φρυγανική βλάστηση χωρίς την παρουσία δασικής. Στη συνάντηση ήταν παρόντες ο Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Βουλευτής Δωδεκανήσων, Νεκτάριος Σαντορινιός, οι Βουλευτές Δωδεκανήσων Δημήτρης Γάκης και Ηλίας Καματερός και οι Βουλευτές Κυκλάδων Νίκος Μανιός, Αντώνης Συρίγος και Νίκος Συρμαλένιος.

Συγκεκριμένα, με ερώτημα που υπέβαλε ο Αναπληρωτής Υπουργός προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δασών (ΤΣΔ), ζήτησε να διευκρινιστεί εάν οι εκτάσεις που καλύπτονται μόνο από φρυγανική βλάστηση, χωρίς την παρουσία δασικής βλάστησης, θα πρέπει να χαρακτηρίζονται ως δασικού χαρακτήρα ή ως χορτολιβαδικές.

Το ερώτημα τέθηκε στο ΤΣΔ μετά από διαφορές και μη ενιαία αντιμετώπιση που προέκυψαν κατά την ανάρτηση των δασικών χαρτών έως σήμερα, όπου εκτάσεις αποτελούμενες μόνο από φρυγανική βλάστηση σε άλλες περιοχές της χώρας χαρακτηρίζονταν ως δάση και σε άλλες ως χορτολίβαδα.

Το ΤΔΣ, στο οποίο προεδρεύει Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, είναι αρμόδιο να λειτουργεί γνωμοδοτικά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για θέματα δασικών οικοσυστημάτων. Τα υπόλοιπα μέλη είναι τρεις Διευθυντές της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ και ένας ερευνητής επιστήμονας σε θέματα δασών, που προέρχεται από τον ΕΛΓΟ Δήμητρα.

Το 5μελές αυτό Συμβούλιο μετά από δυο συνεδριάσεις έκρινε ομόφωνα ότι:

 

· Εφόσον στις εκτάσεις με φρυγανική βλάστηση δεν υπάρχει δασική βλάστηση, ή η δασική βλάστηση δεν ξεπερνά ενδεικτικά το 15% της έκτασης, τότε θα πρέπει να χαρακτηρίζονται μόνο ως χορτολιβαδικές και όχι ως δάση ή δασικές εκτάσεις.

 

Κατά το ΤΣΔ, οι εκτάσεις αυτές δεν συγκεντρώνουν τα κριτήρια που θα πρέπει να λαμβάνονται σωρευτικά υπόψη για τον προσδιορισμό της οργανικής ενότητας, ώστε να συγκροτούν στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους δασοβιοκοινότητα και δασογενές περιβάλλον.

 

Με την ομόφωνη αυτή γνωμοδότηση, που γίνεται σήμερα αποδεκτή από τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο, δίνεται ένα εργαλείο στους μελετητές και τις Διευθύνσεις Δασών της χώρας, που καταρτίζουν αυτή την περίοδο δασικούς χάρτες, ώστε να συστηματοποιηθεί και να ομογενοποιηθεί η διαδικασία χαρακτηρισμού των φρυγανικών εκτάσεων που δεν φέρουν δασική βλάστηση. Αυτό θα επιφέρει και σημαντική μείωση του χρόνου κατάρτισης των δασικών χαρτών, καθώς υπήρχαν αρκετά ερωτήματα και καθυστερήσεις όσον αφορά τον χειρισμό των εκτάσεων.

 

Για τις περιπτώσεις των ήδη θεωρημένων, αναρτημένων δασικών χαρτών, αυτοί θα επικαιροποιηθούν με τη διαδικασία που υπάρχει στην Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού για τα πρόδηλα σφάλματα. Για τους κυρωμένους δασικούς χάρτες, θα γίνει άμεσα η διόρθωση-αναμόρφωση των δασικών χαρτών με διαδικασία που θα ανακοινώσει τις επόμενες μέρες το ΥΠΕΝ.

 

Με την ολοκλήρωση της συνάντησης ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, τόνισε:

 

Σήμερα επιλύεται ένα σημαντικό πρόβλημα που δημιούργησε ανισονομία στην εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας στις νησιωτικές περιοχές της χώρας μας. Το πρόβλημα του διαφορετικού χαρακτηρισμού όμοιων φρυγανικών εκτάσεων, είχε ως αποτέλεσμα σε νησιά όπως η Πάτμος αυτές να εμφανίζονται στον δασικό χάρτη ως δάση, ενώ σε νησιά των Κυκλάδων ως χορτολιβαδικές. Μέριμνά μας είναι να εφαρμόζεται με τον ίδιο καθολικό τρόπο η δασική νομοθεσία σε όλη τη χώρα, με αντικειμενικά κριτήρια, και να ολοκληρωθούν οι δασικοί χάρτες σε όλες τις περιοχές. Για το λόγο αυτό ζητήσαμε την τεκμηρίωση και γνωμοδότηση από το γνωμοδοτικό όργανο του ΥΠΕΝ, το Τεχνικό Συμβούλιο Δασών.

 

Το Συμβούλιο είναι απολύτως αρμόδιο για την εφαρμογή της επιστημονικής δασολογικής γνώσης στο νομοθετικό μας πλαίσιο και γνωμοδότησε ομόφωνα ότι οι εκτάσεις αυτές πρέπει να χαρακτηρίζονται αποκλειστικά ως χορτολιβαδικές. Αυτό θα φέρει την ισονομία στην εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας σε όλη τη χώρα, θα βοηθήσει στη γρηγορότερη κατάρτιση των νέων δασικών χαρτών και, το κυριότερο, θα επιλύσει κοινωνικά προβλήματα που δημιουργήθηκαν σε νησιά όπως η Πάτμος, όπου πολίτες δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την έκταση που κατείχαν χρόνια, λόγω του ιδιαίτερου προστατευτικού πλαισίου που έχουν τα δάση σε σχέση με τα χορτολίβαδα.

 

Με βάση τη σημερινή απόφαση εκτάσεις που για παράδειγμα έχουν χαρακτηριστεί ως ΑΔ (δασωμένοι αγροί) πρέπει να γίνουν ΑΧ (αγροί που μετατράπηκαν σε χορολίβαδα), οπότε, όπως προβλέπει ο νόμος, χαρακτηρίζονται αυτόματα ΑΑ (άλλες χρήσεις, δλδ αγροτικές από το 1945 και σήμερα), και άρα τίθενται εκτός προστατευτικού πλαισίου της δασικής νομοθεσίας. Έτσι δίνεται η δυνατότητα για ευκολότερη μεταβίβαση ή χρήση αυτών των εκτάσεων και υποστήριξη της αναπτυξιακής δραστηριότητας στη νησιωτική Ελλάδα, χωρίς εκπτώσεις στην περιβαλλοντική νομοθεσία και με ισχυρή επιστημονική τεκμηρίωση.

 

Μετά από συνάντηση που είχαμε με την Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κα Όλγα Γεροβασίλη, δόθηκε εντολή ενίσχυσης με αστυνομικούς των εισόδων Σένγκεν στα λιμάνια Ρόδου και Κω για να αντιμετωπιστεί η αυξημένη κίνηση επισκεπτών από την Τουρκία, κάτι που είχε ζητήσει το ΕΒΕΔ Δωδεκανήσου προ μηνός.
Τα προβλήματα της εποχικής ενίσχυσης όλων των υπηρεσιών στα νησιά μας που φιλοξενούν εκατομμύρια επισκέπτες θα αντιμετωπιστούν σε μονιμότερη βάση τώρα που δίνεται η δυνατότητα προσλήψεων μετά την έξοδο από τα μνημόνια και την βελτίωση των συνθηκών, τόσο στα δημοσιονομικά όσο και στην σχέση 1 προς 1 αποχωρήσεων με προσλήψεις στο Δημόσιο όταν η Ν.Δ. επιμένει στο 5 προς 1 ακόμα και μετά την έξοδο από τα μνημόνια.
Αυτό εξάλλου δείχνουν και τα νέα μέτρα που ψηφίζουμε αυτές τις μέρες:
- Μείωση ΦΠΑ εστίασης και τροφίμων, τιμολογίων ΔΕΗ
- Παροχή μόνιμης 13ης σύνταξης
- Αλλαγή της κλίμακας στην εισφορά αλληλεγγύης
- Επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων & νέων εργαζομένων
- Λήψη μέτρων μείωσης του κόστους πετρελαίου θέρμανσης στις ζώνες Α και Β
- Μείωση του φόρου συνεταιρισμών στο 10%
- Έκπτωση 10% στο φορολογητέο εισόδημα των συνεταιρισμένων αγροτών
- Έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα των τόκων στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας
- Όπως και η μείωση του ΕΝΦΙΑ και της φορολογίας για τα μικρά νησιά.
Γραφείο Τύπου

 

Η ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΙΔΙΟΙ.

Στην ομιλία του στην Βουλή ο βουλευτής Δωδεκανήσου Ηλίας Καματερός κατά την συζήτηση για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση τόνισε:

Δεν πρέπει να υποτιμούμε την προσπάθεια της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μετατοπίσει την συζήτηση από την πολιτική και τις θέσεις των κομμάτων σε παραπολιτικά κουτσομπολιά.

Δεν το κάνει μόνο από αδυναμία ούτε από αφέλεια αλλά συνειδητά.

Προσπαθούν να μεταφέρουν και στην χώρα μας το μοντέλο του πολίτη που ψηφίζει όχι με πολιτικά κριτήρια αλλά με βάση τα κουτσομπολιά. Γιατί δεν μπορούν να αποκαλύψουν τα αντιλαϊκά προγράμματά τους.

Ο λαός όμως ξέρει γιατί τα έζησε.

Και κρίνει πως δεν είμαστε όλοι ίδιοι όπως θέλουν να παρουσιάσουν.

Στο θέμα της νησιωτικότητας π.χ. τι είχαν κάνει; Τι βρήκαμε; Και τι κάναμε;

Αναφέρθηκε στην αφαλάτωση που έχει γίνει σε όλα τα νησιά δίνοντας λύση στο πρόβλημα νερού, στο Μεταφορικό Ισοδύναμο το οποίο αίρει την ανισότητα των αποστάσεων και του αποκλεισμού των νησιών. Οι νησιώτες δήλωσε χαρακτηριστικά μεταφέρονται με έκπτωση πάνω από 50% όπως και τα εμπορεύματα τα οποία μεταφέρονται επίσης με έκπτωση μεγαλύτερη του 50%. Τα καύσιμα μειώθηκαν πιλοτικά σε 33 νησιά και σε λίγο θα εφαρμοστεί το Μεταφορικό Ισοδύναμο και στα αεροπορικά εισιτήρια. Τα σχολεία στα ακριτικά νησιά έχουν έγκαιρα τους εκπαιδευτικούς τους κ.α

Τέλος ο Ηλίας Καματερός κλείνοντας την τοποθέτησή του εστίασε στις διαφορές ανάμεσα στην κυβέρνηση της Αριστεράς με την αξιωματική αντιπολίτευση. Συγκεκριμένα ανέφερε:" Δεν είναι απλά διαφορά διαχείρισης αλλά πολιτικής, το πώς βλέπει κανείς τις ανισότητες και πως προσπαθεί να τις καλύψει. Βλέπουν τον πολίτη ως εχθρό και όργανο εκμετάλλευσης για τον πλουτισμό και την εξουσία τους, ενώ εμείς βλέπουμε τους πολίτες ως συνανθρώπους μας για μια πιο δίκαιη κοινωνία, την εξουσία ως θετική διάκριση για την αποκατάσταση των αδικιών. Εγγύηση μας είναι το ήθος, το πλεονέκτημα της αριστεράς που εμείς διαφυλάττουμε."

Γραφείο Τύπου

Ψηφίστηκε χθες (23/04) σαν τροπολογία στο Ν/Σ του Υπουργείου Παιδείας «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» η μείωση ή διαγραφή προστίμων για κατασκευές σε λιμενική ζώνη.

Η τροπολογία αυτή κρίθηκε απαραίτητη μετά την αμφισβήτηση παρόμοιας ρύθμισης που είχε ψηφιστεί σε σχετικό νόμο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι η καθαίρεση των κατασκευών που υλοποιήθηκαν χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, καθώς και η έκδοση νόμιμης οικοδομικής άδειας για το σύνολο κάθε κατασκευής εντός της αυτής προθεσμίας, επιφέρουν την διαγραφή των προστίμων και αποζημιώσεων που επιβλήθηκαν για την ανέγερση ή την χρήση τους εφόσον το άθροισμα τους δεν υπερβαίνει το ποσόν των 10.000 ευρώ, μη συνυπολογιζομένων τόκων και προσαυξήσεων και την μείωση τους κατά ποσοστό 80% εφόσον το άθροισμά τους δεν υπερβαίνει το ποσόν των 30.000 ευρώ μη συνυπολογιζομένων τόκων και προσαυξήσεων.

Γραφείο Τύπου

 

 

Καματερός προς τον Υπουργό κ. Σπίρτζη:

– Ελάτε στην Κω για την εγκατάσταση εργολάβου αποκατάστασης του λιμανιού

– Ενισχύστε τις θαλάσσιες μεταφορές.

Μιλώντας σήμερα στη Βουλή ο βουλευτής Δωδεκανήσου Ηλίας Καματερός κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου με θέμα την ενημέρωση για υπογραφή συμβάσεων κατασκευής έργων, ζήτησε από τον Υπουργό Υποδομών – Μεταφορών κ. Σπίρτζη:

1.Να διεκδικήσουμε Από την Ε.Ε. ενίσχυση και των θαλάσσιων μεταφορών στα προγράμματα της Ε.Ε. γιατί το βάρος ως τώρα πέφτει στις χερσαίες μεταφορές για τους οδικούς άξονες και τα τρένα.

Αν δει κανείς (όπως τόνισε χαρακτηριστικά) τον χάρτη ενίσχυσης των δικτύων μεταφορών για τον επόμενο προγραμματισμό, διαπιστώνει ότι στις θαλάσσιες μεταφορές υπάρχει κενό και προβλέπει μόνο την ενίσχυση κάποιων λιμανιών.

Πρέπει να προβλέψουμε επίσης, είπε, τη δημιουργία δημόσιου φορέα στα πρότυπα της «Αττικό Μετρό« ή των Αστικών Συγκοινωνιών για τον έλεγχο και την ρύθμιση των θαλάσσιων μεταφορών.

2.Κάλεσε τον κ. Υπουργό να επισκεφθεί τις επόμενες μέρες την Κω με το κλιμάκιο εγκατάστασης του εργολάβου για την αποκατάσταση του λιμανιού αφού η σύμβαση υπογράφεται αυτές τις μέρες.

Γραφείο Τύπου

 

Σελίδα 1 από 93
eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot