Menu

«Αναφορά της Δημοτικής Παράταξης ΟΡΑΜΑ Κίνημα Πολιτών Νήσου Κω για παράνομες διαδικασίες στέγασης μαθητών στο Δήμο της Κω»

«Αναφορά της Δημοτικής Παράταξης ΟΡΑΜΑ Κίνημα Πολιτών Νήσου Κω για παράνομες διαδικασίες στέγασης μαθητών στο Δήμο της Κω»
jumbo-banner
Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες, Ζητήματα όπως η στέγαση μαθητών με παράνομες διαδικασίες και σε αμφιβόλου καταλληλότητας κτήρια δεν μπορούν να «νομιμοποιούνται» και να διαιωνίζονται, εις βάρος της ασφάλειας των παιδιών. Αξιώνουμε την ενδελεχή διερεύνηση των υποθέσεων που παραθέτουμε.

Σε ποιαν ευνομούμενη πολιτεία η μετεγκατάσταση ενός σχολείου στηρίζεται σε άρθρα του Αστικού Κώδικα και σε ένα μεταγενέστερο χρησιδάνειο; Μήπως επρόκειτο για εκμίσθωση αποθηκευτικού χώρου ή μήπως αγροτεμαχίου; (επισυνάπτεται η παροιμιώδης απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Κω)
164 παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από το 7ο δημοτικό σχολείο Κω φοιτούσαν επί δύο σχολικά έτη σε κτήριο που είχε κριθεί ακατάλληλο για σχολική χρήση από τη σημερινή δημοτική αρχή που και τότε διοικούσε το Δήμο και φυσικά από τα ίδια στελέχη των Τεχνικών Υπηρεσιών (σας επισυνάπτουμε την σχετική έκθεση του Ο.Σ.Κ. και το σχετικό έγγραφο των τεχνικών υπηρεσιών του δήμου Κω).
Σε ποιαν ευνομούμενη πολιτεία ένα κτήριο ακατάλληλο για σχολική χρήση βαφτίζεται σχολείο και δεν παρεμβαίνει κανείς όταν:
α) οι παρεμβάσεις - μπαλώματα δεν στηρίζονται σε καμιά μελέτη, αφού τέτοια δεν ψηφίστηκε ποτέ από το Δημοτικό Συμβούλιο Κω - υλοποιήθηκαν με τη διαδικασία των απευθείας αναθέσεων χωρίς να έχουν ληφθεί αποφάσεις από κανένα όργανο.
β) χωρίς απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής Καταλληλότητας.
γ) Η δε πρόταση των Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αγνοήθηκε παγερά, αφορούσε στη συστέγαση του 7ου δημοτικού σχολείου με υφιστάμενη σχολική δομή.
Σε ποιαν ευνομούμενη πολιτεία ο Ελεγκτής Νομιμότητας - η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου απορρίπτει την άκρως στοιχειοθετημένη διοικητική προσφυγή μου κατά της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορούσε στην μετεγκατάσταση του 7ου δημοτικού σχολείου στο κτήριο του ΒΑΚΟΥΦ και στην ασφάλεια 164 ανήλικων παιδιών στηριζόμενος σε μιαν αστεία δικαιολογία; (Σας επισυνάπτουμε την προσφυγή που καταθέσαμε καθώς και την απορριπτική απόφαση της Αποκεντρωμένης)
Σε ποιαν ευνομούμενη πολιτεία η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου λαμβάνει προσφυγή που αφορά σε ένα τέτοιο και τόσο σοβαρό θέμα και όχι μόνο δεν την εξετάζει στην ουσία της, αλλά ουδέποτε εκδίδει νομότυπο υποθάλποντας παράνομη απόφαση; Η απόρριψη της προσφυγής μου καθιστά νόμιμη την απόφαση και βάση ποιας νομοθεσίας;
Σε ποιαν ευνομούμενη πολιτεία μια δημοτική αρχή στο όνομα της πλειοψηφίας επαναλαμβάνει το ίδιο εγκληματικό λάθος με παράνομες αποφάσεις;
Αυτή τη φορά οι σχετικές αποφάσεις είναι προϊόν κατεπείγουσας συνεδρίασης και αφορούν στα παιδιά Νηπιαγωγείου και στα παιδιά με αναπηρίες. (σας επισυνάπτουμε τις σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κω.)
Πως νομιμοποιείται μια απευθείας εκμίσθωση σε κτήριο για σχολική χρήση που αφορά σε νήπια χωρίς έκθεση της αρμόδιας επιτροπής καταλληλότητας, την οποία μάλιστα προκαταβάλουν ως διαπιστωτική πράξη και όχι ως πόρισμα - έκθεση, και χωρίς έκθεση της αρμόδιας επιτροπής για το μηνιαίο μίσθωμα; (απόφαση δημοτικού συμβουλίου 353/08-09-2017)
Ο χώρος λειτουργεί ως νηπιαγωγείο χωρίς η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου να λάβει νομότυπο, χωρίς έκθεση της επιτροπής καταλληλότητας, χωρίς συμβόλαιο μισθώματος... Όλα στον αέρα. Αυτά ψήφισε κατά πλειοψηφία το δημοτικό συμβούλιο Κω.
Πως νομιμοποιείται μια απευθείας εκμίσθωση σε ακατάλληλο κτήριο για σχολική χρήση, ιδιαίτερα για παιδιά με αναπηρίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς όλα όσα η κείμενη νομοθεσία ορίζει; (απόφαση δημοτικού συμβουλίου 354/08-09-2017)
Το σκεπτικό της απόφασης θεωρεί - αξιώνει την έκθεση της επιτροπής καταλληλότητας ως δεδομένο!
Μάλιστα επιχειρήθηκε στημένη δημοπρασία που φωτογράφιζε το κτήριο ιδιοκτησίας ΒΑΚΟΥΦ με τίμημα 500 ευρώ το χρόνο.
Το ΒΑΚΟΥΦ δεν προσήλθε στη διαδικασία της δημοπρασίας καθώς κατά την προφορική συμφωνία τα 500 ευρώ αφορούσαν στο μηνιαίο τίμημα το οποίο αξίωνε το ΒΑΚΟΥΦ και όχι το ετήσιο όπως «ερμήνευσε» η δημοτική αρχή της Κω της οποίας το μοναδικό ζήτημα ήταν η δωρεάν χρήση του κτηρίου.
Έτσι αφού, ήδη, είχε εγκατασταθεί η διευθύντρια και το προσωπικό του ΕΕΕΚ στο εν λόγω κτήριο, είχαν προηγηθεί δηλώσεις από αρμόδια πολιτικά και υπηρεσιακά πρόσωπα για το επίτευγμα τους... αναγκάστηκαν σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, στην κυριολεξία λίγες ώρες πριν την έναρξη του σχολικού έτους, να οδηγηθούν στην απευθείας εκμίσθωση για ένα έτος χωρίς τα προβλεπόμενα από το νόμο. (σας επισυνάπτουμε απόφαση δημοτικού συμβουλίου, αποφάσεις οικονομικής επιτροπής)
Ο χώρος λειτουργεί ως ειδικό δημοτικό σχολείο και ως ΕΕΕΚ χωρίς η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου να λάβει νομότυπο, χωρίς έκθεση της επιτροπής, χωρίς συμβόλαιο μισθώματος... Όλα στον αέρα.
Σε ποιαν ευνομούμενη πολιτεία ο διευθυντής της δευτεροβάθμιας διεύθυνσης Δωδεκανήσου παρίσταται στο δημοτικό συμβούλιο Κω και προαναγγέλλει τη λειτουργία του ΕΕΕΚ στο κτήριο του ΒΑΚΟΥΦ πριν την ολοκλήρωση του «διαγωνισμού – δημοπρασία» και πριν το πόρισμα της επιτροπής καταλληλότητας;
Επισυνάπτουμε την υπ’ αρ. πρωτ. 1273/02-08-2017 απόφαση Δημάρχου Δήμου Κω περί συγκρότησης της επιτροπής καταλληλότητας και την μεταγενέστερη 1583/28-09-2017 με την οποία ο κος Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας, Παπαδομαρκάκης Γεώργιος προκύπτει πρόεδρος της επιτροπής - φιλοξενούνται δε δηλώσεις του στη δημοτική τηλεόραση Κω που προκαταβάλουν το πόρισμα της επιτροπής τη μέρα που αυτή συνεδρίαζε και πριν την έκδοσή του.
Σε ποιαν ευνομούμενη πολιτεία ένα αιρετός - δημοτικός σύμβουλος δύναται να αποποιείται την ευθύνη των επιλογών του, του ωχαδερφισμού του ή της εγκληματικής αδιαφορίας του;
Η πολιτεία με τους θεσμούς, τις ανεξάρτητες αρχές, τις υπηρεσίες της, αλλά και την ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη οφείλει να προστατέψει την ασφάλεια και την εκπαιδευτική διαδικασία και να μην αρνηθεί για άλλη μια φορά το ρόλο της.
Με αίσθημα αυτοκριτικής και ευθύνης.
ΣΥΝ_14
Με τιμή,
για τη Δημοτική Παράταξη
Όραμα Κίνημα Πολιτών Νήσου Κω
Ιωάννα Ρούφα
Επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας
του Δημοτικού Συμβουλίου Κω
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
1. Απόφαση Δ.Σ. 320/2014 για τη μεταστέγαση του 7ου δημοτικού σχολειού Κω.
2. Προσφυγή της δημοτικής παράταξης ΟΡΑΜΑ κατά της 320/14 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω.
3. Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για την απόρριψη της προσφυγής της δημοτικής παράταξης ΟΡΑΜΑ για τυπικούς λόγους.
4. Έκθεση αυτοψίας ΟΣΚ έτους 2008 για την καταλληλότητα του κτιρίου στο οποίο μετεγκαταστάθηκε το 7ο δημοτικό σχολείο Κω με την απόφαση 320/2014 (βλ. συνημμένο 1)
5. Έγγραφο τον Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κω (αρ. πρωτ. 1013/02-02-2009) σχετικά με την καταλληλότητα του κτιρίου στο οποίο μετεγκαταστάθηκε το 7ο δημοτικό σχολείο Κω με την απόφαση 320/2014 (βλ. συνημμένο 1).
6. Απόφαση Δ.Σ. 353/2017 για την απευθείας μίσθωση και χωρίς δημοπρασία ακίνητου, για τη μεταστέγαση του 4ου νηπιαγωγείου πόλεως Κω.
7. Απόφαση Δ.Σ. 354/2017 για την απευθείας μίσθωση και χωρίς δημοπρασία ακίνητου, για τη στέγαση μονάδων ειδικής αγωγής πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
8. Απόφαση Δ.Σ. 147/2017 για τη μίσθωση κτιρίου για τη στέγαση μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας στο Δήμο Κω.
9. Απόφαση Ο.Ε. 254/2017 έγκριση όρων δημοπρασίας για την μίσθωση κτιρίου για τη στέγαση μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας στο Δήμο Κω.
10. Διακήρυξη μίσθωσης κτιρίου για τη στέγαση μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
11. Απόφαση Δημάρχου 1273/02-08-17 συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας και επιλογής χώρων και χώρων μετά κτιρίων για τη στέγαση σχολείων, κατόπιν μίσθωσης, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο Κω.
12. Απόφαση Δημάρχου 1583/28-09-17 συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας και επιλογής χώρων και χώρων μετά κτιρίων για τη στέγαση, κατόπιν μίσθωσης, του 4ου Νηπιαγωγείου Δήμου Κω.
13. Απόφαση Δ.Σ. 250/2017 ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας και επιλογής χώρων & χώρων μετά κτιρίων για τη στέγαση σχολικών μονάδων στο Δήμο Κω.
14. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για μίσθωση κτιρίου για τη στέγαση μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1. Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
2. Υπουργείο Εσωτερικών
3. Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω
4. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
5. Ελεγκτικό Συνέδριο
6. Συνήγορος του Παιδιού
7. Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου
8. Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου
9. Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.
kos patisserie

3 σχόλια

  • ΔΑΣΚΑΛΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Δευτέρα, 16 Οκτώβριος 2017 23:20 Απάντησε

    ΤΙ ΚΕΡΔΗ ΕΧΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΔΑΜΕΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΑ ΤΟ ΣΒΟΥΡΕΝΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ? ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΜΕΑ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΑ 25 ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΕΙ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΠ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΔΑΜΕΑ !! !

  • mpravo Παρασκευή, 13 Οκτώβριος 2017 12:22 Απάντησε

    Oysiastikh antipoliteysh.

  • ΜΗΤΕΡΑ Παρασκευή, 13 Οκτώβριος 2017 12:14 Απάντησε

    ΕΥΓΕ ΚΑ ΡΟΥΦΑ. ΚΡΙΜΑ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ ΝΑ ΘΑΨΕΤΕ ΤΟ ΘΕΜΑ.

επιστροφή στην κορυφή