Menu

Ε. Παπαχρήστου:.. «στοιβαγμένες» απλήρωτες υποχρεώσεις που ανέρχονται στο ποσό των 1.127.393,57..

Ε. Παπαχρήστου:.. «στοιβαγμένες»  απλήρωτες υποχρεώσεις που ανέρχονται στο ποσό των 1.127.393,57..
jumbo-banner

Η εισαγωγή του θεσμού των τριμηνιαίων εκθέσεων όπως έχουμε τονίσει πολλές φορές και στο παρελθόν είναι η σημαντικότερη έως σήμερα θεσμοθετημένη διαδικασία ελέγχου της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού. 

Το θεσμικό πλαίσιο των ΟΤΑ τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει μια σημαντική ιδιαιτερότητα, από τη μια οι απαιτήσεις για προγραμματισμό δραστηριοτήτων έχουν αυξηθεί κατά πολύ, από την άλλη η ροή των πόρων που δικαιούνται οι ΟΤΑ με την ισχύουσα νομοθεσία ανατρέπει τον όποιο προγραμματισμό έχει κάνει η Δημοτική αρχή.

Ο Ρυθμός απόδοσης και εκταμίευσης των χρηματοδοτούμενων έργων είναι απογοητευτικός, υπάρχουν στο ταμείο έτοιμοι λογαριασμοί προς εξόφληση και περιμένουμε τα χρήματα από την κεντρική Διοίκηση .
Το ποσοστό που αφορά τις επιχορηγήσεις επενδύσεων ανέρχεται στο 11,83% και οφείλεται στην μη απόδοση των χρημάτων από την Κεντρική Διοίκηση, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η υλοποίηση των επενδύσεων να ανέρχεται σε ποσοστό 11,10%. Βέβαια είναι ένα ποσοστό χαμηλό αλλά σε αυτό το κομμάτι εξαρτιόμαστε αποκλειστικά από την Κεντρική Διοίκηση .

Συγκρίνοντας το εννιάμηνο του 2015 σε σχέση με τα εννιάμηνα του 2014 & 2013 ως προς τις επενδύσεις παρά τις δύσκολες οικονομικό –κοινωνικές συνθήκες που βιώνει η χώρα μας και πιο συγκεκριμένα το νησί μας, ο Δήμος μας βρίσκεται σε πιο ικανοποιητικό επίπεδο και από τα δυο προηγούμενα έτη.

Ως προς τις πέντε βασικές κατηγορίες των εσόδων σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα παρατηρούμε τα εξής :
• Τακτικά έσοδα ποσοστό υλοποίησης της τάξης του 47,10%
• Έκτακτα έσοδα ποσοστό υλοποίησης της τάξης του 13,15%
• Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών της τάξης του 71,99%
• Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ της τάξης του 4,61%
• Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 44,61%.

Εκεί που θα εστιάσουμε είναι τα ίδια έσοδα γιατί αυτή η κατηγορία εσόδου είναι που κάνει ένα Δήμο πραγματικά αυτοδύναμο . Το ποσοστό υλοποίησης των Ίδιων εσόδων ανέρχεται στο 49,84% των προϋπολογισθέντων, ένα ποσοστό ικανοποιητικό αν αναλογισθεί κανείς ότι ποσό περίπου 1.350.000€ που αναλογεί στο ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ δεν εισπράχτηκε, ακόμα ένα μεγάλο ποσό που αφορά την απόδοση από τέλη της ΔΕΗ δεν μας αποδόθηκε λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη ΔΕΗ. Επίσης το τέλος Διαφήμισης 75.000,00€ και ο φόρος ζύθου 10.500,00€( ο οποίος μετατρέπεται σε φόρο μπύρας και πάει υπέρ του Δημοσίου). Εκτός από τα παραπάνω έσοδα όλες οι άλλες κατηγορίες ιδίων εσόδων βρίσκονται σε επίπεδα όχι επιθυμητά αλλά ικανοποιητικά. Συγκριτικά βέβαια με τα προηγούμενα χρόνια 2013 & 2014 ως προς την υλοποίηση του προϋπολογισμού εξαιρώντας τις κατηγορίες ιδίων εσόδων που αναφέρθηκαν παραπάνω βρισκόμαστε σε πολύ καλύτερο επίπεδο.

Όσον αφορά τώρα τα έσοδα από παρελθόντα έτη κινηθήκαμε με γρήγορους και εντατικούς ρυθμούς προκειμένου να γίνουν οι ρυθμίσεις για χρέη παλιά, εισπράξαμε περίπου 1.000.000,00€ μέσα στο 2015 και περίπου 250.000,00€ το τελευταίο τρίμηνο του 2014. Προχωρήσαμε σε ρυθμίσεις οι δόσεις των οποίων ξεκινούν από το 10o του 2014 και λήγουν το 2023 και ανέρχονται στο ποσό των 7.305.040,09€.
• Ξεκινήσαμε τον έλεγχο των τετραγωνικών μέτρων των ξενοδοχείων.
• Έγινε διασταύρωση για την σωστή απόδοση του τέλους παρεπιδημούντων για το 2010,2011,2012, και προχωράει η βεβαίωση αυτών μέσα στο 2015.
• Συγκεντρώθηκαν οι εκκρεμότητες παρελθόντων ετών όλων των Κοινοτήτων ως προς τους κοινόχρηστους χώρους και η αρμόδια υπηρεσία προχωράει στην βεβαίωση και είσπραξη τους.
• Για την έκδοση δημοτικής ενημερότητας ζητούνται φορολογικά στοιχεία, αυτόματα γίνεται έλεγχος και κατ’ επέκταση είσπραξη και βεβαίωση των τελών που δεν έχουν αποδοθεί.

Οι υπηρεσίες μας κάνουν ότι είναι δυνατόν προκειμένου να εισπράξουν παλαιές βεβαιωμένες οφειλές .
Ένα ακόμα είδος εσόδου είναι οι επιχορηγήσεις που αφορούν τις λειτουργικές δαπάνες καθώς και τις επενδύσεις. Δεν αποδόθηκαν ακόμα οι ΚΑΠ παλαιοτέρων ετών ποσού 478.552,50€ για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με το νόμο 4316/2014 γίνεται παρακράτηση των ΚΑΠ προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το πρόγραμμα εξυγίανσης των ΟΤΑ. Τέλος δεν αποδόθηκαν για τους μήνες από Μάιο έως Σεπτέμβριο τα ποσά που αφορούν ΣΑΤΑ για επενδυτικές δαπάνες ποσού 287.925,00€. Η απόδοση και είσπραξη των χρηματοδοτούμενων έργων όπως προανέφερα γίνεται με ρυθμούς χελώνας .

Συνεπώς ο ρυθμός απόδοσης( μεγάλες καθυστερήσεις και περικοπές) των θεσμοθετημένων πόρων από την Κεντρική Διοίκηση καθιστά ακόμα και τα πιο ρεαλιστικά σενάρια των Δήμων μη υλοποιήσιμα.
Στο κομμάτι των έργων –επενδύσεων (τεχνικά έργα υποδομής, προμήθειες, μελέτες) οι κρίσιμοι παράγοντες για την υλοποίηση του σχεδιασμού είναι το ύψος της ΣΑΤΑ ( το τμήμα των ΚΑΠ που αφορά τις επενδυτικές δαπάνες των ΟΤΑ) και η πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ που αφορά αρκετά έργα αναπτυξιακού χαρακτήρα του Δήμου μας. Ο ρυθμός απόδοσης τους είναι ιδιαίτερα χαμηλός και έχει σαν αποτέλεσμα την καθυστέρηση υλοποίησης των έργων.

Ο βαθμός υλοποίησης του συνόλου των εσόδων ως προς τα προϋπολογισθέντα για το εννιάμηνο ανέρχεται σε 27,12% , ενώ ως προς τους στόχους το ποσοστό υλοποίησης είναι 58,57%.

Ως προς τις τρείς βασικές κατηγορίες εξόδων σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα παρατηρούμε τα εξής :
• Έξοδα χρήσης ( λειτουργικές δαπάνες ) ποσοστό υλοποίησης 51,96%.
• Επενδύσεις ποσοστό υλοποίησης 11,10%.
• Πληρωμές ΠΟΕ αποδόσεις και προβλέψεις ποσοστό υλοποίησης 13,14%.

Στο σύνολο των εξόδων το ποσοστό υλοποίησης για το εννιαμηνο ανέρχεται σε ποσοστό 22,62% ως προς το σύνολο του προϋπολογισμού, ενώ ως προς τους στόχους έχουμε ποσοστό υλοποίησης 58,57% .
Τα απολογιστικά στοιχεία του Δήμου απεικονίζονται στους πίνακες 1.2 και 3 τους οποίους θέτω υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου προς έγκριση.
Περιορίσαμε δαπάνες λειτουργικού χαρακτήρα, δρομολογήσαμε τις πληρωμές των τιμολογίων, πληρώσαμε δαπάνες που αφορούσαν απλήρωτα επί πολλά έτη χρέη, πιο συγκεκριμένα για δαπάνες παρελθόντων ετών πληρώσαμε 1.183.098,52€. Πληρώθηκαν για δικαστικές δαπάνες περίπου 270.000,00€.

Σήμερα ο χρόνος που μεσολαβεί από την παραλαβή τιμολογίου έως και την εξόφληση του έχει ελαχιστοποιηθεί. Οι πληρωμές των ενταλμάτων γίνονται αυστηρά με προτεραιότητα και όχι επιλεκτικά όπως γινόταν στο παρελθόν. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν «στοιβαγμένες» απλήρωτες υποχρεώσεις που αφορούν δαπάνες που έγιναν πριν το 2015 και οι οποίες είναι δύσκολο να πληρωθούν λόγω έλλειψης δικαιολογητικών ή μη τήρησης των διαδικασιών. Οι οφειλές αυτές ανέρχονται στο ποσό των 1.127.393,57 μας ακολουθούν και βαρύνουν την εικόνα του Δήμου και μέσω του Μητρώου Δεσμεύσεων αλλά και των στόχων που τίθενται.

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν εντάλματα που καθυστερούν στο Ελεγκτικό Συνέδριο εξαιτίας της μη νομιμότητας της δαπάνης, η διαδικασία έχει δρομολογηθεί από την υπηρεσία και προχωράει κανονικά. Θέλουμε ο προμηθευτής για την υπηρεσία ή την προμήθεια που παρέχει στο Δήμο μας να εξοφλείτε άμεσα, θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό το έχουμε καταφέρει. Αυτό σημαίνει ότι δρομολογούμε τις πληρωμές τις ιεραρχούμε και προσπαθούμε να κάνουμε το Δήμο μας πιο αξιόπιστο παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν.

Επίσης θα ήθελα να τονίσω τα σημαντικά αλλά αναγκαία βήματα που έγιναν και αφορούν τον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους Δημότες. Μπαίνουν κανόνες , οι επαγγελματίες και οι επιχειρηματίες γνωρίζουν πλέον ότι έχουν δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις.
Σε όλες αυτές τις αλλαγές ερχόμαστε να εντάξουμε στο 2016 και την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, προκειμένου να γίνονται ηλεκτρονικές πληρωμές και ηλεκτρονική έκδοση βεβαιώσεων, έτσι ώστε να μην ταλαιπωρείται στις μετακινήσεις του ο πολίτης.
Εν κατακλείδι θα αναφέρω ότι η απώλεια από ίδια έσοδα όσον αφορά το Δημοτικό φόρο είναι μεγάλη, οι περικοπές και καθυστερήσεις στις αποδόσεις των κεντρικών πόρων για λειτουργικές δαπάνες καθώς και επενδύσεις είναι πέρα από κάθε λογική, παρόλα αυτά αποδεικνύουμε μέρα με τη μέρα ότι ο Δήμος μας είναι και θα συνεχίσει να είναι ένας υγιής και καλά οργανωμένος οργανισμός .


Η Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δήμου Κω

Ευτέρπη Παπαχρήστου - Ψύρη

kos patisserie
επιστροφή στην κορυφή