Menu

ΔΕΙΤΕ πώς διαμορφώνονται τα νέα ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΤΟΥΣ 2016 του Δ. Κω

ΔΕΙΤΕ πώς διαμορφώνονται τα νέα ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΤΟΥΣ 2016 του Δ. Κω
jumbo-banner

ΔΕΙΤΕ την εισήγηση της Αντιδημάρχου Οικονομικών κας  Παπαχρήστου Ευτέρπη στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κω  στις 23/10/2015  για τον Καθορισμό Τελών έτους 2016:

Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τελών Ηλεκτροφωτισμού και Καθαριότητας Δήμου Κω , για το έτος 2016.
Λήψη απόφασης για τον καθορισμό συντελεστών φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και Τ.Α.Π Δήμου Κω, για το έτος 2016.
Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ανταποδοτικού τέλους τέλεσης πολιτικού γάμου, έτους 2016 .
Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ανταποδοτικού τέλους τουριστικής ανάπτυξης Δήμου Κω, για το έτος 2016.
Λήψη απόφασης για τον καθορισμό λοιπών τελών Δήμου Κω, για το έτος 2016.

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι ,

Είμαστε σε μια δύσκολη συγκυρία, με ασύμμετρες όσο και σημαντικές παράπλευρες απώλειες για τα οικονομικά του Δήμου .

Σκεφθείτε όλοι τι σημαίνει για ένα Δήμο με προϋπολογισμό 10.655.277,07€ ίδιων  εσόδων( ή 66.140.561,20€ σύνολο προϋπολογισμού)  η απώλεια 3,5 εκατομμυρίων  ευρώ  από τα έσοδα  του ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ σε ετήσια βάση και όχι μόνο. Σε όλα αυτά θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και τη δυσμενή οικονομική συγκυρία που επηρεάζει την   κύρια ροή εσόδων του Δήμου, παρά τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει στην προσπάθεια ανάταξης των οικονομικών του Δήμου Κω.

Αυτές τις απώλειες πρέπει να αντικαταστήσουμε εν  όλο  ή  εν μέρει  προκειμένου να διατηρήσουμε την ικανότητα του Δήμου να παράσχει το 2016 ποσοτικές αλλά και ποιοτικές υπηρεσίες και παροχές στους δημότες. Η αναπλήρωση μπορεί να γίνει με την επιβάρυνση του ισχύοντος τιμολογίου, τη διεύρυνση της   φορολογητέας ύλης και τη μείωση του κόστους παραγωγής. Υποχρεωτικά λοιπών πρέπει να οδηγηθούμε σε αναπροσαρμογή τιμολογίων , διεύρυνση φορολογητέας ύλης  που θα γίνει με την εισαγωγή ενός νέου τοπικού ανταποδοτικού τέλους αλλά και την μείωση των δαπανών του Δήμου. Είναι σαφές ότι αν δεν υπήρχε η μείωση του ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ δεν  θα υπήρχε η ανάγκη αυτής της μικρής αναπροσαρμογής των ανταποδοτικών τελών . Πέρυσι άλλωστε, δεν προχωρήσαμε σε καμιά, έστω και μικρή όπως αυτή αύξηση . Αναφέρομαι σε μια μικρή αλλά  αναγκαία αύξηση ανταποδοτικών τελών για να μπορέσει ο Δήμος μας να λειτουργήσει  και να προσφέρει υπηρεσίες στους δημότες .

Η  κοινωνία μας  μέσα από τη δημοτική φορολογική πολιτική πρέπει  να εισπράττει σεβασμό , κοινωνική , οικονομική  δικαιοσύνη  και την κοινωνική αλληλεγγύη προς τους αδύναμους.

Γι’  αυτό η πρόταση  μας είναι ισορροπημένη και οδηγεί σε αλλαγές και νεοτερισμούς χωρίς να αρκείται στο παρελθόν αλλά και χωρίς να ανατρέπει τις μέχρι τώρα προσπάθειες.

Έτσι διατηρούμε αλλά και αυξάνουμε το πλέγμα των απαλλαγών και των ελαφρύνσεων στους οικονομικά αδύναμους και στους φορείς των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Διατηρείται ο επιμερισμός των αυξήσεων ανά χρήση που αντανακλά   διαφορετικά επίπεδα κερδοφορίας και ανά δημοτικό διαμέρισμα που αντανακλά διαφορετικό επίπεδο διαβίωσης και υποδομών.

Τα δημοτικά έσοδα πρέπει να προέρχονται από πλήρως αιτιολογημένα  μέτρα. Για αυτό προχωράμε στην εφαρμογή της ανταποδοτικότητας  στα δημοτικά τέλη όπως ο νόμος καθορίζει. Η  ευκολία με την οποία μεταφέρουμε πόρους από τον ένα τομέα στον άλλο με μια αναιτιολόγητη λογιστική   -λογική αλλάζει. Δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα και από τους αυστηρούς μηχανισμούς ελέγχου του Δημοτικού χρήματος . Επίσης  θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους ότι ο Δήμος μας  είναι ενιαίος  και για αυτό τα δημοτικά τέλη πρέπει να αποκτήσουν σταδιακά ενιαίο τιμολόγιο που θα συμβαδίζει και με την ενιαία ποιότητα.

Ο  δημότης της Κεφάλου, του Ασφενδιού, της Καρδάμαινας του Πυλίου της Ανιμάχειας πρέπει να έχει την ίδια ποσότητα αλλά και ποιότητα υπηρεσιών με τον Δημότη της Κω.

Θα ήθελα όμως να γίνει σαφές ότι είμαστε σε μια πορεία αλλαγών και μεταβολών  σε ότι αφορά τα οικονομικά του Δήμου  Κω.

Ο  εξορθολογισμός αλλά και η βέλτιστη αποδοτικότητα του εισπρακτικού μηχανισμού του Δήμου, αν δεν υπάρχουν ακραίες εκδοχές και εξελίξεις, είναι βέβαιο ότι θα βελτιώσει την εικόνα των εσόδων μας.

Σε μια τέτοια περίπτωση  το 2016 θα προχωρήσουμε σε διορθωτικές κινήσεις σε ότι αφορά στον υπολογισμό του ανταποδοτικού τέλους. Διορθωτικές κινήσεις  με κατεύθυνση τη μείωση του τέλους αλλά και παρεμβάσεις σε άλλες κατηγορίες.

Ο Δήμος πρέπει να λειτουργήσει Κυρίες & Κύριοι  συνάδελφοι.

Γιατί ο Δήμος μας είναι οι πολίτες. Σ΄αυτούς απευθύνονται οι υπηρεσίες που καλύπτονται από τα ανταποδοτικά τέλη .

Πιστεύω ότι το θέμα το οποίο συζητάμε σήμερα αποτελεί ένα εύκολο πεδίο για όσους θέλουν να παίξουν στο γήπεδο του λαϊκισμού.

Εύχομαι και ελπίζω να υιοθετήσουμε όλοι μια στάση ευθύνης . Επιτρέψτε μου  να αναφερθώ αναλυτικά ανά κατηγορία:

ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΡΙΕ ΠΡΟΕΔΡΕ,

Λαμβάνοντας υπόψη :

 1.  Τις διατάξεις της παρ. 12  του άρθρου 25 του ν.1828/89 σύμφωνα  με τις οποίες τα τέλη καθαριότητας  και φωτισμού ενοποιήθηκαν σε ενιαίο ανταποδοτικό τέλος  που επιβάλλεται για την αντιμετώπιση  των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού  καθώς  και κάθε άλλης δαπάνης  από παγίως    παρεχόμενες στους πολίτες  δημοτικές  υπηρεσίες ανταποδοτικού  χαρακτήρα.
 2. Τις διατάξεις του ν. 25/75 όπως τροποποιήθηκε από το νόμο 429/76 και το ν. 1080/80 σχετικές με τον καθορισμό του συντελεστή του τέλους και οι οποίες προβλέπουν ότι τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού καθορίζονται  για κάθε στεγασμένο ή μη χώρο ανά μετρητή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και υπολογίζεται με πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων της επιφάνειας του χώρου επί του συντελεστή που ορίζει κάθε χρόνο το Δημοτικό Συμβούλιο .Με απόφαση επίσης του Δημοτικού Συμβουλίου  μπορεί να ορίζεται  διαφορετικός συντελεστής   για κάθε κατηγορία υπόχρεων ανάλογα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες καθαριότητας  και μέχρι 7 κατηγοριών από τους οποίους 2 για στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες ή εγκατάσταση  φιλανθρωπικών ή νοσηλευτικών  ιδρυμάτων  και 5 για στεγασμένους χώρους  άλλης χρήσης .Προβλέπεται  επίσης ότι ο συντελεστής    του τέλους  πρέπει να προσδιορίζεται σε τέτοιο ύψος ώστε να καλύπτει υποχρεωτικά  τις δαπάνες λειτουργίας  της υπηρεσίας καθαριότητας  και φωτισμού  δηλαδή τις αποδοχές του προσωπικού , την προμήθεια και συντήρηση των μέσων αποκομιδής απορριμμάτων και κάθε άλλη  δαπάνη που έχει σχέση με την βελτίωση των υπηρεσιών  αυτών .Ο μη προσδιορισμός  του συντελεστή στο σωστό ύψος έτσι ώστε να καλύπτονται  οι σχετικές δαπάνες συνιστά βαριά  παράβαση καθήκοντος  και επισύρει  κατά των μελών του συμβουλίου ποινές ( άρθρο 17 ν.1080/80)

Στην  απόφαση τέλος  για την επιβολή των τελών υποχρεωτικά  πρέπει  να λαμβάνουμε υπόψη, όπως  προβλέπει  η 26945/2015 ΚΥΑ με θέμα παροχή οδηγιών  για κατάρτιση Π/Υ έτους 2016.

Την εκτέλεση  του Π/Υ έτους 2014. Την εκτέλεση της περιόδου από 1/1/2015 μέχρι τον μήνα κατάρτισης του σχεδίου Π/Υ 2016.
Την εκτέλεση του Π/Υ  2014 για την ίδια περίοδο και την εκτίμηση εισπράξεων και δαπανών για το σύνολο του έτους 2015.

Έτσι ( βλ. πίνακα 1) σύμφωνα με τον διαμορφωθέντα Π/Υ έτους 2015 έως 30/9/2015 και την εκτίμηση  εισπράξεων της υπηρεσίας τα έσοδα για την υπηρεσία  εκτιμούνται στο ποσό των 4.774.000,00€. Οι συνολικές  δαπάνες  του έτους 2015 προϋπολογίζονται στο ποσό των 5.624/472,00€ .Η διαφορά  των 503.000,00 που υπάρχει καλύπτονται για το 2015 από τη διάθεση  ποσοστού των εσόδων των εισπραττόμενων τελών  διαμονής Παρεπιδημούντων και επί τον εκδιδομένων λογαριασμών, όπως προβλέπει ό νόμος  για τις αυξημένες  ανάγκες δαπανών της υπηρεσίας  καθαριότητας και ψηφίστηκε από Δημοτικού Συμβουλίου.

Για το 2016 τα αναμενόμενα έσοδα με βάση τους ισχύοντες  συντελεστές είναι 5.240.086,00€ ενώ οι εκτιμώμενες δαπάνες 6.163.000,00€. Η εκτίμηση  έγινε ανά Δημοτική   Κοινότητα αφού λάβαμε υπόψη εκτός των άλλων δαπανών και την απόσταση της κάθε κοινότητας από τον ΧΥΤΑ καθώς και τον όγκο των απορριμμάτων τους .

Σύμφωνα με τα έσοδα και τις δαπάνες προκύπτει διαφορά  για την υπηρεσία 960.214,00€  η οποία  για να καλυφθεί προτείνουμε αλλαγή στις κατηγορίες και καθορισμό νέων συντελεστών ως εξής :

Β.ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ

α) Δημοτική Κοινότητα Ασφενδιού

β) Δημοτική Κοινότητα Πυλίου

1.

Γιατους χώρουςκατοικιών, κλιμακοστασίων,χώρων

σταυλισμού και λοιπώνκοινόχρηστων χώρωνκατοικιών, φιλανθρωπικά ήνοσηλευτικά ιδρύματαδημοσίου ή

ιδιωτικού δικαίου(όχι ιδιωτικές κλινικές)

1,02€

2.

Για την οικιακή χρήση των χώρων ύπνου των ξενοδοχείων

1,28€

3.

Γιαγραφεία,εμπορικές-επαγγελματικές αποθήκες,

καταστήματαγενικά και καταστήματαυγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια,ψησταριές,καφετέριες, σουβλατζίδικα,μπαρ,σνακμπαρ,παντοπωλεία,σούπερ μάρκετ)

3,00€

4.

Γιαξενοδοχεία,ενοικιαζόμεναδωμάτια και διαμερίσματα

τουριστικήςχρήσης

4,71€

5.

Αγροτικές αποθήκες,επιχειρήσειςπαραγωγικούκλάδου

(π.χ. βιομηχανίες, βιοτεχνίες, συνεργεία,μηχανουργεία, ξυλουργεία, τυπογραφεία, μεταφορικές εταιρείες, εμπορικέςεκθέσεις,εμπορικέςαποθήκες διανομήςποτών– τροφίμωνεκδόσειςεντύπων,αίθουσες κινηματογράφων κ.λ.π.)

1,50€

Συντελεστές για την ΔΕΗ:

1,02 €για κατοικίες και
3,00 €για λοιπές χρήσεις

Γ.ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΚΩ

α) Δημοτική Κοινότητα Κω

1.

Γιατους χώρουςκατοικιών, κλιμακοστασίων,χώρων

σταυλισμού και λοιπώνκοινόχρηστων χώρωνκατοικιών

1,28€

2.

Γιαφιλανθρωπικά ήνοσηλευτικά ιδρύματαδημοσίου ή

ιδιωτικού δικαίου(όχι ιδιωτικές κλινικές)

1,28€

3.

Γιαγραφεία,εμπορικές-επαγγελματικές αποθήκες,

καταστήματαγενικά και καταστήματαυγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια,ψησταριές,καφετέριες, σουβλατζίδικα,μπαρ,σνακμπαρ,παντοπωλεία,σούπερ μάρκετ), ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα τουριστικής χρήσης

4,71€

4.

Για πληγέντες επιχειρήσεις Α’ Βαθμού βάσει της   απόφασης ΔΣ

2,36 €

5.

Για πληγέντες επιχειρήσεις Β’ Βαθμού βάσει της   απόφασης ΔΣ

3,53 €

6.

Αγροτικές αποθήκες,επιχειρήσειςπαραγωγικούκλάδου

(π.χ. βιομηχανίες, βιοτεχνίες, συνεργεία,μηχανουργεία, ξυλουργεία, τυπογραφεία, μεταφορικές εταιρείες, εμπορικέςεκθέσεις,εμπορικέςαποθήκες διανομήςποτών– τροφίμωνεκδόσειςεντύπων,αίθουσες κινηματογράφων κ.λ.π.), στεγασμένουςχώρουςεργοστασίων

1,50€

7.

Γιαμηστεγασμένουςχώρουςκαταστημάτων, εργοστασίων

κ.λ.π.

0,30€

Τα αναμενόμενα έσοδα σύμφωνα με τους νέους συντελεστές εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 6.162.913,38€ ποσό που καλύπτει τις εκτιμώμενες δαπάνες.

Έτσι ένα σπίτι στην Αντιμάχεια 50 τ.μ :

Ενώ πλήρωνε 46€ το χρόνο για το 2016 θα πληρώνει 51€. Δηλαδή 5€ το χρόνο ή 0,42 λεπτά τον μήνα .

Ένα σπίτι στο Πυλί  80 τ.μ

Ενώ πλήρωνε 73,60€ το χρόνο θα πληρώνει 81,60€, δηλαδή 8€ το χρόνο ή 0,65 λεπτά τον μήνα .

Ένα σπίτι στη Κέφαλο   100 τ.μ

Ενώ πλήρωνε 92€ τώρα  θα πληρώνει 102,00€, δηλαδή 10€ το χρόνο ή 0,84 λεπτά τον μήνα .

Εδώ θα μου επιτρέψετε να σας αναφέρω  πως στατιστικά τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού  στο νησί μας παρά την μικρή αύξηση που κάνουμε παραμένουν στα χαμηλότερα επίπεδα στην Ελλάδα.

Ενδεικτικά σας αναφέρω πως τα τέλη στο Δήμο Ροδίων  είναι για τις οικίες 1,7 και για τις άλλες χρήσεις 5€, η Λίνδος έχει 2 και 4  η Λάρδος 2 και 3 .

Οι μειώσεις και οι απαλλαγές για τις ευπαθείς κατηγορίες  των συνδημοτών μας είναι :

Μειώσεις – Απαλλαγές

Για ευπαθείς κατηγορίες συνδημοτών μας, προτείνουμε

 1. Μείωσηκατά ποσοστού 50% στις ανωτέρω διαμορφούμενες τιμές για κύριεςκατοικίεςπουχρησιμοποιούνταιαπόάτομα τωνπαρακάτωκατηγοριών:
 1. Πολύτεκνες οικογένειες όπου το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 20.000 €)
 2. ΑμεΑ με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα που δεν ξεπερνά τις 12.000,00 €
 1. Πλήρη απαλλαγή για :
 1. Α με Α με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω και ετήσιο φορολογητέο εισόδημα έως 12.000,00 €
 2. Πολύτεκνοι με άνω των τριών ανήλικων παιδιών και ετήσιο φορολογητέο εισόδημα έως 12.000,00 €
 3. Άποροι και με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα έως 5.000,00 €
 4. Εκκλησιαστικά Κτήρια (Ιδιόχρηση)
 5. Κτήρια Στέγασης Συνδικαλιστικών Οργανώσεων

Όσοι συνδημότες μας εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες,  οφείλουν κάθε χρόνο να αποδεικνύουν ότι εξακολουθούν να δικαιούνται τις συγκεκριμένες μειώσεις,προσκομίζοντας,είτε βεβαιώσεις απότους αρμόδιους συλλόγους και υπηρεσίες, συνοδευόμενες από υπεύθυνες δηλώσεις όπου απαιτείται,είτε εκκαθαριστικάφορολογίας εισοδήματος στοΤμήμα Εσόδωντου Δήμου μας σύμφωνα με τα παρακάτω δικαιολογητικά.

ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ  ΧΩΡΩΝ

Ο φόρος αυτός προβλέπεται  από  το άρθρο 10  του Ν. 1080/80 και το άρθρο 25 του Ν. 1828/89.

Επιβάλλεται σε όλους τους στεγασμένους και μη χώρους που βρίσκονται μέσα στη διοικητική περιφέρεια του δήμου ανά μετρητή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος  της ΔΕΗ.

Είναι δυνητικός φόρος και σύμφωνα με στοιχεία της ΔΕΗ μόνο ο πρώην Δήμος Κω είχε επιβάλει το φόρο με απόφαση Δημ. Συμβουλίου την οποία μέχρι και πέρυσι ενέκρινε το δημοτικό μας συμβούλιο.

Τα έσοδα από το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων μπορούν να διατίθενται για την κάλυψη οποιασδήποτε δαπάνης και περιλαμβάνονται  στα τακτικά έσοδα των δήμων.

Ο συντελεστής του φόρου καθορίζεται με απόφαση δημ. Συμβουλίου και υπολογίζεται κατά τετραγωνικό μέτρο φωτιζόμενης επιφάνειας για τους στεγασμένους χώρους ενώ για τους φωτιζόμενους και μη στεγασμένους στο ήμισυ αυτού.

Ο συντελεστής αυτός μπορεί να αυξάνεται με απόφαση δημ. Συμβουλίου σε ποσοστό 20% και μέχρι 25% για την ενίσχυση των κονδυλίων για τα σχολεία του δήμου.

Τα  αναμενόμενα έσοδα για το 2015 όπως βλέπεται και στον πίνακα έχετε, που προέρχονται μόνο από την Δημοτική ενότητα  Κω είναι 427.974,66 € .

Προτείνεται η επέκταση του φόρου και στις άλλες Δημ. Ενότητες με συντελεστή για τους στεγασμένους χώρους 0,09 € και για μη στεγασμένους 0,05 €.

Αφήνοντας σταθερό το φόρο στην Δημ. Ενότητα Κω, και επιβάλλοντας στις άλλες δημ. Ενότητες φόρο ποσού 0,09 € τα εκτιμώμενα έσοδα ανέρχονται στις 512.809,29 €.

Τα επιπλέον έσοδα 84.434,63 € προορίζονται για την ενίσχυση των κονδυλίων λειτουργικών δαπανών και συντήρησης των σχολείων σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 25 του ν. 1828/1989.

ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Στο Τέλος  Ακίνητης  Περιουσίας υπόκεινται όλα τα ακίνητα, οικόπεδα που βρίσκονται εντός των ορίων του εκάστοτε Δήμου, ηλεκτροδοτούμενα ή μη.

Ο τρόπος είσπραξης του όσον αφορά τα ακίνητα γίνεται μέσω λογαριασμών της ΔΕΗ και για τα οικόπεδα εισπράττεται οίκοθεν από τον οικείο Δήμο. Η  βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ είναι υποχρεωτική για κάθε είδους μεταβίβαση που γίνεται με συμβολαιογραφική πράξη.

Διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.2130/93 και του άρθρου 19 του Ν.1080/80 περί επιβολής προστίμων υποβολής ανακριβούς δηλώσεως.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο  22/12.5.1993 του Υπ. Εσωτερικών όπου υπάρχει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων λαμβάνονται υπόψη το ύψος της τιμής ζώνης και ο συντελεστής παλαιότητας που έχουν καθοριστεί με απόφαση του Υπ. Οικονομικών.

Στις άλλες περιοχές όπου δεν έχουν καθοριστεί οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, η αξία των ακινήτων καθορίζεται με απόφαση Δημ. Συμβουλίου. Τα Δημ. Συμβούλια μπορούν να καθορίσουν ενιαία τιμή για όλη την περιφέρεια τους ή διαφορετικές τιμές κατά περιοχή ή ζώνη αφού λάβουν υπόψη τους τα στοιχεία που τηρούνται στην αρμόδια ΔΟΥ.

Ο συντελεστής του ΤΑΠ πρέπει να είναι ενιαίος για όλη τη περιφέρεια του δήμου και καθορίζεται από 0,25%0  μέχρι 0,35%0.

Τα έσοδα του τέλους αυτού διατίθενται υποχρεωτικά και κατά ποσοστό 50% για την εκτέλεση έργων, καταβολή αποζημιώσεων ρυμοτομούμενων ακινήτων και το άλλο 50% για  την κάλυψη άλλων αναγκών (άρθρο 24 Ν.2130/93).

Προτείνεται:

 1. Ο καθορισμός του συντελεστή 0,35%0 για όλες τις Δημ. Ενότητες και
 2. Ο καθορισμός των αντικειμενικών αξιών που θα λαμβάνονται υπόψη για τις περιοχές όπου δεν έχουν καθοριστεί οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων ( για όλες τις δημ. Ενότητες)

Δημοτική Ενότητα Κω

Λοιπές Δημοτικές Ενότητες

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ  ΓΑΜΟΥ

Βάση της παραγράφου 14 του άρθρου 25 του Ν.1828/89 το Δημ. Συμβούλιο με απόφαση του μπορεί να επιβάλλει τέλη ή εισφορές για τις υπηρεσίες ή τα τοπικά έργα της περιοχής τους, που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Τα τέλη αυτά ή οι εισφορές πρέπει να έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα.

Προτείνεται η διαφοροποίηση του τέλους ως εξής:

 1. Για μόνιμους κατοίκους Κω 50€
 2. Για αλλοδαπούς και μη μόνιμους κατοίκους Κω: 
 3. Κατά τις καθορισμένες ημέρες της εβδομάδας σύμφωνα με την απόφαση δημάρχου που είναι Τετάρτη και Παρασκευή και εντός του ωραρίου απασχόλησης του προσωπικού το ποσό των 100,00€.
 4. Κατά τις λοιπές εργάσιμες ημέρες και εντός του ωραρίου το ποσό των 150,00 € και
 5. Κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες καθώς και τις ώρες μη υποχρεωτικής απασχόλησης του προσωπικού το ποσό των 250,00€.

  Τα  εκτιμώμενα έσοδα από τους γάμους το 2016 ανέρχονται στο ποσό των 54.000,00 € το ίδιο και οι δαπάνες οι οποίες προβλέπουν υπερωριακή απασχόληση, αναμνηστικά, συντήρηση και διαμόρφωση ειδικού χώρου για την τέλεση γάμων.

ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΥ ΚΩ
ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΦΑΓΗΣ

Για τη διαμόρφωση των τελών σφαγής λήφθηκαν τα εξής δεδομένα:

1.Η πρόταση των φορέων

2.Η ανάγκη για ορισμό τελών σφαγής ώστε να μπορεί ο Δήμος να εισπράττει όταν η σφαγή γίνεται από υπαλλήλους

3.Ημερήσιο τέλος διατήρησης σε ψυγείο για τις περιπτώσεις παραμονής πέραν της μιας ημέρας

Με βάση τα παραπάνω προτείνεται:

Είδος Ζώου Τέλη Χρήσεως Σφαγείου (Άνευ ΦΠΑ) Τέλος Σφαγής (Άνευ ΦΠΑ) Τέλη Χρήσης Θαλάμων Σφαγίου
Νεαρό Μοσχάρι ( Μεταξύ 8 και 12 μηνών) 30 €/Σφάγιο 34,48 €/Σφάγιο 20 €/ημέρα
Βοοειδή 48 €/Σφάγιο 51,72 €/Σφάγιο 20 €/ημέρα
Χοιρινά 10 €/Σφάγιο 17,24 €/Σφάγιο 5 €/ημέρα
Χοιρίδια 5 €/Σφάγιο 8,62 €/Σφάγιο 3 €/ημέρα
Αμνοερίφια / Αιγοπρόβατα 3 €/Σφάγιο 5,60 €/Σφάγιο 3 €/ημέρα

Τέλη Δημοτικών Κοιμητηρίων Κω
Προτείνεται η διατήρηση των τελών στα ποσά που ενεκρίθησαν με την 333/7.11.2014 απόφαση Δημ. Συμβουλίου.

Τέλος Διαμονής Παρεπιδημούντων 0,5%.
Βάση του άρθρου 6 του Ν.1080/1980, επιβάλλεται σε κύρια ή μη κύρια τουριστικά καταλύματα.

Τέλος επί των εκδιδομένων λογαριασμών 0,5%
Βάση του άρθρου 7 του Ν.1080/1980 επιβάλλεται επί των ακαθαρίστων εσόδων των:

α) Κάθε είδους, μορφής και ονομασίας καταστημάτων στα οποία πωλούνται για κατανάλωση εντός του καταστήματος ή σε πακέτο φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και γλυκίσματα εφόσον κατά την άδεια που έχει εκδοθεί, διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα εντός του καταστήματος.

β) Ζυθοπωλείων και μπαρ.

γ) Κέντρων διασκέδασης και των καταστημάτων των πιο πάνω περιπτώσεων που λειτουργούν μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις .

Επίσης το τέλος αυτό επιβάλλεται σε ποσοστό 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων των νυκτερινών κέντρων (καμπαρέ, νάιτ κλάμπ, κοσμικές ταβέρνες κ.λ.π.)

Σύμφωνα με το Ν. 2539/97 παρέχεται η δυνατότητα επιβολής με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σε άλλες κατηγορίες καταστημάτων όπως:

α. Τουριστικών ειδών.

β. Ειδών λαϊκής τέχνης.

γ. Ενθυμίων και δώρων.

δ. Ενοικιάσεως σκαφών αναψυχής τοπικού χαρακτήρα, θαλάσσιων ποδηλάτων, ιστιοσανίδων, ειδών χρησιμοποιούμενων στην παραλία.

ε. Ειδών που χρησιμοποιούνται στη θάλασσα από τους λουόμενους.

στ. Ειδών «σπορ», «σκι» και «ορειβασίας».

ζ. Σχολών εκμάθησης θαλάσσιων σπορ.

η. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων.

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες εργασιών και έργων που προκύπτουν από την τουριστική κίνηση στο νησί και αποσκοπούν στην καλύτερη εξυπηρέτηση δημοτών και επισκεπτών προτείνουμε την επιβολή του τέλους και στις κατηγορίες καταστημάτων που προανέφερα.

ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ,ΕΡΓΩΝ ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Επιβάλλονται με απόφαση Οικ. Επιτροπής ανάλογα με τη χρήση.

ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ,ΟΔΩΝ,ΠΛΑΤΕΙΩΝΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Όπως ψηφίστηκε με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιούνιος /2015

ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Ως είχαν.

ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Ως είχαν

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ως είχε

ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ - ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ
Ως είχε

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΟΣΚΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Β.Δ. 24-9/20.10.58 (ΦΕΚ 171/Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 3955/2011 (ΦΕΚ 89/Α')

Προτείνονται οι πιο κάτω τιμές

Για τη μικρή κτηνοτροφία έως 150 μικρά ζώα και έως 15 μεγάλα :

Για το πέραν του ορίου της μικρής κτηνοτροφίας :

ΤΕΛΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

1 Για   αγροτεμάχια  τα οποία  αρδεύονται από γεωτρήσεις , με άντληση  του νερού από το υπέδαφος ή για  αγροτεμάχια  που  αρδεύονται από το αρδευτικό  της λίμνης Πυλίου χρήση αντλιών   

3,75€

Ανά ώρα λειτουργίας  των γεωτρήσεων 
2 Για   αγροτεμάχια  τα οποία  αρδεύονται από το αρδευτικό δίκτυο της Λίμνης Πυλίου καθώς και από το αρδευτικό δίκτυο της Λιμνοδεξαμενής  της Μεσαριάς

  0,18

0,09

Ανά  κυβικό μέτρο νερού

Για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες η χρέωση ανά κυβικό  μέτρο νερού

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Με την παρ. 14 του άρθρου 25 του Ν. 1828/89 με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου μπορεί να επιβάλλονται τέλη ή εισφορές για τις υπηρεσίες ή τοπικά έργα της περιοχής τους, που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην ανάπτυξη της περιοχής και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Τα τέλη αυτά ή οι εισφορές αυτές έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα.

Το ύψος των τελών ή εισφορών, ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού συμβουλίου.

Με βάση τα παραπάνω αλλά και των γεγονότων ότι αφενός η οικονομία της Κω στηρίζεται σε ποσοστό άνω του 90% στο τουριστικό προϊόν και αφετέρου έχει υπάρξει απώλεια των εσόδων του Δήμου από την κατάργηση του Δημοτικού Φόρου Δωδεκανήσου και επομένως των έργων, υπηρεσιών και ενεργειών που αυτός χρηματοδοτούσε με γνώμονα την τουριστική ανάπτυξη, κρίνεται αναγκαία η ύπαρξη ενός ανταποδοτικού τέλους προς τις επιχειρήσεις που επωφελούνται από την ανάπτυξη του προϊόντος, το οποίο θα χρηματοδοτήσει έργα, υπηρεσίες και ενέργειες που αποσκοπούν στην τουριστική ανάπτυξη και την ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος του νησιού μας.

Προτείνεται λοιπόν η επιβολή αυτού του τέλους στα ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποιούνται από την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας στο Δήμο της Κω  (ανεξαρτήτως της κύριας έδρας του) από κάθε πρόσωπο που θεωρείται ως επιτηδευματίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.


Ως ακαθάριστα έσοδα νοούνται τα ακαθάριστα έσοδα όπως αυτά προσδιορίζονται για την εφαρμογή των διατάξεων της φορολογίας εισοδήματος.

Οι επιτηδευματίες χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες.

Στην 1η Κατηγορία περιλαμβάνονται τα ξενοδοχεία 5*

Στη 2η Κατηγορία περιλαμβάνονται τα ξενοδοχεία 4*

Στην 3η Κατηγορία περιλαμβάνονται οι επιτηδευματίες που άμεσα επωφελούνται από το τουριστικό προϊόν πλην των περιπτώσεων της 1ης κατηγορίας. Συγκεκριμένα σε:

 1. Ξενοδοχεία κλασσικού τύπου.
 2. Ξενοδοχείατύπου Motelήbungalows.
 3. Ξενοδοχείαμετηνμορφή επιπλωμένων διαμερισμάτων.
 4. Χώρους οργανωμένηςκατασκήνωσης(camping).
 5. Ξενώνες.
 6. Τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις ήκατοικίες.
 7. Ενοικιαζόμεναδωμάτια.
 8. Επιπλωμέναδιαμερίσματα.
 9. Κέντρα Παραθερισμού και ΔιακοπώνΑλλοδαπών,που ιδρύονται μεάδειατου ΕΟΤ.
 10. Κάθε είδους, μορφής και ονομασίας καταστημάτων στα οποία πωλούνται για κατανάλωσηεντόςτουκαταστήματοςήσεπακέτοφαγητά,ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικάπροϊόντακαι γλυκίσματαεφόσονκατάτηνάδειαπου έχει εκδοθεί, διαθέτουν πάγκους ήτραπεζοκαθίσματα εντός του καταστήματος.
 11. Ζυθοπωλείωνκαι μπαρ.
 12. Κέντρων διασκέδασης και των καταστημάτων των πιο πάνω περιπτώσεων που λειτουργούν μέσασε ξενοδοχειακέςεπιχειρήσεις.
 13. Τουριστικών ειδών.
 14. Ειδών λαϊκής τέχνης.
 15. Ενθυμίων και δώρων.
 16. Ενοικιάσεως σκαφών αναψυχής τοπικού χαρακτήρα, θαλάσσιων ποδηλάτων, ιστιοσανίδων, ειδών χρησιμοποιούμενων στην παραλία.
 17. Ειδών που χρησιμοποιούνται στη θάλασσα από τους λουόμενους.
 18. Ειδών «σπορ», «σκι» και «ορειβασίας».
 19. Σχολών εκμάθησης θαλάσσιων σπορ.
 20. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων.

Στην 4η Κατηγορία περιλαμβάνονται όσοι επωφελούνται έμμεσα ή σε μικρότερο βαθμό από τον τουρισμό, δηλαδή οι λοιπές κατηγορίες επιτηδευματιών του νησιού. Δεδομένου ότι η οικονομική δραστηριότητα του νησιού στηρίζεται στον τουρισμό τότε οι λοιπές αυτές κατηγορίες επιτηδευματιών επωφελούνται είτε άμεσα με αύξηση του κύκλου εργασιών τους λόγω της ύπαρξης των τουριστών είτε έμμεσα, εξυπηρετώντας τις επιχειρήσεις των άλλων κατηγοριών. Ο δείκτης τουριστών ανά μόνιμο κάτοικο είναι περίπου 25-30 προς ένα, γεγονός που καταδεικνύει την πρόδηλη συνεισφορά τους στην αύξηση του κύκλου εργασιών.

Από τις παραπάνω κατηγορίες εξαιρούνται οι κάτωθι:

 1. Επενδυτές σε αγορές τίτλων, δεδομένου ότι δεν έχουν ανταποδοτικότητα
 2. Εισοδηματίες από αστικά ακίνητα.
 3. Δημοτικές Επιχειρήσεις

Το τέλος υπολογίζεται με την εφαρμογή συντελεστή επί των ακαθάριστων εσόδων ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει ο επιτηδευματίας, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Κατηγορία Επιτηδευματία Συντελεστής επί των ακαθάριστων εσόδων
0,17%
0,15%
0,125%
0,07%

Όταν ο επιτηδευματίας ασκεί μικτή δραστηριότητα η οποία εμπεριέχεται και σε παραπάνω από μια κατηγορίες τότε το τέλος υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε δραστηριότητα.

Με βάση τα στοιχεία της υπηρεσίας για τα ακαθάριστα έσοδα των επιτηδευματιών, τα προσδοκώμενα έσοδα από το τέλος υπολογίζονται σε:

Κατηγορία Επιτηδευματία Συντελεστής επί των ακαθάριστων εσόδων Ακαθάριστα Έσοδα Αναμενόμενα Έσοδα
0,17% 70.000.000,00 119.000,00 €
0,15% 18.000.000,00 27.000,00 €
0,125% 200.000.000,00 250.000,00 €
0,07% 250.000.000,00 175.000,00 €
Σύνολο 571.000,00 €

Οι εκτιμώμενες δαπάνες, οι οποίες καταμερίζονται στο σύνολο του Δήμου, υπολογίζονται σε

Α.Α. ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ
1 Τουριστική Προβολή Δήμου Κω 100.000,00
2 Ανάπλαση περιοχής Κρητικών – Β’ φάση 50.000,00
3 Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης και οδού προσπέλασης πεζών στην πλατεία Τιγκακίου 50.000,00
4 Κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός στην ευρύτερη περιοχή Μαρμαρίου (περιοχή Αγκιναρωπή έως κεντρική οδό) 55.000,00
5 Ανάπλαση παλαιού πυρήνα Μαστιχαρίου - Πλακόστρωση και ηλεκτροφωτισμός οδών στο πυκνοδομημένο τμήμα οικισμού Μαστιχαρίου 58.000,00
6 Ηλεκτροφωτισμός οδών Δ.Κ. Κεφάλου  & φωτισμός νήσου Άγίου  Νικολάου 100.000,00
7 Ανάπλαση κεντρικής πλατείας και παραλιακού μετώπου Δ.Κ. Καρδάμαινας 58.000,00
8 Προστασία και αντιμετώπιση διαβρωμένων ακτών στο Δήμο Κω, μήκους ακτογραμμής 500Μ και κατασκευή ΣΠΑΑ. 50.000,00
9 Μελέτη αντιμετώπισης των φαινομένων διάβρωσης σε ακτές της νήσου 50.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 571.000,00

Ο υπόχρεος στην καταβολή του τέλους οφείλει εντός του επόμενου μήνα από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, να υποβάλλει δήλωση απόδοσης του τέλους στο τμήμα εσόδων του Δήμου

Η δήλωση αυτή θα συνοδεύεται από την περιοδική δήλωση ΦΠΑ τριμήνου του υπόχρεου αν τηρεί Β’ Κατηγορίας βιβλία ή τις μηνιαίες περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του τριμήνου αν τηρεί Γ’ Κατηγορίας βιβλία.

Όλα τα θέματα που αναφέρονται στην υποβολή και στην επαλήθευση της δήλωσης, στη βεβαίωση και στην είσπραξη του τέλους, περιλαμβανομένων και των αφορούντων στις προσαυξήσεις και πρόστιμα, στην παραγραφή του δικαιώματος των Ο.Τ.Α., στην άσκηση προσφυγών και ενδίκων μέσων και γενικά στη διαδικασία βεβαίωσης του τέλους, διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά στον Κώδικα Προσόδων Δήμων και Κοινοτήτων. (παρ. 8 άρθρο 60 Ν.2214/94)

Δεν πρόκειται  χαράτσι.

Είναι ένα συμβολικό τέλος  για τις περισσότερες  επιχειρήσεις  της Κω  που δραστηριοποιούνται στο τομέα του τουρισμού.

Ένα τέλος που επιστρέφει  πίσω με τη μορφή έργων και δράσεων .

Γιατί  τα χρήματα αυτά θα διατεθούν, δεσμευτικά , σε συγκεκριμένα έργα και δράσεις , που στοχεύουν στη τουριστική ανάπτυξη , τα οφέλη της  οποίας  διαχέονται σε όλες τις επιχειρήσεις του νησιού και σε όλους τους επαγγελματίες.

Δεν πρόκειται  για επιστροφή  του ΔΗΦΟΔΩ

Άλλωστε το ποσό που έχουμε προϋπολογίσει για να εισπραχθεί από το συγκεκριμένο τέλος  , είναι το 1/8 των ετησίων  εσόδων του ΔΗΦΟΔΩ.

Και στη συγκεκριμένη περίπτωση , αυτοί που θα καταβάλουν αυτό το συμβολικό τέλος θα γνωρίζουν που ακριβώς  θα διατίθενται τα  χρήματα  εκ των προτέρων.

Σε  κάθε περίπτωση  , όπως είπα, θα πρόκειται για έργα και δράσεις που θα έχουν ως σημείο αναφοράς τον τουρισμό και τη βελτίωση της εικόνας του νησιού με έργα , αστικές αναπλάσεις  άλλα  και δράσεις τουριστικής προβολής και προώθησης.

Αντιλαμβάνομαι ότι κάποιοι είναι κακόπιστοι εκ των προτέρων, κάποιοι είναι δύσπιστοι  σε σχέση με ότι συνέβαινε στο παρελθόν.

Είμαστε όμως αποφασισμένοι  να κυριαρχήσουν οι κανόνες διαφάνειας, θα ζητήσουμε από το ΕΒΕΔ να συμμετάσχει σε  επιτροπή που θα συγκροτήσουμε  για να ελέγχεται η διάθεση των πόρων αυτού  του ειδικού  τέλους  αλλά και η χρηστή  διαχείρισης τους.

Κάποιος υπουργός, αναφερόμενος στη επιβολή ΦΠΑ στην εκπαίδευση,  μίλησε για πενταροδεκάρες.   

Εγώ δεν θα χρησιμοποιήσω  τέτοιες  εκφράσεις. 

Γνωρίζω ότι κάθε  ευρώ έχει αξία. Ξέρω τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλές επιχειρήσεις.

Γι αυτό  και επιδιώξαμε να είναι μεγάλη και διευρυμένη η βάση των επιχειρήσεων που υπόκεινται στην καταβολή του συγκεκριμένου ειδικού τέλους ,προκειμένου  η επιβάρυνση  να είναι από μικρή έως ελάχιστη.

Η βάση  δεδομένων  αφορά όλες τις επιχειρήσεις  που δραστηριοποιούνται στο τομέα του τουρισμού και έμμεσα επωφελούνται απ’ αυτόν και  η διαμόρφωση  των συντελεστών γίνεται κλιμακωτά.

Το πιο σημαντικό  είναι ότι τα χρήματα  αυτά θα διατίθενται , δεσμευτικά , για  συγκεκριμένα  έργα  και δράσεις, όλοι θα γνωρίζουν που πηγαίνουν  και κυρίως  θα έχουν ανταποδοτικό  χαρακτήρα.

Για να αντιληφθείτε  πόσο μικρή  ή ελάχιστης  είναι η επιβάρυνση, θα σας φέρω κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα, με απόλυτους αριθμού πόσο θα πληρώνει  ένα 5*, ένα 4*,  ενοικιαζόμενα δωμάτια, ένα κατάστημα, ένα εστιατόριο  ένας ελεύθερος επαγγελματίας  κάθε είδους  που έχει έμμεση σχέση με τον τουρισμό .

1.Ξενοδοχείο.5* με τζίρο 5.751.675€ πλήρωνε για ΔΗΦΟΔΩ :34.509,94€  Νέο τέλος 9.777,82€ για όλο το έτος .

2. Ξενοδοχείο.4*   με τζίρο   687.078€ πλήρωνε  ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ  4.122,47  Νέο Τέλος  619,00€ για όλο το έτος .

3.Κατάστημα  με  τζίρο  148.108,38€  πλήρωνε ΔΗΦΟΔΩ 888,65  Νέο Τέλος   185,13€ για όλο το έτος

4. Οβελιστηριο  με τζίρο 257.709.47  πλήρωνε ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ 2.061,67  Νέο Τέλος  322,13€ για όλο το έτος

5.Ελ.επαγ (Ιατρός)με τζίρο  74.905,00 πλήρωνε ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ 749,05 Νέο Τέλος   52,43€   για όλο το έτος

Κλείνοντας  Κυρίες & Κύριοι συνάδελφοι,

   Ο Δήμος μας από την έναρξη της κρίσης έχει υποστεί  την μείωση των εσόδων από τέλη παρεπιδημούντων και ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ  από το 2008 περίπου 7 εκ. ετησίως .

Η  θέσπιση του νέου τέλους έρχεται να υποκαταστήσει πολύ μικρό μέρος της απώλειας και ταυτόχρονα να υπάρξει ένας νέος τρόπος επένδυσης αυτού του πόρου όπου θα χρηματοδοτεί κάθε χρόνο συγκεκριμένα αναγκαία δημοτικά έργα  όπως αυτά που προτείναμε.

Είναι λογικό να δημιουργηθούν κάποιες αντιδράσεις  όπως  αυτές που παρατηρούνται σε κάθε νεωτερισμό.

Δεν συνιστά βάρος αλλά μια προσπάθεια  να περάσει ο Δήμος σε μια νέα  μορφή  συνεργασίας  με τις επιχειρήσεις που έχουν έδρα  το Νησί μας  και που πρέπει να συμμετέχουν στο βάρος της ανάπτυξης του τόπου, όπως γίνεται σε όλους  τους τουριστικούς προορισμούς του κόσμου.             

Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Ευτέρπη Παπαχρήστου

kos patisserie
επιστροφή στην κορυφή